Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Cesare Francesco de Medici

Strony: [1] 2 3 ... 15
1
Kongregacja Spraw Zagranicznych / Komunikaty Sekretariatu Stanu
« dnia: Niedziela, 07 Wrz 2014, 18:42:15 »
Komunikat nr 1

Cytuj
Pałac Kwirynalski, VII IX MMXIV


W związku z pojawianiem się na poszczególnych forach dyskusyjnych państw posiadających z Państwem Kościelnym umowy konkordatowe tematów zakładanych przez ekskomunikowanego duchownego, Tommaso Domenico Manciniego, uprasza się wszystkich przedstawicieli dyplomatycznych, ażeby wystosowali do administratorów listy z prośbą o usunięcie rzeczonych tematów z działów przeznaczonych dla Kościoła Rotryjskiego. Sekretariat Stanu obliguje również zarządców diecezji, by w razie potrzeby zajęli stanowcze stanowisko i informowali wiernych, iż ruch reformatorski nie jest związany w żaden sposób ze Stolicą Apostolską i działa jedynie na szkodę Kościoła. Sprawdzenie wywiązania się przedstawicieli dyplomatycznych z wykonania powyższych wytycznych zostanie sprawdzone przez Sekretariat.


Podpisano,
(-) kardynał Cesare Francesco de Medici
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej2
Habemus Patriarcham / Habemus Patriarcham XXIV VIII MMXIV
« dnia: Niedziela, 24 Sie 2014, 15:44:18 »


Biały dym unoszący się nad dachem Kaplicy Sykstyńskiej w Pałacu Laterańskim oznajmił całemu światu, że zebranym kardynałom Elektorom udało się wybrać nowego Patriarchę. Zgromadzony tłum w porywie radości wykrzykiwał słowa "Vivat, vivat!".


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=guCUSBD8shw&list=RDt1bc8NuB4H0&index=2[/youtube]


Na balkonie Bazyliki Laterańskiej rozpoczął się nie lada ruch. Służby pałacowe wywieszają proporce Stolicy Apostolskiej, duchowni ukazują się na balkonach przybocznych, dzwony ogromnej świątyni ogłaszają mieszkańcom, że Elektorzy dokonali wyboru 20. Patriarchy. Dwaj gwardziści otwierają drzwi wielkiego balkonu, a z wnętrza kościoła wyłania się duchowny niosący wielki, złoty krucyfiks. Za nim podąża prałat niosący księgę i kardynał Cesare Francesco de Medici. Książę Kościoła, czytając oznajmia zgromadzonym:

CytujAnnuntio vobis gaudium magnum: habemus Patriarcham,
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum Ferdinandum,
Sanctae Rotriae Ecclesiae Cardinalem Habsburg-Lotharingen,
Qui sibi nomen imposuit Pium Quatrum!


Po odczytaniu decyzji Świętego Kolegium, kardynał Kamerling odsuwa się na bok, a na balkon wychodzi Jego Świątobliwość w śnieżnobiałej, jedwabnej sutannie, okrytej karmazynowym mucetem, na który założona jest bogato zdobiona stuła z wizerunkiem św. Pawła. Patriarcha błogosławi przybyłych, po czym mówi:

3
Habemus Patriarcham / Sede Vacante XXI VIII MMXIV
« dnia: Czwartek, 21 Sie 2014, 11:13:20 »
Blady świt w Państwie Kościelnym Rotria rozbudził dźwięk dzwonów Bazyliki Laterańskiej. Nikt nie spodziewał się takiego początku dnia. Obywatele Stolicy Apostolskiej czym prędzej wybiegli ze swych domostw prosto w stronę Bazyliki, by obaczyć co się stało. Jeszcze nigdy bowiem dzwony wielkich dzwonnic nie rozbrzmiewały o tak wczesnej porze, zaś na placu od dawna nie było takich tłumów. Gwardia Szlachecka wymaszerowała przed Bazylikę, zaś jej szeregi dopełniły zwarte oddziały Gwardii Palatyńskiej. Obie formacje zablokowały wejścia na teren Świątyni.

Chwilę później, rozwarła się wielka Spiżowa Brama. Służby rozstawiły baldachim z proporcami Stolicy Pawłowej, zaś z wnętrza Bazyliki wyszli członkowie Rodziny Patriarszej, w tym także kanonicy kapituły laterańskiej oraz prałaci. Następnie bezpośrednio pod baldachimem ukazali się kardynał Kamerling oraz kardynał Dziekan, którym towarzyszył Kapelan Honorowy. Chwilę później, kardynał Cesare Francesco de Medici, Kamerling Państwa Kościelnego Rotria, wyszedł przed zgromadzone duchowieństwo i rzekł do zebranego ludu:


Cytuj
Dilecti Fratres et Sorores,
Vere patriarcha mortuus est!

O godzinie 4:39 nasz Umiłowany Ojciec Święty Leon II powrócił do domu Ojca.

Po tych słowa, do Eminencji Kamerlinga podszedł Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości i wraz z zebranymi i rozpoczął modlitwy.

Kardynałowie w asyście Gwardii Apostolskiej wrócili do komnaty, w której spoczywało ciało Ojca Świętego. Na widok purpuratów zgromadzeni uklękli, zaś książęta Kościoła zbliżyli się do Wikariusza Chrystusa, by ucałować jego dłoń, na której widniał pierścień pontyfikalny. Następnie kardynał Kamerling nachylił się nad Ojcem Świętym i trzykrotnie wymówił jego imię, po czym w obecności kardynała Dziekana zsunął Pierścień Rybaka z dłoni Biskupa Rotrii i dokonał jego zniszczenia. Była to oznaka, że pontyfikat Jego Świątobliwości Leona II dobiegł końca. Chwilę później, kardynał Dziekan zniszczył pieczęć apostolską, jak nakazuje tradycja. Następnie obaj purpuraci przyklęknęli przed Ojcem Świętym i powtórzyli wypowiedziane już na placu przed Bazyliką zdanie: „Vere patriarcha mortuus est”, oznaczające „Zaprawdę patriarcha umarł”. Po tych słowach, turyferzy rozpalili kadzidła w komnacie patriarszej, gdzie rozpoczęto modlitwy nad ciałem Ojca Świętego, zaś dzwony Bazyliki Laterańskiej rozbrzmiały raz jeszcze, co powtórzyły dzwony wszystkich kościołów Wiecznego Miasta. Był to znak dla całego świata, że Patriarcha odszedł do domu Ojca.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1Ecj2VChOIY[/youtube]

Czcigodni Purpuraci, Możni Książęta, Bracia Biskupi, Szanowna Szlachto, Infułacie,  Prałacie, Kanonicy i Prezbiterzy, Drodzy Bracia i Siostry!

Z ogromnym smutkiem pragnę ogłosić, że Jego Świątobliwość Leon II, Czcigodny Patriarcha Państwa Kościelnego Rotrii odszedł do Domu Ojca Niebieskiego i zakończył swój v-żywot o godzinie 4.39. Powodem śmierci Ojca Świętego był nagły atak realiozy. Zgodnie z prawem Kościoła wprowadzam okres Sede Vacante, czyli pustego tronu. Dziś w godzinach wieczornych ciało Patriarchy zostanie wystawione w Bazylice Laterańskiej, a w sobotę odbędzie się pogrzeb Biskupa Rotrii.

4
Kancelaria Rektora / Wniosek
« dnia: Poniedziałek, 18 Sie 2014, 21:00:37 »
Wasza Magnificencjo,
działając na mocy upoważnienia władz Wydziału Prawa Kanonicznego, jako promotor dodatkowy habilitacji dr. net. Ksawerego van Berdena, na podstawie §5b Zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego ws. tytułów zawodowych, stopni naukowych i tytułów naukowych z dn. 2 czerwca 2014 roku, składam na ręce Waszej Magnificencji wniosek o zamknięcie przewodu habilitacyjnego dr. net. Ksawerego van Berdena oraz wyznaczenie tematu rozprawy habilitacyjnej.

W opinii władz Wydziału, habilitant osiągnął znaczny dorobek naukowy, w tym także załączony w skład podstawy egzaminacyjnej oraz ujawniony w działaniach legislacyjnych. Spełnił tym samym wymagania formalne, wynikające z Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego ws. określenia minimalnego dorobku habilitacyjnego z dn. 15 sierpnia 2014 roku, co przedstawia poniższy załącznik nr 1.


W związku z dokonaniem wszelkich czynności wynikających z obowiązującego systemu prawnego naszej Uczelni, wnoszę jak powyżej.

Z wyrazami szacunku,

(-) prof. nadzw. net. Cesare Francesco de Medici
Promotor habilitacji


Cytuj
Załącznik nr 1.
Wykaz prac badawczych

1. Władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ustrój i właściwości Sygnatury Apostolskiej
3. Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej - Prezydent RP
4. Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej Polskiej - Rada Ministrów
5. Władza sądownicza w Rzeczypospolitej Polskiej
6. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
7. Norma prawna, przepis prawny, akt normatywny - element kształcenia ustawicznego,
8. Podstawowe paremie prawnicze - element kształcenia ustawicznego,
9. Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
10. Ustawa o Sygnaturze Apostolskiej.

5
Leon II / Nominacja proboszcza parafii św. Anioła w Urbino
« dnia: Niedziela, 17 Sie 2014, 22:15:05 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Nominujemy infułata Nicolausa Dredera na urząd proboszcza parafii św. Anioła w Urbino.

§ 2.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XVII, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.6
Bulle / Bulla Dies Irae
« dnia: Niedziela, 17 Sie 2014, 21:31:24 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Mundi, salutem et Apostolicam Benedictionem.


Bulla
Dies Irae


Jednym z najcięższych przewinień, za które nie da uzyskać się ojcowskiego wybaczenia jest odejście od Wspólnoty Bożej, będąc jednocześnie jej istotną częścią. Szczególnie boli nas, jako Wikariusza Chrystusa, zdrada naszych ukochanych synów - duchownych, którzy przysięgali nam i naszym poprzednikom dozgonną wierność oraz członków Owczarni lokalnych deklarujących się jako wiernych. W trosce o zachowanie Kościoła Świętego przed nasilającymi się atakami i knowaniami ze strony organizacji podającej się za masonerię, pozostającej w konszachtach z siłami nieczystymi na mocy danej nam przez Kan. 107, 2° Kodeksu Prawa Kanoniczego postawiamy:
ekskomunikować kanonika Guliano Montiniego za zdradę wiary oraz przystąpienie do organizacji masońskiej;
ekskomunikować prezbitera Rodrigo Borgio za zdradę wiary oraz przystąpienie do organizacji masońskiej;
ekskomunikować Jego Książęcą Mość Jerzego Maksymiliana van Oranje-Nassau za zdradę wiary oraz przystąpienie do organizacji masońskiej;
ekskomunikować Jego Ekscelencję Tomasza van Egmond za zdradę wiary oraz przystąpienie do organizacji masońskiej.

Ponadto, za działania na szkodę Państwa Kościelnego nadajemy tytuł persona non grata w Stolicy Apostolskiej Konstantemu Jerzemu Michalskiemu oraz Feliksowi Spirkinowi.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XVII, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.7
Leon II / Odwołanie z funkcji proboszcza parafii św. Anioła w Urbino
« dnia: Niedziela, 17 Sie 2014, 19:05:58 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Odwołujmy biskupa Giacinto Martino Manciniego z urzędy proboszcza parafii św. Anioła w Urbino.

§ 2.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XVII, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.8
Leon II / MP: Recordare - Corrado de Roze
« dnia: Piątek, 15 Sie 2014, 19:33:47 »
Cytuj


LEO PP. II

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


RECORDARE

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Corrado de Roze,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Odebrać Ci godność diakona Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Pozbawić przywilejów wynikających z tego tytułu.
2° Zwolnić z przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XV, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Leon II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.9
Leon II / Odebranie obywatelstwa - Aurelio Borgiani
« dnia: Piątek, 15 Sie 2014, 19:28:03 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Odbieramy obywatelstwo Państwa Kościelnego bratu Aurelio Borgianiemu.

§ 2.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XV, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.10
Leon II / MP: Aequitas sequitur legem - Ksawery van Berden
« dnia: Wtorek, 12 Sie 2014, 09:51:19 »
Cytuj


LEO PP. II

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Xaverius van Berden,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Nadać Ci tytuł Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Przyjąć Cię do Rodziny Patriarszej.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze kapelana.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego blasonu w terminie nie dłuższym, niż siedem dni od dnia upowszechnienia naszej woli.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XII, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Leon II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.11
Leon II / Zmiana Administratora Apostolskiego w Surmenii
« dnia: Sobota, 09 Sie 2014, 15:50:08 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Surmenia, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Odwołujemy Ekscelencję Tommaso Domenico biskupa Manciniego ze stanowiska Administratora Apostolskiego w Surmenii.

§ 2.
Powołujemy Infułata Nicolausa Dredera na urząd Administratora Apostolskiego Archidiecezji Kaharonejskiej.

§ 3.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IX, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.12
Leon II / MP: Misericordias Domini - Wincenty Wałachowski
« dnia: Wtorek, 29 Lip 2014, 10:37:31 »
Cytuj


LEO PP. II

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


CREDO IN UNUM DEUM

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Vincentius Wałachowski,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Wynieść Cię do godności prezbitera Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Nadać pełnię przywilejów wynikających z tego tytułu.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze prezbitera.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego blasonu w terminie nie dłuższym, niż siedem dni od dnia upowszechnienia naszej woli.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX, mensis Iulius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Leon II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.13
Leon II / Nadanie obywatelstwa - Wincenty Wałachowski
« dnia: Czwartek, 17 Lip 2014, 11:39:10 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Nadajemy obywatelstwo Państwa Kościelnego diakonowi Wincentemu Wałachowskiemu.

§ 2.
Dokument jest skuteczny z chwilą złożenia przysięgi przewidzianej w art. 8. Bulli Exsurge Domine.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XVII, mensis Iulius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.14
Leon II / Nominacja Legata Patriarszego przy Zakonie Dominikanów
« dnia: Sobota, 12 Lip 2014, 19:24:28 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Mianujemy Legatem Patriarszym przy Zakonie Dominikanów infułata Nicolausa Dredera.

§ 2.
Legat będzie stanowił naszego przedstawiciela, a także pełnomocnika przy Zakonie.

§ 3.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XII, mensis Iulius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.15
Leon II / Dyspensa Patriarsza
« dnia: Wtorek, 08 Lip 2014, 21:14:51 »
CytujDispensatio

Leo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Regno Nederlandiae, in perpetuam rei memoriam.

Na potrzeby wspólnoty Kościoła Świętego w Królestwie Niderlandów wydajemy niniejszym jednorazową dyspensę od tradycyjnego przebiegu uroczystości pogrzebu przewidzianej przez Ceremoniał Kwirynalski, by w sposób zgodny z lokalnymi zwyczajami, Nuncjusz Apostolski, infułat Nicolaus Dreder, mógł przeprowadzić pochówek Jej Królewskiej Wysokości Konstancji Anny van Oranje-Nassau.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VIII, mensis Iulius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Strony: [1] 2 3 ... 15