Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Leon II

Strony: [1] 2 3 ... 17
1
Leon II / MP: Labor omnia vincit - Nicolaus Dreder
« dnia: Wtorek, 19 Sie 2014, 10:42:20 »
Cytuj


LEO PP. II

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


LABOR OMNIA VINCIT

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Nicolaus Dreder,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Wynieść Cię do godności biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze biskupa.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego herbu podczas ceremonii kreacji.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIX, mensis Augustus, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Leon II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.2
Leon II / Nadanie obywatelstwa - Ludovico Pietro de Medici
« dnia: Wtorek, 24 Cze 2014, 11:24:17 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Nadajemy obywatelstwo Państwa Kościelnego Jego Książęcej Wysokości Ludovico Pietro de Medici.

§ 2.
Dokument jest skuteczny z chwilą złożenia przysięgi przewidzianej w art. 8. Bulli Exsurge Domine.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIV, mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.3
Leon II / MP: Sacerdos Cordias - Ksawery de Berden
« dnia: Niedziela, 22 Cze 2014, 22:49:23 »
Cytuj


LEO PP. II

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


SACERDOS CORDIAS

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Xaverius van Berden,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Nadać Ci godność diakona Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Nadać pełnię przywilejów wynikających z tego tytułu.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.
3° Poddać okresowi próby, podczas którego przyjrzymy się Twemu zaangażowaniu.

§ 2. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXII, mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Leon II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.4
Leon II / Nominacja Prymasa Rzeczpospolitej Obojga Narodów
« dnia: Sobota, 07 Cze 2014, 23:54:46 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Arcybiskupa Gnieźnieńskiego oraz Biskupa Wilna Jego Eminencję Franza Ferdinanda von Habsburg-Lothringena.

§ 2.
Jego Eminencji Franzowi Ferdinandowi von Habsburg-Lothringenowi powierzamy również godność Prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

§ 3.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VII, mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.5
Leon II / Nominacja Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej
« dnia: Sobota, 07 Cze 2014, 23:45:02 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej Jego Eminencję Franza Ferdinanda arcyksięcia von Habsburg-Lothringena.

§ 2.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VII, mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.6
Leon II / Nominacja Wikariusza Generalnego Stolicy Apostolskiej
« dnia: Sobota, 07 Cze 2014, 23:29:13 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
W trosce o dobro naszego Dworu mianujemy Jego Eminencję Cesare Francesco de Medici na stanowisko Wikariusza Generalnego Stolicy Apostolskiej.

§ 2.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VII, mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.7
Leon II / Nominacja Kamerlinga
« dnia: Sobota, 07 Cze 2014, 23:25:06 »
CytujLeo, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Powołujemy na urząd Kamerlinga Jego Eminencję Cesare Francesco de Medici.

§ 2.
Brewe zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VII, mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Leo II
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.8
Habemus Patriarcham / Sede Vacante 04.06.2014
« dnia: Czwartek, 05 Cze 2014, 20:03:59 »

Czcigodni Purpuraci, Możni Książęta, Bracia Biskupi, Szanowna Szlachto, Infułacie,  Prałacie, Kanonicy i Prezbiterzy, Drodzy Bracia i Siostry!

Ogłoszam wszem i wobec, że pontyfikat Czcigodnego Ojca Świętego Innocentego IV dobiegł końca. Z tą chwilą ogłasza się opróżnienie tronu patriarszego. Władza na okres sede vacante zostaje powierzona Kamerlingowi Stolicy Apostolskiej. Informuję również, że z tym momentem urzędy tracą członkowie Dworu, Kurii, a także Prefekt Apostolski. Rozkazuję, by Gonfalonier Wojsk Patriarszych postawił Gwardię Apostolską w stan gotowości i wzmocnił ochronę Lateranu oraz Kwirynału. Pod pieczę Kamerlinga do czasu wyboru nowego Biskupa Rotrii przechodzi Pałac Kwirynalski, Pałac i Bazylika Laterańska, oraz Pałac i Bazylika św. Pawła. Nakazuje się również zabezpieczyć i opieczętować prywatne apartamenty Jego Świątobliwości.

Chcąc wypełnić odwieczny obowiązek, który nakłada na mnie pełniona godność, a także tradycja Matki Naszej postanawiam, iż konklawe mające dokonać wyboru nowego Wikariusza Kościoła Powszechnego rozpocznie się w piątek, 6 czerwca AD 2014 o godzinie 10.00. Wzywanym wszystkich Książąt Kościoła, by wypełnili swój święty obowiązek i stawili się do Kaplicy Sykstyńskiej.


Dzwon św. Pawła w Bazylice Laterańskiej oznajmia mieszkańcom Apostolskiego Miasta Rotria, że pontyfikat Jego Świątobliwości dobiegł końca, a także stanowi sygnał dla kardynałów, by stawiali się na konklawe.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1Ecj2VChOIY[/youtube]


Spiżowe Bramy Pałacu Kwirynalskiego i Laterańskiego zostają zamknięte!
/-/ Lorenzo Pietro de Medici
Kamerling-Regent Stolicy Apostolskiej


9
Innocenty IV / MP: Diploma Nobilitatis - Pius Maria Facibeni
« dnia: Niedziela, 01 Cze 2014, 00:15:15 »
Cytuj

INNOCENTIUS PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

Diploma Nobilitatis

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:


Venerabili Fratri Nostro
Pius Maria Facibeni,In a Summus Pontifex Innocentius Quarto, cum fecero in tutelam alieni, quae sequuntur decernimus:
Na mocy najwyższej władzy Jego Świątobliwości Innocentego IV, jaką sprawuję w okresie regencji, postanawiam, co następuje:

§ 1. Nadać Ci dożywotnio godność markiza.
1° Potwierdzić Twe członkostwo w stanie szlacheckim Stolicy Apostolskiej.
2° Utrzymać nadany przez Jego Świątobliwość Piusa III herb.
3° Przyznać tytuł: Prześwietny Markiz.
4° Powierzyć Ci pełnię praw oraz przywilejów wynikających z tej godności.

§ 2. Zobowiązać Cię do złożenia w swym imieniu odpowiedniego hołdu lennego Patriarsze.

§ 3. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die I mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis10
Archiwum AAS / Bulla Artificem commendat opus
« dnia: Niedziela, 01 Cze 2014, 00:07:31 »
Cytuj

Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,.

Bulla
Artificem commendat opus

Art. 1
Unieważniamy wydaną przez nas Bullę Reminescere Miserationum tuarum, utrzymując w mocy wszelkie postanowienia Bulli Secunda Charta Tituli Nobilitatis.

Art. 2
Bulla wchodzi w życie wraz z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die I mensis Iunius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis
11
Innocenty IV / MP: Arcus nimium tensus rumpitur - Giovanni Ganganelli
« dnia: Czwartek, 29 Maj 2014, 22:13:34 »
Cytuj

INNOCENTIUS PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

ARCUS NIMIUM TENSUS RUMPITUR

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:


Venerabili Fratri Nostro
Ioannis Ganganelli,In a Summus Pontifex Innocentius Quarto, cum fecero in tutelam alieni, quae sequuntur decernimus:
Na mocy najwyższej władzy Jego Świątobliwości Innocentego IV, jaką sprawuję w okresie regencji, postanawiam, co następuje:

§ 1. Odwołać Cię z godności biskupa Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Anulować przywileje związane z posiadaniem tego tytułu.
2° Zwolnić z wypełniania obowiązków pasterskich.
3° Pozbawić nominacji kapłańskiej.

§ 2. Przenieść niezwłocznie do stanu świeckiego.

§ 3. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis12
Innocenty IV / Odebranie obywatelstwa-Giovanni Ganganelli
« dnia: Czwartek, 29 Maj 2014, 22:09:35 »
Cytuj

Pro eo Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.


Z głębokim żalem odbieram obywatelstwo Państwa Kościelnego Bratu Giovanniemu Ganganellemu, który przez swą wieloletnią aktywność udowadniał miłość do Stolicy Apostolskiej. Umiłowany Synu, dziękuję Ci niezmiernie za wkład włożony w rozwój naszej Ojczyzny i Świętej Matki Kościoła. Uznaję, że Twój wkład w działalność na polu kultury pozostaje ogromny, dlatego też składam Ci w serdeczne podziękowania w imieniu Jego Świątobliwości Innocentego IV. Żywię głęboką nadzieję, że kiedyś wrócisz na łono Rotrii, którą tak umiłowałeś.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis13
Innocenty IV / Zmiana na stanowisku Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego
« dnia: Czwartek, 29 Maj 2014, 22:06:20 »
Cytuj

Pro eo Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.


Z bólem serca pozbawiam Giovanniego Ganganellego urzędu Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego. W trosce, by w miejscu tym nie powstał niepotrzebny wakat, albowiem sprawy naukowe naszej Ojczyzny Rotrii są bardzo ważne, powołuję na to stanowisko Eminencję Franciszka kardynała von Habsburga. Umiłowana Eminencjo, przez wiele lat służby Kościołowi i Ojczyźnie zdobyłeś ogromne doświadczenie, rozwijaj nasz Uniwersytet, aby rósł w siłę i potęgę.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis14
Innocenty IV / Nominacja Arcybiskupa Kahoronei
« dnia: Czwartek, 29 Maj 2014, 22:02:35 »
Cytuj

Pro eo Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.


Zgodnie z wolą Giovanniego Ganganellego odwołuję go z urzędu Administratora Apostolskiego w Królestwie Surmeńskim. Aby w miejscu tym nie powstał wakat, bowiem ktoś prowadzić musi swe Owce do Pasterza Wiecznego, którym jest Bóg, powołuję swą osobę na stanowisko Arcybiskupa Kahoronei.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis15
Innocenty IV / Zmiana na stanowisku Biskupa Walenckiego w Królestwie Skarlandu
« dnia: Czwartek, 29 Maj 2014, 22:00:11 »
Cytuj

Pro eo Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.


Piastowanie godności Regenta Świętej Stolicy dość znacząco adsorbuje me siły, a wspólnota Kościoła w Królestwie Skarlandu wymaga dużo uwagi od swego pasterza. Dlatego też zdejmuję siebie z urzędu Biskupa Walencji, a powołuję na to stanowisko Czcigodnego Syna mojego Cesare kardynała de Medici. Umiłowana Eminencjo, jako mądry i doświadczony kapłan dbaj o Owczarnię Pańską tamże, aby plon wiary był tam jeszcze większy.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae SedisStrony: [1] 2 3 ... 17