Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Archiwum AAS => Wątek zaczęty przez: o. Giordano Alberto Belmonte OFD w Niedziela, 11 Sie 2013, 21:29:33

Tytuł: Rozporządzenie GWP ws. powołania oddziałów wojskowych
Wiadomość wysłana przez: o. Giordano Alberto Belmonte OFD w Niedziela, 11 Sie 2013, 21:29:33
Cytuj
Rozporządzenie Gonfaloniere Wojsk Patriarszych
z dn. 11 sierpnia A.D.2013
ws. powołania oddziałów wojskowych wewnątrz Gwardii Apostolskiej

Jednym z zadań Gonfaloniere Wojsk Patriarszych jest kreowanie struktur wewnętrznych Wojsk Patriarszych. Dlatego zgodnie z nadanymi przez Patriarchę uprawnieniami, postanawia się o utworzeniu następujących oddziałów wojskowych wewnątrz Gwardii Apostolskiej.

§ 1.
1. Tworzy się  Korpus Ochrony Osobistej, którego podstawowym zadaniem jest nieustanne zapewnianie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie. Dla lepszego działania korpusu, wyszczególnia się w nim następujące formacje:
- Gwardię Patriarszą, skupioną na obronie głowy państwa i Jego najbliższego otoczenia;
- Gwardię Kurii Rotryjskiej, skupioną na ochronie Wicekanclerza oraz prefektów;
- Gwardię Miejską, skupioną na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnątrz miast Państwa Kościelnego, a także wszystkim jego mieszkańcom.

§ 2.
1. Tworzy się Flotę powietrzną Państwa Kościelnego Rotria, której podstawowym zadaniem ma być patrolowanie i zabezpieczanie przestrzeni powietrznej Państwa Kościelnego Rotria oraz zapewnianie transportu powietrznego najważniejszym osobom w państwie. Dla lepszego działania Floty, wyszczególnia się w niej następujące formacje:
- Eskadrę Bojową Samolotów;
- Eskadrę Bojową Śmigłowców;
- Eskadrę Transportową Samolotów;
- Eskadrę Transportową Śmigłowców.
2. Ponadto decyduje się, by punktem stacjonowania Floty było Apostolskie Miasto Rotria, a ściślej miejskiej lotnisko wojskowe.

§ 3.
1. Tworzy się Wojska Lądowe Państwa Kościelnego Rotria, których podstawowym zadaniem ma być zabezpieczanie granic i przeciwdziałanie atakom lądowym. Dla lepszego działania Wojska, wyszczególnia się w nim następujące formacje:
- Pułk Piechoty Rotryjskiej;
- Dywizjon Artyleryjski;
- Pułk Obrony Przeciwlotniczej;
- Pluton Strzelców Wyborowych;
- Kompanię Reprezentacyjną Gwardii Apostolskiej.
2. Ponadto decyduje się, by punktem stacjonowania Wojska były obrzeża Apostolskiego Miasta Rotria, a ściślej Baza Wojsk Lądowych PKR.

§ 4.
O powołaniu powyższych struktur niniejszym się decyduje i wciela w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) x. Fabio Belmonte
Gonfaloniere Wojsk Patriarsztch