Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Aleksander IV

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 18
31
Odczytajcie.

32
Czy macie nominację?

33
Rektorat / Odp: Uchwały komisji senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Sobota, 18 Kwi 2015, 17:57:04 »
Cytuj

UNIWERSYTET ROTRYJSKI
w Apostolskim Mieście Rotria

UCHWAŁA KOMISJI SENACKIEJ
ds. stopni i tytułów

z dnia 17 kwietnia Anno Domini 2015

Articulo 1.
Hic, post colloquia ut etiam secretorum titulum magistrum egregius Basilio Aldobrandini. Quia titulum meruit archeologis disciplinae legis conferrent in Sancta Sedes consequat, atque progressum universitatis per nova educationis in Instituti Archeologis.

Articulo 2.
Hoc decretum vigere die solemni.

Praesidem de Consilium,
/-/ dr net. Alberto Guglielmo d'Orange-Nassau

34
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Sobota, 18 Kwi 2015, 17:56:47 »
Cytuj

UNIWERSYTET ROTRYJSKI
w Apostolskim Mieście Rotria

UCHWAŁA KOMISJI SENACKIEJ
ds. stopni i tytułów

z dnia 18 kwietnia Anno Domini 2015

Articulo 1.
Hic, post colloquia ut etiam secretorum titulum magistrum egregius Basilio Aldobrandini. Quia titulum meruit archeologis disciplinae legis conferrent in Sancta Sedes consequat, atque progressum universitatis per nova educationis in Instituti Archeologis.

Articulo 2.
Hoc decretum vigere die solemni.

Praesidem de Consilium,
/-/ dr net. Alberto Guglielmo d'Orange-Nassau

Skoro komisja zgodnie orzekła o przyznaniu tytułu zawodowego magistra Bratu Aldobrandini, podpisujemy powyższą uchwałę, na mocy której, Rektor będzie mógł wydać stosowny dyplom. Gratulujemy.

35
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Piątek, 17 Kwi 2015, 14:48:23 »
Nam również wyszło 77%, co daje ocenę dobry. Prosimy, aby Rektor, który bieglej od Nas włada łaciną, przygotował projekt uchwały komisji nadającej tytuł zawodowy magistra Prałatowi Aldobrandini. Za wzór posłużyć powinna jego własna nominacja profesorska.
W dalszej części obrad postulujemy ocenę całego dorobku Brata Aldobrandini i rozważenie nadania stopnia naukowego doktora.

36
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Środa, 15 Kwi 2015, 14:39:30 »
To tylko zdanie Monsignore. Nasza osoba i Magnificencja Rektor, wyraziliśmy inną opinię. Czekamy zatem na reakcję magistranta i wskazanie nam, bądź przedstawienie nowej pracy magisterskiej.

37
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Środa, 15 Kwi 2015, 00:45:47 »
Czcigodni,

W kwestii ewentualnych egzaminów: uważamy, iż należy z nich zrezygnować, gdyż nie mamy naukowców, którzy jakimkolwiek dokumentem mogliby potwierdzić swoje kompetencje do ułożenia, przeprowadzenia lub tym bardziej sprawdzenia egzaminu z archeologii.

W kwestii nadania magisterium: generalnie uważamy, iż wiedza archeologiczna Prałata Aldobrandiniego jest wystarczająca dla nadania tytułu zawodowego magistra net. Sądzimy jednak, iż przedstawienie 5 prac, których zawartość merytoryczna nie budzi kontrowersji, jest warunkiem wystarczającym dla uzyskania doktoratu. Wnosimy więc, aby spośród przedstawionych przez siebie prac, Prałat Aldobrandini wybrał jedną i zaprezentował ją jako pracę magisterską, bądź też napisał osobną pracę dyplomową, po której ocenieniu i ewentualnym zaaprobowaniu przez to szacowne gremium, rozpoczęty zostanie przewód doktorski, którego podstawą mogłyby być wspomniane wykłady.

Odniesiemy się również krótko, do argumentu doktora Bertelli, skierowanego w objętość prac prałata. Otóż pragniemy zauważyć, iż obszerność wykładów, wyrażona w liczbie słów, nie jest głównym kryterium decydującym o wartości pracy naukowej. Publikacje magistranta Aldobrandiniego są dość krótkie, zwięzłe, lecz merytoryczne. Być może są przez to pozbawione finezyjnych wywodów i rozbudowanych zdań, lecz należy zauważyć, iż naukowiec nie jest powieściopisarzem i głównym jego polem działalności powinno być skuteczne zdobywanie i przekazywanie wiedzy. Prace magistranta dzielą się na rozsądne i spójne partie materiału, które w naszej skromnej opinii, wyjaśniono w sposób wystarczający potrzebom wirtualnej uczelni.

38
Dwór Patriarszy / Odp: Ród Aldobrandini
« dnia: Wtorek, 14 Kwi 2015, 21:56:17 »
Wasza Eminencjo,

Wyrażamy zgodę na utworzenie nowego rodu i przysposobienie do niego Brata Calabrese. Jednocześnie obu Braciom błogosławimy: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.

39
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Wtorek, 14 Kwi 2015, 16:16:52 »
Wszak wykłady dotyczyły archeologii w ujęciu ogólnym. Na dodatek renesans mamy wyłącznie w wymiarze kulturowym - por. Adhortacja Postsynodalna Pro Ecclesiae bono.
Prace oceniamy na dobry (mogłyby być ciut obszerniejsze).

40
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Wtorek, 14 Kwi 2015, 11:59:16 »
My zaś pragniemy ku naszemu młodemu uczonemu, skierować dwa pytania.

1) Jak widzi Brat dalszą naukową drogę dla siebie. Prosimy o krótki opis. (plan wykładów/badań).
2) W pracy o epoce żelaza, napisał Brat, iż zasadniczo trwa ona do dziś. Jak więc odniesie się Brat do twierdzenia, iż nasza generacja żyje w epoce, nazywanej epoką krzemu, za sprawą tego, iż krzem, jako surowiec wykorzystywany w sprzętach elektronicznych jest w zasadzie podstawą funkcjonowania współczesnych urządzeń, począwszy od prozaicznego kalkulatora, na skomplikowanej aparaturze naukowej skończywszy?

41
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Poniedziałek, 13 Kwi 2015, 15:14:32 »
Pragniemy zauważyć, iż ani komisja, ani przewodniczący nie ma prawa pozbawić miejsca członka komisji, czy też dokonać uzupełnienia składu. Proponujemy więc, w razie nieobecności profesora Dredera, by kontynuować bez niego.

42
Wasza Eminencjo,

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Wspaniała uczta.

Witamy szanownych gości. Zacne grono się zebrało, by świętować kreację nowego purpurata.

43
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Niedziela, 12 Kwi 2015, 19:10:11 »
Potwierdzamy swą obecność. Zaś prowadzenie obrad w naszym imieniu powierzamy Prezbiterowi Bertelli.

44
Aula Maxima / Odp: Rada Uczelni XIX/III/MMXV
« dnia: Sobota, 11 Kwi 2015, 23:06:23 »
Jest to komisja ds. stopni i tytułów, więc nie ma sensu powoływać drugiej komisji o identycznym przeznaczeniu. Wystarczy istniejącej rozszerzyć uprawnienia, lub po prostu decyzją Senatu powierzyć zadanie rozpatrzenia dorobku naukowego Brata Calabrese.

45
Aula Maxima / Odp: Rada Uczelni XIX/III/MMXV
« dnia: Sobota, 11 Kwi 2015, 17:44:10 »
A czy jest sens powoływać nową komisję? Mamy już przecież jedną, która doskonale nadaje się do takich spraw jak ta.

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 18