Rotria

WŁADZE => Dekrety Motu Proprio => Acta Apostolicae Sedis => Aleksander IV => Wątek zaczęty przez: Aleksander IV w Wtorek, 26 Maj 2015, 20:52:13

Tytuł: MP: Et ipse redimet Israel - Basilio Aldobrandini
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Wtorek, 26 Maj 2015, 20:52:13
Cytuj
(http://rotria.boo.pl/herb-alexanderIV.png)


Alexander PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


ET IPSE REDIMET ISRAEL

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:
Venerabili Fratri Nostro
Basilius AldobrandiniSumma igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1. Wynieść Cię do godności biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze biskupa.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego herbu podczas ceremonii kreacji.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVI, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.

(http://rotria.boo.pl/pieczec-alexanderIV.png)