Rotria

SOBORY I SYNODY => II Sobór Trydencki => Wątek zaczęty przez: Cesare Francesco de Medici w Niedziela, 05 Sty 2014, 15:01:24

Tytuł: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Niedziela, 05 Sty 2014, 15:01:24
Umiłowani Ojcowie,

przedstawiamy dokument podsumowujący półroczne obrady II Soboru Trydenckiego. Zapraszamy do dyskusji.

Cytuj
(http://www.rotria.boo.pl/herb2.png)


Ojcowie II Soboru Trydenckiego,
wezwani za pontyfikatu Jego Świątobliwości Sykstusa III, Patriarchy i Biskupa Rotrii,
zaś swe obrady zakończyli za pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa III, Patriarchy i Biskupa Rotrii,
Braciom i Siostrom w Chrystusie,
wiernym i poddanym Kościoła Rotryjskiego,
ślą uroczyste błogosławieństwo i pasterskie pozdrowienie.


ADHORTACJA POSOBOROWA
Laetare Rotria


My, Pius III, Sługa Sług Bożych, Patriarcha Kościoła Rotryjskiego, wspólnie z naszymi Ojcami Soborowymi, wydajemy niniejszy dokument dla regulacji spraw poruszonych na obradach Soboru, a korzystając z mądrości i ustaleń zebranych, normujemy niniejsze kwestie, będące od teraz wiążące dla państwa i Kościoła. Niniejszy dokument, mocą złożonego przez nas podpisu, zyskuję moc, przywileje i prawa bulli.


I
ROLA KOŚCIOŁA

Zauważając bardzo małe zaangażowanie ordynariuszy diecezjalnych w życie swoich wiernych spowodowane licznymi wakatami, a także zauważając bardzo małą liczbę duchownych w stosunku do wiernych Ojcowie Soborowi postanowili opisać zakres praw i obowiązków, jakie spełniać musi zarządca diecezji poza granicami Państwa Kościelnego Rotria. Ordynariuszom diecezji dano również możliwość zwołania Synodu diecezjalnego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.


II
DIALOG Z INNYMI WYZNANIAMI

Obok Kościoła Rotryjskiego w państwach Mikroświata istnieją również inne stowarzyszenia religijne. Ojcowie Soborowi zauważyli, że jeśli wyznania te mają zbieżne do naszej Wspólnoty ideały można podjąć z nimi rozmowy o uznaniu ich, a także podjąć luźny dialog ekumeniczny.


III
ROLA BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW

Głównym zadaniem biskupów Kościoła winna być opieka nad diecezjami, bądź zgromadzeniami zakonnymi, do których zostaną inkardynowani przez Patriarchę. Mają obowiązek kierować się dobrem powierzonej im owczarni przez aktywne działanie oraz systematyczną pracę w swych biskupstwach. Podczas posługi mogą wydawać dekrety, które mają wiążący charakter na terenie diecezji, kierować do wiernych listy, a także korzystać ze wszelkich praw nadanych przez inne dokumenty oraz Kodeks Prawa Kanonicznego. Jednakże niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków przez dłuższy czas skutkować będzie rozległymi konsekwencjami, ponieważ grzech zaniedbania potrafi zniweczyć nawet najwspanialsze plany i zamiary.

Prezbiterzy, którzy chcą sprawować posługę w diecezjach mogą zostać przypisani do parafii, aby pomagać biskupom poprzez opiekę nad lokalną wspólnotą. Podczas swej pracy winni wykazywać się posłuszeństwem swemu Ordynariuszowi, a także gorliwą współpracą z nim oraz troską o duchowy wzrost wiernych.

Diakoni zaś winni starannie przygotowywać się do pełnienia posługi kapłańskiej poprzez naukę. Dążący do kapłaństwa mogą także nieść pomoc proboszczom parafii poprzez pracę tamże, za zgodą biskupa diecezjalnego.


IV
NAŁOŻENIE NA PARAFIĘ OBOWIˇZKU PROWADZENIA KSIˇG

Proboszczowie oraz zarządcy parafii mają obowiązek prowadzenia ksiąg, w których zamieszczone będą informacje o liczbie wiernych należących do wspólnoty oraz inne dane dotyczące wiernych, a także kalendaria i kroniki wydarzeń.


V
RYTUAŁY ZAKONNE

Zakony mają prawo spisać przebieg ceremonii charakterystycznych dla siebie przy zachowaniu bardzo dużej zgodności z tradycją realnych wspólnot monastycznych. Stosowny rytuał obowiązywać będzie w granicach danego zakonu po zaaprobowaniu go przez Patriarchę.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XX mensis Ianuarius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Giacinto Martino de Mancini OFD w Niedziela, 05 Sty 2014, 19:07:35
Ojcze Święty,

Na razie nie mam zastrzeżeń, ale pytanie: czy będzie Uroczyste zakończenie Soboru?
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Guliano Montini w Niedziela, 05 Sty 2014, 21:26:32
Ojcze Święty
Ojcowie Soborowi!
Eminencje i Ekscelencje!

Cytuj
Proboszczowie oraz zarządcy parafii mają obowiązek prowadzenia ksiąg, w których zamieszczone będą informacje o liczbie wiernych należących do wspólnoty oraz inne dane dotyczące wiernych, a także kalendaria i kroniki wydarzeń.
Mam pytanie na jakiej zasadzie mają być prowadzone, gdzie?
Co do reszty nie mam zastrzeżeń i dołączam się do pytania Ekscelencji bp. Giacinto Martino Manciniego.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Niedziela, 05 Sty 2014, 21:28:36
Bracie Kanoniku,

Odpowiadając na pytanie Brata dotyczące gdzie mają księgi być umieszczane. Prawdopodobnie chodzi o forumowy dział danej parafii i tam też księgi powinny się znaleźć.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Ganganelli w Niedziela, 05 Sty 2014, 21:42:38
A nie przypadkiem Adhortacja jest właśnie tym 'uroczystym zakończeniem' Soboru, bracia? :D

Co do samej treści nie mam zastrzeżeń i pytań.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Poniedziałek, 06 Sty 2014, 14:50:33
Czcigodni Ojcowie,

czy ktoś z Was ma jakieś uwagi do przedstawionego dokumentu? Jeśli w najbliższym czasie nikt takowych nie zgłosi, przejdziemy do głosowania nad Adhortacją.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Wtorek, 07 Sty 2014, 17:18:47
Umiłowani Ojcowie,

zauważyliśmy, że punkt I niezbyt dobrze oddawał sens uchwały soborowej, dlatego postanowiliśmy określić go inaczej, by oddawał lepiej myśli uczestników dysputy. Nie dostrzegamy innych głosów, rozpoczynamy głosowanie nad przyjęciem Adhortacji jako owocu obrad II Soboru Trydenckiego.

Cytuj
(http://www.rotria.boo.pl/herb2.png)


Ojcowie II Soboru Trydenckiego,
wezwani za pontyfikatu Jego Świątobliwości Sykstusa III, Patriarchy i Biskupa Rotrii,
zaś swe obrady zakończyli za pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa III, Patriarchy i Biskupa Rotrii,
Braciom i Siostrom w Chrystusie,
wiernym i poddanym Kościoła Rotryjskiego,
ślą uroczyste błogosławieństwo i pasterskie pozdrowienie.


ADHORTACJA POSOBOROWA
Laetare Rotria


My, Pius III, Sługa Sług Bożych, Patriarcha Kościoła Rotryjskiego, wspólnie z naszymi Ojcami Soborowymi, wydajemy niniejszy dokument dla regulacji spraw poruszonych na obradach Soboru, a korzystając z mądrości i ustaleń zebranych, normujemy niniejsze kwestie, będące od teraz wiążące dla państwa i Kościoła. Niniejszy dokument, mocą złożonego przez nas podpisu, zyskuję moc, przywileje i prawa bulli.


I
ROLA KOŚCIOŁA

Kościół winien dbać o wszystkie swe prowincje, by zachować jedność. Jako instytucja, które nie ma charakteru politycznego, duchowieństwo winno powstrzymać się od angażowania w sprawy, którego nie dotyczą. Ordynariusze, by dobrze sprawować swoją posługę, mają do dyspozycji środki przewidziane przez prawo Kościoła.


II
DIALOG Z INNYMI WYZNANIAMI

Obok Kościoła Rotryjskiego w państwach Mikroświata istnieją również inne stowarzyszenia religijne. Ojcowie Soborowi zauważyli, że jeśli wyznania te mają zbieżne do naszej Wspólnoty ideały można podjąć z nimi rozmowy o uznaniu ich, a także podjąć luźny dialog ekumeniczny.


III
ROLA BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW

Głównym zadaniem biskupów Kościoła winna być opieka nad diecezjami, bądź zgromadzeniami zakonnymi, do których zostaną inkardynowani przez Patriarchę. Mają obowiązek kierować się dobrem powierzonej im owczarni przez aktywne działanie oraz systematyczną pracę w swych biskupstwach. Podczas posługi mogą wydawać dekrety, które mają wiążący charakter na terenie diecezji, kierować do wiernych listy, a także korzystać ze wszelkich praw nadanych przez inne dokumenty oraz Kodeks Prawa Kanonicznego. Jednakże niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków przez dłuższy czas skutkować będzie rozległymi konsekwencjami, ponieważ grzech zaniedbania potrafi zniweczyć nawet najwspanialsze plany i zamiary.

Prezbiterzy, którzy chcą sprawować posługę w diecezjach mogą zostać przypisani do parafii, aby pomagać biskupom poprzez opiekę nad lokalną wspólnotą. Podczas swej pracy winni wykazywać się posłuszeństwem swemu Ordynariuszowi, a także gorliwą współpracą z nim oraz troską o duchowy wzrost wiernych.

Diakoni zaś winni starannie przygotowywać się do pełnienia posługi kapłańskiej poprzez naukę. Dążący do kapłaństwa mogą także nieść pomoc proboszczom parafii poprzez pracę tamże, za zgodą biskupa diecezjalnego.


IV
NAŁOŻENIE NA PARAFIĘ OBOWIˇZKU PROWADZENIA KSIˇG

Proboszczowie oraz zarządcy parafii mają obowiązek prowadzenia ksiąg, w których zamieszczone będą informacje o liczbie wiernych należących do wspólnoty oraz inne dane dotyczące wiernych, a także kalendaria i kroniki wydarzeń.


V
RYTUAŁY ZAKONNE

Zakony mają prawo spisać przebieg ceremonii charakterystycznych dla siebie przy zachowaniu bardzo dużej zgodności z tradycją realnych wspólnot monastycznych. Stosowny rytuał obowiązywać będzie w granicach danego zakonu po zaaprobowaniu go przez Patriarchę.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XX mensis Ianuarius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Giacinto Martino de Mancini OFD w Wtorek, 07 Sty 2014, 18:08:55
Głosuję ZA.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Wtorek, 07 Sty 2014, 18:27:19
Za
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Guliano Montini w Wtorek, 07 Sty 2014, 19:26:19
ZA!
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Ganganelli w Wtorek, 07 Sty 2014, 19:59:54
Za.
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: o. Giordano Alberto Belmonte OFD w Wtorek, 07 Sty 2014, 20:41:08
ZA
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Pio Maria Facibeni w Wtorek, 07 Sty 2014, 21:56:19
ZA
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 08 Sty 2014, 18:44:34
ZA
Tytuł: Odp: Adhortacja
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Środa, 08 Sty 2014, 18:51:43
Umiłowani Ojcowie,

niniejszym uznajemy, że uczestnicy Soboru przyjęli Adhortację, jako owoc półrocznych dywagacji przez aklamację. Dziękujemy wszystkim za udział w obradach. Mamy głębokie nadzieje, że uchwały tutaj podjęte umocnią Kościół i Stolicę Apostolską.