Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Giacinto Martino de Mancini OFD

Strony: [1] 2 3 ... 5
1
Plac Navona / Herby biskupów
« dnia: Niedziela, 22 Mar 2015, 20:07:37 »
Szanowni Bracia,

Nie tak dawno została ogłoszona bulla regulująca wygląd herbów duchowieństwa. Ogólnie zostały potwierdzone dotychczasowe zwyczaje, które wyznaczały zasady heraldyki.
Niebyły one jednak do końca zgodne z tradycyjną heraldyką rotryjską. Otóż do niedawna wszyscy biskupi mieli po każdej stronie po sześć chwostów. Obecnie jednak zostało to zmienione. Prymasi mają herby podobne do arcybiskupów. Pragnę przypomnieć, że zazwyczaj każdy biskup jest prymasem. Czym więc są motywowane te zmiany? Wydaje mi się, że klarowniejsze było tradycyjne rozwiązanie.

2
Filharmonia Książęca / Koncert Wielkopostny - A.D. 2015
« dnia: Poniedziałek, 02 Mar 2015, 19:41:37 »
Koncert Wielkopostny w Filharmonii KsiążęcejOd dłuższego czasu w mieście Urbino do budynku Filharmonii Książęcej wchodzi wiele ludzi. W tłumie można dostrzec eleganckich mężczyzn ze swoimi pięknymi damami, a także przedstawiceili stanu duchownego. Przybyli oni na koncert, aby wysłuchać III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego.

Na koncert przybył także Jego Książęca Mość Adranno Vitorino, a także Jego Ekscelencja Giovanni Battista della Popoly, Mecenas Patriarszy, pod którego patronatem odbywa się dzisiejszy koncert.

O godzinie dziewiętnastej na scenę weszli symfonicy razem ze swoim dyrygientem, którzy zostali przywitani gromkimi brawami. Kilka minut później można było usłyszeć piękny koncert w wykonaniu orkiestry.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zq4Fe57XM9o[/youtube]

Po wykonaniu utworu wzruszona publiczność zaczęła nagradzać otkiestrę gromkimi brawami.  Następnie na scenę wyszedł Mecens Patriarszy, który przemówił:

3
Filharmonia Książęca / Koncert inauguracyjny w Filharmonii Książęcej
« dnia: Niedziela, 15 Lut 2015, 18:50:32 »
Koncert inauguracyjny w Filharmonii KsiążęcejWasza Królewska Mość,
Wasza Książęca Mość,
Szlachetny Baronie,
Czcigodni goście,


mam zaszczyt poprowadzić pierwszy koncert w Filharmonii Książęcej. Tak się skałda, że koncert inauguracyjny odbywa się kilka dni po abdykacji Jego Królewskie Mości Vittoria Paolina, można powiedzieć ojca naszego Księstwa, dlatego chciałbym koncert dedykować Księciu - seniorowi jako znak wdzięczności za rządy nad Księstwem Urbino.

W czasie koncertu zostaną zaprezentowane trzy utwory muzyki klasycznej:
- Nad pieknym modrym Dunajem Johanna Straussa, syna. Utwór powstał w 1867 roku i jest jednym z najpopularniejszych utworów Johanna Straussa.
- Rok 1812 Piotra Czajkowskiego, czyli uwertura napisana w 1880 dla upamiętnienia obrony Moskwy w 1812 przed atakiem armii Napoleona Bonaparte.
- Allegro con brio z 5 Symfonii Ludwiga van Beethovena. Jest to pierwsza część V symfonii c-moll, która powstawała w latach 1804 - 1808.

Zapraszam do wysłuchania utworów.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j6nY7A6UI5Q[/youtube]


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HTDnhId_VXs[/youtube]


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BE8mJAdoFFE[/youtube]

4
Baronia Fossombrone / Baronia Fossombrone
« dnia: Czwartek, 12 Lut 2015, 14:38:29 »
Baronia FossombronePośród gór i lasów przy granicy z Monarchią Austro - Węgierską leży małe miasteczko, które zwie się Fossombrone. Miasteczko i okoliczne ziemie są własnością barona Giacinta Martina Manciniego, dominikańskiego biskupa. Zostały one nadane baronowi przez Jego Książęcą Mość Vittoria Paolina dnia 10 listopada Roku Pańkiego 2014.


Ludność Baronii Fossombrone, podobnie jak mieszkańcy innych ziem Księstwa Urbino, trudni się na roli, ale niektórzy mieszkańcy miasteczka prowadzą małe rodzinne zakłady rzemieślnicze.
Ziemie Fossombrone nie są znane wielu mieszkańcom Rotrii, a przez to stały się miejscem pełnym ciszy i spokoju.


5
Instytut Teologii / Stworzenie Świata
« dnia: Niedziela, 25 Sty 2015, 18:47:45 »
Stworzernie Świata

Ludzie  od dawien dawna pragną poznać początki istnienia świata i wszystkiego, co w nim żyje. W dzisiejszych czasach naukowcy zrobili w tej dziedzinie duże postępy, a wyniki ich badań nieraz nas zadziwiają i wprawiają w zachwyt. Nauki przyrodnicze jednak nie mogą odpowiedzieć na wszystkie pytania, zaś religia pomaga nam spojrzeć szerzej na rzeczywistość, częściowo odpowiadając na pytania na temat pierwszych chwil świata. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju znajduje się tekst opisujący akt Stworzenia Świata. Jest to swego rodzaju poemat, który przez pryzmat wiary opisuje początki historii świata.

Przyczyny Stworzenia Świata

Dlaczego Bóg postanowił stworzyć świat? Bóg nie stworzy świata dlatego, że był do tego przymuszany w jakikolwiek sposób. Bóg uczynił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Bóg jako Najwyższe Dobro i Piękno postanowił w swej nieskończonej miłości utworzyć świat, aby na nim objawić soją doskonałość przez dobro, które daje całemu stworzeniu. W pięknie i harmonii świata, która ukazuje się nam poprzez zależność wszystkich bytów, możemy dostrzec odbicie piękna Boga.

Sześć dni stworzenia Świata

Opis stworzenia Świata można podzielić na sześć części, gdyż - jak podaje Biblia - Bóg dokonał stworzenia świata w przeciągu sześciu dni. Czy jednak świat został uczyniony w tak krótkim czasie? Naukowcy powszechnie przyjmują teorię ewolucji, która tłumaczy, że rozwój życia na ziemi to ciągły i nieustanny proces. Kiedy tylko zestawimy ze sobą właśnie teorię ewolucji oraz czas stworzenia świata podany w Biblii dojdziemy do wniosku, że zachodzi między nimi sprzeczność. Wiemy także, że prawda nie jest być podwójna – prawda jest tylko jedna. Trzeba pamiętać, że Mojżesz pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego opis Stworzenia Świata nie posługiwał się współczesną chronologią, ale jest to raczej podział na sześć etapów stworzenia, a czas dokonania każdego z nich może być różny i nie musi być równy długości jednego dnia.

Przejdźmy teraz do tekstu. Sześciodniowy opis początków świata to Heksaemeron. Według Biblii świat został stworzony w następującym porządku:

  • Dzień pierwszy – stworzenie nieba i ziemi, rozdzieleni światłości od ciemności
  • Dzień drugi – rozdzielenie wód nad sklepieniem od wód pod sklepieniem
  • Dzień trzeci – oddzielenie suchej powierzchni od mórz, stworzenie roślinności
  • Dzień czwarty – stworzenie ciał niebieskich
  • Dzień piąty – stworzenie zwierząt morskich i powietrznych
  • Dzień szósty – stworzenie zwierząt lądowych oraz człowieka

W opisie stworzenia możemy zauważyć także pewną hierarchię stworzeń. Najpierw zostaje stworzone, to co jest mniej doskonałe, by dojść do tego, co jest bardziej doskonałe. Bóg kocha wszystkie stworzenia, ale o człowieka troszczy się najbardziej (zob. Mt 12,12). Czytając tekst mówiący o tym wielkim dziele musimy pamiętać, że nie jest tam zawarta treść naukowa, ale teologiczna.

Siódmy i ósmy dzień stworzenia.

Bóg stwarza świat w przeciągu sześciu dni, a w siódmym odpoczywa. „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.” Słowa są bogate w naukę, bowiem przekazują nam cel całego stworzenia, którym jest kult Boga. Reguła św. Benedykta mówi: „Nic nie może być stawiane ponad służbę Bożą” taki jest właśnie sens naszej egzystencji.

Teologia rozwinęła także jeszcze jedno pojęcie, które nawiązuje do stworzenia świata i jest z nim bardzo związane. Jest to ósmy dzień stworzenia – dzień zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzień siódmy jest zakończeniem pierwszego stworzenia a dzień ósmy rozpoczyna nowe.

Creatio ex nihilo

Kościół katolicki od początków głosi, że Bóg stwarza czas, przestrzeń i materię z niczego – creatio ex nihilo. Gdyby przed istnieniem naszego świata istniały jeszcze inne, Bóg stwarzając nie uczyniłby niczego nadzwyczajnego. Ten dogmat ukazuje nam, że Bóg czyni świat swoja nadprzyrodzoną mocą, a także głosi, że wszystko co istnieje pochodzi od Boga.

Stworzenie człowieka

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz. 1, 27) – Stwórca Wszechświata spośród wszystkich stworzeń obdarzył człowieka najwyższą godnością -przewyższają go tyko aniołowie. Jego godność polega na tym, że został uczyniony na obraz Boga. Oznacza to, że Stwórca dał mu nieśmiertelną duszę oraz rozum i wolną wolę.

Kardynał Gapsarri w swym katechizmie pisze:
„Pierwszych ludzi w raju wzbogacił Bóg następującymi darami:
a. uczynił ich doskonałymi co do ciała i co do duszy z wiedzą, odpowiadającą ich stanowi
b. raczył ich przeznaczyć do celu nadprzyrodzonego, dając im sprawiedliwość, świętość, z darem nieskażoności natury, mocą której siły niższe były doskonale poddane rozumowi, i z darem wolności od śmierci i od innych bólów i dolegliwości życia.”
   
Opatrzność Boża a zło

Bóg w swej nieskończonej dobroci troszczy się o wszystkie stworzenia podtrzymując ich istnienie i zachowując je, a w ten sposób wszystko jest zgodne z jego wolą. To staranie nazywane jest Opatrznością Bożą.
Bóg nienawidzi grzechu, ale przez grzech pierworodny człowiek ma skłonność do ich popełniania. Bóg dopuszcza grzech, ponieważ chce zostawić człowiekowi wolną wolę – ludzie to nie marionetki. Sami z pomocą łaski mogą wybierać dobro, lub odrzucając łaskę popełniają zło.

Ponadto Bóg dopuszcza na człowieka zło fizyczne: Czyni to z różnych powodów: by ukarać człowieka za grzech, nawrócić go do Siebie, lub by doświadczyć sprawiedliwego. Należy pamiętać, że Bóg z każdego zła wyprowadza jeszcze większe dobro.

6
Parlatorium / Wnioski
« dnia: Sobota, 03 Sty 2015, 19:25:50 »
Wzór wniosku o przyjęcie do Zakonu Dominikanów.

Cytuj
1. Imię i nazwisko
2. Posiadane obywatelstwa
3. Pełnione funkcje publiczne
4. Tekst wniosku
5. Podpis

Wniosek jest rozpatrywany przez Generała Zakonu w przeciągu 5 dni roboczych.

7
Palazzo Ducale / Przysięga barona G. M. Manciniego
« dnia: Czwartek, 20 Lis 2014, 22:25:59 »
Ja, Giacinto Martino Mancini,

Przyjmując z rąk księcia Urbino tytuł barona przysięgam wierność Bogu, księciu oraz prawom Księstwa. Przysięgam dbać o bezpieczeństwo Księstwa i, w razie potrzeby, strzec Jego granic. Przysięgam również nigdy nie splamić honoru szlachcica Księstwa Urbino.

Tak mi dopomóż Bóg.


Herb zostanie zaprezentowany jutro.

8
Zabawy i zainteresowania / Mikronacje za granicą
« dnia: Niedziela, 09 Lis 2014, 18:38:48 »
Bracia,

Powszechnie wiadomo, że za granicami Polski funkcjonują mikronacje. Od pewnego czasu zastanawiam się jak można takowe znaleźć. Chętnie bym się czegoś dowiedział na ich temat.

(Kiedyś znalazłem jakąś niemiecką mikropedię, ale już nie pamiętam adresu :D.)

9
Plac Navona / Kalendarz liturgiczny
« dnia: Niedziela, 02 Lis 2014, 14:01:26 »
Drodzy Bracia,

mam problem, albowiem nie mam pojęcia z jakiego kalendarza liturgicznego korzystać. Czy ma to być ten sprzed reformy liturgicznej, czy może z posoborowego. Odpowiedzcie mi Bracia najmilsi, jaki kalendarz obowiązuje w Rotrii?

10
Wydarzenia ze świata i v-świata / Ośmieszanie
« dnia: Piątek, 03 Paź 2014, 18:12:15 »
Komuś bardzo zależy, by zniszczyć obraz Rotrii w mikroświecie. Ja nie mam siły, żeby się bawić w "hejtowanie", ale coś trzeba z tym zrobić, tym bardziej, że informacja jest podana na stronie "Głosu Rotrii".

http://glosrotrii.wordpress.com/2014/10/01/nowa-strona-2/

11
Księstwo Urbino / Święto Plonów - AD 2014
« dnia: Wtorek, 23 Wrz 2014, 14:26:04 »

Święto Plonów

23 września AD 2014


W dniu dzisiejszym ludność trudniąca się na roli a zamieszkująca ziemie Księstwa Urbino obchodzi swoje święto, które jest znane jest jako Święto Plonów. Jego celem jest wyrażenie dziękczynienia wobec Stwórcy za otrzymane dary ziemii. Po za tym ważnym tematem religijnym istnieje również wymiar świecki tej uroczystości.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się w godzinach około południowych. Z tej okazji we większych miastach księstw - to jest Fermignano, Lunano, Fossombrone i Piobbico - kiedy słońce było u zenitu, a dzwony okolicznych kościołów skończyły bić wzywając do modlitwy, ruszyły kolorowe orszaki. Wędrowały one spod kościołów, gdzie wcześniej ludzie jak to na co dzień bywało odmówili modlitwę "Anioł Pański", celem natomiast był rynek lub siedziba zarządcy. We wszystkich miejscach obchody wyglądały podobnie.

Książę Urbino postanowił obchodzić to święto wraz ze swoim ludem, dlatego udał się do Piobbico, gdzie znajduje się letnia rezydencja Jego Książęcej Mości. W tej mieścinie ludzie wędrowali pod pałac Księcia. Pochód szedł przy muzyce ludowej, aż dotarł do swego celu. Tam Władca ciepłymi sowami powitał ludność i podziękował za całoroczna ciężką pracę, z której owoców korzystają wszyscy mieszkańcy Księstwa. Natomiast przedstawiciele chłopstwa podziękowali swemu Panu za wspieranie rozwijających się gospodarstw rolnych. W podzięce ofiarowali Księciu okrągły bochenek chleba, kwiaty i kłosy zbóż, a także bardzo dobre wino i oliwki. Po tym wydarzeniu ludność rozeszła się po całym rynku, gdzie rozpoczęła się zabawa.

12
Temat: Prawna ochrona praw człowieka w ustawodawstwie rotryjskim i międzynarodowym
Autor: bp Giacinto Martino Mancini, praca magisterska

Promotor: dr Ksawery van Berden


1. Wstęp
Temat niniejszej pracy brzmi: „prawna ochrona praw człowieka w ustawodawstwie rotryjskim i międzynarodowym”. Celem pracy jest ukazanie stosunku do praw człowieka w społeczności internetowej zwanej mikronacjami przy nawiązaniu do świata rzeczywistego. Szczególnie skupię się tutaj na Państwie Kościelnym Rotria. W pracy zostaną także ukazane podejście do godności ludzkiej w świecie realnym.

2. Prawa człowieka w ogólności
By móc w pracy traktować o prawach człowieka, należy ustalić czym one są oraz z czego one wynikają. Od najdawniejszych czasów filozofowie greccy zadawali sobie pytanie: jaka jest godność istoty ludzkiej? Jednak pierwsze skodyfikowanie tych praw, miało miejsce w 1789 roku, kiedy to we Francji została ogłoszona „Deklaracja praw człowieka i obywatela”. Nas jednak w tej pracy będzie interesować bardziej rok 1966 - w tym właśnie czasie zostały ogłoszone Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Nie oznacza to, że pomiędzy tymi dwoma wyżej podanymi datami nic się nie działo, a wręcz przeciwnie- organizacje międzynarodowe przez prawie cały czas pracowały nad poprawą przestrzegania praw człowieka, ale dopiero po II wojnie światowej Organizacja Narodów Zjednoczonych postarała się o przyjęcie międzynarodowych paktów.

3.    Stosunek do praw człowieka na świecie
Żyjemy w czasie i w miejscu, w którym prawa człowieka stanowią nieodłączny element naszej rzeczywistości. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w naszej ojczyźnie, ale we wszystkich demokratycznych państwach prawa na świecie. Trzeba jednak pamiętać, że są obszary na ziemskim globie, gdzie sprawy te mają się inaczej. W wielu miejscach funkcjonuje  niepisane prawo, które wskazuje nam, że może przetrwać tylko najsilniejszy osobnik i ta walka o byt sprawia, że na przykład afrykańskie plemiona toczą ze sobą wojny o ziemię, dostęp do zbiorników wodnych, czy też innych zasobów, które są człowiekowi konieczne do życia. Są w końcu kraje na świecie, gdzie sytuacja ludzi jest straszna, gdzie człowiek jest traktowany gorzej niż zwierzęta. Przykładem państwa należącego do tej kategorii jest Korea Północna. Jej obywatele są zastraszeni, żyją z niepewnością o kolejny dzień, gdyż nie wiedzą czy może nie zostaną wkrótce aresztowani i osadzeni w obozach koncentracyjnych.
Patrząc na tak różny stan przestrzegania praw człowieka nasuwa się pytanie o godność osoby ludzkiej, oraz o to jak zaradzić łamaniu praw. Ostatnimi czasy nawet w krajach cywilizowanych powstaje dyskusja, czy człowiekiem staje się w momencie poczęcia, czy może od chwili narodzin.
Dlaczego o tym właśnie piszę? Świat wirtualny ma za zadanie odzwierciedlić realia świata rzeczywistego i w ten oto sposób mikronacje stają się w mieszanką kulturową, która nie tylko ukazuje obyczaje ludów do których nawiązuje charakter mikronacji, ale przede wszystkim jej zadaniem jest prezentowanie tradycji politycznych danego regionu. Często są to tradycje niezbyt chlubne- nawiązujące do systemów totalitarnych. Trzeba się jednak zastanowić, czy którekolwiek z wirtualnych państw odważyłoby się traktować człowieka w sposób niehumanitarny? Moim zdaniem jest to niemożliwe do zrealizowania. Z dwóch powodów: po pierwsze, państwa te nie działają w sposób realny, a więc nie możliwe jest na przykład torturowanie lub więzienie obywatela w nieludzkich warunkach. Po drugie, polskie mikronacje podlegają prawu państwowemu, a te chroni użytkowników internetu z przed cyberprzemocą.

4. Generacje Praw człowieka
W tym rozdziale chciałbym zająć się podziałem praw człowieka. Pomoże mi to później przy omawianiu ich w  kolejnym rozdziale. Czy można wartościować w ogóle prawa człowieka? Oczywiście, że tak, gdyż istnieją prawa, które są ważniejsze od drugich. Te mniej istotne- jeżeli można to tak ująć- wynikają z tych ważniejszych, dlatego prawnicy podzielili prawa na generacje.
Prawa człowieka dzielimy ze względu na wagę wolności, którą określa dane prawo, gdyż prawo do życia jest o wiele ważniejsze niż prawo do udziału w życiu kulturalnym. Istnieją trzy generacje, chociaż dodawana jest jeszcze czwarta mówiąca o prawach mniejszości seksualnych. Ja jednak posłużę się tym pierwszym podziałem:
Pierwsza generacja obejmuje swoim zasięgiem trzy najważniejsze prawa. Związane one są z:
   egzystencją ludzką- obejmuje prawo do życia, wolności osobistej i wolności od tortur;
   wolnością światopoglądową- obejmuje prawo do wolności wyznania, sumienia, myśli, głoszenia swoich poglądów ;
   egzystencja prawną człowieka- obejmuje prawo do informacji, równość wobec prawa, do osobowości prawnej, ochrony prawnej w postępowaniu sądowym, tajemnicy korespondencji i swobodnego przemieszczani się;
   prawami politycznymi- obejmuje bierne i czynne prawo wyborcze, prawo do zrzeszania się, do skarg na organy państwa, do udziału w życiu publicznym, równego dostępu do urzędów;
Są to prawa podstawowe, wynikające z godności osoby ludzkiej. Niezależnie jaki ustrój obowiązuje w danym państwie, te prawa muszą być przestrzegane.
Druga generacja obejmuje swoim zasięgiem prawa społeczne, gospodarcze i kulturalne, zapewniające byt materialny oraz rozwój fizyczny i duchowy. Nakładają na państwo obowiązki ekonomiczne i socjalne wobec obywatela. Zawierają one:
   prawa ekonomiczne- obejmują one prawo do pracy, prawo do wynagrodzenia, do słusznych warunków pracy, do tworzenia związków zawodowych.
   prawa socjalne- obejmują one prawo do świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, do ubezpieczeń zdrowotnych, do wypoczynku, do ochrony zdrowia, do zabezpieczenia społecznego.
   prawa kulturalne- obejmują one prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym, do edukacji – nauki, do swobodnych badań, do korzystania z osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego, do wolności sztuki
Trzecia generacja to prawa kolektywne, solidarnościowe, czyli uprawnienia przysługujące grupom i narodom- odnoszące się do jakości ich życia. Zawierają one między innymi: prawo do pokoju, do demokracji, do pomocy humanitarnej, narodów do samostanowienia, do równości wszystkich ludów i narodów, do własnych zasobów i bogactw naturalnych, do zachowania własnej tożsamości i praw etnicznych [1].

5.    Prawa człowieka w ustawodawstwie Państwa Kościelnego Rotria
W Państwie Kościelnym Rotria przestrzegane są przepisy, które mówią o prawach człowieka. W tym rozdziale zastanowię się nad dokumentem jaki o nich mówi, a także sporządzę ich listę i krótko je scharakteryzuję.
Najwyższym dokumentem w Rotrii jest Bulla Exsurge Domine, która jako jedyny dokument mówi o prawach człowieka. Znajduje się tam też katalog tych wolności. By je odnaleźć należy zajrzeć do rozdziału 2, artykułu 9, ale zanim jeszcze do nich dojdziemy o demokratycznym podejściu do praw człowieka mowa jest w artykule 2a, mówi on:
„Państwo Kościelne Rotria jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, które za naczelne wartości przyjmuje urzeczywistnienie zasad sprawiedliwości społecznej oraz ochronę wolności i godności osoby ludzkiej”.
Z powodu obszerności artykułu dziewiątego powstrzymam się od cytowania jego treści, a omówię tylko budowę fragmentu tego najważniejszego dokumentu. Na początek wymieniane są „podstawowe i niezbywalne prawa”- są to prawa pierwszej generacji, a wśród  nich znajdują się:
- prawo do życia- można rzec, że jest źródłem wszystkich pozostałych praw. Niezbywalna godność życia, która została dana każdemu człowiekowi sprawia, że wolność ta jest nadrzędna i stoi ponad wszystkimi innymi prawami. Inaczej, jest największe wśród równych. Mówi ono, że każdy człowiek może żyć i nikt nie może go pozbawić
- prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania- prawo to obejmuje możliwość zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne. Wolność ta nie jest możliwa do zrealizowania tylko w tedy, kiedy religia zagraża ochronie bezpieczeństwa publicznego[2].
- prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę- zapis ten ustanawia wolność słowa. Trzeba jednak zaznaczyć, że za głoszenie opinii nawołujących do łamania praw człowieka mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.
- prawo do uznawania wszędzie podmiotowości prawnej człowieka- głosi ono, że każdy obywatel posiada  zdolność prawną tzn. może nabywać różne prawa i obowiązki, czyli samodzielnie wpływać na swoją sytuację prawną.
 Dalej widzimy zakazy, „służące ochrony godności ludzkiej”, wymieniane są tam między innymi zakazy: tortur, niewolnictwa, poniżania itp. Przyjrzyjmy im się z bliska:
- zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania- na przepis ten najlepiej spojrzeć z punktu widzenia Międzynarodowej konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur: „określenie "tortury" oznacza każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo” [3]
- zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie- ten zapis reguluje kwestię wolności osobistej, mówi także, że nie można nikogo zmuszać do pracy. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że niewolnictwo i poddaństwo nie oznacza karania przestępcy więzieniem i ewentualny przymus wykonywania pracy, do której więziony jest zmuszany. Z drugiej strony więźniowie nie są pozbawieni praw, więc nie mogą być traktowani jako ludzie niższej kategorii.
- zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia- tutaj pięknie widać zasadę nieretroaktywności prawa. Wyjątkiem od tego przepisu są przestępstwa wojenne, które nie ulegają przedawnieniu oraz te, które były wykroczeniem przeciw prawu człowieka mimo, że – w przypadku państw totalitarnych- są legalnie nieprzestrzegane.
- zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych- myślę, że tego zapisu tłumaczyć nie trzeba, gdyż mówi sam za siebie.
- zakaz bezprawnego naruszenia praw innej osoby- przepis ten nie odnosi się tylko do praw człowieka ale też innych uprawnień, które dana osoba posiada. Na przykład przywileje wynikające z immunitetu poselskiego muszą być przestrzegane przez władze państwa, chyba że prawo stanowi inaczej.
Po liście zakazów następują wymienione prawa osobiste. Do praw osobistych zalicza się te, które dotyczą ochrony godności człowieka oraz- co zostało zaznaczone przy omawianiu generacji- obejmują jego egzystencję ludzką i prawną. Myślę, że jest to po prostu uzupełnienie listy tych praw, które zostały wymienione w pierwszym i drugim ustępie tego artykułu.
- prawo do wolności- daje ono wolność w poruszaniu się jednostce z miejsca na miejsce i zabrania bezprawnego aresztu.
- prawo do rzetelnego sądu- „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. […]”[4]
- prawo do decydowania o swoim życiu- zapis ten mówi nam, że nikt nie może decydować o życiu danej osoby. Każdy ma wolność w przy wyborze tego co będzie ze swym życiem czynił, gdyż również jest odpowiedzialny przed sądem za ewentualne wykroczenia.
- prawo do ochrony czci i dobrego wizerunku- w Bulli Exsurge Domine prawa te są wymieniane osobno, ja jednak przedstawiłem je razem, gdyż są bardzo sobie bliskie. Każdy zapewne chce być dobrze postrzeganym, gdyż wpływa to na relacje z innymi. Nikt zatem nie może składać fałszywych informacji na temat jakiejś osoby.
- prawo do zachowywania tajemnicy korespondencji i ochrony prywatności- ten zapis chroni przede wszystkim korespondencję prywatną- nikt nie musi ujawniać rozmów jakie przeprowadził, a także prywatność, a więc dane osobowe (w wypadku mikronacji są to często loginy i hasła do stron), a także ochrona wizerunku.
Następnie zostają wymienione prawa polityczne. Uprawniają one obywateli do udziału w życiu publicznym oraz w sprawdzaniu i kontrolowaniu władzy. [5]
- prawo do zrzeszania się- gwarantuje ono nam pluralizm, który jest nieodłączną cechą demokratycznego państwa prawa. Przejawia on się w istnieniu wielu organizacji politycznych, a także instytucji niezależnych od państwa. W Rotrii przykładem wykorzystania tego przepisu jest Zakon Braci Dominikanów.
- prawo do uczestniczenia w życiu politycznym- uczestnictwo w życiu politycznym ma różnoraki wymiar, a zakres możliwości jakie daje to prawo obywatelowi zależy od państwa w jakim się dany człowiek znajduje.
- prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji- spotkania o których tutaj mowa, nie mogą naruszać bezpieczeństwa publicznego, a więc manifestacje muszą odbywać się bez użycia przemocy.
- prawo do składania wniosków, petycji, skarg- zapis ten daje możliwość składania wymienionych wyżej dokumentów w urzędach. Mogą one być przekładane w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami, a także jeśli chodzi o dobro publiczne i prywatne.
- prawo do dostępu do informacji o działaniach władz i osób publicznych- obywatel ma prawo do ubiegania się o wiadomość na temat działań organów państwowych i samorządowych, a te muszą odpowiedzieć. Podobnie jest z działalnością osób publicznych, które muszą odpowiedzieć na podobny wniosek w tedy jeśli działają nie jako osoba prywatna, a z urzędu jaki sprawują. odpowiedzi można odmówić tylko wówczas, jeśli sprawa tyczy się tajemnicy państwowej.
- prawo do równego dostępu do służby publicznej-  każda osoba przebywająca na terenie Rotrii może korzystać z dostępu do służby publicznej, to jest z możliwości równego korzystania z działalności instytucji państwowych niezależnie od majątku i statusu społecznego.
W piątym ustępie zostały wymienione prawa drugiej generacji, które regulują sferę socjalną, kulturalną i ekonomiczną.   
- prawo do ochrony zdrowia- prawo to głosi, że każdy ma równy dostęp do służby zdrowia.
- prawo do nauki- zakłada ono, że każdy może korzystać z instytucji naukowych na terytorium danego państwa. Głównym celem tego prawa jest sprzyjanie pełnemu rozwojowi osobowości człowieka.
- prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej- obejmuje ono prawo do godnej zapłaty, a także mieszkania oraz możliwość polepszania warunków w jakich żyje człowiek.
- prawo  do pomocy socjalnej- zapewnia obywatelom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach pomoc ze strony państwa, jeśli sami nie mogą ich pokonać.
- prawo do rozrywki- państwo dba o wypoczynek obywateli, dlatego zapewnia im możliwość rozrywki. Celem tego jest dbanie o dobry byt człowieka.
- prawo do pracy- swoim zasięgiem obejmuje ono prawo do godnej pracy, a więc takiej gdzie będą przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny, a także zapewnia godziwą płacę.
- prawo do własności- jest podstawą funkcjonowania gospodarki rynkowej. Głosi, że każdy może w granicach prawa i współżycia społecznego korzystać z dóbr materialnych.
- prawo do dziedziczenia- zapis ten ma za zadanie chronić majątek, a także zapewnić spadkobiercom możliwość do przejęcia go w spadku. W warunkach mikronacji przekazanie własności dzieje się za sprawą testamentu. Jeśli takiego nie ma dobra materialne przechodzą najczęściej na własność państwa lub najbliższej znanej rodziny.
- prawo do wolności twórczości artystycznej- zapewnia ono twórcy możliwość działania na wszystkich polach sztuki, a także prezentowania efektów działania.
- prawo do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników- daje możliwość obywatelom rozwoju w dziedzinie nauki oraz związanej z tym działalności.
- prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania- jest ono powiązane z prawem do wolności twórczości artystycznej, jednak ono dotyczy w szczególności osób, które mają możliwość korzystania z istniejących już dzieł [6].
Bulla Exsurge Domine daje możliwość zawieszenia niektórych z wyżej wymienionych praw w wypadku stanu wyjątkowego lub stanu wojennego, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na artykuły 29 i 30: „nie mogą jednak zostać zawieszone prawa wymienione w art. 9. ust. 1. oraz zniesione zakazy wymienione w art.9. ust. 2.” .

6.    Prawa człowieka w mikroświecie- analiza
Napisałem już w trzecim rozdziale niniejszej pracy, że mikroświat ma za zadanie odzwierciedlać świat realny. Trudno zatem, żeby zabrakło organizacji międzynarodowych. Te oczywiście inaczej funkcjonują niż w świecie rzeczywistym, jednak ich założenia są podobne. Nie są konieczne do sprawnego i pokojowego współżycia państw, być może dlatego wspólnoty zrzeszające państwa tak szybko upadają. Przykładem takiej organizacji, która działała w ostatnich czasach jest Organizacja Polskich Mikronacji (OPM), jej celem było odzwierciedlanie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po za tym istniało wiele podobnych instytucji, ale te miały mniejszy zasięg niż OPM.
Tematem tego rozdziału ma jednak być istnienie międzymikronacyjnych dokumentów regulujących prawa człowieka. Czy w ogóle takie dokumenty istnieją? Aktualnie raczej nie ma takich, a jeśli są- jak już mówiłem- mają charakter lokalny (umowa kilku państw). Nasuwa się pytanie: czy takie dokumenty są konieczne do sprawnego funkcjonowania mikroświata. Nie jest to konieczne, a może nawet zbędne, gdyż organizacje międzymikronacyjne nie miały nigdy zbyt liczącej się siły. Można by je porównać bardziej do Ligi Narodów z dwudziestolecia międzywojennego niż do ONZ-u. Musimy jednak zauważyć, że państwa wirtualne posiadają większą swobodę w działaniu niż ich realne odpowiedniki.

7. Podsumowanie
Podsumowując,  mikronacje są stworzone na obraz państw w świecie rzeczywistym. Nie mają jednak możliwości faktycznego łamania praw człowieka i dlatego na arenie międzymikronacyjnej nie ma żadnego dokumentu regulującego prawa człowieka. W Rotrii jest szanowana godność osoby ludzkiej, a prawa człowieka są zapisane w Bulli Exregue Domine- najważniejszym dokumencie państwowym. Są tam zapisane prawa pierwszej i drugiej generacji.

8. Przypisy
[1] http://www.wosna5.pl/generacje_praw_czlowieka
[2] Artykuł 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11, Rzym 4 listopada 1950 roku
[3] Artykuł 1 1. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 10 grudzień 1984
[4] Artykuł 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniona Protokołem Nr 11, Rzym 4 listopada 1950 roku
[5] http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_polityczne
[6] http://www.kadrakultury.pl/artykuly/102046-wolnosc-tworczosci-artystycznej.html , Wolność korzystania z dóbr kultury

13
Armarium / Statut Generalny o Kapitule Generalnej
« dnia: Środa, 13 Sie 2014, 09:37:44 »
Cytuj

Statut Generalny
o Kapitule Generalnej

z dnia 13 miesiąca sierpnia Roku Pańskiego 2014

Art. 1.Niniejszy statut reguluje wszystkie kwestie związane z Kapitułą Generalną.

Art. 2.
 § 1. W skład Kapituły wchodzą wszyscy Bracia zakonni.
§ 2. W obradach Kapituły mogą wziąć udział Legaci Patriarszy i nowicjusze, nie mogą brać udziału w głosowaniach, chyba że prawo stanowi inaczej.

Art. 3.
§ 1. Zwyczajne obrady Kapituły są zwoływane co dwa miesiące przez Generała Zakonu, w celu omówienia spraw bieżących.
§ 2. Generał Zakonu może zwołać nadzwyczajne obrady Kapituły w celu omówienia spraw niecierpiących zwłoki.
§ 3. Zwyczajne i nadzwyczajne obrady Kapituły powinny być zwołane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Art. 4.
Obrady Kapituły są niejawne, chyba że zebrani Bracia zadecydują inaczej.

Art. 5.
§ 1. Jeśli Brat zakonny potrzebuje zgody Kapituły, czy to na objęcie funkcji po za Zakonem, czy w innej sprawie składa odpowiedni wniosek przed Kapitułą.
§ 2. Kapituła musi wyrazić swoją opinię w przeciągu trzech dni.
§ 3. Bracia nie muszą pytać Braci o zgodę, jeśli idzie o nadanie tytułów i godności kościelnych i świeckich. Ponadto biskupi nie muszą pytać się o zgodę jeśli idzie o objęcie diecezji.

Art. 6.
Niniejszy Statut Generalny wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

+ dr net. Giacinto Martino biskup Mancini O.F.D.
Generał Zakonu Dominikanów

14
Parlatorium / List Generała Zakonu we wspomnienie św. Dominika Guzmána
« dnia: Piątek, 08 Sie 2014, 22:58:37 »
Cytuj

Umiłowani Bracia,
Kochani rotryjczycy,


W dniu dzisiejszym Kościół katolicki czci świętego Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Warto przybliżyć sobie życiorys tego wybitnego człowieka.

Święty Dominik urodził się w Caleruega w dzisiejszej Hiszpanii około roku 1170, studiował w Salamance, w roku 1196 przyjął święcenia kapłańskie, wkrótce potem został kanonikiem w Osma. Wysłany z poselstwem dyplomatycznym do Danii i Niemiec był świadkiem najazdu pogańskich Kumanów na Turyngię. W drodze powrotnej do Hiszpanii spotkał legatów papieskich idących do albigensów z misją zwalczania herezji. Przyłączył się do ich misji, a chcąc skuteczniej głosić, postanowił prowadzić ubogie życie ewangeliczne. Papież Innocenty III pozwolił mu na prowadzenie takiej misji i na głoszenie kazań. W tym czasie do Dominika przyłączyło się kilku pierwszych braci. W 1206 roku w samym centrum herezji, na skrzyżowaniu dróg, w Prouhille założył pierwszy klasztor żeński, dając w ten sposób początek swojej rodzinie zakonnej, której podporą i „zapleczem modlitewnym” miały stać się mniszki dominikańskie zwane dzisiaj Drugim Zakonem. W 1207 roku przyłącza się do niego jedenastu cystersów, którzy towarzyszą mu w głoszeniu i nawracaniu heretyków. W tym samym roku papież Innocenty III ogłasza krucjatę przeciwko albigensom. By wspomóc krucjatę, Dominik zakłada w 1209 roku wraz z hrabią Szymonem de Monfort  i bp. Fulkonem Zakon Rycerzy Jezusa Chrystusa, który z czasem połączy się z Zakonem od Pokuty, dając początek Trzeciemu Zakonowi Dominikańskiemu. Organizując swój zakon, Dominik pierwsze śluby zakonne od swych towarzyszy przyjmuje dopiero w roku 1215, wybierając wśród nich najbardziej pewnych i wyrobionych duchowo. Dla braci wybiera regułę św. Augustyna i konstytucje norbertanów, wprowadzając do nich niewielkie zmiany. Ostatecznie 22 grudnia 1216 roku Honoriusz III potwierdza konstytucje zakonu, ustalając nazwę Zakon Kaznodziejski. Dominik umiera 6 sierpnia 1221 roku w Bolonii.

Czcigodni Bracia,
Aż do tej pory Zakon Dominikański nie mógł rozwinąć swych skrzydeł. Od początków swego istnienia nieustannie napotykał różne przeciwności. Teraz jednak mamy szansę zrealizować nasze zamiary, dlatego pragnę byśmy na trwającej Kapitule doprowadzili do trwałej odnowy Zakonu.

Drodzy Rotryjczycy,
proszę Was byście wspomagali naszą wspólnotę swoją modlitwą, a jeśli któryś z Was, drodzy Bracia, pragnie doskonalić się zgodnie z duchowością dominikańską i przyczynić się do odnowy życia zakonnego w Kościele Rotryjskim zapraszam do nawiedzenia klasztoru i przystąpienia do nowicjatu.


Braterskim Pozdrowieniem,
(-) bp Giacinto Martino Mancini OFD
Generał Zakonu Dominikanów

15
Kapitularz / Kapituła Generalna - VI/VII MMXIV
« dnia: Piątek, 27 Cze 2014, 23:40:25 »
Umiłowani Bracia!

Wzywam Was na obrady Kapituły Generalnej, które rozpoczniemy gdy tylko przybędziecie. W tedy także podam tematy obrad. Obecność proszę potwierdzić w tym wątku.

Z braterskim pozdrowieniem,
(-) br Giacinto Martino Mancini OFD,
Generał Zakonu

Strony: [1] 2 3 ... 5