Rotria

WŁADZE => Pałac i Bazylika Laterańska => Koronacje Patriarsze => Wątek zaczęty przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:26:20

Tytuł: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:26:20
W Bazylice Laterańskiej biją dzwony. Do niej właśnie podąża orszak, w którym kroczą : turyfer, krzyż w asyście dwóch akolitów, Gwardia Apostolska, dygnitarze zagraniczni, niższe duchowieństwo, biskupi, arcybiskupi, kardynałowie na samym końcu w lektyce niesiony jest Patriarcha Aleksander III w szatach pontyfikalnych z tiarą na głowie, a przed sedia gestatoria kroczy król-elekt Karol Józef, przed nim zaś, na złotych poduszkach niesione są regalia królewskie oraz paliusz i pierścień patriarszy.  W tle rozbrzmiewa hymn:
http://www.youtube.com/watch?v=cDhYGdK0KQg&feature=related
a następnie:
http://www.youtube.com/watch?v=d2NUq76U6WA&feature=fvwrel
Po dotarciu do prezbiterium, nowy Patriarcha staje naprzeciw ołtarza głównego, przyklęka, wraz z nim pozostali zgromadzeni duchowni i wierni. Następuje śpiew:
http://www.youtube.com/watch?v=KiM9uJIN64g
Po skończonej litanii, Biskup Rotrii powstaje przy pomocy dwu kardynałów, siada na Patriarszym tronie, na podwyższeniu pod baldachimem; z tyłu na purpurowej zasłonie widnieje herb Patriarszy. Naprzeciwko tronu patriarszego znajduje się tron królewski. Król elekt staje przed tronem patriarszym i klęka na pięknie zdobionym pokrytym złotem i srebrem klęczniku.
Następuje ingres Patriarszy. W tle rozbrzmiewa:
http://www.youtube.com/watch?v=WWDEcWHbe5k
Do Patriarchy podchodzi Kardynał Archidiakon i mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:28:46
Aleksandrze III, czy chcesz dobrowolnie objąć Rotrię swoimi rządami?
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:29:56
Chcę.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:31:17
Aby tego dowieść, zmów przysięgę w obecności Boga i obywateli Państwa Kościelnego.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:31:29
Patriarcha  składa przysięgę :
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:31:40
Ja, Aleksander III, przysięgam dochować przekazanej mi Tradycji, ani niczego, co było przede mną strzeżone przez mych umiłowanych w Panu poprzedników, ani nie naruszać, ani nie zmieniać, ani nie zezwalać na jakiekolwiek zmiany. Przeciwnie: z gorącym umiłowaniem, jako tej Tradycji uczeń i dziedzic, przysięgam z czcią zachować przekazane mi dobro, ze wszystkich moich sił i całą moją mocą. Tak mi dopomóż Boże. Amen."
"Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że zachowam wszystko, co zostało objawione poprzez Chrystusa i Jego Następców i co zostało zdefiniowane i ogłoszone w pierwszym rzędzie przez sobory oraz moich poprzedników."
"Zachowam bez najmniejszej straty dyscyplinę i ryt Kościoła. Usunę z Kościoła każdego, kto ośmieliłby się działać przeciwko tej przysiędze, czy byłbym to ja sam, czy ktokolwiek inny. Tak mi dopomóż Boże. Amen.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:32:16
Po odebraniu przysięgi, Kardynał klęka przed Biskupem Rotrii nakłada na Patriarchę nowy paliusz oraz pierścień, następnie wstaje i zwracając się do ludu, mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:33:54
Oświadczam, że Państwo Kościelne Rotria ma nowego Patriarchę!

Vivat Patriarcha!
Vivat Aleksander III!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:34:48
Cały lud zgromadzony w Bazylice powtarza po Kardynale Archidiakonie.

Vivat Aleksander III
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:35:41
Vivat Aleksander III!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:36:20
Vivat Alexander Tertius!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:37:10
Vivat Aleksander III! Vivat!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:37:36
Następuje koronacja. Organista wraz z chórem zaczyna grać:
http://www.youtube.com/watch?v=iKAZK6kbmEM
Kardynał Sforza oraz Kardynał von Habsburg podają królowi dłoń by powstał, następnie prowadzą go przed Tron Patriarszy, gdzie przyklęka. Patriarcha, zwracając się do króla, mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:39:07
Karolu Józefie, zgodnie z obowiązującym prawem zostałeś wskazany na władcę Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jako król-elekt stajesz oto przede mną bym Ci włożył na skronie koronę Chrobrową i ogłosił Cię królem. Dlatego pytam Cię, wobec zgromadzonego ludu: Czy przyjmujesz godność królewską?
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Karol Radziwiłł w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:39:56
Przyjmuję.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:40:32
Czy przysięgasz bronić interesów Rzeczypospolitej i jej mieszkańców?
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Karol Radziwiłł w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:41:34
Przysięgam.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:42:54
Czy przysięgasz działać w zgodzie z prawem, dla dobra i pomyślności królestwa?
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Karol Radziwiłł w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:43:35
Przysięgam.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:43:55
Czy przysięgasz wypełniać swoje obowiązki z całą pieczołowitością i zapałem jakie posiadasz?
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Karol Radziwiłł w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:44:39
Przysięgam.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:45:05
Do patriarchy podchodzą klerycy z insygniami królewskimi na czerwonych poduszkach podszytych złotem.
Patriarcha bierze koronę Chrobrego do rąk, zakłada królowi na głowę i mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:45:58
Przyjmij tę koronę, znak Twojej władzy pochodzącej od Boga.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:46:13
Patriarcha bierze do ręki berło i wręczając królowi, mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:46:38
Przyjmij berło, znak najwyższej władzy królewskiej.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:47:11
Patriarcha bierze do ręki złote królewskie jabłko i wręczając królowi, mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:47:40
Przyjmij jabłko królewskie, symbol Twojej pozycji w chrześcijańskim świecie.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:47:52
Patriarcha bierze do ręki Szczerbiec i wręczając królowi, mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:48:08
Przyjmij ten miecz, niech służy ku obronie granic, czci i honoru Rzeczpospolitej i chrześcijaństwa.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:48:21
Król chowa miecz do pochwy. Patriarcha mówi uroczystym głosem:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:48:42
Powstań, Karolu  Józefie, Królu Polski, Wielki Książę Litewski, Ksiażę Ruski, Pruski,  Mazowiecki, Żmudzki, Kjiowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki,  Smoleński, Siewierski i Czernihowski.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:52:16
Król wstaje, zwraca się ku ludowi, następnie zasiada na tronie. Patriarcha zwracając się do tłumu, mówi:
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:52:43
Ludu Rzeczpospolitej, oto Wasz nowy Król.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:53:07
Rozlegają się okrzyki:

Vivat Król, Vivat Karol Józef
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:53:29
Vivat  ;D!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:53:50
Vivat Karol Józef I!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:53:56
Vivat Karol Józef!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:55:51
Moje gratulacje, Wasza Królewska Mość! :)
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Niedziela, 07 Paź 2012, 19:59:52
Gratuluję.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 20:03:13
Na koniec pragnę oświadczyć, że Jego Świątobliwość wygłosi w dniu jutrzejszym Mowę Tronową.
Jego Świątobliwość Aleksander III polecił mi również przekazać, iż w najbliższych dniach ukaże się dokument wynoszący Braci Cesare de Medici oraz Cesare Donato Orsini oraz moją skromną osobę, Artura Czartoryskiego do godności biskupiej, a Brata Pietro Mancini do godności Kapelana Jego Świątobliwości. Poleca się również Prywatnemu Sekretarzowi Jego Świątobliwości wydanie stosownych nominacji.

W imieniu Jego Świątobliwości,
(-) Artur Czartoryski
Szambelan Patriarszy
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Niedziela, 07 Paź 2012, 20:11:25
Chciałbym pogratulować nagrodzonym, wszyscy na to zasłużyliście :)
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 07 Paź 2012, 20:19:02
Się robi  ;D.

Gratuluję  ;D!
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Niedziela, 07 Paź 2012, 20:33:44
Ja również gratuluję Braciom-nominatom, i raduję się wielce! :) Wielkiego zaszczytu dostąpiliście, ale i wielka odpowiedzialność przed wami jest teraz. Tytuł Biskupa obliguje bowiem do jeszcze większego wysiłku na rzecz budowania świetności Państwa Kościelnego, do jeszcze większego zaangażowania w codzienne jego sprawy. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. :)
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 20:41:53
Ja również gratuluję i dziękuję.  Bracie Pafnucy, święta racja. Obyśmy podołali.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 07 Paź 2012, 20:58:47
Z Bożą pomocą Bracia - podołacie  ;).

Nominacje wydane  ;D.
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Niedziela, 07 Paź 2012, 21:45:37
Tak na marginesie - jak zdążyłem zauważyć - spore przetasowania na dworze, i w rządzie Jego Świątobliwości nastąpiły. ;)
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Michael apo Zep w Niedziela, 07 Paź 2012, 21:47:02
Zgadza się. Masę dokumentów dziś wydano ;D
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Poniedziałek, 08 Paź 2012, 15:36:18
Wydano, jak to pięknie brzmi xD  ;D....
Żartuję, oczywiście  ;D
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Pafnucy von Pyongyang w Wtorek, 09 Paź 2012, 14:58:41
No, MZA nie prosiło o nie nigdy, ale tak z drugiej strony - prezentu odmówić nie wypada...

Już wypisuję talonik na Przedbiedę, Bracie Wicekanclerzu! ;D ;D ;D
Tytuł: Odp: Ingres Patriarszy i Koronacja Królewska
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Piątek, 12 Paź 2012, 19:45:11
Oby zmiany wyszły Rotrii na dobre.