Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Archiwum AAS => Wątek zaczęty przez: Don Tommaso I de Mancini w Środa, 15 Paź 2014, 17:13:23

Tytuł: Bulla In Timore
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Środa, 15 Paź 2014, 17:13:23
Cytuj
(http://kurier.ty-i.net/wp-content/uploads/2014/06/rotria_herb.png)

Thomas, Episcopus Regens, in Rotria
dilecti fratres et sorores, in perpetuam rei memoriam.


Bulla
In Timore

Art. 1.
Na mocy nadanej nam władzy, kierując się najwyższą troską o Kościół, Matkę Naszą, ustanawiamy Radę Regencyjną, w skład której powołujemy naszą skromną osobę, jako przewodniczącego, i Brata Kosmę z Rotrii.
Art. 2.
Nadajemy wszelkie prerogatywy oraz inne kompetencje patriarsze Radzie Regencyjnej na czas trwania sediswakancji.
 
Art. 3.
Rada Regencyjna ulegnie samorozwiązaniu wraz z momentem wyboru nowego Patriarchy.

Art.4
Niniejsza bulla wchodzi w życie wraz z momentem jej ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis October, anno Domini bis millesimo quattuordecimo,

+ Thomas Mancini
Episcopus Regens in Rotria