Rotria

WŁADZE => Dekrety Motu Proprio => Acta Apostolicae Sedis => Innocenty IV => Wątek zaczęty przez: Leon II w Niedziela, 01 Cze 2014, 00:15:15

Tytuł: MP: Diploma Nobilitatis - Pius Maria Facibeni
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 01 Cze 2014, 00:15:15
Cytuj
(http://www.rotria.boo.pl/innocenty.png)

INNOCENTIUS PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

Diploma Nobilitatis

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:


Venerabili Fratri Nostro
Pius Maria Facibeni,In a Summus Pontifex Innocentius Quarto, cum fecero in tutelam alieni, quae sequuntur decernimus:
Na mocy najwyższej władzy Jego Świątobliwości Innocentego IV, jaką sprawuję w okresie regencji, postanawiam, co następuje:

§ 1. Nadać Ci dożywotnio godność markiza.
1° Potwierdzić Twe członkostwo w stanie szlacheckim Stolicy Apostolskiej.
2° Utrzymać nadany przez Jego Świątobliwość Piusa III herb.
3° Przyznać tytuł: Prześwietny Markiz.
4° Powierzyć Ci pełnię praw oraz przywilejów wynikających z tej godności.

§ 2. Zobowiązać Cię do złożenia w swym imieniu odpowiedniego hołdu lennego Patriarsze.

§ 3. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die I mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis


(http://www.rotria.boo.pl/innocentypieczec.png)