Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Archiwum AAS => Wątek zaczęty przez: Don Tommaso I de Mancini w Poniedziałek, 14 Kwi 2014, 17:38:49

Tytuł: Bulla Lex Certa
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Poniedziałek, 14 Kwi 2014, 17:38:49
Cytuj
(http://www.rotria.boo.pl/innocenty.png)


Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,.


Bulla
Lex Certa

Art. 1
Dostrzegając potrzebę reformy prawa rotryjskiego, postanawiamy o powołaniu Pontyfikalnej Komisji Kodyfikacyjnej.

Art. 2
Zadaniem Pontyfikalnej Komisji Kodyfikacyjnej będzie dotychczasowa analiza stanu prawnego wydanych w Naszej Ojczyźnie aktów oraz podjęcie reformy prawnej w Państwie Kościelnym.

Art. 3
Pontyfikalnej Komisji Kodyfikacyjnej przewodniczyć będzie nasza osoba.

Art. 4:
Do składu komisji ponadto nominujemy:
1. Jego Eminencję Cesarego kardynała de Medici
2. Jego Ekscelencję Giovanniego biskupa Ganganelliego
3. Czcigodnego Brata, Ojca Giordano Alberto Belmonte.

Art. 5
Bulla wchodzi w życie wraz z chwilą jej ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV mensis Aprillis, anno Domini bis millesimo quattordecim, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Innocentius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(http://www.rotria.boo.pl/innocentypieczec.png)