Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Don Fernando d'Este y Córdoba

Strony: [1] 2
1
Dwór Patriarszy / Odp: Zaproszenie
« dnia: Piątek, 01 Maj 2015, 00:54:28 »
Cytuj

Wasza Ekscelencjo.

Dwór Jego Świątobliwości dziękuje serdecznie za zaproszenie przekazane dla Ojca Świętego przez Waszą Ekscelencję.


Z wyrazami szacunku i estymy,

/-/Don Fernando Álvarez książę d'Este y Córdoba
Wicekanclerz Kurii Rotrysjkiej,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskije.

2
Cytuj

Il Decreto del Duca di  Modena e Reggio

Nel primo anno del regno di Fernando Álvarez I d'Este y Córdoba, Duca di  Modena e Reggio,
agosto nona anno due mila quindici E 'stato dato in Palazzo Ducale di Modena.

§ 1.
Nadaje się Bractwu Kapłańskiemu Świętego Pawła Apostoła w wieczysty zarząd Villę Sorra w Castelfranco Emilia w Księstwie Modeny.

§ 2.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

/-/ Don Fernando Alvarez I de Córdoba
Duca di  Modena e Reggio.

3
Cytuj

Oświadczenie Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej oświadcza ,że Państwo Kościelne Rotria odstępuję od Konwencji ws. zgody na podział ziem niczyich między państwa Kontynentu Wschodniego, podpisanej 1 kwietnia 2015 roku podczas Kongresu w Kaharonei, oraz Konwencji  ws. organizacji kolejnego spotkania państw Kontynentu Wschodniego.

Jednocześnie Państwo Kościelne Rotria rezygnuje z powierzonych mu ziem Tyrencji i Luminatu nie uznając tym samym podziału proponowanego w Konwencji ws. zgody na podział ziem niczyich między państwa Kontynentu Wschodniego.

Stolica Apostolska, dążąc do pokoju oraz stabilności Kontynentu Wschodniego potępia imperialną politykę Królestwa Hasselandu i prosi o zaniechanie działań wojennych, które mogłyby zburzyć ład i porządek panujący na Orientyce.


/-/Don Fernando Álvarez książę d'Este y Córdoba
Wicekanclerz Kurii Rotrysjkiej,
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskije.

4
Kancelaria Wicekanclerza / Odp: IV Posiedzenie Kurii Rotryjskiej
« dnia: Czwartek, 16 Kwi 2015, 23:06:18 »
Czcigodni Prefekci,

Dziękuję Wam serdecznie za przybycie. Pragnę zwrócić waszą uwagę na fakt, że naszym zadaniem jest stworzenie planu obrad Soboru Florenckiego, dlatego też pragnę usłyszeć wasze opinie, które posłużą podczas tego posiedzenia do sformułowania rzetelnego planu obrad soborowych. Zważcie Czcigodni Prefekci na wagę tego wydarzenia i na to, że florenckie concilium przyczyni się bezpośrednio do ustanowienia III Państwa Kościelnego. W naszym założeniu III Państwo Kościelne ma ostatecznie legitymizować władzę obecnie panującego Ojca Świętego oraz zakończyć szereg intryg i spisków, których celem miało być osłabienie władzy patriarszej oraz jedności Kościoła Świętego. Naszym celem jest ponowne scalenie Kościoła Powszechnego. Czcigodni Prefekci - liczę na waszą aktywność w dyskusji. Wasze rady i wsparcie pomogą w przywróceniu dawnego blasku jedynej, prawowiernej Stolicy Apostolskiej.

Niestety z powodu wielu niejasności rozmowy na temat przyszłości ziem Tyrencji i Luminatu zostają zawieszone. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej rozważa wycofanie się z konwencji podpisanych podczas Kongresu Kaharonei. Działania Kongresu pozostawiają niestety wiele niejasności, a jego ostateczne wyniki podzieliły opinię międzynarodową. Stolica Apostolska winna odnieść się do jego postanowień ze znaczną rezerwą. Najprawdopodobniej ustalenia poczynione podczas Kongresu nie wejdą w życie. Wyraźnym oponentem obecnej sytuacji jest Monarchia Austro Węgier, która w swych opiniach odnoszących się do Kongresu w Kaharonei ma wiele racji. Dlatego też, Stolica Apostolska powinna zweryfikować słuszność Konwencji ws. zgody na podział ziem niczyich między państwa Kontynentu Wschodniego.

5
Kancelaria Wicekanclerza / Skład Kurii Rotryjskiej
« dnia: Czwartek, 16 Kwi 2015, 16:33:49 »


SKŁAD KURII ROTRYJSKIEJ


Wicekanclerz
Jego Książęca Mość, Don Fernando d'Este y Córdoba


Prowicekanclerz
vacat


Sekretarz Stanu
Jego Książęca Mość, Don Fernando d'Este y Córdoba


Mecenas Patriarszy
Jego Ekscelencja, arcybiskup Leonardo Mario della Popoly


Prefekt Sprawiedliwości
Jego Eminencja, kardynał Giovanni Battista Aldobrandini


Gonfaloniere Wojsk Patriarszych
Monsignore, Kapelan Jego Świątobliwości Giuseppe Bertelli


Stolica Apostolska, podczas pontyfikatu Ojca Świętego Aleksandra IV

6
Miasteczko Bergamo / Odp: Restauracja "U Giovanniego"
« dnia: Czwartek, 16 Kwi 2015, 16:17:02 »
Rotria to już tradycja, trwała i stabilna. A teraz wy Bracia możecie przywrócić Stolicy Apostolskiej dawną świetność.

7
Dwór Patriarszy / Odp: Ród Aldobrandini
« dnia: Środa, 15 Kwi 2015, 12:17:51 »
Życzę członkom Rodu Aldobrandini wszelkiej pomyślności. Niechaj  Ród Wasz wzrasta na pożytek i chwałę Stolicy Apostolskiej oraz całego Kościoła Powszechnego.

8
Kancelaria Wicekanclerza / Odp: IV Posiedzenie Kurii Rotryjskiej
« dnia: Środa, 15 Kwi 2015, 12:15:12 »
Czcigodni Prefekci, swej obecności nie potwierdził arcybiskup Leonardo Maria della Popoly. Dlatego też, dajemy Jego Ekscelencji czas do jutra, po czym przejdziemy do debaty.

9
Kancelaria Wicekanclerza / Odp: IV Posiedzenie Kurii Rotryjskiej
« dnia: Niedziela, 12 Kwi 2015, 22:50:28 »
Proszę Prefektów o potwierdzenie swej obecności. Liczę, że nasze obrady będą aktywne i owocne.

10
Wasza Eminencjo,

To zaszczyt gościć w Waszej rezydencji. Zamek Rocca di Bergamo jest bardzo urokliwym miejscem. Pragnę również pogratulować Waszej Eminencji objęcia mediolańskiej diecezji tytularnej.

11
Kancelaria Wicekanclerza / IV Posiedzenie Kurii Rotryjskiej
« dnia: Niedziela, 12 Kwi 2015, 19:59:15 »


IV Posiedzenie Kurii Rotryjskiej
Cytuj
Czcigodni Prefekci,

Serdecznie witam Was na czwartym posiedzeniu Kurii Rotryjskiej, mającym miejsce w trzecim miesiącu pontyfikatu Ojca Świętego Aleksandra IV. Podczas tego posiedzenia zajmiemy się bieżącymi sprawami Państwa Kościelnego, które w dużej mierze decydować będą o przyszłej kondycji Naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego. W pierwszej kolejności pragnę poinformować, że Państwo Kościelne Rotria weszło w posiadanie ziem dawnej Tyrencji i Luminantu. Mapę uwzględniającą obecny obszar terytorialny Rotrii załączam poniżej. Jak widać Państwo Kościelne Rotria zyskało dość obszerne terytorium, a w naszej gestii leży rozsądzenie przyszłości tych ziem. Należy zadecydować jak wyglądać powinien podział administracyjny i jaką rolę będą odgrywały powyższe ziemie w najbliższej przyszłości. Liczę na Wasze rady i pomysły.

Chciałbym również podkreślić, że planowane przemiany epokowe w Stolicy Apostolskiej zbliżą ją do Imperium Skarlandu. Owe zmiany przyczynią się do powstania III Państwa Kościelnego, którego istnienie zakończy wyniszczające konflikty oraz potwierdzi boskie prawa Ojca Świętego do sprawowania władcy nad Stolicą Apostolską i Państwem Kościelnym. By móc zrealizować powyższe założenia należy zwołać Sobór Powszechny, który stanie się gwarantem istnienia III państwa Kościelnego. Naszym zadaniem jest opracowanie planu obrad Soboru Świętego. Na soborze musimy ustalić nowe symbole odrodzonej Stolicy Apostolskiej, jej klimat epokowy, kluczowe kwestie naprawy Kościoła Świętego i jego ponowne scalenie. Jestem wielkim zwolennikiem zaproszenia przedstawicieli Kościoła Agurskiego oraz Jego Królewskiej Mości Piotra Konstantyna na obrady Soboru Powszechnego w Państwie Kościelnym Rotria. Słowem podsumowania wspomnę, że należy wyznaczyć miejsce w którym duchowieństwo, możni i zwykli obywatele będą decydować o przyszłości  Świętego Kościoła Powszechnego. Osobiście proponuję Florencję, która w historii zapisała się jako miejsce doniosłego Soboru Florenckiego. Głęboko wierzę, że prawowierni Monarchowie Chrześcijańscy w całej swej mocy wspomogą naszą sprawę i przyczynią do odbudowy Świętej Matki Kościoła.

Z wyrazami szacunku i estymy,


/-/ Fernando Álvarez d'Este y Córdoba


Załącznik I, podział ziemi niczyich;


12
Cytuj

Ekscelencjo von Nacht,

Jako Wicekanclerz Kurii oraz Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej informuję Waszą Ekscelencję, iż Stolica Apostolska dziękuję za ofiarowane wsparcie. Oświadczam również, że suwerenność Państwa Kościelnego nie jest zagrożona, a wojska Imperium stacjonują z woli Jego Świątobliwości, Biskupa Rotrii.  Obecność wojsk Imperialnych ma na celu utrzymanie stabilności i porządku na ziemiach rotryjskich oraz służy wzmocnieniu władzy Ojca Świętego.


/-/ Don Fernando Álvarez d'Este y Córdoba
Książę Sewilli i Modeny, hrabia Reggio Emilia i Córdoby,
Wicekanclerz Kurii, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

13
Palazzo Ducale di Modena / Palazzo Ducale di Modena
« dnia: Środa, 01 Kwi 2015, 21:32:42 »

PALAZZO DUCALE DI MODENA


Witaj przybyszu w Pałacu Książęcym w Modenie/Palazzo Ducale di Modena!

Ta wspaniała barokowa rezydencja łącząca w sobie elegancję baroku francuskiego i przepych baroku włoskiego jest siedzibą książąt Modeny oraz centrum administracji księstwa. Palazzo Ducale di Modena jest jedną z pereł baroku znajdujących się na ziemiach Państwa Kościelnego. Historia przed internetowa niewiele wspomina o wcześniejszych losach rezydencji. Wiemy jedynie, że na miejscu obecnego kompleksu znajdował się niewielki pałacyk hrabiego Modeny. Z źródeł historycznych wynika, że obecny Palazzo Ducale powstał w drugiej połowie XVI i był rezydencją rotryjskich książąt-kardynałów. Zespół pałacowy został zaprojektowany przez Bartolomeo Vigarani, który z wielkim rozmachem rozpoczął przebudowę starej renesansowej rezydencji. Bogato zdobione wnętrza pałacu zachwycają  odwiedzających. Wnętrza pokryte toskańskim marmurem, bogate złocenia oraz meble i tkaniny sprowadzone z najdalszych zakątków Imperium Skarlandzkiego.


Obecnie Pałac Książęcy w Modenie jest siedzibą skarlandzkiego rodu grandowskiego de Córdoba. Głowa rodu Córdoba, Fernando Alvarez dostał Modenę w lenno od patriarchy Aleksandra IV. Po objęciu władzy w księstwie rodzina Córdoba przyjęła włoski trzon nazwiska D’Este zakładając nowy ród skarlandzko-rotryjski D’Este y Córdoba.


HISTORIA RODU D'ESTE y CORDOBA.

Córdobowie wywodzą się z młodej linii szlachty Imperium Skarlandu pochodzącej z Toledo. Aktywnie udzielając się życiu politycznym Skarlandu szybko zaskarbili sobie poparcie rodziny panującej. Don Fernando Alvarez wraz z swymi potomkami aktywnie wspierał przemiany ustrojowe w Królestwie Skarlandu, które doprowadziły o do wzmocnienia monarchii skarlandzkiej i jej ponownego rozkwitu. Syn nestora rodu, Fernando Luis znany jest, jako twórca nowego porządku prawnego Imperium Skarlandu. Dzięki zaangażowaniu i pracy Fernando Luisa Kortezy Generalne Królestwa Skarlandu szybko i skutecznie wdrażały nowy system prawny, który ustanowił nowy imperialny Skarland. W zamian za pracę podczas posiedzenia Kortez Generalnych oraz efektywne sprawowanie urzędu Kanclerza Imperium, Jej Arcychrześcijańska Mość Eleonora I, wynagrodziła Fernando Lusia tytułem wicehrabiego, a następnie markiza włączając go do stanu grandowskiego. Należy wspomnieć, że młodszy z Córdobów jest również założycielem Zakonu Rycerzy św. Jakuba oraz inicjatorem organu sądownictwa w na terenie imperium zwanego Inkwizycją Królewską. Ojcu Fernando Lusia, Fernando Alvarezowi korona skarlandzka powierzyła stanowisko Pierwszego Sekretarza Stanu oraz Naczelnego Dowódcy Wielkiej Armady. Zasłynął jako dobry organizator ekspedycji handlowych oraz kolonialnych, nawiązał ścisłą współpracę młodym ambitnym baronem Felipe Miguelem de Guzmán, który wspierał de Córdoba podczas jego ekspedycji. Króla Eleonora nagrodziła Fernando Alvareza tytułem kawalera imperium, a następnie regent i dziedzic tronu Don Carlos , nagrodził Alvareza tytułem hrabiego włączając go do stanu grandowskiego. Fernando Alvarez uczestniczył w zbrojnej interwencji wojsk imperialnych w Państwie Kościelnym Rotria. Dowodząc armią imperialną zajął Wielkie Księstwo Toskanii, Parmę, Modenę, Sienę i Mediolan. W nagrodę za odwagę na polu bitwy Jego Królewska Wysokość Regent Imperium nadał Don Alvarezowi tytuł Rycerza Orderu św. Ferdynanda oraz odznaczył do Orderem wojskowym św. Ferdynanda. Po podpisaniu porozumienia z Aleksandrem IV, patriarcha nadał Don Avarezowi w Konstytucji Apostolskiej „Et habitabunt recti in conspectu tuo” w lenno Księstwo Modeny, czyniąc go pierwszym księciem D’Este.

14
Palazzo Ducale di Modena / Homagia szlacheckie- Księstwo Modeny
« dnia: Środa, 01 Kwi 2015, 21:31:27 »

OMAGGIO FEUDALE
Miejsce składania hołdów lennych z nadać książęcych.

15
Dekrety Książęce / Akt nobilitacji-Catalina Mikisigos
« dnia: Środa, 01 Kwi 2015, 20:49:53 »
Cytuj

Il Decreto del Duca di  Modena e Reggio

Nel primo anno del regno di Fernando Álvarez I d'Este y Córdoba, Duca di  Modena e Reggio,
agosto nona anno due mila quindici E 'stato dato in Palazzo Ducale di Modena

§ 1.
1. Nadaje się dziedziczny tytuł hrabiny Cavriago Donnie Catalinie Mikisigos.
2. Włączamy nobilitowaną w skład szlachty, nadając pełnię praw wynikających z członkostwa w szlacheckim wraz z herbem oraz obligujemy do złożenia hołdu lennego.
3. Przekazujemy w zarząd lenny ziemię hrabstwa Cavriago, w którego skład wchodzi miast Cavriago oraz okoliczne wsie.

§ 2.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 
Come abbiamo scritto, così decidiamo di.


HERB CAVRIAGO/-/ Don Fernando Alvarez I de Córdoba
Duca di  Modena e Reggio.

Strony: [1] 2