Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Cesare Francesco de Medici

Strony: [1] 2 3 ... 88
1
Kreacje Biskupie / Odp: Inwestytura Brata Ksawerego van Berden
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 15:08:21 »
Podaję Patriarsze pastorał.

2
Kreacje Biskupie / Odp: Inwestytura Brata Ksawerego van Berden
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 15:05:44 »
Podaję Patriarsze pierścień.

3
Kreacje Biskupie / Odp: Inwestytura Brata Ksawerego van Berden
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 14:50:42 »
Cytuj


PIUS PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


IN SAECULA SAECULORUM

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Xaverius van Berden,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1. Wynieść Cię do godności biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze biskupa.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego herbu podczas ceremonii kreacji.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVII mensis September, anno Domini bis millesimo quatrodecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
4
Kreacje Biskupie / Odp: Inwestytura Brata Ksawerego van Berden
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 14:48:14 »
Mamy.

5
Kreacje Biskupie / Odp: Inwestytura Brata Ksawerego van Berden
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 14:46:50 »
Czcigodny Ojcze Kościół Rotryjski prosi Cię o odebranie przysięgi lennej od Brata Ksawerego van Berdena i abyś przez ten akt wyniósł go do godności biskupiej.

6
Rola biskupów została określona na poprzednim Soborze - Trydenckim II. Czy jest sens omawiać to samo?

Cytuj
Głównym zadaniem biskupów Kościoła winna być opieka nad diecezjami, bądź zgromadzeniami zakonnymi, do których zostaną inkardynowani przez Patriarchę. Mają obowiązek kierować się dobrem powierzonej im owczarni przez aktywne działanie oraz systematyczną pracę w swych biskupstwach. Podczas posługi mogą wydawać dekrety, które mają wiążący charakter na terenie diecezji, kierować do wiernych listy, a także korzystać ze wszelkich praw nadanych przez inne dokumenty oraz Kodeks Prawa Kanonicznego. Jednakże niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków przez dłuższy czas skutkować będzie rozległymi konsekwencjami, ponieważ grzech zaniedbania potrafi zniweczyć nawet najwspanialsze plany i zamiary.


http://www.rotria.boo.pl/forum/index.php?topic=3206.0

7
Za używaniem terminu Msza św., oraz jej synonimów ale w pewnym umiarze.

9
Przeciw

10
Powitania / Odp: Szczęść Boże !
« dnia: Piątek, 10 Paź 2014, 20:13:30 »
Witam ;)

11
Ja również optuję za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy. Moim zdaniem żadne wybory nie powinny mieć w Rotrii racji bytu.

12
Za

13
Plac Navona / Odp: Zaproszenie do nowego państwa
« dnia: Niedziela, 28 Wrz 2014, 20:09:58 »
W Mikroświecie funkcjonuje stary dobry zwyczaj, że v-państwa nie reklamują się ostentacyjnie na forach innych, dlatego też proszę nie czynić tego i w Rotrii.

14
Nie przekonuje mnie ta argumentacja. Może uzna mnie ksiądz za zatwardziałego tradycjonalistę, ale wolę, by dodano tylko pogrzeb patriarchy i nie ingerowano więcej do rytuałów, które z resztą sam promulgowałem jako Pius III.

15
Rytuał nie jest czymś do modyfikacji - z zasady ma być stały i niezmienny. Tylko dyspensa Patriarsza ma moc dokonania weń jednorazowej zmiany. Uważam, że powinniśmy tylko dodać pogrzeb Patriarchy i nic więcej nie zmieniać, a pogrzeby osób duchownych przeprowadzać według funkcjonującego rytu.

Strony: [1] 2 3 ... 88