Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Aleksander IV

Strony: [1] 2 3 ... 18
1
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Wtorek, 02 Cze 2015, 00:02:47 »
A ja myślę, że obrady Świętego Soboru powinny zostać wstrzymane.

Mógłby Monsignore wskazać ku temu powód?

2
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Piątek, 29 Maj 2015, 14:23:18 »
Jako, iż Konstytucja Apostolska ma być dokumentem wydawanym przez Patriarchę, wnioskujemy, by długość kadencji była opisana w niniejszej bulli, tak, by żaden nasz następca nie mógł dowolnie wydłużyć, swojego pontyfikatu.

3
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Czwartek, 28 Maj 2015, 00:08:28 »
Monsignore Bertelli,

Wielce sobie cenimy wolność, także wolność wypowiadania swoich poglądów, myśli i sądów. Cenimy również kulturę osobistą, o której Monsignore raczył zapomnieć. Nie uszanował również Monsignore miejsca, w którym zabrał głos; miejsce obrad świętego soboru zasługuje na choćby minimum szacunku.

Pragniemy przypomnieć, iż to my, jako Biskup Powszechny oceniamy zasługi i decydujemy o gratyfikacji tychże, nie mając obowiązku podawać do publicznej wiadomości argumentacji naszych decyzji. Jako Pasterz całego Kościoła lepiej niż ktokolwiek inny znamy poczynania i zasługi duchownych, a to, iż niektóre z nich znane są wyłącznie nam, nie czyni ich bezwartościowymi. Nominacja Basilio Aldobrandiniego na biskupa, nie została wydana z powodów podanych przez Monsignore, gdyż umizgi ani nam nie pochlebiają, ani nie są przez nas nagradzane, zaś nominat nie wykazuje tych cech, przez Monsignore wytkniętych.

Choć na ogół tego nie robimy, postanowiliśmy przedstawić argumentację dla wydanej nominacji. Biskup-nominat, cechuje się pokorą i posłuszeństwem wobec Stolicy Apostolskiej, a jest to niestety rzadka ostatnimi czasy cecha, którą dobrzy pasterze winni wykazywać. Na dodatek, Ekscelencja Aldobrandini podołał zadaniu załagodzenia konfliktu w Trizodnalu, którego przyczyną były działania Monsignore Bertellego. Będąc więc przekonani o czystości serca, wzorowej postawie i zdolnościach nominata, powierzyliśmy mu urząd biskupi.

W tym miejscu nawołujemy Monsignore Bertellego, by za swe niewłaściwe słowa przeprosił i odpokutował, zaś mając uwagi do dyskutowanych spraw, w sposób rzeczowy i konkretny, używając argumentów, nie potwarzy, przedstawił je Ojcom Soborowym, którzy zbadają ich słuszność w swej mądrości.

Jednocześnie uważamy za właściwe przedłużenie dyskusji nad projektem i odłożenie głosowania na później, tak by wracający do aktywności duchowni, mogli wnikliwie przeanalizować i rozważyć w sercu przedstawiony projekt.


Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

4
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Wtorek, 26 Maj 2015, 20:57:12 »
W związku z nieobecnością kardynała Aldobrandiniego, osobiście poprowadzimy dalsze obrady Soboru.

Wzywamy zatem Ojców Soborowych, by po dotychczasowej przerwie stawili się we Florencji, służąc swą mądrością i doświadczeniem w pracach nad przedłożonym dokumentem.

5
Aleksander IV / MP: Et ipse redimet Israel - Basilio Aldobrandini
« dnia: Wtorek, 26 Maj 2015, 20:52:13 »
Cytuj


Alexander PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


ET IPSE REDIMET ISRAEL

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:
Venerabili Fratri Nostro
Basilius AldobrandiniSumma igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1. Wynieść Cię do godności biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze biskupa.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego herbu podczas ceremonii kreacji.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVI, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.6
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa I: Ogólne założenia reform oraz wnioski
« dnia: Piątek, 08 Maj 2015, 16:00:46 »
Bracia,

Jesteśmy osobą wysoce ceniącą wolność, a zwłaszcza wolność wypowiedzi. Powoli jednak tracimy cierpliwość do tych nieustannych przekomarzań. Zgadzamy się z Jego Królewską Wysokością Carlosem - zajmijmy się Bracia poważniejszymi sprawami, niż wytykaniem sobie potknięć i niewłaściwych sformułowań. Prosimy, byście Bracia zakopali topór wojenny, zapomnieli o dzielących was sprawach i wspólnie, korzystając ze swych doświadczeń i talentów, przystąpili do pracy na Soborze.

Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

7
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa I: Ogólne założenia reform oraz wnioski
« dnia: Piątek, 08 Maj 2015, 11:09:21 »
A może Monsignore chce tak sądzić? Kto powiedział, że cokolwiek zostało ustalone? Po to zebrał się Sobór, by wszystko ustalić. Proszę czytać to co zostało napisane, a nie to co się Monsignore wydaje. Eminencja Aldobrandini mówił wcześniej o projektach dokumentów, a zatem jego wypowiedź najpewniej również odnosi się do projektu, który w swoim założeniu takie prerogatywy daje biskupom diecezjalnym.

Proponujemy, by Ojcowie Soborowi skupili się na trwającej debacie o bulli zasadniczej, od której zależy kierunek dalszych działań soboru, gdyż do niej muszą być dostosowane pozostałe dokumenty, które Sobór będzie rozpatrywał. Jeśli więc przedstawiony projekt ma się znacząco zmienić, zmianie ulec będą musiały również projekty, przygotowane przez Eminencję Aldobrandiniego.

8
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 14:40:19 »
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jesteśmy orędownikiem państwa bez obywatelstwa jako statusu prawnego. Poszanowanie fundamentalnych praw człowieka będzie gwarantowane wszystkim przebywającym pod jurysdykcją Stolicy Apostolskiej. Szczególnych praw politycznych nie będzie posiadał nikt, gdyż nie będzie instytucji wyborów. Prawo do kandydowania, czy głosowania nie będzie potrzebne. Urzędy duchowne obejmować będą duchowni bez względu na przynależność państwową; świeckie nominowani prze Patriarchę duchowni i świeccy, bez znaczenia skąd pochodzą. Z kolei lennicy, z racji swojej pozycji również posiadać mają odpowiednie dla swojego statusu prawa, jak choćby uczestnictwo we wspomnianej wcześniej Radzie Książęcej. W związku z powyższym uważamy, że w takim modelu państwa obywatelstwo jest zwyczajnie niepotrzebne. Inna sprawa, iż nie przystaje do klimatu.

Pamiętajmy, iż jako chrześcijanie mamy w etyce pojęcie bliźniego, które jest niezależne od rasy, wyznania, poglądów, zachowań, etc. Dla wszystkich mamy jeden kodeks etyczny, spisany w Piśmie Świętym. Dlatego też Państwo Kościelne powinno z definicji gwarantować wszystkim poszanowanie tych samych praw i takie same zasady postępowania w przypadku ich złamania.

Zachęcamy do debaty tych, którzy jeszcze do niej nie dołączyli.

9
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 13:54:42 »
Rada Książęca, będąca czymś na kształt Senatu jest pomysłem, który uważamy za bardzo dobry. Jeśli kompetencją tej rady miało by być opiniowanie dokumentów dotyczących państwa oraz doradzanie Patriarsze w sprawach świeckich, byłoby to bardzo wskazane.

Zaś w kwestii świeckich - Wicekanclerzem, a wiec najwyższym urzędnikiem świeckim jest aktualnie książę d'Este y Córdoba, który duchownym nie jest. Żaden urząd związany z państwem, nie jest i nie może być zamknięty i niedostępny dla świeckich.

10
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Środa, 06 Maj 2015, 20:30:41 »
Nic z góry nie zostało ustalone. Gdyby tak było, korzystając z aktualnie przysługujących nam uprawnień, przeprowadzilibyśmy reformy. Wiedząc jednak, że żaden człowiek nie jest doskonały, postanowiliśmy oprzeć się o mądrość Ojców Soborowych, aby wypracować najlepszy i najkorzystniejszy model dla III Państwa Kościelnego.

W kwestiach poruszonych przez Monsignore Bertellego:
1. Herb ma z definicji być oznaką Państwa Kościelnego używaną wyłącznie przez patriarchę, np.: w dokumentach, aktach prawa wydawanych przez patriarchę lub przez niego podpisywanych, zaproszeniach, notach dyplomatycznych - słowem we wszystkich oficjalnych aktywnościach, które podejmuje Patriarcha. Zaś godło w postaci tiary patriarszej i kluczy, będzie używane przez urzędników państwowych, jako insygnium Państwa Kościelnego. W rozporządzeniach, przemowach, etc... Stąd to rozdzielenie.

2. Co do nazwy bulli, popieramy propozycję zmiany.

3. W kwestii władzy ustawodawczej, mamy następującą propozycję: Synod Powszechny, w którym prawo głosu przysługiwać będzie wszystkim duchownym w stopniu prezbitera i biskupa, będzie zatwierdzał, bądź nie, ustawy proponowane przez Patriarchę lub Kancelarię Apostolską. Pozwoli to pobudzić aktywność na polu legislacyjnym.

4. W kwestii samej Kancelarii Apostolskiej - proponujemy zmianę nazwy na Kamerę Apostolską, na czele której stanie Kamerling, a jej skład będzie przez niego ustalany. Kamerling będzie wydawał rozporządzenia w imieniu całej kamery w granicach jego uprawnień, które będą kontrasygnowane przez poszczególnych urzędników Kamery. Generalnie, głównym uprawnieniem Kamery Apostolskiej będzie władza wykonawcza w stosunku do państwa: polityka wewnętrzna, kultura, wojsko, sprawy zagraniczne, wykonywanie ustaw. Kamera powinna składać się z: Kamerlinga, Sekretarza Stanu, Mecenasa Patriarszego i Gonfaloniere Wojsk.

5. Obywatelstwa nie powinno być, bo jest to nowożytny wynalazek, nieprzystający do naszego klimatu. Wszelkie prawa obywatelskie w stosunku do państwa, będą przysługiwały duchownym. Chodzi tu przede wszystkim o prawo głosu na soborach i synodach. Zaś prawa człowieka, w postaci poszanowania życia i zdrowia, wolności i własności, powinny na równej zasadzie przysługiwać wszystkim mieszkańcom. Prawdopodobnie bullę powinno się wzbogacić o podstawowe prawa przysługujące mieszkańcom i osobom przebywającym w Rotrii, takie jak wspomniane wcześniej, z zastrzeżeniem, iż mogą być one ograniczone, bądź odebrane wyłącznie decyzją władzy sądowniczej.

11
Przypominamy Ojcom Soborowym, iż z naszego wezwania znaleźli się na Soborze! Przez ponad miesiąc przed rozpoczęciem Soboru, były okazje do składania propozycji i dyskutowania nad formą i tematem soboru, jednakże nie kwapili się Bracia do tego, pomimo naszych kilkukrotnych próśb. Dlatego też nie rozumiemy postawy Eminencji Manciniego i Monsignore Bertellego.

Pragniemy również zauważyć, iż aktualnie, Sobór w świetle prawa nie posiada żadnych uprawnień, a nawet nie istnieje. Jego zwoływanie odbywa się zaś na mocy tradycji i zwyczaju, które szanujemy i pragniemy kontynuować. Jednakże nie wolno zapominać, iż Kościół jest instytucją hierarchiczną, nie zaś demokratyczną.

Jako Patriarcha Rotrii oraz kontynuator idei wysuniętej przez naszego poprzednika Klemensa III, opracowaliśmy pewną wizję III Rotrii, opartą o klimat renesansowego papiestwa, ducha Kościoła minionych wieków, a także tradycji katolickiej. Zadaniem zaś Soboru jest pomysł ten rozważyć, przeanalizować, udoskonalić i poprawić, by mógł zostać wcielony w życie.

Tworzenie zaś prawa przez komisje, jest pomysłem z gruntu niewłaściwym. Jak prawo może tworzyć całość, gdy jest przygotowywane przez niezależne od siebie podmioty, bez współpracy i przy braku jednej myśli, logicznego wywodu. Kto z resztą miałby w tych komisjach zasiąść i po co? Uważamy, iż Ojcowie Soborowi, jako równi sobie, winni obradować wspólnie nad kolejnymi dokumentami, które są wyłącznie propozycją i zarysem większej całości. Nie wykluczamy przeprowadzenia zmian w przedstawianych propozycjach, ani też nie nakazujemy bezkrytycznego na nie spojrzenia.

Dokumenty zostały przygotowane przez Jego Eminencję Aldobrandiniego w czasie, gdy ani Eminencja Mancini, ani Monsignore Bertelli, postulujący opracowanie tychże przez komisje, nie grzeszyli nadmierną aktywnością, lecz przeciwnie, właściwie jej nie wykazywali. Skoro położony został niemały trud i wykonano pracę, którą mogło i powinno współdzielić większe grono, lecz takie się nie znalazło, uszanujmy to. Dokumenty już przygotowane posłużą za punkt wyjścia do dalszych debat.

Rotria locuta, causa finita!

Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

12
Pałac Kwirynalski / Odp: Prośba narodu trizondalskiego
« dnia: Wtorek, 05 Maj 2015, 09:30:19 »
Wasza Ekscelencjo,

Choć mieszkamy z dala od Trizondalu, w zaciszu Pałacu Kwirynalskiego, to dostrzegamy jednak co dzieje się w odległych zakątkach mikroświata, a zwłaszcza w Kościołach partykularnych. Do naszych uszu dobiegły wieści o zdarzeniach w Trizodnalu, zaś dotychczasowy Administrator Apostolski poprosił o odwołanie z funkcji. Zapoznawszy się ze sprawą, postanowiliśmy powołać nowego zarządcę Kościoła w Trizopolis, zaś dotychczasową diecezję podnieść do rangi archidiecezji, gdyż ujęła Nas żywa wspólnota, która ochoczo dba o sprawy Kościoła.
Liczymy, iż powstałe problemy zostaną w najbliższym czasie rozwiązane, a zgoda i spokój na nowo zapanują w Kościele w Trizondalu.

Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.


13
Wasza Eminencjo,

Koncyliaryzm, jak pamiętamy z historii, został przez realny Kościół potępiony na Soborze Laterańskim V. Pewna forma współdecydowania Biskupa Powszechnego i wiernych jest oczywiście potrzebna, gdyż Patriarcha nie jest nieomylny, nie jest stwórcą i potrzebuje słyszeć doradczy głos Kościoła, by podjąć najwłaściwsze dla niego decyzje.

Jednocześnie ubolewamy, nad tak krytyczną oceną Waszej Eminencji nad położonymi przez Nas przygotowaniami do Soboru. Dwukrotnie prosiliśmy Kurię o przygotowanie tematów - nie odniosło to efektów, ani w czasie gdy Eminencja był Wicekanclerzem, ani teraz. Poprosiliśmy więc, by Jego Eminencja Aldobrandini przygotował projekty dokumentów naprawiających to, co sami dostrzegliśmy, jako wymagające naprawy. Sobór zaś, wbrew przekonaniu Waszej Eminencji, nie zbiera się po to, by to przyjąć w głosowaniu, lecz po to, by to rozpatrzyć, wyszukać błędy, braki, uzupełnić...

Co do zaproszenia wiernych - otwierając Święty Sobór w Bazylice na Lateranie, w swoich słowach zaprosiliśmy lud wierny do udziału w obradach, pozostawiając jednak prawo do głosowania dla kapłanów. W kwestii zapraszania innych wyznań, będziemy jednak ostrożniejsi od Waszej Eminencji. Sobór Florencki II, jak każdy inny dotyczy Kościoła oraz w tym wypadku również jego ostoi - Państwa Kościelnego. Myśl o decydowaniu w tak ważnych sprawach przez osoby postronne napawa nas lękiem o przyszłość Patrymonium Świętego Pawła.

Apostolskim pozdrowieniem,
Alexander IV P.M.

14
Aleksander IV / Zmiana na stanowisku administratora apostolskiego w Trizondalu
« dnia: Poniedziałek, 04 Maj 2015, 22:26:32 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Odwołujemy monsignore Giuseppe Bertelliego z urzędu administratora apostolskiego archidiecezji Trizopolis.

§ 2.
Mianujemy prałata Basilio Aldobrandiniego administratorem apostolskim archidiecezji Trizopolis.

§ 3.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.15
Bulle / Bulla Regnum Domini in Trizondal
« dnia: Poniedziałek, 04 Maj 2015, 22:23:56 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.


Bulla
Regnum Domini in Trizondal


Art. 1.
Przekształcamy na mocy konkordatu między Trizondalem, a Państwem Kościelnym Rotria administrację Kościoła Rotryjskiego na ziemiach trizondalskich.
 
Art. 2.
Erygujemy na terenie Trizondalu jednostkę archidiecezji Trizopolis, znosząc tym samym jednostkę diecezji Trizopolis.
 
Art. 3.
Każdorazowy arcybiskup Trizopolis zostaje Prymasem Trizondalu.
 
Art. 4.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die IV, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.
Strony: [1] 2 3 ... 18