III Sobór Laterański
Dodane przez Marco kard de Zepp SJ dnia Maj 27 2009 22:58:43
Marco de Zepp w imieniu Jego Świątobliwości Umiłowanego Ojca Sykstusa I do wszystkich duchownych Kościoła Rotryjsko-Katolickiego.rn
rnDrodzy Bracia!
rnrn Z upoważnienia Jego Świątobliwości Najjaśniejszego Pana Sykstusa I, Patriarchy Rotrii, Wikariusza v-Kościoła, etc. etc. etc., zwołuję III Sobór Laterański!rnrn Jako że głównym zadaniem Kościoła, wszystkich jego duchownych jest głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, o śmierci, zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, wolą naszego umiłowanego Pana jest, aby natychmiast rozpoczęły się obrady Soboru. W przeciwieństwie do II Soboru Laterańskiego, ten poświęcony będzie przede wszystkim sprawom ewangelizacji, dogmatyki, etc. rnrn Zgodnie więc z życzeniem naszego Pana, zwołuję i otwieram w Jego imieniu obrady III Soboru Laterańskiego. Niech Trójca Przenajświętsza czuwa nad naszymi obradami, aby poszły one na pożytek Kościołowi Powszechnemu. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen! rnrn(-)Marco kard de ZepprnPrefekt Generalny rn