Orędzie
Dodane przez Marco kard de Zepp SJ dnia Kwiecie 07 2009 23:06:22
Drodzy Bracia i Siostry!
rnrnDecyzją Jego Świątobliwości Najjaśniejszego Pana Sykstusa I zostałem Regentem. Powody dotąd nie zostały przeze mnie wyjaśnione, ale uczynię to teraz: Jego świątobliwość ma po prostu wiele zajęć w realu, wobec czego nie może angażować się w życie Rotrii i kierować Państwem Kościelnym. Jako Regent, kieruję do was te słowa:rnrnRotria przeżywa kryzys aktywności. Prace Kolegium Apostolskiego stoją w miejscu. Inne działy na forum przypominają cmentarz. Bracia, nawołuję do zwiększenia aktywności! W sytuacji, która nastała, zwołuję zebranie Kolegium Apostolskiego, na które mają obowiązek przybyć wszyscy, a więc:rnrn1. Victor kard. de Zepprn2. Lorenzo kard. de Medicirn3. Biskup Tomasz du Vallonrn4. Ja, Marco kard. de Zepp. rnrnNa zebraniu postaramy się uzupełnić luki w rządzie i w administracji. Rozpoczniemy również proces wdrażania w życie Artykułów Laterańskich. Ustalimy także priorytety naszej polityki. rnrnPonadto, rozpoczniemy wreszcie obrady II Soboru Laterańskiego. Poruszymy na nim kwestię prowadzenia ewangelizacji, wypracujemy jednolite stanowisko Kościoła w wielu kwestiach spornych. rnrnTerminy obu spotkań zostaną ustalone na forum. W Pałacu Laterańskim od dziś proszę wpisywać najdogodniejsze dla Braci terminy. rnrnZ pozdrowieniem i błogosławieństwemrnrn(-)Marco de ZepprnCardinalis Camerarius RegensrnPrinceps SurmeniaernRector Academiae Rotriaern