Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Vincent Lucchese

Strony: [1] 2 3 ... 9
1
Wnioski obywateli / Wniosek o nadanie obywatelstwa
« dnia: Niedziela, 19 Paź 2014, 17:06:02 »
Wasza Świątobliwość,
Wnioskuję o przywrócenie mi obywatelstwa Państwa Kościelnego Rotria. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje.


Imię: Vincent
Nazwisko: Lucchese
Obywatelstwo: brak
Funkcje zagraniczne: brak

Uzasadnienie:

Pragnę działać powtórnie na rzecz Rotrii, rozwijając jej zaplecze informatyczne.

Z estymą,
(-) x. Vincent Lucchese

2
Pałac Kwirynalski / Przysięga obywatelska
« dnia: Niedziela, 19 Paź 2014, 17:01:04 »
Ja, Vincent Lucchese, przysięgam uroczyście wierność Patriarsze Rotrii, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości. Przysięgam sumiennie wykonywać swe obowiązki kierując się dobrem Państwa Kościelnego Rotria oraz jego obywateli, dbając i szanując interes państwa i jego mieszkańców a w chwilach najwyższej potrzeby być podporą i fundamentem sprawiedliwości, praworządności i oddania Państwu Kościelnemu Rotria, Patriarsze i jego mieszkańcom.


Tak mi dopomóż Bóg!

3
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 26 STYCZNIA
« dnia: Czwartek, 28 Sty 2010, 21:18:28 »
Słowo Boże:

"Gdy Jezus przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!". A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje Słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny". I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali ... Lecz Jezus rzekł do Szymona: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim."

Łk 5,4-11
Pomoc w rozważaniach:

To wydarzenie ukazuje bardzo ważną prawdę, że posłuszeństwo wobec Słowa Bożego przynosi człowiekowi wielkie Błogosławieństwo i wiele Szczęścia. Szymon Piotr, mimo że od dzieciństwa dobrze znał jezioro Genezaret i był zawodowym rybakiem, wyznał Jezusowi: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili." Natychmiast jednak dodał z bardzo żywa wiarą i nadzieją: "Lecz na Twoje Słowo zarzucę sieci". W ten sposób on i jego współpracownicy przeżyli radość wielkiego cudu, Jezus tu ukazuje się jako Mistrz, który prowadzi do szczęśliwego życia. Ktokolwiek - także i dziś - okaże podobną wiarę i posłuszeństwo Jezusowi, ten na pewno przeżyje podobną radość jak Szymon Piotr. Warto dobrze przemyśleć przyrzeczenie Jezusa dane S. Faustynie. "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie Woli Mojej, wywyższę ją w potędze i światłości. Z niej wyjdzie Iska, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje." (Dz. VI 1732). Jest to zapowiedź wielkiego Błogosławieństwa Bożego dla Polski oraz przez Polskę dla Europy i całego świata! Szymon Piotr nie tylko miłował Jezusa i nie tylko był Mu posłuszny, lecz też był bardzo pokorny wobec Niego i dlatego "przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny"". - Jezus jednak nie patrzy na słabość Piotra i z niej rodzącą si grzeszność, lecz widząc jego miłość, pokorę i posłuszeństwo, nagradza te cnoty wspaniałym przyrzeczeniem: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". - Tak jest do dziś ze wszystkimi, którzy na Słowa Jezusa z miłością otwierają swe serce i są Mu pokornie posłuszni.

Modlitwa na dziś:

Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż mi zdobyć taką pokorę wobec Ciebie i takie posłuszeństwo Tobie, które będą wyrazem mej wielkiej miłości do Ciebie, a dla mnie źródłem Twojego Szczęścia  i Pokoju, teraz i na wieki w Niebie. Amen.

ks. abp Michał Miotke

4
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 25 STYCZNIA
« dnia: Wtorek, 26 Sty 2010, 17:08:22 »
Słowo Boże:

"Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał: nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie, stoją przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy."

Łk 5,1-3

Pomoc w rozważaniach:

Ten opis ukazuje wielką Moc Jezusa i Jego Słów. Moc ta przyciągała do Niego tłumy, które chętnie i z radością słuchały Jego Nauk. Tą Mocą, która przyciągała i radowała wielkie rzesze, była i jest Jego Boża Miłość. Tę Moc mają także dziś ci wszyscy, którzy przemawiają z Miłością Bożą i ku Chwale Bożej! - Dlatego św. Piotr poucza i zachęca: "Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby Słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni Mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu Chwała i Moc na wieki wieków! Amen." (1 P 4,11).

Modlitwa na dziś:


Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż, abym chętnie i z radością słuchał i rozważał każde Słowo Boże, bo Ono ukazuje drogę do Twego Wiecznego Szczęścia i Pokoju. Amen.

ks. abp Michał Miotke

5
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 24 STYCZNIA
« dnia: Wtorek, 26 Sty 2010, 17:02:37 »
Słowo Boże:

"Z nastaniem dnia Jezus wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: "Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany". I głosili Słowo w synagogach Judei."

Łk 4,42-44

Pomoc w rozważaniach:

Jezus, jako Wcielony Odwieczny Syn Boży, w Miłości Ducha Świętego był zawsze zjednoczony z Ojcem Niebieskim. Jezus jako człowiek działał niestrudzenie i z wielką gorliwością dla zbawienia ludzi ku Chwale Bożej. Swym rozmodleniem ukazuje wszystkim ludziom drogę prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem, czyli drogę do Bożego Szczęścia i Pokoju. Jezus przyszedł na świat, aby wszystkim ludziom ogłosić Miłosierdzie i Dobroć Boga oraz przebaczenie dla skruszonych w sercu. Tę prawdę Bóg objawił już w Starym Testamencie: "Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu." (Ps 34,19). Cała Nauka Jezusa, ukazująca Boże Zbawienie, od samego początku skierowana była do wszystkich ludzi. Jezus, który znał przewrotność Swych wrogów, nie mówi tego całkiem otwarcie, lecz z roztropnością oznajmia: "Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany."

Modlitwa na dziś:

Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż, abym dobrze poznał Twą Naukę oraz zawsze był Jej wierny, i abym w ten sposób zawsze mógł żyć w Twym Szczęściu i Pokoju. Amen.

ks. abp Michał Miotke


6
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 23 STYCZNIA
« dnia: Poniedziałek, 25 Sty 2010, 19:30:57 »
Słowo Boże:

"Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego Nauką, gdyż Słowo Jego było Pełne Mocy. Był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy. "Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży". Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!". Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: "Cóż to za Słowo? Z Władzą i Mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą". I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy."
Łk 4,31-37

Pomoc w rozważaniach:


Jezus przyszedł na świat, aby człowiek, dzięki Jego pomocy, mógł odzyskać wolność Dziecka Bożego i utraconego Szczęścia Boże. Jezus tu uwalnia człowieka od złego ducha, który go męczył i przywraca mu szczęście i pokój. Godny uwagi jest tu fakt, że zły duch przez usta opętanego wyznaje, że Jezus jest Świętym Bożym. Takie wyznanie złym duchom sprawia jednak wiele cierpień, ponieważ one Boga nienawidzą, natomiast ludziom, którzy kochają Boga, wyznanie takie sprawia wiele radości. Złe duchy cierpią, gdyż są pełne pychy, i dlatego nie mają pokory i miłości. Zaś "Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu." (Ps 34,19).

Modlitwa na dziś:


Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę, pomóż, abym ja i wszyscy ludzie przez pokorę wzrastali w Twej Miłości i każdego dnia cieszyli się Twym Szczęściem i Pokojem. Amen.

ks. abp Michał Miotke

7
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 22 STYCZNIA
« dnia: Poniedziałek, 25 Sty 2010, 19:22:51 »
Słowo Boże:

"Jezus rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarapecie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te Słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się."

Łk 4,23-30

Pomoc w rozważaniach:

Reakcja ludzi, o której dzisiaj słyszymy, jest krańcowo inna od tej, którą ukazał opis wczoraj rozważany. Niestety, jest to bardzo smutny obraz i dowód wielkiej, a nawet niebezpiecznej zmienności ludzkich uczuć. Życie jest świadkiem wielu tragedii, które są właśnie owocem zmienności ludzkich uczuć, gdy te nie są podporządkowane woli, która jest kierowana zdrowym rozumem. "Serce jest zdradliwe niż wszystko inne i niepoprawne, któż je zgłębi?" (Jr 17,9). - Dlatego liczni ludzie "umacniają się w złym zamiarze, zamyślają potajemnie zastawić sidła i mówią sobie: "Któż nas zobaczy i zgłębi nasze tajemnice?" ... wnętrze człowieka - serce - jest niezgłębione." (Ps 64,6-7). Jednak, "czyżby Bóg tego nie dostrzegł, On, który zna tajniki serca?" (Ps 44,22). Jezus dziś podkreśla też, że "żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie". To ma swe psychologiczne uzasadnienie, gdyż człowiek pyszałkowaty sprzeciwia się temu, przed kim czuje się uniżony. Pan Jezus zachęca więc do pokory mówiąc: "Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony." (Łk 14,11).

Modlitwa na dziś:

Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, wspomóż mnie i wszystkich ludzi, abyśmy pychę pokonywali pokorą i miłością, bo tylko wtedy możemy żyć w Twym Szczęściu i Pokoju. Amen.

ks. abp Michał Miotke

8
Zabawy i zainteresowania / .::PŁYTA GENEZARETH::.
« dnia: Poniedziałek, 25 Sty 2010, 14:11:01 »
Witam Braci!

W dniu wczorajszym dostałem do ręki najnowszy twór zespołu wokalno-instrumentalnego, w którym mam zaszczyt od 3 lat grać i śpiewać. Płyta jest kompilacją utworów zaprzyjaźnionego chóru norweskiego i naszej scholi. Wrzucam parę utworów na początek, później opublikuję okładkę itp.

Piosenki znajdziecie pod adresem: www.rotria.boo.pl/plyta

1. Chwalcie Go - sł.muz. Marcin Gajda

3.wma

2. Chwalić chcę mego Pana - sł.muz Marek Jaskuła

4.wma

3. Maryjo weź mnie za rękę - sł.muz Marcin Gajda

9.wma

4. Ja śpię - muz. Krzysztof Fijałka

6.wma

Gitara akustyczna - Zbigniew Sarzyński,
Gitara akustyczna solowa - Patryk Wendrowski,
Gitara basowa - Artur Garski,
Skrzypce - Kamila Bigus,
Gitara klasyczna - Wojciech Kamiński,
Instrumenty perkusyjne - Arkadiusz Chołka,
Pianino - Mateusz Radziejewski.

Utwór pierwszy wykonuję ja, drugi kolega, trzeci siostra moja, czwarty kolega z kuzynką moją. ;)9
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 21 STYCZNIA
« dnia: Sobota, 23 Sty 2010, 09:49:17 »
Słowo Boże:

"Po kuszeniu powrócił Jezus w Mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł także do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się Swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu Księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy Księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, gdyż Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał Rok Łaski od Pana. Zwinąwszy Księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te Słowa Pisma, któreście słyszeli". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku Słowom, które płynęły z Ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa?"

Łk 4,14-22


Pomoc w rozważaniach:

Jezus dawał się poznać ludziom, aby uwierzyli , że w Nim wypełniają się proroctwa świadczące, że to właśnie On, a nie kto inny, jest owym zapowiedzianym i oczekiwanym Mesjaszem. Kto wiec zna Jezusa i Jego Naukę, tego zbawienie zależy od jego wiary w Jezusa jako Zbawiciela. O tym poucza Jezus: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." (Mk 16,16). Piotr wyznał: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego." (Mt 16,16); także Natanael wyznał Jezusowi: "Ty jesteś Synem Bożym!" (J 1,49), zaś Marta, siostra Łazarza rzekła Jezusowi: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat." (J 11,27). Tę Prawdę wyznają też złe duchy przez usta opętanych: "Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?" (Mt 8,29). Jezus jako Miłość Boża sprawia więc udrękę tym, którzy Ją utracili. Słowo Boże dziś mówi o wielkim entuzjazmie tych, którzy są zadowoleni i cieszą się, gdy słyszą to, co się im podoba, co odpowiada ich pragnieniom. "Naucz mię, Panie, Twej Drogi, bym postępował według Twojej Prawdy; skłoń moje serce ku bojaźni Twojego Imienia!" (Ps 86,11).

Modlitwa na dziś:

Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż, aby moja wiara w Jezusa była zawsze żywa i każdego dnia wzmacniała moją duszę i ułatwiała wiernie spełnienie Twojej Woli. Amen.

ks. abp Michał Miotke

10
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 20 STYCZNIA
« dnia: Sobota, 23 Sty 2010, 09:33:52 »
Słowo Boże:

"Diabeł zaprowadził Jezusa też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom Swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził Swej nogi o kamień". Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu."
Łk 4,9-13

Pomoc w rozważaniach:

Ten opis ukazuje kolejną próbę nakłonienia Jezusa do spełnienia woli szatana. Jezus, Mocą Bożą, jak poprzednio, zwycięsko odrzuca tę pokusę. Za każdą pokusą stoi wielka inteligencja, przebiegłość i podstępność diabła, a ponieważ brak mu jest Bożej Miłości, dlatego jest on potworną bestią. Ostatnie zdanie Słowa Bożego poucza, że kto chce uwolnić się od diabła, i aby Aniołowie służyli mu pomocą, ten mus najpierw pokonać różne pokusy diabła, który działa bardzo przewrotnie i podstępnie. "I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za Anioła Światłości." (2 Kor 11,14). Wspomniany "czas", w którym diabeł znów mocno kusił Jezusa, to czas Jego największej męki, która rozpoczęła się w Ogrójcu Oliwnym. Wiara i miłość sprawiają, że człowiek mimo cierpień jest szczęśliwy. "Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!" (Ps 84,13).

Modlitwa na dziś:

Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż mi zdobyć taką mądrość, którą mogę pokonać nawet najbardziej przebiegłe i podstępne pokusy diabła oraz zachować wierność Tobie. Amen.

ks. abp Michał Miotke

11
ARCHIWUM / .::LICYTACJA - "Stańczyk" - Jan Matejko.
« dnia: Środa, 20 Sty 2010, 16:02:39 »
Cena wywoławcza: 10.000 Lirów.


12
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 19 STYCZNIA
« dnia: Środa, 20 Sty 2010, 15:26:41 »
Słowo Boże:

"(Zły duch) wyprowadził Jezusa w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: "Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". "Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"."
Łk 4,5-8

Pomoc w rozważaniach:

Dziś, podobnie jak wczoraj, niewiele słów zawiera bardzo wiele pouczających treści. - Jezus tylko fizycznie poddaje się mocy diabła, który przenosi Go z miejsca na miejsce, aby Go tam ponownie kusić. Tutaj kusiciel ujawnia całą swoją bezczelność. Diabeł gotów jest oddać potęgę i bogactwa tego świata, jeśli Jezus odda mu pokłon. W ten sposób diabeł chciał poniżyć Odwiecznego Syna Bożego. Tu leży istota sporu diabła przeciw Bogu. Diabeł chce być równy Bogu albo i wyższy od Niego. Boże Plany Zbawienia człowieka polegają na tym, że Bóg chce, aby człowiek stał się duchowo podobny do Pana Boga. Człowiek może stać się podobny do Boga, ale nigdy nie będzie równy Bogu. Św. Jan wyjaśnia: "Umiłowani, obecnie jesteśmy Dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni." (1 J 3,2). - W tym jest ukryte nasze wielkie szczęście! "Pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem." (Ps 37,11). "Szczęśliwi wszyscy, co w Bogu szukają ucieczki." (Ps 2,12).

Modlitwa na dziś:

Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż, abym zawsze był posłuszny Jezusowi, jak Jezus Tobie, i abym w ten sposób stał się rzeczywistym odblaskiem Twojej Miłości, Dobroci, Sprawiedliwości i całej Twej Świętości oraz miał udział w Twoim Odwiecznym Szczęściu i Pokoju, teraz i na wieki. Amen.

ks. abp Michał Miotke

13
ARCHIWUM / .::LICYTACJA - "Dama z Łasiczką" - Leonardo da Vinci.
« dnia: Wtorek, 19 Sty 2010, 20:38:04 »
Cena wywoławcza: 20.000 tys. lirów.

14
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 18 STYCZNIA
« dnia: Wtorek, 19 Sty 2010, 15:42:19 »
Słowo Boże:

"Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek"."

Łk 4,1-4

Pomoc w rozważaniach:

Szatan zaczął kusić Jezusa, gdy Jezus "przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, (i gdy) odczuł w końcu głód." (Mt 4,2). Opis kuszenia Jezusa, choć krótki w formie, w treści jest bardzo obfity i wyjaśnia wiele problemów naszego codziennego życia. Jezus, Odwieczny Syn Boży, jako człowiek poczęty Mocą Ducha Świętego w Niepokalanej Dziewicy Maryi, jest "Pełen Ducha Świętego" i dlatego wszystko, co czyni, czyni w Duchu Świętym ku Chwale Ojca z Nieba. Św. Paweł podkreśla więc: "Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na Chwałę Bożą czyńcie" (1 Kor 10,31). Trójca Święta to Trzy Osoby w Doskonałej Jedności Natury Bożej Miłości. Jest to Tajemnica Bożego Życia niepojęta dla umysłu ludzkiego.  W Jezusie zaś są dwie natury: Boska i ludzka, zjednoczone ze sobą Miłością Bożą. One tworzą tylko Jedną Doskonałą Osobę Boga-Człowieka. Skoro diabeł nawet Jezusa nie zostawił w spokoju, św. Piotr ostrzega nas wszystkich: "Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie." (1 P 5,8-9). Jezus - Człowiek Nowy, bo doskonale zjednoczony z Bogiem - łatwo pokonał pokusy diabła. Podobnie i my możemy tym łatwiej pokonać diabła, im bardziej jesteśmy zjednoczeni w Bożej Miłości z Jezusem. Dzisiejszy opis ukazuje, że diabeł nie zawsze kusi do złego. Jego pokusy często ukryte są w światło dobra. "I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za Anioła Światłości." (2 Kor 11,14). - Zamienić kamień na chleb to przecież coś bardzo dobrego. Diabłu nie chodzi tu jednak o czynienie dobra, lecz tylko o to, aby Jezus był mu posłuszny i spełnił jego wolę Ale Jezus dał krótką i jasną odpowiedź: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z Ust Bożych." (Mt 4,4). Ta odpowiedź Jezus mówi, jak ważne jest codzienne rozważanie Słowa Bożego. "Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością." (Ps 16,8-9).

Modlitwa na dziś:


Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż, abym był posłuszny Jezusowi i osiągnął takie zjednoczenie z Nim w Miłości, dzięki któremu pokonam pokusy złego ducha, który chce mnie oderwać od Ciebie jako ¬ródła Szczęścia i Pokoju. Amen.

ks. abp Michał Miotke

15
ARCHIWUM / SŁOWO BOŻE NA KAŻDY DZIEŃ - 17 STYCZNIA
« dnia: Poniedziałek, 18 Sty 2010, 19:10:18 »
Słowo Boże:

"Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się Niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z Nieba odezwał się Głos: "Tyś jest Mój Syn Umiłowany, w Tobie mam upodobanie"."
Łk 3,21-22


Pomoc w rozważaniach:


Chrzest Jezusa poprzedził krótki dialog. Jan rzekł: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus odrzekł: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe." (Mt 3,14). Wiarę tych, którzy przyjmowali chrzest z rąk Jana Chrzciciela, Bóg nagradzał Łaską odpuszczenia wszystkich grzechów. Jezus nie potrzebował tego chrztu, gdyż nie miał żadnego grzechu. Przyjmując chrzest Jana, Jezus uznał jego ważność i skuteczność. W czasie modlitwy Jezus rozmawiał z Ojcem z Nieba, dziękował Mu i uwielbiał Go. Wtedy "otworzyło się Niebo i Duch Święty zstąpił na Niego" i dał się słyszeć Głos Ojca z Nieba, który ponownie odezwał się na Górze Tabor podczas Cudu Przemienienia: "To jest Mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!" (Mt 17,5). Trzeba więc to wiedzieć i o tym pamiętać, że wśród różnych głosów na świecie najważniejszym jest Głos Boga Ojca i Stworzyciela, który najdoskonalej słyszymy w Głosie Jezusa. Kto słucha Głosu Jezusa i spełnia dokładnie to, co On mówi, ten nigdy nie utraci wewnętrznego szczęścia i pokoju. "Skosztujcie i zobaczcie, jak Dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka." (Ps 34,9).

Modlitwa na dziś:

Miłosierny Boże Miłości, Szczęścia i Pokoju, Ojcze, Synu i Duchu Święty, kocham Cię, wielbię Cię i dziękuję Ci za wszystko, co czynisz dla mnie i dla wszystkich ludzi, a za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi pokornie proszę Cię, pomóż, abym dobrze rozumiał, że uważne wsłuchiwanie się w Twój Głos, ukryty w każdym Słowie Bożym, i posłuszeństwo Twej Woli, przywracają i pomnażają w mej duszy Twoje Szczęście i Pokój. Amen.

ks. abp Michał Miotke

Strony: [1] 2 3 ... 9