Rotria

WŁADZE => Pałac i Bazylika Laterańska => Koronacje Patriarsze => Wątek zaczęty przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 20:11:24

Tytuł: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 20:11:24
Wasze Cesarskie, Królewskie i Książęce Mości!
Wasze Ekscelencje!
Umiłowani Bracia!


Witamy Was wszystkich zgormadzonych w Bazylice Laterańskiej. Cieszy się nasze serce i radją się nasze oczy mogące Was wszystkich zobaczyć zgormadzonych na tej uroczystości. Miejmy nadzieję, że to wydarzenie będzie początkiem nowej świetności Państwa Kościelnego. Dzisiaj niech wszyscy się radają, tak jak my!
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:19:11
Brata Kamerlinga nie ma, wobec czego zastąpię go ja jako najstarszy stażem kardynał. Zaczynajmy, Bracie Orsini.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 20:21:56
W całej Rotrii rozbrzmiewają dzwony! Do Bazyliki Laterańskiej zbliża się długa procesja. Prowadzą ją krokiem marszowym żołnierze Gwardii Apostolskiej, za nimi zmierzają prezbiterzy, prałaci honorowi oraz biskupi, aż w końcu daje się dostrzec złotą lektykę i zasiadającego w niej dostojnego Nowego Biskupa Rotrii. Lud wierny wita i chwali Patriarchę. Lektyka, duchowni i zagraniczni dygnitarze przekraczają bramy Bazyliki. Korowód koronacyjny zbliża się do ołtarza, gdzie znajduje się tron patriarszy. Za lektyką podążają akolici i turyferzy oraz duchowni niosący symbol władzy triregnum. Orszak podąża do ołtarza św. Grzegorza, gdzie spotyka kardynałów odzianych w cappa magna i przyłącza się do odmawiania tercji. Po zakończeniu modlitwy procesja zbliża się do kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie Patriarcha modli się w swojej intencji i w intencji Rotrii. Potem następuje procesja do ołtarza głównego i  rozpoczęcie uroczystej  mszy pontyfikalnej. Po jej zakończeniu Patriarcha udaje się do swojego tronu. Zasiada na tronie i całuje złoty Ewangeliarz. Zbliżają się duchowni niosący triregnum.

Mistrz Ceremonii podaje Patriarsze ceremonialny Ewangeliarz. Patriarcha składa swą prawą rękę na Ewangeliarzu, a lewą wznosi ku górze w geście pokoju.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 20:28:07
Ja, Aleksander III, przysięgam dochować przekazanej mi Tradycji, ani niczego, co było przede mną strzeżone przez mych umiłowanych w Panu poprzedników, ani nie naruszać, ani nie zmieniać, ani nie zezwalać na jakiekolwiek zmiany. Przeciwnie: z gorącym umiłowaniem, jako tej Tradycji uczeń i dziedzic, przysięgam z czcią zachować przekazane mi dobro, ze wszystkich moich sił i całą moją mocą. Tak mi dopomóż Boże. Amen.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 20:29:47
Mistrz Ceremonii podaje kardynałowi Sforza Paliusz.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:30:50
Zakładam Patriarsze Paliusz.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 20:35:59
Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że zachowam wszystko, co zostało objawione poprzez Chrystusa i Jego Następców i co zostało zdefiniowane i ogłoszone w pierwszym rzędzie przez sobory oraz moich poprzedników. 
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 20:37:42
Mistrz Ceremonii podaje kardynałowi Sforza spinki.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:38:45
Przypinam Paliusz złotymi spinkami.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 20:39:43
Zachowam bez najmniejszej straty dyscyplinę i ryt Kościoła. Usunę z Kościoła każdego, kto ośmieliłby się działać przeciwko tej przysiędze, czy byłbym to ja sam, czy ktokolwiek inny. Tak mi dopomóż Boże. Amen.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 20:40:48
Następuje koronacja triregnum. Do tronu Patriarszego zbliża się procesja z tiarą.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:42:25
Podnoszę tiarę .
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:43:22
Ja cię koronuję Sługo Boży Aleksandrze tym triregnum. Niechaj te trzy korony symbolizują Twą mądrość, sprawiedliwość oraz władzę. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 20:44:31
Następuje uroczyste złożenie przysięgi wierności przez duchowieństwo.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:46:17
Ja, kardynał Marco Sforza przysięgam wierność i dozgonne posłuszeństwo Nowemu Biskupowi Rotrii Aleksandrowi oraz,  że przyczynię się do obrony wiary Kościoła Powszechnego. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny. Amen.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 20:47:30
Ja, prezbiter Cesare Donato Orsini przysięgam wierność i dozgonne posłuszeństwo Nowemu Biskupowi Rotrii Aleksandrowi oraz,  że przyczynię się do obrony wiary Kościoła Powszechnego. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny. Amen.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Piątek, 23 Mar 2012, 20:51:34

 Ja, diakon Pafnucy von Pyongyang przysięgam wierność i dozgonne posłuszeństwo
 Nowemu Biskupowi Rotrii Aleksandrowi oraz, że przyczynię się do obrony
  wiary Kościoła Powszechnego. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny. Amen.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 20:52:20
Koronacja dobiegła końca. Patriarcha wraz z duchownymi udaje się na balkon pałacowy, skąd błogosławi wszystkich zebranych wiernych.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 20:53:31
Benedico vos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:53:51
Po błogosławieństwie następuje mowa tronowa nowego Biskupa Rotrii.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 20:55:30
Wasze Cesarskie, Królewskie i Książęce Mości
Wasze Ekscelencje
Umiłowani Obywatele!


Słońce w swych ostatnich przebłyskach w dniu dzisiejszym mogło ujrzeć rzecz doniosłą: pierwszą prawdziwą koronację Patriarszą od czasów Piusa II. Rotryjczycy, niczym zbłąkane owieczki, powracają z krętych bezdroży fabularnych zabaw na ścieżkę prostą, wiodącą wprost ku wielkiemu renesansowi.

Zakończył się niedawno I Sobór Florencki. Przywrócił stary porządek tam, gdzie do niedawna panował chaos. Renesans, do którego się teraz mocniej odwołujemy, zawitał w progi Państwa Kościelnego.

Wierzymy głęboko, iż rozpoczyna się nowa era w historii Państwa Kościelnego Rotria. Wierzymy, że po ostatnich problemach i podziałach czeka nas już jeno jedność i dobrobyt. Nowi obywatele zasilili nasze szeregi. Nowe prawo powstaje w pracowniach naszych prawników. Nowe rozwiązania wprowadzane są z inicjatywy obywateli i urzędników. Nad tym wszystkim pieczę przyszło trzymać Nam, Patriarsze Państwa Kościelnego Rotria z woli grona Elektorów.

Pragniemy przysiąc, że dołożymy wszelkich starań, aby położone w nas zaufanie nie zostało zawiedzione. Przyrzekamy, że ze wszystkich sił będziemy pracować ku chwale Państwa Kościelnego i prastarego tronu Biskupów Rotrii. W tym wszystkim niechaj nam nie zabraknie wsparcia Was, Umiłowani Obywatele, oraz naszych Przyjaciół i Sojuszników z zagranicy.

Dziękuję Wam za przybycie, Najmilsi! Dziękuję i zapraszam do mych stołów: jedzcie, ucztujcie, świętujcie! Pragnę, aby dzień dzisiejszy przepełniony był tą radością, która od chwili wyboru wypełnia moje serce.

Dziękuję!

Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 20:57:25
Ekscelencje! Uroczystości dobiegły końca :) Zapraszam w imieniu Jego Świątobliwości do Pałacu Laterańskiego, gdzie odbędzie się uczta na cześć Najjaśniejszego Biskupa Rotrii. Zaczynamy swobodną dyskusję :)
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Marcel Hans w Piątek, 23 Mar 2012, 21:00:52
W imieniu Królestwa Trizondalu składam najserdeczniejsze gratulacje Jego Świątobliwości Aleksandrowi III!
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Cesare Donato Orsini w Piątek, 23 Mar 2012, 21:03:20
Wasza Świątobliwość,
Ekscelencje,

Zostałem poproszony o przekazanie kilku słów od Jego Ekscelencji zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji.

Cytuj
Wasza Świątobliwość,
Wasze Eminencje,
Dostojni Goście,
Szanowni Zebrani!

W imieniu Sekretarza Generlanego Organizacji Polskiej Mikronacji, ale także jako Prezydent Ministrów Jego Królewskiej Mości chciałbym złożyć Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia największej pomyślności i udanego władania Państwem Kościelnym Rotria. Wierzę, że za sprawą Waszej Świątobliwości Rotria wróci do dawnej świetności. Wyrażam również głęboką nadzieję na zwiększoną aktywność Państwa Kościelnego Rotria na arenie międzynarodowej, a także kultywowanie dawnych tradycji, utożsamianych właśnie z Rotrią. Przede wszystkim chciałbym jednak raz jeszcze życzyć udanego kierowania Państwem, natomiast obywatelom Rotrii życzyć zadowolenia z decyzji Jego Świątobliwości Aleksandra III.

Szczęść Boże.


/-/ Tivadar Zoltán baró Szücs
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 21:03:53
Jako szef dyplomacji Państwa Kościelnego, serdecznie dziękuję Ekscelencjo Hans :)
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 21:04:52
Dziękuję również zastępcy SG OPM :)
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Piątek, 23 Mar 2012, 21:06:58
Przepraszam, że nie dotarłem, ale realioza... Niniejszym oddaję się do dyspozycji Jego Świątobliwości.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 23 Mar 2012, 21:08:15
O, Brat Pietro :) Więc ja mogę już pożegnac Wasze Ekscelencje. Niestety nie czuję się najlepiej (a realnie, nie przebywam w domu)... Miłego wieczoru :)
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Juan von Habsburg Lotaryński Radziwiłł w Piątek, 23 Mar 2012, 21:10:42
Wasza Świątobliwość!
Bracia, Rotryjczycy!

W imieniu Jego Królewskiej Mości Franciszka Ferdynanda I, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w swoim własnym pragnę, chyląc się przed Najjaśniejszym Biskupem Rotrii, złożyć Waszej Świątobliwości najszczersze gratulacje z okazji Koronacji Patriarszej.
Pragnę także z całego serca życzyć wielu łask od Boga, przychylności Opatrzności Bożej oraz samych dobrych chwil podczas zasiadania na Tronie Stolicy Apostolskiej.
Niech dzisiejszy dzień, jakże uroczysty i prześwietny będzie początkiem dobrobytu Rotrii i jej mieszkańców.

Łącząc wyrazy największej estymy,
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Marcel Hans w Piątek, 23 Mar 2012, 21:12:12
Mam nadzieję, że stosunki między naszymi państwami nie tyle nawet się polepszą, co po prostu powstaną...
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 21:12:46
Wasze Ekscelencje!

Wielką radość napełnia się nasze serce mogac Was tutaj gościć. Dziękuję za gratulacje Ekscelencjo Hans i licze na to, że Królestwo Trizondalu zawsze będzie przyjacielem Państwa Kościelnego. Proszę również przekazać najserdeczniejsze podziękowania nasze dla Jego Ekscelencji zastępcy Sekretarza Generalnego OPM. Podziekowania ślę także za dobro słowo Jego Królewskiej Mości Fanciszkowi Ferdynandowi I i z całego serca błogołsawię ludom Rzeczypospolitej.

Apostolskim Pozdrowieniem,

Aleksander III,
Biskup Rotrii, etc.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 21:20:47
Ekscelencje!

Chcielibyśmy jeszcze raz goraco podziekować za przybycie i wznieśc toast za przyszłośc naszą, Rotrii, a także Was wszystkich, naszych gości!
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Piątek, 23 Mar 2012, 21:31:22

 Wasza Świątobliwość. Także ode mnie, jako też i od całej Kongregacji Nauki i Kultury
  proszę przyjmij Ojcze Umiłowany najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
   i powodzenia. Niechaj Duch Święty czuwa nad Tobą nieustannie, od złego Cię strzeże i
    mądre a roztropne myśli do głowy podsuwa.
    Pragnę ja jeszcze, Ojcze, na ręce Twe złożyć ten oto obraz, niech po wsze czasy
     upamiętnia on doniosły akt koronacji Waszej. Niechaj Was Bóg błogosławi!

 (http://img684.imageshack.us/img684/3932/koronacjainnocentegoiii.jpg)
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 21:35:18
Umiłowany Bracie!

Piękny to prezent nam sprawiliście i jeszcze większą radość wlaliście w nasze serce. Dziękuję!
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Piątek, 23 Mar 2012, 21:36:55
Ekscelencje,

Ponieważ jestem najzabawniejszym gościem w PKR (założyłem jedyną knajpę w tym kraju w końcu), chciałbym przekazać rozkaz od Jego Świątobliwości, że czas rozkręcić IMPREZĘ :D
Na scenę wchodzi zespół i grają : http://www.youtube.com/watch?v=qOXI6giLMGU (http://www.youtube.com/watch?v=qOXI6giLMGU)
Kochani,
Moi karczmarze są gotowi wam służyć do białego rana, także bawmy się, pijmy, lulki palmt i radujmy się z koronacji Aleksandra III

Wznosi kielich i mówi
VIVAT ALEXANDER!
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Piątek, 23 Mar 2012, 21:47:17

 Jeno na meble uważajmy, niektóre z nich z czasów I Rotrii jeszcze pochodzą!
    - Pafnucy ze śmiechem odpowiada Kamerlingowi - lecz niech tam, bawmy się,
        wszak koronacja nie co dzień się zdaża! Służba! I mnie też wina polejcie!
          VIVAT ALEXANDER, VIVAT ROTRIA!
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 23 Mar 2012, 22:00:16
Umiłowani Bracia!

Dziękujemy Wam z całego serca za przybycie. Nasza osoba jednak mu się już oddalić. Patriarcha wstaje od stołu. Wybaczycie nam, że Was opuszczamy, ale senność nas zmogła, a jutro czeka nas intensywny dzień. Z serca wam błogosławię i zaznaczam, że wino i jadło są do Waszej dyspozycji. Tedy bawcie się i weselcie, a nam pozwólcie spocząć.
Tytuł: Odp: Koronacja Jego Świątobliwości Aleksandra III.
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Piątek, 23 Mar 2012, 22:10:49

 Zatem dobranoc, Wasza Świątobliwość!