Rotria

WŁADZE => Pałac i Bazylika Laterańska => Koronacje Patriarsze => Wątek zaczęty przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:40:04

Tytuł: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:40:04
Inthronizare  Alexandrum  Quartum

Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra, XVI men. II MMXV AD w Bazylice św. Jana na Lateranie

(http://static0.akpool.de/images/cards/54/547836.jpg)


W całej Rotrii rozbrzmiewają dzwony! Do Bazyliki Laterańskiej zbliża się długa procesja. Prowadzą ją krokiem marszowym żołnierze Gwardii Apostolskiej, za nimi zmierzają usługujący, prezbiterzy, prałaci honorowi, biskupi, potem zaś Wikariusz Generalny, niosący paliusz i pierścień oraz Arcybiskup Trydentu niosący triregnum. Następnie idzie Kardynał Dziekan ubrany w kapę w asyście Szambelana Patriarszego. Na końcu procesji da się zauważyć Patriarchę niesionego w złotej lektyce przez sediarii. Lud wierny wita i chwali Patriarchę. Procesja przekracza bramy Bazyliki. Korowód koronacyjny zbliża się do ołtarza, gdzie znajduje się tron patriarszy. Orszak podąża do ołtarza św. Grzegorza, gdzie spotyka kardynałów odzianych w cappa magna. Patriarcha siada na faldistorium przed ołtarzem. Podchodzą do niego kardynałowie i w imieniu wszystkich duchownych oraz swoim składają homagium:
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:40:56
Ja, kardynał Nicolaus Stefano Dreder przysięgam wierność i dozgonne posłuszeństwo Nowemu Biskupowi Rotrii Aleksandrowi IV oraz, że przyczynię się do obrony wiary Kościoła Powszechnego. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny. Amen.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:47:29
Po zakończeniu składania przysiąg korowód podąża do kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie Patriarcha modli się w intencji Rotrii. Potem następuje procesja do ołtarza głównego i rozpoczęcie uroczystej Mszy pontyfikalnej. Po jej zakończeniu, Patriarcha udaje się na balkon Bazyliki Laterańskiej. Zasiada na tronie i całuje złoty Ewangeliarz. Zbliżają się Asystenci Tronu Patriarszego niosący insygnia władzy patriarszej.


Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:47:56
Zdejmuję mitrę Patriarsze i podaję ceremonialny Ewangeliarz.

Patriarcha składa swą prawą rękę na Ewangeliarzu, a lewą wznosi ku górze w geście pokoju.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:48:31
My, Aleksander IV, przysięgamy dochować przekazanej nam Tradycji, ani niczego, co było przed nami strzeżone przez naszych umiłowanych w Panu poprzedników, ani nie naruszać, ani nie zmieniać, ani nie zezwalać na jakiekolwiek zmiany. Przeciwnie: z gorącym umiłowaniem, jako tej Tradycji uczeń i dziedzic, przysięgamy z czcią zachować przekazane dobro, ze wszystkich naszych sił i całą naszą mocą. Tak nam dopomóż Boże. Amen.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:49:00
Wikariusz Generalny podaje kardynałowi Drederowi paliusz.


Zakładam Patriarsze paliusz.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:49:41
Przysięgamy uroczyście, że zachowamy wszystko, co jest nauczane przez Kościół Święty i co zostało zdefiniowane i ogłoszone w pierwszym rzędzie przez sobory oraz naszych poprzedników.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:50:57
Wikariusz podaje spinki.


Przypinam paliusz złotymi spinkami.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:51:28
Zachowamy bez najmniejszej straty dyscyplinę i ryt Kościoła. Usuniemy z Kościoła każdego, kto ośmieliłby się działać przeciwko tej przysiędze, czy bylibyśmy to my sami, czy ktokolwiek inny. Tak nam dopomóż Boże. Amen.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:54:30
Kardynał Kamerling podchodzi przed Patriarchę, kłania się mu i nakłada na jego palec pierścień, mówiąc:

Przyjmij pierścień na znak wierności Prawu i Tradycji, którą właśnie przysiągłeś. Niech Pan wspomoże Cię w obronie wolności Kościoła i niech poprzez Twoją rękę, na której spoczywa ten pierścień, broni przed wszelkim grzechem.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:56:21
Następuje koronacja triregnum. Do tronu Patriarszego zbliża się Wikariusz Generalny. Kardynał Kamerling podnosi tiarę i koronuje Patriarchę słowami:


Weź tiarę, ozdobioną trzema koronami i bądź świadom, że jesteś Ojcem Królów i Książąt, Sługą Sług Bożych i Suwerenem Państwa Kościelnego. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto.


Po założeniu tiary, Kardynał Kamerling przyklęka i odchodzi na bok. Szambelan podaje Jego Świątobliwości mowę tronową, którą ten wygłasza.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:57:02
Cytuj
(http://pliki.nederlandia.pl/upload/krol/herby/pat-AlexanderIV.png)


Fratelli e sorelle carissimi,


W dniu naszej intronizacji do Patriarszego Tronu, pokładamy w Panu wdzięczność za nasz wybór i ufność w pomoc Ducha Świętego w czasie naszego pontyfikatu. Wierzymy, iż będzie to czas renesansu w Kościele Powszechnym, który przez ostatnie kilkanaście miesięcy dotykany był przez liczne problemy. Nieszczęśliwie ostatnie pontyfikaty nie kończyły się w planowanym terminie, przerywane to śmiercią, to abdykacją Patriarchy. Wszystko to nie służyło Stolicy Apostolskiej.

Pamiętać musimy również, o tych spośród wiernych Kościoła, którzy postanowili się od niego odwrócić. Wyrażamy nadzieję, iż oświeceni światłem wiary, bijącym ze Świątyni Pana, zechcą powrócić na łono Świętego Kościoła. Dla jego przetrwania i rozwoju, ważne jest, byśmy w naszych codziennych pracach zachowywali naukę Chrystusa. Jest ona kluczem, do tworzenia braterskich więzi pomiędzy wiernymi, które spajają wspólnotę, czyniąc ją niewzruszoną na zakusy zła.

Celem, który stawiamy sobie na ten pontyfikat, jest przede wszystkim odnowienie tragicznie zniszczonych relacji z państwami Pollinu. W dobie postępującej na około laicyzacji, ważnym jest by także w przestrzeni wirtualnej świadczyć o chrześcijańskich korzeniach naszej cywilizacji. To jest właśnie głównym celem istnienia naszego Kościoła, który w prawdzie nie prowadzi czynnej ewangelizacji, jaka ma miejsce w realnych Kościołach, lecz w wydarzeniach kulturalnych i fabularnej narracji przypomina o przebogatej Tradycji i wartości, które niesie ze sobą cywilizacja chrześcijańska.

Ponadto, pragniemy zakończyć trwający Sobór, wierząc, że za jego sprawą Stolica Apostolska naprawi pęknięcia i zniszczenia, które pozostawiły po sobie wydarzenia ubiegłej jesieni. Naszym wspólnym wysiłkiem możemy sprawić, iż Kościół Rotryjski odzyska dawny blask i chwałę, co nie tylko przyniesie Nam radość, lecz także wzbogaci mikroświat niezwykłym aspektem kulturowym.

Niech każdy kto ma w sercu piękno i dobro oraz chęć do działania przystąpi do Złotego Tronu, by wspierać Biskupa Powszechnego w trudnej misji kierowania Kościołem i Państwem. Zapewniamy, iż ofiarna służba w Winnicy Pana nie spotka się z obojętnością, a zasługi dla Stolicy Apostolskiej będą hojnie nagradzane.

Niech Pan zachowa w swej opiece Święty Kościół i jego wiernych.


Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Nicolaus Stefano Dreder w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:58:30
Po zakończeniu mowy chór rozpoczyna śpiew Te Deum.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B0Os90ntfdI[/youtube]


Następnie Patriarcha podnosi się i wyrusza w procesji do zakrystii. Na tym kończy się ceremonia koronacji patriarszej.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Eleonora de Medici w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 18:39:46
(http://scarlana.eu/wp-content/uploads/2014/11/herb-sca-min2.png)

Wasza Świątobliwość,

Przyjmijcie proszę Nasze najszczersze gratulację z okazji Waszej intronizacji. Przyjmując tiarę potwierdziliście Wasze boskie prawo do sprawowania władzy nad swym narodem. Dlatego, też pragniemy pogratulować Waszej Świątobliwości i życzyć wszelkiej pomyślności, mądrości oraz wytrwałości w sprawowaniu władzy. Proszę również o Wasze błogosławieństwo dla Naszej osoby oraz całego Imperium Skarlandzkiego. W dowód naszej przyjaźni proszę przyjąć ten oto pierścień wykonany przez naszych złotników, który  symbolizuje Waszą jedność z wiarą i przywiązanie do kościoła, którego jesteście pasterzem.

/-/ Eleonora I
Z  Bożej łaski uświęcona Arcychrześcijańska Królowa wszystkich ziem skarlandzkich,
Królowa Polska, Wielka Księżna Litewska, Księżna Toskanii, Księżna Barii etc,etc,etc.


(http://images70.fotosik.pl/620/13990157b29c3ff2gen.jpg)
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 20:13:33
Wasza Arcychrześcijańska Mość,


Serdecznie dziękujemy za przekazane gratulacje i piękny podarunek, który z pewnością zajmie zaszczytne miejsce w naszej pamięci. Również wysoce sobie cenimy przyjaźń z Waszą Miłością oraz Imperium Skarlandu. Liczymy również na rozwój i owoce tej przyjaźni, które bez wątpienia przyniosą wymierne korzyści dla naszych narodów.
Waszej Arcychrześcijańskiej Mości, Rodzinie Królewskiej oraz wszystkim poddanym Imperium Skarlandu z serca błogosławimy: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.


Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov w Poniedziałek, 16 Lut 2015, 23:17:35
Cytuj
(http://www.rzeczpospolitaobojganarodow.pl/grafika/marek_pawel_i_maly.png)


Wasza Świątobliwość,


Proszę przyjąć szczerze gratulacje z okazji intronizacje Waszej Świątobliwości od całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Akceptując wybór Kolegium Kardynalskiego pokazaliście wielką odwagę którą posiadać musi każdy który nosi na głowie tiarę patriarszą. Dlatego też, prywatnie i w imieniu wszystkich rotriokatolickich chrześcijan którzy stanowią zdecydowaną większość w Rzeczpospolitej, życzę Waszej Świątobliwości pomyślności i mądrych wyborów. Proszę także Waszą Świątobliwość o błogosławieństwo dla całego naszego narodu, a w dowód naszej serdeczności i życzliwości pragniemy ofiarować Was tym oto złotym naszyjnikiem, z krzyżem ozdobionym rubinami, szafirami i diamentami.

Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov
Sekretarz Wielki
(http://antiquebizu.pl/uploads/RTEmagicC_Naszyjnik_z_krzyzykiem_z_rubinami_i_diamentami.jpg.jpg)
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Adriano Vittorino w Wtorek, 17 Lut 2015, 09:16:36
Wasza Świątobliwość,

proszę przyjmij najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności  i powodzenia od książąt i mieszkańców Urbino.
Pragnę także z tej okazji podarować Waszej Świątobliwości ten oto krucyfiks.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Otto_Mathilden_Kreuz.jpg)

Korzystając także ze sposobności dopełniam obowiązków prawnych wynikających z objęcia tronu książęcego.
W Twojej obecności składam wymaganą przysięgę:

Najjaśniejszy Panie!

Ja, książę Adriano Vittorino, Książę Urbino, przysięgam Ci wierność i zaręczam mym słowem honoru, iż ja i członkowie mojego rodu zawsze wiernie będą stać przy prawowitym Biskupie Rotrii. Wzywając wszystkich na świadków przysięgam wierną służbę Waszej Świątobliwości i Waszym następcom.  Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego!
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Wtorek, 17 Lut 2015, 09:36:53
Wasza Ekscelencjo,
Sekretarzu Wielki,


Najserdeczniej dziękujemy za dobre słowo i pamięć, a także za prezent, będący przykładem przepięknej pracy jubilerskiej. Zapewniamy o naszej pamięci i przyjaźni względem Rzeczypospolitej.
Narodom Korony, Litwy, Inflantów i Rusi, Miłościwemu królowi Markosowi, oraz Waszej Ekscelencji życzymy wszelkiej pomyślności i błogosławimy: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.


Wasza Książęca Mość,


Z wielką radością przyjmujemy od Was hołd lenny i gratulujemy objęcia zaszczytnego tronu księcia Urbino. Ród apo Zep od pokoleń wiernie służy Stolicy Apostolskiej i swą pracą wzbogaca nasz klimat i wartość kulturową. Zasługi króla-seniora Viktorjosa pozostaną na długo w pamięci Rotryjczyków i naszej, a historia z pewnością nie pominie jego zasłużonego miejsca w panteonie nobliwych Ojców Narodu.
Dziękujemy również za przepiękny prezent, który znajdzie miejsce w naszej prywatnej kaplicy i służył będzie duchowemu ubogaceniu i przypominaniu o przyjaźni z rodem apo Zep.
Mieszkańcom Urbino oraz Waszej Książęcej Mości niech Pan błogosławi: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.


Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Stanisław Wieniawa w Wtorek, 17 Lut 2015, 14:36:16
I ja również składam najszczersze gratulacje Ojcu Świętemu, a w podarunku składam ten obraz:

(http://media-1.web.britannica.com/eb-media/53/12753-004-54D68012.jpg)
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Wtorek, 17 Lut 2015, 16:39:37
Serdecznie Waszej Ekscelencji dziękujemy.
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Bojar w Czwartek, 19 Lut 2015, 12:47:42
Cytuj
Wasza Świątobliwość,

W imieniu władz Królestwa Dreamlandu chciałbym złożyć Waszej Świątobliwości serdeczne gratulacje z okazji Intronizacji. Życzymy Waszej Świątobliwości długiego i pomyślnego pontyfikatu, który przyniesie Rotrii szczęście i dobrobyt.

W tej szczególnym dniu chcielibyśmy podarować Waszej Świątobliwości, jako znak szacunku i symbol przyjaźni między naszymi narodami, tę oto XVII-wieczną ikonę Matki Boskiej, pochodzącą ze zbiorów królewskich.


Z poważaniem,
Krzysztof Bojar
MSZ Królestwa Dreamlandu

(http://fc09.deviantart.net/fs71/f/2015/050/9/8/17th_century_italian_school_by_szafalesiaka-d8in10k.jpg)
Tytuł: Odp: Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Czwartek, 19 Lut 2015, 15:08:12
Wasza Ekscelencjo,

Serdecznie dziękujemy za złożone gratulacje i życzenia oraz za piękny prezent, który zapewne znajdzie miejsce w szczególnym miejscu w naszej kaplicy, przypominając o przyjaźni z Dreamlandem i inspirując do działania. Z radością odwzajemniamy wyrazy szacunku i życzymy Królestwom Dreamlandu i Elderlandu wszelkiej pomyślności.

Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.