Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Basilio Aldobrandini

Strony: 1 2 [3] 4 5 6
31
Parlatorium / Rezygnacja
« dnia: Środa, 22 Kwi 2015, 09:26:46 »
Czcigodni Bracia,
sytuacja w moim życiu prywatnym, jak i w v-życiu zmusiła mnie do rezygnacji z życia w tym wspaniałym Zakonie. Ilość obowiązków mnie przytłacza, a ich waga co dzień rośnie i staje się coraz bardziej trudna i wymagająca wysiłku. Nie chcę, by nasz Zakon ucierpiał z mojego powodu. Uważam mą decyzję za słuszną i proszę, by taka pozostała w Waszych oczach, bowiem moja nikła aktywność jako dominikanina byłaby jedynie ujmą dla Was. Proszę Czcigodnych Braci o wyrozumiałość i modlitwę.

Sługa sług,
Basilio Aldobrandini

32
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Wtorek, 21 Kwi 2015, 15:23:57 »
Przepraszam, ale czy jest to rozprawa z archeologii, czy z Historii?
Historia jest nieodłącznym elementem archeologii i odwrotnie. W mojej rozprawie zawarłem oczywiście elementy historyczne, bo bez tego nie można napisać pracy o archeologii. Być może Brat nie doczytał, ale znajduje się w niej również część archeologiczna. Epoki, pismo, przedmioty codziennego użytku, gospodarka, surowce, badania archeologiczne przeprowadzone na terenie Międzyrzecza, itd. W moich wcześniejszych pracach, które były wykładami, zawarłem także elementy historyczne, dlatego tym bardziej dziwi mnie dzisiejsze pytanie Brata. Czyżby Brat ich tam nie dostrzegał?
Żeby dobrze określić np. znaleziony podczas prac archeologicznych przedmiot, należy doskonale znać historię. Archeologia odkrywa, ale też bada znaleziska, a żeby to zrobić rzetelnie, musi orientować się w historii, stąd moje nawiązania do niej. Poza tym, większość z tego co napisałem w mojej rozprawie, jest udowodnione badaniami archeologicznymi.
Odpowiadając więc na pytanie Brata: rozprawa jest z archeologii. Wskazuje na to treść, a także kategoria, w której powstał wątek.

33
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Wtorek, 21 Kwi 2015, 12:05:19 »
Moja rozprawa doktorska znajduje się tutaj. Mam nadzieję, że jej objętość satysfakcjonuje Brata Bertelli.

34
Zakład Archeologii / Rozprawa doktorska - Życie w Azji Zachodniej
« dnia: Wtorek, 21 Kwi 2015, 12:02:28 »
Cytuj
TEMAT: Życie w Azji Zachodniej
Autor: mgr net. Basilio Aldobrandini


1.   Warunki naturalne Mezopotamii.
Mezopotamia wykształtowała się jako państwo o charakterze rolniczym. Przyczyniły się do tego wylewy rzek Tygrysu i Eufratu, które każdego roku przynosiły mieszkańcom żyzny muł. Podobnie było w Egipcie. Międzyrzecze było terenem otwartym, więc mieszkańcy i władza odczuwali niebezpieczeństwo z zewnątrz. Fakt ten miał mocny wpływ na kształtowanie się na tych terenach polityki. Dodatkowo, przez kolejne tysiąclecia na te obszary napływały nowe ludy i nowego kultury. Otwarty charakter tych ziem przyczynił się również do wznoszenia potężnych budowli i kształtowania się coraz to większych imperiów. Z czasem bowiem, Międzyrzecze zostało rozbite na trzy regiony:
•   ASYRIA (nad górnym Tygrysem),
•   SUMERO-AKAD (nazywany przez Greków Babilonią | przy ujściu Tygrysu i Eufratu),
•   ASYRIA (nad górnym Tygrysem) ORAZ MIRANNI (łuk środkowego Eufratu).
Warunki naturalne w tych trzech regionach były zróżnicowane. Północ (Asyria) miała dostęp do kamienia budulcowego i surowców. Mimo tego korzystniejsze warunki znajdowały się na południu. Właśnie ta część nie miała dostępu do wcześniej wspomnianego kamienia budulcowego, zastąpiła go więc gliną i cegłą.

2.   Kultury Międzyrzecza.
Badania wielu naukowców wykazały, że w Międzyrzeczu człowiek pojawił się w okresie paleolitu (starsza epoka kamienia). Przez dłuższy czas nie prowadził działalności kulturowej, gdyż zaczął ją dopiero w neolicie (młodszej epoce kamienia). Ludność budowała aglomeracje (podobne do miast) z wielkimi świątyniami. W tym czasie nie tworzyli jeszcze żadnych źródeł pisanych. Brąz pojawił się w Międzyrzeczu wcześniej, niż w Egipcie, bo już około roku 3000 p.n.e. Dzięki badaniom prowadzonym przez wielu naukowców, możemy wyróżnić kilka kultur, znajdujących się na tych terenach:
•   El-Obeid
•   Uruk
•   Dżemdet Nasr
Ongiś uważało się, że Semici jako pierwsi zasiedlili te tereny. Obecnie pojawiają się pewne sprzeczności, dotyczącego tego poglądu. Z jednej strony nie można wykluczyć, że przybyli oni od północy, kierując się na południe. Z drugiej strony pojawili się Sumerowie, którzy prawdopodobnie przybyli na tereny Międzyrzecza już w okresie Uruk. Z kolei jest jeszcze jeden fakt, który może zaburzyć wcześniejsze domysły, bowiem naukowcy odkryli, że nazwy miejscowości mają wiele wspólnego z sąsiednim Iranem, więc prawdopodobnie istniała jeszcze inna, pierwotna ludność. Struktura etniczna tych terenów jest i była bardzo skomplikowana.

3.   Pochodzenia, gospodarka i państwo Sumerów.
/Pochodzenie/
Kiedy archeologowie na terenach Tello, Uruk, Nippur, etc. odkryli nieznany im dotąd język, nie wiedzieli, że już wkrótce pogląd na Międzyrzecze i Wschód zmieni się tak bardzo. Okazało się, że autorami owych źródeł są Sumerowie, którzy zawdzięczają swoją nazwę Semitom. Pismo, które stosowali Sumerowie nie było połączone z żadnym dotychczas znanym językiem. Naukowcy spędzili więc ogromną ilość czasu, zanim udało im się rozszyfrować zapiski starożytnych ludów. Badacze, chcąc odkryć ich pochodzenie i dowiedzieć się o nich czegoś więcej, musieli zaczerpnąć informacje z kultury, którą po sobie pozostawili, gdyż odczyt ich pisma był w tym czasie niemożliwy. Prawdopodobnie podróżowali przez Zatokę Perską. W rezultacie, nauka zaliczyła ich do ludów azjanickich.
Sumerowie, budując swoje osady, powoli przekształcali je w miasta. Najważniejszą jego częścią była świątynia, znajdująca się w samym środku. Obok niej umiejscowione były również magazyny, warsztaty, biura i urzędy. Życie Sumerów było ściśle związane ze świątynią, bowiem stąd otrzymywało się surowce, plony i towary.
/Gospodarka/
Podstawą gospodarki tych ludów było rolnictwo i hodowla bydła. To właśnie oni wynaleźli koło do wozu. Prawdopodobnie Sumerowie połączyli miedź i cynę, tworząc brąz. Wyrabiali także przedmioty ze złota, np. miecze lub puchary, które odnaleziono w grobowcach. Ich handel sięgał aż do doliny Indusu, jednak nie wiemy, czy odbywał się drogą morską, czy lądową (przez Iran).
/Państwo/
„Czarnogłowi” (bo stąd wywodzi się ich nazwa) nie stworzyli jednolitego państwa, jak np. Egipcjanie, u których istniała monarchia. W ich państwie panował ustrój teokratyczny. Byli podzieleni na mniejsze miasta-państwa, w których władzę sprawowali kapłani, noszący tytuł ensi. Dowodzili wojskiem, kierowali administracją, byli sędziami. Z biegiem czasu pojawiło się stanowisko naczelnika wojskowego. Szczytem ich politycznej potęgi był okres około 2400 r., kiedy to wznoszono słynne grobowce dla królów i kapłanów. Ich potęga niestety długo nie trwała, bowiem wcześniej wspomniane ludy Semitów rozpoczęły najazdy na Międzyrzecze.

4.   Literatura i religia Sumerów.
/Literatura/
Sumerowie tworzyli specjalne szkoły, które kształciły przyszłych pisarzy. Sztuka pisania była powszechna w ich życiu. Odnaleziono bowiem wiele dokumentów o treści gospodarczej, a także mity, mówiące o stworzeniu świata, opiewające życie bogów. Jako pierwsi poruszyli problem życia i śmierci. Pojawiło się wreszcie prawo, które regulowało zachowania mieszkańców i określało co mogą, a czego nie.
/Religia/
Sumerowie czcili siły natury. Dochodziło nawet do tego, że jesienią lud wraz z kapłanem popełniali samobójstwo, wierząc że na wiosnę zmartwychwstaną. W ich historii dochodziło do ewolucji ich religii. Najpierw czczono jedynie bóstwo miejskie, dopiero później stworzono cały panteon bogów. Budowle na ich cześć sięgały nawet do 80 metrów. Przy świątyniach wznoszono wieże, czyli popularne zigguraty.

5.   Najazd Akadów i inne problemy Sumerów.
Nie wiemy, skąd wzięli się Semici na ziemiach Międzyrzecza. Swoje siedziby mieli między Syrią, a właśnie Międzyrzeczem. Z czasem zaczęli posuwać się w głąb kraju Sumerów. Jednak po ciężkich walkach, zdołali zlikwidować owy napór. Czarnogłowi, po wielu latach męczących wojen byli osłabieni i rozbici politycznie. W tym czasie nie byli zdolni do tego, by przeciwstawić się kolejnemu naporowi ze strony Semitów – Akadom (nazwa pochodzi od ich głównej siedziby – miasta Akad). W rezultacie Sumerowie przegrali wojnę. Semici byli w posiadaniu nowej broni – łuków. Zastosowali także inną taktykę wojenną.
Akadowie stworzyli na nowo podbitych terenach swoje pierwsze, wielkie państwo, które sięgało terenów Syrii, Azji Mniejszej i aż na Cypr. Kolejni władcy tytułowali się panami czterech stron świata. Ich język stał się nawet językiem międzynarodowym, jednak ich potęga (jak każdego innego imperium) nie mogła trwać za długo. O ich tereny upomnieli się Gutejczycy, plemię zamieszkujące tereny Iranu. Ulegli oni Sumerom, którzy w końcu zdołali wygnać obce ludy ze swoich terenów. Mimo że Sumerowie przeżywali swoje odrodzenie, wpływy semickie pozostały tak silne w ich języku i kulturze, że okres ten nazwano sumero-akadyjski. Ich pozycja polityczna zaczęła słabnąć. Powstawały nowe ośrodki polityczne (Elamici i państwo asyryjskie), które zaczęły niszczyć Sumero-Akad.
Zmordowanym Sumerom ostateczny cios zadali Amoryci. Początkowo skupili się wokół Babilonu i nie odgrywali większego znaczenia. O tereny Sumero-Akadu zaczęło walczyć wiele nowych potęg, jednak tylko jeden wyszedł z nich zwycięsko. Był nim Hammurabi.

6.   Rządy Hammurabiego.
Hammurabi stworzył państwo scentralizowane, zapobiegając tym samym rozbiciu politycznemu tego kraju, które trwało tysiąc lat. Nową stolicą został Babilon, a jego bóg – Marduk stał się symbolem zwycięstwa Semitów. Za kolejny cel postawiono sobie uporządkowanie prawa. Po śmierci Hammurabiego rola kodeksu była niewielka. Społeczeństwo było rozbite na klasy: wolnych, pośrednich i niewolników. Rozwijało się niewolnictwo. Niewolników czerpano oczywiście z wojen, zostawali nimi także dłużnicy i dzieci. Nie byli oni dobrze traktowani. Ożywienie gospodarki babilońskiej przyniosło scentralizowane państwo i stworzenie „jednolitego obszaru gospodarczego”. Za panowania Hammurabiego rozwinęła się budowa kanałów.  Do ich tworzenia wykorzystywał chłopów, którzy również służyli w wojsku. Niestety za czasów tego władcy państwo zaczęło słabnąć politycznie. Od Babilonii oderwała się południowa część, tworząc odrębne państwo z rządami własnej dynastii. Do tego państwo musiało zmagać się z górskimi plemionami i państwem Hetytów. Hetyci całkowicie splądrowali Babilon, który dostał się w ręce plemienia Kasytów. Ci utrzymali się w nim od 1530 do 1160 r. p.n.e., a więc kilka wieków.

7.   Pismo i badania archeologiczne w Międzyrzeczu.
Historię Międzyrzecza przybliżyli nam greccy pisarze, czyli na przykład Diodor, czy Herodot, oraz Stary Testament. Zdecydowanie więcej dowiedziano się po przeprowadzeniu na tych terenach badań archeologicznych w XIX wieku. Odkryto wiele dokumentów, przede wszystkim wielką bibliotekę króla asyryjskiego Assurbanipala. Poznano także źródła materialne. Badanie te pozwoliły stwierdzić, iż na tych terenach dominowali Sumerowie, którzy stworzyli tu kulturę i pismo. Dalsze prace nad nim dowiodły, że „Czarnogłowi” jako pierwsi zastosowali zasadę zapisu fonetycznego. Naukowcom trudno było odczytać te źródła pisane, gdyż stosowali zasadę homonimii, czyli jeden znak miał nie jedno, a wiele znaczeń. Sumerowie posiadali ok. 500 znaków, Semici 300, a Persowie tylko 40, gdyż bardzo uprościli swoje pismo.

Bibliografia:
Wolski Józef, Historia powszechna Starożytność, Wyd.1, Warszawa, PWN, 1965, Rozdział 2, Azja Przednia, s. 23-34.

35
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Poniedziałek, 20 Kwi 2015, 21:35:18 »
Wasza Świątobliwość, jest określony temat owej rozprawy, czy mogę wybrać go sobie sam?

36
Ojcze, przyjmij ode mnie tę drewnianą figurę Matki Kościoła. Niech dzieło biednych i przemęczonych rąk ludzkich przypomina Ci o najuboższych, a sama Madonna ma Cię w swojej opiece przez całe Twe życie.


37
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Sobota, 18 Kwi 2015, 18:05:56 »
Dziękuję Waszej Świątobliwości i wszystkim członkom Komisji za wyrażenie opinii, dot. moich prac i w rezultacie nadanie mi tytułu magistra.

38
Miasteczko Bergamo / Odp: Restauracja "U Giovanniego"
« dnia: Środa, 15 Kwi 2015, 18:51:21 »
Dzisiaj mija dokładnie miesiąc, odkąd moje nogi zaprowadziły mnie na tę ziemię. I już miesiąc nie mogę przestać podziwiać tego cudownego Państwa oraz osób, które tu spotykam.

39
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Środa, 15 Kwi 2015, 16:54:33 »
A więc jako moją pracę magisterską wskazuję wykład III: Epoka kamienia

40
Dwór Patriarszy / Odp: Ród Aldobrandini
« dnia: Wtorek, 14 Kwi 2015, 21:54:11 »
Wyrażam zgodę na przysposobienie i proszę o to Waszą Świątobliwość.

41
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Wtorek, 14 Kwi 2015, 17:10:17 »
Bóg zapłać Waszej Świątobliwości i Jego Eminencji della Popoly za oceny. Wezwany, odpowiadam na pytania Ojca Świętego.

Cytuj
Jak widzi Brat dalszą naukową drogę dla siebie. Prosimy o krótki opis. (plan wykładów/badań).
Nie ukrywam, iż chciałbym osiągnąć tytuł profesora. Jest to dla mnie duże wyzwanie szczególnie teraz, gdy pełnię wiele obowiązków, a nowe wyzwania są na mnie nakładane w szybkim tempie. Jednak nie poddaję się i niebawem chciałbym osiągnąć mój cel.
Jeśli chodzi o kwestię archeologii, chciałbym przede wszystkim rozpocząć prace archeologiczne na terenie Rotrii. Na pewno każdego interesuje, co znajduje się pod ziemią, po której co dzień stąpamy. Dzięki badaniom, którym chciałbym przewodzić, możemy dowiedzieć się, co kryje się pod Bazyliką Laterańską, bądź na obrzeżach tego wspaniałego państwa. Owe badania mogłyby być odpowiedzią na pytanie, kto mieszkał na tej ziemi tysiące lat temu, jak bardzo tutejsze plemiona były rozwinięte, itd. Na pewno te prace zaciekawiłyby zarówno naszych mieszkańców, jak i obywateli z zagranicy. Kto wie, być może dokonamy szokującego odkrycia, a być może wiele z tamtych lat się nie zachowało?

Cytuj
W pracy o epoce żelaza, napisał Brat, iż zasadniczo trwa ona do dziś. Jak więc odniesie się Brat do twierdzenia, iż nasza generacja żyje w epoce, nazywanej epoką krzemu, za sprawą tego, iż krzem, jako surowiec wykorzystywany w sprzętach elektronicznych jest w zasadzie podstawą funkcjonowania współczesnych urządzeń, począwszy od prozaicznego kalkulatora, na skomplikowanej aparaturze naukowej skończywszy?
Niestety nie ja ustalałem ramy czasowe tej epoki. W historii jest wiele tematów sprzecznych i kontrowersyjnych. Ludzie nauki piszą wielostronicowe książki udowadniając, że dane wydarzenie miało miejsce dzień wcześniej, niż powszechnie wiadomo. Nie z wszystkimi informacjami musimy się zgadzać, możemy próbować udowadniać własne racje. Równie dobrze możemy się sprzeczać, czy Kolumb odkrył Amerykę, mimo iż wcześniej o tych terenach pisali Wikingowie w swoich sagach. Oczywiście, krzem jest obecnie surowcem bardzo popularnym, ale historycy zapewne nie doszli jeszcze do wniosku, iż należy rozpocząć nową epokę.

42
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Poniedziałek, 13 Kwi 2015, 21:34:55 »
Wszystkie 5 wykładów znajduje się w Zakładzie Archeologii: http://www.rotria.boo.pl/forum/index.php?board=327.0

43
Serdecznie dziękuję Eminencji za zaproszenie. Pragnę wraz z innymi znamienitymi gośćmi świętować to wielkie wydarzenie. Pozwólcie, że będę jedynie dotrzymywał towarzystwa, rozmawiał i cieszył się wraz z Wami. Posiłek dla mnie przeznaczony, przekażcie ubogim, którzy cierpią teraz głód. Niech i oni się weselą.

Korzystając z okazji po raz drugi, chciałbym Eminencji serdecznie pogratulować, a zarazem podziękować za wprowadzenie mnie w świat v-państw. Już niedługo minie miesiąc, odkąd przybyłem na te ziemie, a cóż bym osiągnął, gdyby nie Twoja osoba?

44
Uroczystości / Odp: Dominica in Albis
« dnia: Niedziela, 12 Kwi 2015, 20:23:56 »
Cytuj

Wasza Eminencjo,
przybywasz do miejsca, które jest dla Ciebie bardzo ważne. Czy pamiętasz czasy, kiedy sprawowałeś pieczę nad tą katedrą? Dzisiaj, po wielu miesiącach, przybywasz tutaj jako Książę Kościoła, jako kardynał! Jakże raduje się serce moje i moich parafian, którzy pamiętają Twoją osobę doskonale. Najserdeczniej jak potrafię dziękuję Patriarsze Aleksandrowi IV, iż raczył wynieść do tej godności osobę tak dobrą, pomocną i sprawiedliwą, jaką właśnie jesteś. Wraz z moim wiernym ludem obiecujemy, że nie ominiemy Cię w codziennych modlitwach, a i podczas Mszy św. będziemy wspominać Twe zacne imię. To właśnie Eminencja wprowadził mnie w życie Rotrii, cierpliwie odpowiadał na moje pytania, które na pewno wydawały się oczywiste. Dziękuję za cierpliwość, którą mnie obdarzasz, odkąd przybyłem na tę Świętą Ziemię.
Ja i wszyscy parafianie życzymy Ci wytrwałości. Niech Twoje ręce budują jeszcze większą wspaniałość naszego Kościoła, niech Twe słowa wprowadzają pokój, a czyny niech staną się przykładem dla niewierzących. Proś Ducha Świętego, by umocnił Cię swymi siedmioma darami i nie zapominaj o biednych.
Szczęść Boże.

45
Aula Maxima / Odp: II Posiedzenie Komisji Senackiej ds. stopni i tytułów
« dnia: Niedziela, 12 Kwi 2015, 20:10:07 »
Również potwierdzam swą obecność.

Strony: 1 2 [3] 4 5 6