Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Aleksander IV

Strony: [1] 2 3 4
1
Aleksander IV / MP: Et ipse redimet Israel - Basilio Aldobrandini
« dnia: Wtorek, 26 Maj 2015, 20:52:13 »
Cytuj


Alexander PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


ET IPSE REDIMET ISRAEL

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:
Venerabili Fratri Nostro
Basilius AldobrandiniSumma igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1. Wynieść Cię do godności biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze biskupa.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego herbu podczas ceremonii kreacji.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVI, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.2
Aleksander IV / Zmiana na stanowisku administratora apostolskiego w Trizondalu
« dnia: Poniedziałek, 04 Maj 2015, 22:26:32 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Odwołujemy monsignore Giuseppe Bertelliego z urzędu administratora apostolskiego archidiecezji Trizopolis.

§ 2.
Mianujemy prałata Basilio Aldobrandiniego administratorem apostolskim archidiecezji Trizopolis.

§ 3.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.3
Bulle / Bulla Regnum Domini in Trizondal
« dnia: Poniedziałek, 04 Maj 2015, 22:23:56 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.


Bulla
Regnum Domini in Trizondal


Art. 1.
Przekształcamy na mocy konkordatu między Trizondalem, a Państwem Kościelnym Rotria administrację Kościoła Rotryjskiego na ziemiach trizondalskich.
 
Art. 2.
Erygujemy na terenie Trizondalu jednostkę archidiecezji Trizopolis, znosząc tym samym jednostkę diecezji Trizopolis.
 
Art. 3.
Każdorazowy arcybiskup Trizopolis zostaje Prymasem Trizondalu.
 
Art. 4.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.
4
Aleksander IV / MP: Plantati in domo Domini - Giovanni Baptista Aldobrandini
« dnia: Poniedziałek, 04 Maj 2015, 22:08:34 »
Cytuj


Alexander PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


PLANTATI IN DOMO DOMINI

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:
Venerabili Fratri Nostro
Ioannes Baptista AldobrandiniSumma igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1. Pozbawić Cię godności Biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Odebrać pełnię przywilejów wynikających z tego tytułu.
2° Zwolnić z powierzonych obowiązków pasterskich w Archidiecezji Walenckiej.

§ 2. Utrzymać Cię w godności Prezbitera Świętego Kościoła Rotryjskiego.

§ 3. W związku z utratą godności biskupiej postanawiamy ponadto:
1° Odebrać Ci godność tytularną Kardynała Biskupa Mediolanu.
2° Nadać Ci godność tytularną Kardynała Prezbitera Bazyliki Najświętszego Zbawiciela i św. Jana na Lateranie.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.5
CytujT R A K T A T
pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Imperium Skarlandu o nadaniu statusu eksterytorialnego Pałacu El Cabanyal w Walencji wraz z przynależnymi mu nieruchomościami.


Wysokie Układające się Strony:
Jego Świątobliwość Aleksander IV,
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria
oraz
Jej Arcychrześcijańska Mość Eleonora I,
Królowa Imperium Skarlandu, w imieniu własnym i Imperium Skarlandu,
zawierają w najlepszej wierze następującą umowę, traktującą również o zacieśnieniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Jej Arcychrześcijańska Mość Eleonora I przekazuje Stolicy Apostolskiej na własność Pałac El Cabanyal w Walencji wraz z przynależnymi mu nieruchomościami, zwany dalej Pałacem, jako wypoczynkową siedzibę Patriarchy Rotrii.
2. Pałac od tej pory będzie własnością każdorazowego Patriarchy Rotrii.
2. Wysokie Układające się Strony uznają Pałac ten za posiadający status eksterytorialnego.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony stwierdzają, że na terenie Pałacu obowiązuje wyłącznie jurysdykcja oraz prawo Państwa Kościelnego Rotria w stosunku do każdej osoby w nim przebywającej.
2. Wysokie Układające się Strony uznają, że Imperium Skarlandu wyrzeka się całkowicie korzystania ze swoich uprawnień wypływających z suwerenności na terenie Pałacu.
3. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie korpusu wojska Państwa Kościelnego Rotria czuwającego nad bezpieczeństwem Patriarchy oraz jego gości w Pałacu.

Art. 3
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego Traktatu traci on swoją moc z upływem siódmiego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia Traktatu drugiej stronie.

Art. 4.
Traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.Z upoważnienia Jego Świątobliwości Aleksandra IV,
(-) Fernando Alvarez d'Este y Córdoba
Sekretarz Stanu Kongregacji Spraw Zagranicznych Państwa Kościelnego Rotria


 

W imieniu Jej Arcychrześcijańskiej Mości Eleonory I,
(-) Jego Królewska Wysokość Carlos Lorenzo de Medici y Zep,
Regent Imperium Skarlandzkiego

6
Kolegium Kardynalskie / Konsystorz V IV MMXV
« dnia: Niedziela, 05 Kwi 2015, 13:38:43 »

Wasze Eminencje,

W związku z rozszerzeniem przez Nas składu Kollegium Kardynalskiego, wzywamy przed nasze oblicze Książęta Kościoła, celem oddania nam należnej czci oraz dokonania właściwej kreacji kardynalskiej Jego Eminencji Giovanniego Baptisty della Popoly.

Prosimy o potwierdzenie obecności przez Wasze Eminencje.

Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

7
Aleksander IV / Powołanie Prefekta Sprawiedliwości
« dnia: Piątek, 03 Kwi 2015, 01:04:08 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Prefekta Sprawiedliwości Jego Ekscelencję Giovanniego Baptista della Popoly.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die III, mensis Aprilis, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.8
Aleksander IV / Powołanie Gonfaloniere Wojsk Patriarszych
« dnia: Piątek, 03 Kwi 2015, 01:02:17 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Gonfaloniere Wojsk Patriarszych Prezbitera Giuseppe Bertelli.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die III, mensis Aprilis, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.9
Aleksander IV / Powołanie Mecenasa Patriarszego
« dnia: Piątek, 03 Kwi 2015, 01:01:24 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Mecenasa Patriarszego Jego Ekscelencję Leonardo Marię della Popoly.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die III, mensis Aprilis, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.10
Aleksander IV / Powołanie Sekretarza Stanu
« dnia: Piątek, 03 Kwi 2015, 01:00:35 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Sekretarza Stanu Jego Książęcą Mość Ferdinando d'Este y Córdoba.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die III, mensis Aprilis, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.11
Cytuj
         


Oświadczenie wspólne


Jego Świątobliwość Aleksander IV, z łaski Stwórcy i Pana Naszego Biskup Rotrii, Wikariusz Chrystusowy, Następca Księcia Apostołów, Ojciec Królów i Książąt, Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego, Suweren Państwa Kościelnego Rotria, Sługa Sług Bożych etc. etc. etc.

Jego Królewska Wysokość Carlos Lorenzo de Medici y Zep, Regent Imperium Skarlandzkiego, Następca Tronu Skarlandzkiego, Kapitan Generalny Armii Imperialnej, etc., etc., etc.

Oświadczamy zgodnie:


1. Wkroczenie Armii Imperium Skarlandzkiego odbyło się w celu stabilizacji wewnętrznej sytuacji Państwa Kościelnego i obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi.
2. Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria zostaje zwolniony z aresztu domowego, lecz nie może opuszczać terytorium kraju, przywrócone zostaje mu również panowanie nad Państwem Kościelnym Rotria oraz władza nad Kościołem Świętym.
3. Patriarcha Państwa Kościelnego wyraża zgodę na stacjonowanie sojuszniczych sił skarlandzkich w Państwie Kościelnym, a oddziałom Gwardii nakazuje koordynację działań z dowództwem skarlandzkim.
4. Patriarcha Państwa Kościelnego sankcjonuje wszelkie dotychczasowe decyzję Rady Regencyjnej.
5. Patriarcha Państwa Kościelnego przekształca Radę Regencyjną w Konsylium Apostolskie. Władzę nad Państwem Kościelnym Rotria sprawować będzie Konsylium Apostolskie, które ma obowiązek konsultowania decyzji z Ojcem Świętym, decyzje Konsylium są wiążące.
6. Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria osądzi w sprawie multikont i oszustw w pracach naukowych Jego Ekscelencji Giovanniego Ganganelliego.
7. Patriarcha zobowiązuje się zwołać Sobór Powszechny we Florencji, który zajmie się reformowaniem Państwa Kościelnego Rotria.
8. Nieprzestrzeganie warunków, określonych w niniejszym oświadczeniu, oznacza odpowiednio: ekskomunikę dla władz Imperium Skarlandzkiego i utratę prawa przebywania na terytorium Państwa Kościelnego wojsk Imperium, a dla drugiej strony automatyczne zrzeknięcie się władzy i urzędu przez Patriarchę Państwa Kościelnego.
9. Gwarantem przestrzegania zasad określonych w niniejszym oświadczeniu czyni się Jego Królewską Mość Markosa Viktorjosigosa, Króla Surmenii, Polski i wszystkich ziem skarlandzkich, wielkiego księcia litewskiego. Nieprzestrzeganie porozumienia przez którąkolwiek ze stron stwarza obowiązek wsparcia strony pokrzywdzonej przez Jego Królewską Mość wszelkimi dostępnymi środkami, w tym militarnymi.


/-/Sanctitas Vestra Alexander IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
(-) Su Alteza Real Carlos Lorenzo de Medici y Zep,
Regente Imperio Scarlañol, Príncipe Heredero etc., etc., etc.
12
Dwór Patriarszy / Audiencja Generalna Jego Świątobliwości
« dnia: Niedziela, 15 Mar 2015, 18:30:49 »
AUDIENCJA GENERALNA JEGO ŚWIˇTOBLIWOŚCI


W towarzystwie Gwardii Apostolskiej Patriarcha Aleksander IV w lektyce przybył na spotkanie z wiernymi.

Bracia i Siostry w Chrystusie,

My, Sługa Sług Bożych Aleksander IV, wychodzimy dziś do Was, by dać świadectwo prawdzie oraz rozwiać wszelkie nurtujące serca Wasze wątpliwości. Gotowi jesteśmy odpowiedzieć na Wasze pytania, których w tym miejscu oczekiwać będziemy.

Apostolskim Pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

13
Cytuj

Jego Świątobliwość
Aleksander IV
Patriarcha i Biskup Rotrii


Umiłowanym Siostrom i Braciom w Panu,
Wiernym Kościoła Rotryjskiego we wszem mikroświecie,
pasterskie błogosławieństwo.Czcigodni Bracia i Siostry w PanuW ostatnim czasie pod naszym adresem skierowano wiele gorzkich słów, zarówno na łamach prasy, jak i w dyskusjach na licznych forach mikroświata. Pod ich wpływem wiele prawych osób uległo wątpliwościom i dało się ponieść emocjom, co zaowocowało falą krytyki na nasz temat. Jako Najwyższy Kapłan, mamy zadany obowiązek prowadzenia i strzeżenia Kościoła, a więc jego wiernych, przed moralnym zepsuciem, nieprawdą, złem i niesprawiedliwością. Jednocześnie, winniśmy własną postawą dawać całemu Kościołowi przykład i świadectwo prawdy. Wobec tego, pragniemy całą sytuację dogłębnie wyłożyć, tak aby ukrócić spekulacje, domysły i plotki, które biorą się z braku informacji.

Zarzucono nam, kierowanie dwoma postaciami wirtualnymi, a więc naszą osobą i osobą ojca Belmonte. W tej sprawie Patriarcha Pius IV raczył był przedstawić screen, widniejący jako uzasadnienie ekskomuniki nałożonej na wspomnianego dominikanina. Byliśmy wówczas monarchą w Niderlandach, a więc nikt nie stawiał wobec nas zarzutów, a jedynie skazano ojca Belmonte. Jednakże niedługo po tym fakcie, na niderlandzkim czacie, w obecności kilkunastu osób, w tym przedstawicieli Monarchii Austro-Węgierskiej zaprzeczyliśmy oficjalnie powiązaniom między nami, a ojcem Belmonte. Podaliśmy wówczas przyczynę jednorazowego pokrycia się naszych adresów IP, tj. wspólne logowanie z jednego komputera. Wyjaśniliśmy również, iż wraz z ojcem Belmonte jesteśmy znajomymi ze świata realnego. Warto również wspomnieć, iż redaktor de Brolle na łamach Kuriera zauważył różnice w zachowaniu i stylu wypowiedzi pomiędzy nami, a ojcem Giordano. Sprawa ta jednak nadal budzi kontrowersje. Co innego, gdy dwie postaci mają ten sam ślad logowania przez cały czas swego istnienia - wówczas sprawa wydaje się niemal rozstrzygnięta. Jednakże w tym przypadku, który nas dotknął, jedynym argumentem może być spójność, logiczność naszych wyjaśnień i wiara w to, iż mówimy prawdę. Cóż więcej możemy w tej sprawie zrobić? Odkryć nasze realne personalia? Nie sprawi to, że unikną głosy mówiące o fałszerstwach, oszustwach. Znajdzie się zawsze bowiem niedowiarek, który zarzuci nam kłamstwo, czy podstawienie jakiejś znajomej osoby, nie mającej udziału w mikroświatowym życiu.

Drugą sprawą, która także dotyczy naszej osoby, tyle że w sposób pośredni, jest oskarżenie, mówiące iż Giovanni Ganganelli oraz Celestyna Sinalenno, późniejsza żona naszego syna, są jedną osobą realną. Na dowód tego, przedstawiono screeny, obrazujące wspólny adres IP obu tych osób. Z uwagi na niegdysiejszą przynależność Celestyny Sinalenno do Rodziny Królewskiej van Oranje-Nassau, której jesteśmy przedstawicielem, zarzucono nam wielokrotnie próbę obrony, maskowania, czy "zamiatania pod dywan" tej sprawy. Dowodem na prawdziwość tych twierdzeń, ma być fakt, iż jak dotąd nie wydaliśmy sądu, czy też nie odnieśliśmy się jednoznacznie do sprawy oraz odrzuciliśmy wniosek o odwołanie Rektora, złożony przez jednego z rotryjskich duchownych. Faktem jest, iż jako Głowa Kościoła posiadamy władzę sądzenia, jednakże w świecie cywilizowanym obowiązują pewne zasady. Zasady, wyznaczające fundamenty naszych państwowości. Nawet jako monarcha absolutny, mamy obowiązek przestrzegania i pielęgnowania tych praw. Jedno z nich mówi Nemo iudex in causa sua - Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Jak więc mielibyśmy sądzić Ekscelencję Ganganellego, gdy sprawa pośrednio nas dotyczy? Chcąc uniknąć zarzutów o stronniczość, musieliśmy wyrzec się naszej prerogatywy w tym przypadku i pozostawić sprawę w rękach uprawnionych do tego sądów. Mimo, iż wiele osób jest przekonana o słuszności zarzutów wobec Ekscelencji Ganganellego i śp. Celestyny Sinalenno, to jednak musimy pamiętać, iż do czasu wydania wyroku przez niezawisły sąd, po rzetelnej rozprawie i zbadaniu sprawy, godzi się, abyśmy wstrzymali się od sądów. Jako Patriarcha mamy bowiem obowiązek stać na straży wartości, które są niezależne od woli większości, czy też powszechnej opinii. Pamiętajmy również, iż w karaniu należy powstrzymać gniew - prohibenda est ira in puniendo. Jesteśmy tylko człowiekiem, więc w przypadku orzeczenia o winie, mielibyśmy problem z ukaraniem bez udziału emocji, jako iż stwierdzenie takiego przestępstwa godzi w naszą rodzinę.

Ufamy, iż ten list oraz przedstawione w nim wyjaśnienia w sposób pełny wyjaśniają nasz punkt widzenia w tej sprawie. Gdyby jednak ktokolwiek posiadał dalsze wątpliwości, bądź uznał, iż pewnych spraw nie wyjaśniliśmy, zapraszamy do Stolicy Apostolskiej na audiencję generalną w Pałacu Kwirynalskim, gdzie postaramy się udzielić odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania. Ogłaszamy zatem termin audiencji na sobotę 14 marca br..


Apostolskim błogosławieństwem,
(+) Alexander IV P.M.Polecamy ten list dostarczyć do wszystkich diecezji, tak aby każdy wierny, mógł się z nim zapoznać.

14
VI Sobór Laterański / Podsumowanie obrad
« dnia: Czwartek, 19 Lut 2015, 10:42:36 »
Czcigodni Ojcowie Soborowi,

Dobiegły końca trwające na Soborze dysputy; omówiliśmy wszelkie kwestie, które wymagały uwagi – nadszedł więc czas podsumowania. W najbliższych dniach jeszcze raz wspólnie usiądziemy do rozmów, tym razem na temat kształtu adhortacji posoborowej. Jej treść, poprzez Nas podpis uzyska prawną moc bulli i wpłynie na życie Kościoła i Państwa.

Podczas dwóch sesji Soboru, omówiono dziewięć tematów, które duchowni i wierni uznali za ważne i wymagające uwagi. Nasze zastrzeżenie budzie jednak kwestia skrócenia pontyfikatu naszych następców. Ojcowie Soborowi podjęli niewielką większością głosów decyzję, iż panowanie Patriarchy zostanie skrócone do 4 miesięcy. Uważamy, byłoby to niewłaściwe, gdyż to niewiele czasu, by móc zrealizować jakikolwiek długofalowy plan. Słusznym wydaje się argument, iż ostatnie pontyfikaty kończyły się przedwcześnie, lecz nie jest to w naszej opinii właściwa przesłanka do skrócenia pontyfikatu. Właśnie po to istnieją możliwości skrócenia swojego panowania, by Patriarchowie, którzy z tych czy innych powodów nie mogą dłużej przewodzić Kościołowi, mogli przekazać ster łodzi Kościoła w inne ręce. Zaś definitywne skrócenie długości trwania pontyfikatu doprowadzi w naszej opinii do tego, iż działania Rotrii i jej Patriarchów staną się doraźne, chwilowe, bez zastanowienia nad przyszłością. Dodatkowo przysięgaliśmy publicznie strzec Tradycji i jej nie zmieniać. Dlatego też ta kwestia zostanie wyłączona z końcowego dokumentu.

Przedstawiamy niniejszym przygotowaną przez Legata propozycję adhortacji i otwieramy dyskusję nad jej treścią:

Cytuj


Ojcowie VI Soboru Laterańskiego,
wezwani za pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa IV, Patriarchy i Biskupa Rotrii,
toczyli swe dysputy za pontyfikatu Jego Świątobliwości Klemensa III, Patriarchy i Biskupa Rotrii,
zaś swe obrady zakończyli za pontyfikatu Jego Świątobliwości Aleksandra IV, Patriarchy i Biskupa Rotrii,
Braciom i Siostrom w Chrystusie,
wiernym i poddanym Kościoła Rotryjskiego,
ślą uroczyste błogosławieństwo i pasterskie pozdrowienie.


ADHORTACJA POSOBOROWA
Gaudete in Domino semper


My, Aleksander IV, Sługa Sług Bożych, Patriarcha Kościoła Rotryjskiego, wspólnie z naszymi Ojcami Soborowymi, wydajemy niniejszy dokument dla regulacji spraw poruszonych na obradach Soboru, a korzystając z mądrości i ustaleń zebranych, normujemy niniejsze kwestie, będące od teraz wiążące dla państwa i Kościoła. Niniejszy dokument, mocą złożonego przez nas podpisu, zyskuję moc, przywileje i prawa bulli.


I
UZUPEŁNIENIE RYTUAŁU LATERAŃSKIEGO

Do Rytuału Laterańskiego dodaje się ceremonię pożegnania Patriarchy Rotrii, której treść zostaje dołączona jako załącznik do niniejszej adhortacji.


II
STOSOWANIE NAZEWNICTWA RELIGIJNEGO

Ojcowie Soborowi uznali, że stosowne jest używanie w uroczystościach określeń religijnych takich jak Msza Święta, ale ze stosownym umiarem. Szkodliwe jest nadużywanie tych pojęć, a także stosowanie ich w sposób ośmieszający czy mogący naruszyć czyjeś uczucia religijne.


III
WŁADZA USTAWODAWCZA W PAŃSTWIE KOŚCIELNYM

Ojcowie Soborowi opowiedzieli się za utrzymaniem władzy ustawodawczej w rękach Kurii Rotryjskiej. Uznali, że połączenie władzy wykonawczej oraz ustawodawczej w rękach rządu Państwa Kościelnego sprawdza się dobrze i jest najlepszą formą ustrojową w danym momencie.


IV
OBOWIˇZKI BISKUPÓW ORAZ NIŻSZEGO DUCHOWIEŃSTWA

Sobór przyjął niniejszy katalog obowiązków biskupów oraz administratorów apostolskich diecezji:

1. Zabieganie o utworzenie działu diecezji na forum danego państwa.
2. Dokonanie spisu wiernych.
3. Staranie się o nabycie majątku kościelnego.
4. Założenie parafii (późniejsze jej wizytacje), ewentualnej filii seminarium.
5. Organizowanie uroczystości i prowadzenie księgi spisującej historię danej diecezji oraz duchownych pracujących w niej.
6. Listy pasterskie informujące o ważnych sprawach/problemach/wydarzeniach z Rotrii i v - świata.
7. Wizyty ad limina apostolorum.


Ojcowie zatwierdzili również poniższy katalog obowiązków niższego duchowieństwa:

1. Obowiązkowa inkardynacja do wspólnoty parafialnej - w Państwie Kościelnym Rotria przez Biskupa Rotrii lub w którymś z państw konkordatowych przez jego ordynariusza.
2. Przeprowadzanie uroczystości w swoich parafiach oraz uczestniczenie w życiu codziennym wspólnoty, do której zostali posłani.
3. Prowadzenie księgi parafialnej (proboszczowie).V
DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA ROTRYJSKIEGO W ZAGRANICZNYM MIKROŚWIECIE


Ojcowie Soborowi opowiedzieli się przeciwko rozpoczęciu działalności Kościoła Rotryjskiego w zagranicznym mikroświecie. Uznano, że jest na to za wcześnie, choć nie zamknięto drogi przed tą ideą w przyszłości.


VI
KALENDARZ KOŚCIELNY

Ojcowie Soborowi wyrazili chęć stworzenia własnego kalendarza liturgicznego dla Kościoła Rotryjskiego. Ma on zostać oparty na kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego sprzed Soboru Watykańskiego II. Kalendarz kościelny zawierałby wszystkie uroczystości, które należy obchodzić w Kościele (i tutaj można ustalić, że biskup musi odprawić takową w swojej diecezji) oraz święta dodatkowe, które mogą być włączone jako obowiązkowe do kalendarza diecezjalnego. Pojawiły się także głosy, by stworzyć dwa kalendarze: kościelny (liturgiczny) oraz świecki (świąt państwowych). Kalendarze mają zostać stworzone po zakończeniu obrad Soboru przez jedną osobę lub grupę osób.

VII
ROLA KOŚCIOŁA ROTRYJSKIEGO W MIKROŚWIECIE


Ojcowie Soborowi uznali, że w ramach działań kulturowo-poznawczych, o których mówi doktryna Kościoła Rotryjskiego zawarta w Bulli Exurge Domine, możliwe jest np. przedstawianie żywotów świętych, dokumentów Kościoła, postanowień soborów, nauczań apostołów i świętych. Wszystko to jest dozwolone, o ile nie zostanie opatrzone własnymi wnioskami i tezami, a jedynie przedstawione, jako stanowisko świętego, papieża, biskupa, czy doktora Kościoła.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die ... , mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.
Załącznik 1.
Cytuj
MC: Mistrz Ceremonii.
K: Kardynał prowadzący ceremonię pogrzebową.

WYSTAWIENIE CIAŁA

MC: Wraz z dźwiękiem dzwonów do Bazyliki św. Jana wkroczyła procesja z ciałem Jego Świątobliwości (imię). Patriarcha wnoszony jest na katafalku z asystą żołnierzy Gwardii Szlacheckiej. Biskup Rotrii odziany jest w czerwone pantofle, jedwabną sutannę, albę z potrójną koronką przeszywaną złotą nicią, purpurową stułę obszywaną złotymi nićmi i rubinami, czerwoną dalmatykę, a na niej zaś purpurowy ornat przedstawiający Krzyż Pański. Na jego ręce spoczywa manipularz, zaś w dłoniach Ojciec Święty dzierży różaniec. Na jego skroniach znajduje się złota mitra. Za katafalkiem Jego Świątobliwości podążają Jego Eminencja (imię, nazwisko), (tytuł, imię, nazwisko) oraz (tytuł, imię, nazwisko) ubrani w cappa magna. Pochodowi, docierającemu do prezbiterium towarzyszy chór Cantores Lateransis, który intonuje psalm "De profundis".
Pochód dociera do przygotowanego miejsca w kaplicy Matki Najświętszej, gdzie wśród wielu ozdobnych świec z honorami położone zostaje ciało Ojca Świętego. Jego Eminencja (N) odmawia modlitwy nad zmarłym, następnie kapłani odchodząc oddają hołd zmarłemu. Po zmianie warty honorowej bramy kaplicy Matki Najświętszej zostają zamknięte, a ciało Biskupa Rotrii zostało wystawione na widok publiczny.

POGRZEB WŁAŚCIWY

MC: W (dzień) wieczór zabrzmiały dzwony Bazyliki św. Jana na Lateranie, których dźwięk ogłasza Wiecznemu Miastu, że Jego Świątobliwość (imię) odbywa swą ostatnią drogę. Do świątyni wkracza korowód duchownych ubranych w należyte stroje chórowe. Procesję rozpoczyna krucyferariusz trzymający bogato zdobiony krzyż z czasów Aleksandra III, za nim podążają akolici i diakoni. Na końcu wolnym krokiem w kierunku Kaplicy Matki Najświętszej idą (tytuł, imię, nazwisko), który przewodniczyć będzie Mszy św., (tytuł, imię, nazwisko) posługujący w roli diakona oraz (tytuł, imię, nazwisko) towarzyszący purpuratom jako subdiakon. Procesja dociera do katafalku, gdzie w cedrowej trumnie udekorowanej złotymi zdobieniami spoczywa już ciało Ojca Świętego. Na sarkofagu leży purpurowa poduszka, a na niej położono triregnum Patriarchy (imię). Po odmówieniu modlitw przez (N) i (N) ponownie rozpoczęła formować się procesja, która okrążając wewnątrz Bazylikę św. Jana powoli dociera do przygotowanego miejsca w prezbiterium. W międzyczasie chór Cantores Lateransis rozpoczął śpiewanie introitu z Requiem (imię i nazwisko artysty).
Trumnę niosą żołnierze Gwardii Szlacheckiej, którzy znajdują się pod rozkazami (tytuł, imię, nazwisko). Gwardziści dochodząc do prezbiterium położyli sarkofag na trzypiętrowym katafalku otoczonym świecami. Konstrukcja została ozdobiona purpurowym materiałem ze złotym obszyciem. Trumnę przykryto czerwonym materiałem, a na nim położono poduszkę z tiarą Ojca Świętego. W tym samym czasie procesja z duchownymi dotarła do ołtarza głównego, gdzie kardynał (N) przywdział koronkową albę, czarny ornat ze złotymi obszyciami i wizerunkiem śmierci Jezusa Chrystusa, zaś na głowę włożył białą mitrę ze złotymi obszyciami. (N) oraz (N) ubrali koronkowe alby oraz czarne dalmatyki z wizerunkiem krzyża.
Śpiew Kyrie rozpoczyna Mszę odprawianą przez kardynała (N) za duszę Ojca Świętego (N). Potężne głos chórzystów przepełniają całą świątynię, intonując kolejne fragmenty (nazwisko artysty) opus magnum. Po Mszy, gdy Eminencja (N) zawołał końcowe słowa Requiem "Requiescat in pace!" duchowni ponownie sformowali korowód. Celebrans zdjął ornat i przywdział czarną kapę, na której wyszyte były pierwsze słowa z księgi Koheleta. Po ucałowaniu ołtarza duchowni schodzą ze stopnia ołtarza w głąb prezbiterium.
(N), dzierżąc w rękach krzyż procesyjny wyszedł przed katafalk z trumną, zaś Eminencja (N) odmawiał stosowne modlitwy. Następnie żołnierze Gwardii Szlacheckiej znieśli trumnę z katafalku i dołączyli do ruszającej procesji. Gdy chór Cantores Lateransis rozpoczął śpiewanie Lux Aeterna pochód ruszył w kierunku Kaplicy Matki Najświętszej, gdzie przygotowany został grobowiec dla Ojca Świętego. Jego Eminencja (N) pobłogosławił wodę i trybularz i obchodząc trumnę wpierw poświęcił ją wodą święconą, następnie okadził trybularzem. Po ustaniu śpiewów rozpoczęła się ceremonia pochówku ciała Ojca Świętego w przygotowanym sarkofagu. Wówczas Eminencja (N) przemówił do zgromadzonych żałobników:
K: Śmierć w warunkach świata wirtualnego jest ostatecznym i nieodwracalnym opuszczeniem kreowanej postaci i przeniesienie się z powrotem w świat realny. Dzień śmierci jest dopełnieniem dnia narodzin. Oddajmy więc hołd naszemu zmarłemu Bratu.
MC: Wszyscy zebrani w zadumie podejmowali refleksje nad słowami celebransa.
K: Teraz złożymy ciało naszego zmarłego Brata w grobie.
Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Spoczywaj w pokoju.
MC: Gwardziści złożyli ciało Biskupa Rotrii w grobowcu w Kaplicy Matki Najświętszej. Chór Cantores Lateransis rozpoczął śpiew Salve Regina.


Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

15
Aleksander IV / MP: Salve Regina - Vittorio Paolino apo Zep
« dnia: Sobota, 14 Lut 2015, 20:03:27 »
Cytuj


ALEXANDER PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


SALVE REGINA

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Vittorio Paolino apo Zep,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Nadać Ci godność Wielkiego Rycerza Orderu Maryi Matki Kościoła.
1° Odznaczyć Cię Orderem Maryi Matki Kościoła.
2° Powierzyć pełnię przywilejów, wynikających z posiadania tegoż orderu.

§ 2. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.Strony: [1] 2 3 4