Zakończenie obrad II Soboru Laterańskiego
Dodane przez Marco kard de Zepp SJ dnia Maj 06 2009 22:10:55
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! rnrnUroczyście ogłaszam zakończenie obrad II Soboru Laterańskiego!rnrnW dniu dzisiejszym Jego Świątobliwość Sykstus I zamknął obrady Soboru Powszechnego. Został on zwołany w celu przeprowadzenia w Państwie Kościelnym gruntownych reform. Efekt został osiągnięty: ustanowiono III Państwo Kościelne Rotria! W życie weszła Bulla Węgielna, ustanawiająca nowy ład w Państwie Kościelnym. Zostały uchwalone, także inne Bulle, jak Bulla o funkcjach w Kościele, o święceniach i konsekracjach oraz Bullę o funkcjach kościelnych i jednostkach terenowych Kościoła Rotrio-Katolickiego. Zmieniła się struktura władz Państwa Kościelnego. Powołano nowego Prefekta Generalnego, który będzie odpowiednikiem Premiera w innych krajach. Wkrótce przeprowadzone zostaną wybory do Konsylium Apostolskiego, w którym zasiadać odtąd będą mogli duchowni każdego stopnia. rnrnBracia podjęli także dyskusję o formie kazań, ich wydawaniu i opracowywaniu. Postanowili, że Słowo Boże będzie głoszone w taki sposób, jak dotychczas. Zmiany mają uzdrowić chorą sytuację w Rotrii, która wiele na tej chorobie ucierpiała! rnrnOby owoce Soboru były trwałe i przyniosły wiele dobrego!