Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Aleksander IV

Strony: 1 [2] 3 4
16
Kolegium Kardynalskie / Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Sobota, 14 Lut 2015, 16:01:19 »


Wasze Eminencje,

Zwołujemy niniejszym kolegium kardynalskie na święty konsystorz, celem rozszerzenia składu książąt Kościoła o osobę Cosimo de Medici. Jak wiemy, czcigodny elekt pełnił już niejednokrotnie urząd Patriarszy oraz posiadał godność kardynalską. Chcąc nagrodzić jego zasługi pragniemy włączyć go w grono purpuratów.

Prosimy Wasze Eminencje o potwierdzenie obecności.

Apostolskie pozdrowienie,

(+) Aleksander IV P.M.

17
Aleksander IV / MP: Haec est enim voluntas Patris - Cosimo Pietro de Medici
« dnia: Sobota, 14 Lut 2015, 15:46:48 »
Cytuj


ALEXANDER PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


HAEC EST ENIM VOLUNTAS PATRIS

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Cosimus Petrus Medices,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Wynieść Cię do godności Kardynała Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Włączyć Cię w skład Czcigodnego Kolegium Kardynalskiego.
3° Inkardynować Cię do do diecezji suburbikarnej Urbino.


§ 2. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.18
Aleksander IV / Powołanie Gonfaloniere Wojsk Patriarszych
« dnia: Sobota, 14 Lut 2015, 05:45:18 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Gonfaloniere Wojsk Patriarszych Jego Ekscelencję Biskupa Leonardo Marię della Popoly.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.19
Aleksander IV / Powołanie Mecenasa Patriarszego
« dnia: Sobota, 14 Lut 2015, 05:44:16 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Mecenasa Patriarszego Jego Ekscelencję Biskupa Giovanniego Battistę della Popoly.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.20
Aleksander IV / Powołanie Sekretarza Stanu
« dnia: Sobota, 14 Lut 2015, 05:42:29 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Sekretarza Stanu Jego Eminencję Tommaso Domenico Kardynała Mancini.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.21
Aleksander IV / MP: Servite Domino in timore - Marco Vittorino apo Zep
« dnia: Sobota, 14 Lut 2015, 05:35:47 »
Cytuj


ALEXANDER PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


SERVITE DOMINO IN TIMORE

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Marcus Vittorio apo Zep,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Nadać Ci należny kardynałom tytuł honorowy Diakona Kościoła Dwunastu Apostołów.

§ 2. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.22
Bulle / Bulla Et vidit Deus quod esset bonum
« dnia: Wtorek, 10 Lut 2015, 23:41:11 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.


Bulla
Et vidit Deus quod esset bonum

Art. 1
Zatwierdzamy mocą patriarszego autorytetu wszystkie decyzje podjęte podczas Regencji za pontyfikatu Naszego poprzednika Klemensa III w okresie od 30 grudnia 2014 r. do 9 lutego 2015 r.

Art. 2
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die X, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.23
Aleksander IV / Powołanie Kamerlinga
« dnia: Wtorek, 10 Lut 2015, 18:35:47 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Kamerlinga Jego Eminencję Nicolausa Kardynała Dredera.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die X, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.24
Klemens III / Odwołanie Prymasa Trizondalu
« dnia: Czwartek, 05 Lut 2015, 22:26:17 »
Cytuj

Pro eo Clemens, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Potwierdzamy zdjęcie z urzędu Prymasa Trizondalu Jego Ekscelencji arcybiskupa Giacinto Martino Manciniego, z dniem 29 stycznia 2015 A.D..

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die V, mensis Februraius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Albertus Wilhelmus episcopus Auriaco-Nassovia
Regens Apostolicae Sedis
25
Klemens III / MP: Sic erunt novissimi primi - Leonardo Mario della Popoly
« dnia: Niedziela, 01 Lut 2015, 21:19:55 »
Cytuj


CLEMENS PP. III

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


SIC ERUNT NOVISSIMI PRIMI

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Leonardus Maria della Popoly,In a Summus Pontifex Clementius Tertio, cum fecero in tutelam alieni, quae sequuntur decernimus:
Na mocy najwyższej władzy Jego Świątobliwości Klemensa III, jaką sprawuję w okresie regencji, postanawiam, co następuje:§ 1. Wynieść Cię do godności biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów z tego wynikających.
2° Zobowiązać Cię do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.
3° Inkardynować Cię do diecezji Kaharonea, oddając ją w zarząd kanoniczny.
4° Mianować Cię Prymasem Królestwa Surmenii.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze biskupa.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego herbu podczas ceremonii kreacji.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die I, mensis Februarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Albertus Wilhelmus episcopus Auriaco-Nassovia
Regens Apostolicae Sedis26
Klemens III / Zmiana na urzędzie Mecenasa Patriarszego
« dnia: Niedziela, 01 Lut 2015, 21:12:38 »
Cytuj

Pro eo Clemens, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Odwołujemy z urzędu Mecenasa Patriarszego Jego Ekscelencję Arcybiskupa Giovanniego Ganganelli i powołujemy na to miejsce Czcigodnego Prezbitera Wincentego Wałachowskiego.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die I, mensis Februarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Albertus Wilhelmus episcopus Auriaco-Nassovia
Regens Apostolicae Sedis
27
Kolegium Kardynalskie / Konsystorz XXX I MMXV
« dnia: Piątek, 30 Sty 2015, 11:20:47 »
Cytuj

Pro eo Clemens, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.Czcigodne Eminencje Kardynałowie
Świętego Kościoła Powszechnego,Korzystając z przypisanych nam tymczasowo przez Ojca Świętego Klemensa III prerogatyw Patriarszych, a także umocnieni duchowym wsparciem monarchów chrześcijańskich, wyrażonym na ostatnim zjeździe, wzywamy przed Patriarszy Tron Purpuratów Świętego Kościoła Powszechnego, by korzystając z Waszej mądrości i doświadczenia wspólnie pochylić się nad bieżącymi problemami naszej Ojczyzny i znaleźć rozwiązanie jej bolączek. Prosimy tedy, aby Wasze Eminencje potwierdziły swoje przybycie, co pozwoli nam przejść do dalszych komnat i rozpocząć obrady.

/-/ Albertus episcopus Auriaco-Nassovia
Regens Apostolicae Sedes


28
Klemens III / Powołanie Prymasa Trizondalu
« dnia: Czwartek, 29 Sty 2015, 14:29:32 »
Cytuj

Pro eo Clemens, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Prymasa Trizondalu Jego Ekscelencję biskupa Vincenzo Oreglia di Santi Stefano, jednocześnie zdejmując go z urzędu ordynariusza diecezji wileńskiej.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX, mensis Ianuraius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Albertus Wilhelmus episcopus Auriaco-Nassovia
Regens Apostolicae Sedis
29
Ustawy / Ustawa o służbach dyplomatycznych
« dnia: Środa, 28 Sty 2015, 09:17:01 »
Cytuj
Ustawa o Służbach Dyplomatycznych

Art. 1.
Ustawa niniejsza reguluje kwestie związane z podziałem i funkcjonowaniem służb dyplomatycznych Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 2.
W Państwie Kościelnym Rotria do korpusu dyplomatycznego zalicza się reprezentantów nadzwyczajnych i stałych.

Art. 3.
Status Reprezentanta Nadzwyczajnego przysługuje:

1. Głowie Państwa Kościelnego Rotria na czas odbywania wizyty dyplomatycznej.
2. Wicekanclerzowi rotryjskiemu na czas odbywania wizyty dyplomatycznej.
3. Sekretarzowi Stanu na czas odbywania wizytacji bądź realizacji misji dyplomatycznej.
4. Członkom Kolegium Kardynalskiego na czas pobytu na określonym terytorium, jeśli powierzono im określoną misję dyplomatyczną lub działają w imieniu Patriarchy Rotrii.
5. Legatom na czas sprawowania misji dyplomatycznej lub gdy działają w imieniu Patriarchy Rotrii.
6. Wszelkim innym urzędnikom dyplomatycznym, powołanym na mocy odrębnych przepisów lub działającym z ramienia określonego upoważnienia czasowego, wydanego przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria lub ministra kompetentnego ds. zagranicznych.

Art. 4.
Status Reprezentanta Stałego, po przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego, posiadają:

1. Nuncjusz Apostolski Państwa Kościelnego Rotria;
2. Zwierzchnicy konkordatowych jednostek terytorialnych Kościoła, mianowani przez Patriarchę Państwa Kościelnego.

Art. 5.
Reprezentanci Nadzwyczajni, z chwilą przybycia na terytorium określonego państwa, gdzie sprawowana jest już misja dyplomatyczna, zyskują zwierzchność nad Reprezentantami Stałymi chyba, że przepisy odrębne postanowią inaczej. Warunkiem ustanowienia zwierzchnictwa jest sprawowanie misji czasowej, której okres nie przekracza 14 dni.

Art. 6.
Funkcje personalne w służbach dyplomatycznych:

1. Legat – jest oficjalnym reprezentantem Państwa Kościelnego Rotria tylko wówczas, kiedy powierzona mu została konkretna misja w kraju dotychczas nieakredytowanym prawnie przez Państwo Kościelne. Wówczas obowiązkiem Legata staje się negocjacja umowy międzynarodowej na warunkach przewidzianych odrębnymi przepisami. Wyjątkiem od zasady jest sprawowanie innej misji bądź funkcji, zleconej przez Patriarchę Rotrii. Legatów nominuje i odwołuje Patriarcha Rotrii wedle własnego uznania lub na wniosek ministra kompetentnego ds. zagranicznych.

2. Nuncjusz Apostolski – funkcja Nuncjusza Apostolskiego Państwa Kościelnego Rotria odpowiada świeckiej funkcji Ambasadora o zwyczajnym zakresie uprawnień. Nuncjusz Apostolski jest reprezentantem Państwa Kościelnego w kraju, z którym Państwo Kościelne zawarło traktat uznaniowy nie będący konkordatem i do którego ów Reprezentant został oddelegowany. Nuncjusze Apostolscy powoływani i odwoływani są stosowną nominacją Patriarchy, z zachowaniem traktatowego procesu akredytacji przedstawicieli dyplomatycznych, przewidzianego odrębnymi unormowaniami.

3. Prymasowie – funkcja Prymasa z ramienia Państwa Kościelnego Rotria przysługuje reprezentantowi dyplomatycznemu w kraju, z którym Państwo Kościelne zawarło umowę dyplomatyczną o charakterze konkordatowym. Prymas, oddelegowany na terytorium określonego państwa, sprawuje wszelkie funkcje związane z reprezentacją dyplomatyczną stałą, a także zarządza podległą mu jednostką terenową Kościoła w sposób określony odrębnymi unormowaniami. Prymasów powołuje i odwołuje Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria wedle własnego uznania lub na wniosek ministra kompetentnego ds. zagranicznych.

4. Inni reprezentanci – możliwość reprezentowania Państwa Kościelnego posiada każdy pełnoprawny obywatel Rotrii wówczas, jeśli otrzyma specjalne upoważnienie czasowe wydane przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria lub ministra kompetentnego ds. zagranicznych na okres nie dłuższy, niż 14 dni. Wyjątkiem od zasady są duchowni dzierżący tytuł kardynalski, mający możliwość reprezentowania Patriarchy bez limitu czasowego i w każdym kraju, na podstawie uzyskanego upoważnienia.

Art. 7.
Sekretariat Stanu Kongregacji Spraw Zagranicznych

1. Sekretariat Stanu tworzą wszyscy reprezentanci dyplomatyczni Państwa Kościelnego Rotria, z chwilą rozpoczęcia sprawowania funkcji reprezentacyjnej poza granicami Państwa Kościelnego.

2. Członkowie Sekretariatu Stanu zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z przyjętego protokołu dyplomatycznego, a także obranego planu prowadzenia polityki zagranicznej przez Kurię Rotryjską w porozumieniu z Patriarchą.

3. Członkowie Sekretariatu Stanu działają na zasadzie i w zakresie przepisów zawartych w art. 6. niniejszej Ustawy.

4. Kierownictwo nad Sekretariatem Stanu sprawuje Sekretarz Stanu, powoływany według zasad określonych odrębnymi przepisami.
5. Sekretarz Stanu ma prawo zażądać raportu z prowadzonej działalności dyplomatycznej od każdego reprezentanta, z wyjątkiem podmiotów ujętych w art. 3., pkt. 1. i 2. niniejszej Ustawy.

6. Reprezentant dyplomatyczny, wezwany do złożenia raportu ze swojej działalności, posiada okres 7 dni na przedstawienie sprawozdania Sekretarzowi Stanu.

7. W przypadku dostrzeżenia naruszenia zasad protokołu dyplomatycznego, przepisów regulowanych umowami międzynarodowymi lub planu polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria, a także etykiety zwyczajowej obowiązującej reprezentanta dyplomatycznego, Sekretarz Stanu ma prawo:

a) Napomnieć reprezentanta dyplomatycznego stosując list ministerialny.
b) Zawiesić* reprezentanta dyplomatycznego w sprawowanej funkcji dyplomatycznej, bez względu na posiadany status misji i z wyłączeniem art. 3., pkt. 1. i 2. niniejszej Ustawy.
c) Odwołać reprezentanta dyplomatycznego, jeśli czynność ta nie została zarezerwowana dla innych organów, określonych w niniejszej Ustawie.

*Zawieszenie obowiązuje od chwili jego ogłoszenia aż do momentu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości lub anulowania przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria. Jeśli okres zawieszenia przekracza 7 dni, Sekretarz Stanu zobowiązany jest ustalić zastępstwo za określonego reprezentanta lub przejąć jego obowiązki osobiście.


Art. 8.
Każdy z Reprezentantów Stałych, sprawujący swój urząd na określonym terenie państwa przyjmującego, zobowiązany jest do szczegółowej współpracy z Prefektem Apostolskim na zasadach określonych Bullą „Status Animarum Apostolicae Sedis”.

Art. 9.
Ustanawia się instytucję Sekretariatu Nuncjatury Apostolskiej, który powoływany jest rozporządzeniem ministra kompetentnego ds. zagranicznych na wniosek Nuncjusza Apostolskiego. Zastrzega się jednocześnie, że pracownicy Sekretariatu Nuncjatury Apostolskiej nie sprawują żadnych funkcji reprezentacyjnych w rozumieniu dyplomatycznym, zaś za swoje działania odpowiadają przed Nuncjuszem Apostolskim i dzierżą zakres uprawnień ograniczający się do pełnienia roli substytutów nuncjuszy.

Art. 10.
Na terenie wybranej Nuncjatury Apostolskiej przewiduje się nie więcej niż jeden Sekretariat Nuncjatury.

Art. 11.
Tracą moc wszelkie przepisy regulujące kwestię służb dyplomatycznych, różne z niniejszą Ustawą.

Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/ Albertus Wilhelmus episcopus d'Orange Nassau
Regens Apostolicae Sedis

30
Dwór Patriarszy / Zjazd Monarchów Chrześcijańskich
« dnia: Wtorek, 20 Sty 2015, 12:51:38 »
Zjazd Monarchów  Chrześcijańskich


W specjalnie przygotowanej sali Pałacu Kwirynalskiego wszystko już przygotowano na przybycie Najdostojniejszych Głów państw konkordatowych, zaproszonych przez Jego Ekscelencję Regenta Stolicy Apostolskiej. Kolejno wkraczają Wielmożni Monarchowie wraz ze swymi orszakami, by wspólnie z Biskupem Alberto Guglielmo d'Orange-Nassau zastanowić się nad stanem Państwa i Kościoła i naradzić się nad planem działania na najbliższy czas.

Strony: 1 [2] 3 4