Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Archiwum AAS => Wątek zaczęty przez: Cesare Francesco de Medici w Sobota, 30 Lis 2013, 18:22:09

Tytuł: Bulla Ecclesiae Dei in Nederlandia
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Sobota, 30 Lis 2013, 18:22:09
Cytuj
(http://www.rotria.boo.pl/herb2.png)


Bulla
Ecclesiae Dei in Nederlandia

Pius, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Regno Nederlandiae, salutem et Apostolicam Benedictionem.


Art. 1.
Ustanawiamy na mocy Aneksu do Traktatu między Królestwem Zjednoczonych Niderlandów a Państwem Kościelnym Rotria administrację Kościoła Rotryjskiego na ziemiach Królestwa Zjednoczonych Niderlandów w wymiarze diecezji brukselskiej.
 
Art. 2.
Królestwo Zjednoczonych Niderlandów stanowić będzie jedną prowincję kościelną, na czele której stać będzie Nuncjusz Apostolski, posiadający jednocześnie godność biskupa brukselskiego. Siedzibą Nuncjusza ustanawiamy miasto Bruksela.
 
Art. 3.
Biskupowi brukselskiemu jako głowie Kościoła niderlandzkiego podlegać będą wszelkie inne organy administracyjne Kościoła na terenie Królestwa Zjednoczonych Niderlandów.
 
Art. 4.
Cały obszar Królestwa Zjednoczonych Niderlandów znajduje się bezpośrednio pod władzą duszpasterską biskupa brukselskiego.​
 
Art. 5.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXX mensis October, anno Domini bis millesimo tredecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Pius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(http://www.rotria.boo.pl/pieczec1.png)