Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Bulle => Wątek zaczęty przez: Leon II w Niedziela, 10 Cze 2012, 23:27:13

Tytuł: Bulla Catholica Ecclesia Universalis
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 10 Cze 2012, 23:27:13
Cytuj
(http://www.rotria.boo.pl/Herbaleksiii.png)Catholica Ecclesia Universalis
 
Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectus fratres et sororesin in Polonia et Lithuania in perpetuam memoriam.
 
Art. 1.
Na mocy konkordatu między Państwem Kościelnym Rotria a Rzeczpospolitą Obojga Narodów, zatwierdza się ostatecznie likwidację Katolickiego Kościoła Powszechnego.
 
Art. 2.
Dotychczasowe mienie Katolickiego Kościoła Powszechnego przechodzi w ręce arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
 
Art. 3.
Zatwierdza się godność biskupią i nominację kapłańską Brata Otto Kent.
 
Art. 4.
Wszelkie godności i tytuły kościelne, nadane przez władze Katolickiego Kościoła Powszechnego tracą swą ważność, za wyjątkiem tych, które zatwierdza niniejsza Bulla.
 
Art. 5.
Tracą swą moc wszystkie akty prawne Katolickiego Kościoła Powszechnego.
 
Art. 6.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/Sanctitas Vestra Alexander III
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.