Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Leon II

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 17
31
Wicekanclerz / Rozporządzenie WK ws. odwołania Skarbnika Patriarszego
« dnia: Wtorek, 07 Sty 2014, 20:58:12 »
Cytuj


Rozporządzenie Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej
ws. odwołania Skarbnika Patriarszego
na podst. par. 1., art. 26. Bulli Exsurge Domine


§ 1.
Odwołać  Jego Ekscelencję biskupa Rafaela Manciniego z urzędu Skarbnika Patriarszego.


§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia VII miesiąca I Roku Pańskiego MMXIV.


/-/ kardynał Lorenzo Pietro de Medici
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej, Kardynał Kamerling etc, etc.


32
Plac Navona / Golden Camel 2013.
« dnia: Czwartek, 12 Gru 2013, 19:05:24 »
Wasza Świątobliwość, Umiłowani Bracia.

Dziś otrzymałem dość zaskakującą wiadomość, otóż zostałem nominowany w v-światowym konkursie "Golden Camel 2013" w kategorii: Najbardziej wpływowa "Osobowość v-świata". Jest to dla mnie osobiście wielkie wyróżnienie, ponieważ jestem pierwszym rotryjsczykiem, który znalazł się na tej liście spośród wielu osobistości v-świata. Zachęcam do głosowania.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oKhp0YD0jR0[/youtube]

33
ARCHIWUM / List królewski.
« dnia: Wtorek, 10 Gru 2013, 15:20:33 »
Cytuj


Wasza Świątobliwość!

Pragniemy złożyć na ręce Waszej Świątobliwości list z najszczerszymi podziękowaniami za gratulacje, które raczył przesłać nam z okazji naszej koronacji Emiencja Prymasa Larenzo de Medici. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że Wasza Świątobliwość raczył uczestniczyć w tej ważnej ceremonii.

Pragniemy zapewnić Waszą Świątobliwość, że w naszym panowaniu będziemy zawsze kierować się wartościami chrześcijańskimi.


Z wyrazami szacunku,

/-/ August Ludwik II, Dei gratia, Rex Poloniae etc Magnum Dux Lithuaniae etc. etc. etc.

Dano w Warszawie dnia VIII miesiąca grudnia A. D. MMXIII


34
Umiłowani Bracia, na prośbę Jego Świątobliwości pragnę przedłożyć zebranym tu Braciom wstępny projekt "Ceremoniału Uroczystości Kościoła Rotryjskiego. Ceremoniał sporządziłem na prośbę Jego Świątobliwości, by ostatecznie rozwiązać problem odprawienia uroczystości w kościele rotryjskim. Ostanie czasy widać było, że część z Braci wraca do praktyk, które zostały kategorycznie zakazane przez Sobór Florencki.

Cytuj
Caeremoniale Festorum Ecclesiae Rotriae

Ceremoniał Uroczystości Kościoła Rotrysjkiego został oparty na podstawie uroczystości florenckich oraz części uroczystości archidiecezji gnieźnieńskiej oraz diecezji skarlandzkiej. Celem powstania ceremoniału jest ujednolicenie uroczystości kościoła rotrysjkiego w parafiach państwa kościelnego oraz diecezjach
i parafiach po zagranicami Stolicy Apostolskiej.


I. Celebrationes Universales
(Uroczystości Powszechne)

Uroczystości Powszechne: uproszczona forma obchodów kościoła rotryjskiego, poświęcona wspomnieniom świętych patronów lub pomniejszym uroczystością oraz świętom kościoła rzymskiego.

Formę uproszczoną uroczystości powszechnych charakteryzuje prostota, w której duchowny zamieszcza klasyczną notkę biograficzną świętego lub mowę o charakterze świeckim skierowaną do obywateli/wiernych danej diecezji lub parafii. Notę zwyczajowo opatruje się tytułem, stosując zdobną wielką literę w kolorze czerwonym zwaną inicjałem. Inicjału możemy użyć również rozpoczynając noty biograficznej lub mowy. W przestrzeni między tytułem , a notą zwyczajowo zamieszcza się przedstawienie świętego patrona lub ilustrację odwołującą się do aktualnych obchodów. Przyjmuje się również zamieszczanie jednej ilustracji poświęconej obrzędowi celebrowania mszy trydenckiej, aby podkreślić walory klimatu oraz tradycje mszy przedsoborowej, do  których odwołuje się Państwo Kościelne Rotria.

Podczas obchodów powszechnych zezwala się na zamieszczanie aklamacji muzycznych po łacinie (wskazując na chorał gregoriański lub utwory łacińskie z epoki renesansu i baroku). Całość ceremonii winna być zachowana w klimacie mszału trydenckiego lub wcześniejszego, pochodzącego z przed Soboru Trydenckiego.


II. Celebrationes Extraordinarii
(Uroczystości nadzwyczajne)

Uroczystości Nadzwyczajne: zwane też Ceremoniałem Nadzwyczajnym, stosowanym podczas uroczystości o charakterze państwowym lub podczas ważniejszych świąt kościoła rzymskiego. Ceremoniał Nadzwyczajny stosujemy upamiętniając lub celebrując koronację patriarszą i królewską oraz z okazji wspomnienia świętych patronów państwowych, diecezjalnych i parafialnych. Dozwolone jest  używanie ceremoniału podczas uroczystości zaślubin.

Formę nadzwyczajną, w odróżnieniu od formy uproszczonej, charakteryzuje bogata oprawa uroczystości.  Podobnie jak w formie powszechnej, w zamieszczonych notach biograficznych oraz mowach o charakterze świeckim poświęconym koronacją, lub wspomnieniu świętych patronów państwowych, diecezjalnych, parafialnych etc,. zamieszczamy  ozdobną wielką literę zwaną inicjałem. Inicjał rozpoczyna również tytuł uroczystości, który w tym wypadku jest tylko i wyłącznie w języku łacińskim. W przestrzeni między tytułem  a notą zwyczajową zamieszcza się przedstawienie świętego patrona lub ilustrację odwołującą się do aktualnych obchodów. Wskazane jest, by w uroczystościach nadzwyczajnych zamieszczać ilustrację celebrowania Mszy Świętej w obrządku trydenckim, dla podkreślenia walorów klimatycznych oraz tradycji przedsoborowych. Zaleca się również dodanie opisu fabularnego przebiegu uroczystości, dla wzmocnienia wagi ceremonii nadzwyczajnych. 

Poprzedzając notę biograficzną lub uroczystą mowę można zamieścić ścieżkę muzyczną bicia dzwonów katedralnych/kościelnych.  Należy również zamieścić aklamację muzyczną  po łacinie, ze wskazaniem na chorał gregoriański lub utwory z przełomu XVI-XVIII wieku. 


35
Ojcze Święty.

Całując Twój pierścień pragnę ogłosić Waszej Świątobliwości, iż dnia III DEC. AD MMXIII. w Gnieźnie wynieśliśmy do godności kanonika oraz proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie, naszego Umiłowanego Brata Guliano Montini. Wierzymy, że posługa Brata Montini w wileńskiej parafii przyczyni się do wzrostu Kościoła w Wielkim Księstwie a przez to w całej Rzeczypospolitej na chwałę całego Kościoła Powszechnego. Poniżej, przedstawiam dekret arcybiskupi:


Cytuj
     

DECRETRUM n° I

Laurentius I Petrus Cardinalis Episcopus Medices, Primas Regni Poloniae et M.D. Lituaniae,
Archiepis. Gnesnensis, Episcopus Vilnensis, Dux Severiensis et Varmiensis etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Regno Poloniae et Magno Ducato Lithuaniae, in perpetuam rei memoriam.


Na mocy nadanej przez Biskupa Powszechnego dla dobra Kościoła Świętego Matki Naszej postanawiam:


§ 1.Nadać tytuł honorowy kanonika prezbiterowi Guliano Montini .

§ 2. Powołać go proboszczem parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie.

§ 3. Nadać niniejszemu dekretowi moc prawną w momencie publikacji dokumentu.


Datus est in Palatio Archiepiscopali in Gnesna, die III mensis December, anno Domini MMXIII.

/-/Laurentius I Petrus Cardinalis Medices,
Primas Regni Poloniae et M.D. Lituaniae,
Dux Severiensis et Varmiensis etc., etc.,

36
Dwór Patriarszy / Statut Zakonu Krzyżowego
« dnia: Czwartek, 28 Lis 2013, 15:24:38 »
Wasza Świątobliwość.

Przybywam przed Twe oblicze w imieniu Brata Naszego Andream Fratrem, który w dobrej wierze złożył na me ręce Statut Zakonu Krzyżowego bym przedstawił go Waszej Świątobliwości. Wierzę, że Wasza Świątobliwość łaskawy okiem wejrzy w ów dokument i w drodze wielkiej mądrości oraz łaski go zaakceptuje.

Z wyrazami szacunki, wierny sługa Waszej Świątobliwości,

kardynał Lorenzo Pietro de Medici.CytujStatut Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie


I.   Reguły Zakonne.


1.   Zakon działa na chwałę Kościoła Rotryjskiego.
2.   Wszyscy członkowie zakonu są członkami Kościoła Rotryjskiego.
3.   Zakon składa się z:
a.   braci zakonnych – rycerzy, którzy wstąpili do Zakonu i złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;
b.   ojców zakonnych – duchowni ze wyższymi święceniami duchonymi;
c.   braci i sióstr służebnych – osoby zajmujące się obsługa szpitali i zamków zakonnych oraz obsługą braci i ojców zakonnych;
d.   półbraci i półsióstr – osoby żonate lub zamężne czy też stanu wolnego, które wspomagają zakon w różnych formach. Przyznanie tytułu jest formą zaszczytu.
4.   Najwyższą władzą ustawodawczo-kontrolną w Zakonie jest kapituła generalna.
5.   Najwyższą władzą wykonawczą jest Wielki Mistrz zakonu, który może, ale nie musi posiadać współpracowników:
-   Wielkiego Komtura – zastępca Wielkiego Mistrza w stawach administracji i gospodarki;
-   Wielkiego Marszałka – zarządca wojskowy;
-   Wielkiego Skarbnik – zarządca finansów Zakonu;
-   Wielkiego Szpitalnika – zarządca szpitali i działalności charytatywnej;
-   Wielki Szatny – zarządca odzieży i wyposażenia;
-   Komturów Krajowych - zarządca Zakonu w danym kraju.
6.   Najmniejszą jednostką administracyjną jest komturia (dom zakonny) z komturem na czele.
7.   Dwie lub więcej komturie mogą tworzyć bali wat.
8.   Parę komturii lub bali watów tworzy Komturię krajową.
9.   Podstawową jednostką wojskową jest chorągiew, składająca się z kopii braci zakonnych. Na czele chorągwi stoi komtur. Organizacja chorągwi jest terytorialna oprócz
- Chorągwi Wielkiej Zakonu;
- Większa Chorągiew Wielkiego Mistrza;
- Mniejsza Chorągiew Wielkiego Mistrza (zagończa).
Za zgodą Wielkiego Mistrza mogą powstać inne chorągwie .
10.   Kopia składa się z brata zakonnego, dwóch giermków i czterech strzelców.
11.   Każdy brat i ojciec zakonny który popełnił przewinienie jest sądzony przez Wielkiego Mistrza. Od Wyroku Wielkiego Mistrza może się odwołać do Kapituły generalnej

II.   Ustawy i zarządzenia dotyczące braci.

1.   Brat i ojciec zakonny ma obowiązek żyć w czystości,
2.   Brat i ojciec zakonny ma obowiązek spełniać noce w Zamku
3.   Brat i ojciec zakonny ma obowiązek przestrzegać postów
4.   Każdy brat i ojciec nosi biały płaszcz z prostym czarnym krzyżem
5.   Każdy brat i ojciec ma nosić białą koszulę , bieliznę i spodnie lniane, buty skórzane proste
6.   Każdy brat chodzi w zbroi i nosi miecz z pasem rycerskim.
7.   Każdy brat ma mieć krótko obcięte włosy na głowie, ma też nosić wąsy i brodę
8.   Każdy brat ma zachowywać się godnie
9.   Każdy brat ma być zawsze gotowy na wezwanie przełożonego
10.   Każdy brat ma obowiązek dbać o dobro i majątek Zakonu
11.   Każdy brat ma raz w miesiącu uczynić wpis na forum

III.   Zwyczaje o charakterze proceduralnym.

1.   Wszyscy bracia zakonni i ojcowie zakonni wchodzą w skład kapituły generalnej.
2.   Za zgodą Wielkiego Mistrza w skład kapituły mogę wejść poszczególni półbracia i półsiostry.
3.   Kapituła generalna musi się zbierać co najmniej raz na 3 miesiące.
4.   Kapitułę generalną zwołuje Wielki Mistrz, a jeśli jest nieobecny Wielki Komtur, a jeśli Komtur jest nieobecny Wielki Marszałek. Jeśli nikt jest długo nieobecny Kapitułę generalną zwołuje najstarszy brat zakonny.
5.   Kapituła generalna zbiera się aby:
a.   Wybrać Wielkiego Mistrza Zakonu.
b.   Rozstrzygać odwołania od wyroków karnych wydanych przez Wielkiego Mistrza.
c.   Zatwierdzić mianowanych przez Wielkiego Mistrza:
- Wielkiego Marszałka
- Wielkiego Kontura
- Wielkiego Podskarbiego
- Wielkiego Szpitalnika
- Komturów Krajowych
d.   Zatwierdzić działania Zakonu.
6.   Wielki Mistrz Zakonu wybierany jest przez Kapitułę generalną.
7.   Wielki Mistrz Zakonu wybierany jest dożywotnio.
8.   Wielki Mistrz Zakonu w każdej chwili może zrezygnować z pełnienia funkcji.
9.   Funkcję:
- Wielkiego Marszałka
- Wielkiego Kontura
- Wielkiego Podskarbiego
- Wielkiego Szpitalnika
- Komturów Krajowych
Pełni się przez 3 miesiące, nie ma ograniczenia kadencji.37
Memoria Elisabeth Hungariae


Gotycki obraz św. Elżbiety Węgierskiej, dar Katedry Santa Maria del Fiore w Florencji dla Katedry Wawelskiej w Krakowie.
Wspomnienie św. Świętej Elżbiety Węgierskiej

Cytuj
Cari fratelli e sorelle!

W dzisiejszą niedzielę wspominamy świętą kościoła katolickiego Elżbietę Węgierską znaną też jako Elżbietą z Turyngii. Święta Elżbieta Węgierska urodziła się jako trzecie dziecko Króla Węgier Andrzeja II z dynastii Arpadów oraz Gertrudy z Meran (siostry św. Jadwigi Śląskiej i Agnieszki królowej Francji, żony Króla Filipa II Augusta).

   W wieku czterech lat została zaręczona z Ludwikiem IV, synem Hermana , hrabiego-palatyna saskiego i landgrafa Turyngii. Od razu po zaręczynach udała się do Turyngii by zamieszkać ze swym przyszłym małżonkiem, zamieszkała na zamku w Wartburgu. Ślub młodej pary odbył się dopiero po dziesięciu latach, gdy Elżbieta miała zaledwie czternaście lat. W kolejnych latach Elżbieta urodziła swojemu mężowi troje dzieci: Hermana, Zofię, Gertrudę. Po sześciu latach jej mąż Ludwik IV zmarł podczas wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej.

   Po śmierci męża Elżbieta popadła w niełaskę i została odsunięta od życia dworskiego przez regenta Henryka Raspe, który sprawował rządy w imieniu jej małoletniego syna. Przeniosła się do Marburga, gdzie od 1228 roku jako tercjarka franciszkańska (członkini III Zakonu św. Franciszka, dla osób świeckich) opiekowała się chorymi i ubogimi. Ufundowała dwa szpitale: w mieście Gotha i w Wartburgu, w którym pracowała do końca życia, wykonując w nim wszystkie prace.

   Zmarła z przepracowania i wyczerpania w wieku zaledwie 24 lat, 17 listopada 1231 roku. Pochowana została w Marburgu. Kanonizowana wkrótce po śmierci w 1235 roku przez papieża Grzegorza IX.

  Kult św. Elżbiety najszybciej rozwinął się w zakonach franciszkańskich, gdyż była jedną z pierwszych tercjarek w Europie. Jej kult propagowały również zakony rycerskie oraz cystersi i dominikanie. Dzięki ogromnej popularności samej Świętej kult ten rozszerzył się niemal po całej Europie. Najwięcej kościołów, kaplic i obrazów poświęcono jej w Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce.


/-/ Lorenzo Pietro de Medici
Kardynał Kamerling
.

38
Piazza della Signoria we Florencji / Wystawa Diecezjalna na Rynku Florenckim.
« dnia: Piątek, 15 Lis 2013, 20:26:55 »
Umiłowani Bracia, Czcigodne Duchowieństwo.

  Wielu z nas pełni posługę w parafach lub diecezjach znajdujących się na terenie Państwa Kościelnego Rotria lub po za jego granicami. Część z nas wie jaką ciężką i żmudna pracą jest aktywne prowadzenie jednostki administracyjnej kościoła tak by była ona swoistą reklamą i dobrą wizytówką całej Stolicy Apostolskiej. Każdy z nas ma inny pomysł na swą parafię lub diecezję, każdy inaczej ją prowadzi. Dzisiejszego jakże pięknego i ciepłego wieczoru " bo w Florencji są tylko takie:)" pragnę Wam Bracia zaprezentować moją najpiękniejszą i najbardziej rozwiniętą z diecezji. Prace nad nią pochłonęły ogromne ilości mojego czasu, ale jestem bardzo dumny z efektów mojej pracy, oczywiście mowa tu o Diecezji Walenckiej w Skarlandzie. Mam nadzieję, że wystawa zorganizowana na florenckim rynku spodoba się odwiedzającym i może podsunie nowe pomysły i rozwiązania osobą od niedawna prowadzącym własne jednostki administracji kościelnej w v-świecie.


Diecezja Walencka w Skarlandzie:39
ARCHIWUM / Ordinandus Camerarii
« dnia: Sobota, 09 Lis 2013, 14:10:42 »
CytujZarządzenie 09/11/2013
ws. wniosku formalnego z dn. 07.11.2013 r.
na podst. rdz. V., art. 22. B.E.D.Art. 1.
Kamerling Państwa Kościelnego Rotria, Przewodniczący Signorii Rotryjskiej, w oparciu o przepisy Ustawy Zasadniczej dot. ogólnej organizacji Signorii Rotryjskiej postanawia, co następuje:

1) Rozpatrzyć pozytywnie wniosek złożony przez Gonfaloniera Wojsk Patriarszych dnia 07.11.2013 r. w trybie rdz. V., art. 23 pkt. 2. B.E.D. o wszczęcie obrad nad nadesłanym projektem ustawy o zmianie Ustawy o Gwardii Apostolskiej.
2) Skierować projekt ustawy wnioskodawcy pod obrady Signorii Rotryjskiej.
3) Rozpocząć obrady nad nadesłanym projektem.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia IX miesiąca listopada Roku Pańskiego MMXIII.


/-/ Lorenzo Pietro I de Medici
Cardinale Camerlengo

40
Archiwum AAS / Rozporządzenie WK ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej
« dnia: Poniedziałek, 04 Lis 2013, 21:47:49 »
Cytuj


Rozporządzenie Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej
ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej
na podst. par. 2., art. 25. Bulli Exsurge Domine§ 1.
Rozporządzenie reguluje zasady pracy Kurii Rotryjskiej.

§ 2.
1. Ustanawia się do istnienia następujące Kongregacje, tworzące Kurię Rotryjską, wraz z ich przewodniczącymi:
a) Kongregację Spraw Zagranicznych - Sekretarz Stanu,
b) Kongregację Nauki i Kultury - Mecenas Patriarszy,
c) Kongregację Wojny - Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
2. Przewodniczący Kongregacji ma prawo do powołania swojego zastępcy w postaci podsekretarza, określając jego zadania i kompetencje w stosownym rozporządzeniu.
3. Przewodniczący i Podsekretarze Kongregacji mają prawo do wydawania rozporządzeń w zakresie obejmującym ich kompetencje

§ 3.
Kongregacja Spraw Zagranicznych:
a) ustala kierunek polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria,
b) wskazuje Patriarsze kandydatów na stanowiska dyplomatyczne,
c) negocjuje traktaty i konkordaty w imieniu Państwa Kościelnego Rotria.

§ 4.
Kongregacja Nauki i Kultury:
a) nadzoruje i wspiera pracę placówek kulturalnych i naukowych,
b) powołuje i odwołuje placówki kulturalne oraz edukacyjne wraz z kierownictwem,
c) ustala kształt instytucji kulturalnych i naukowych,
d) dba o zabezpieczenie i rozwijanie dóbr kultury oraz promuje kulturę i tradycję rotryjską.

§ 5.
Kongregacja Wojny:
a) zarządza Wojskami Patriarszymi, ich powoływaniem, szkoleniem,
b) podejmuje decyzje w zakresie obronności miast i obiektów znajdujących się na terenie Państwa Kościelnego Rotria,
c) planuje strategie obronne dla Państwa Kościelnego Rotria,
d) czuwa nad zabezpieczeniem bezpieczeństwa mieszkańców, obywateli i duchownych Państwa Kościelnego Rotria w kraju i poza jego granicami, w szczególności zaś mając na uwadze bezpieczeństwo Patriarchy i Kolegium Kardynalskiego,
e) zarządza obiektami obronnymi, ich budową i renowacją,
f) dba o aspekty reprezentacyjne Wojsk Patriarszych.

§ 6.
1. Przewodniczącym Kurii Rotryjskiej jest Wicekanclerz Kurii.
2. Do zadań Wicekanclerza należy:
a) wskazywanie Patriarsze kandydatów na stanowiska przewodniczących kongregacji,
b) kierowanie pracą i wspieranie w działaniach poszczególnych kongregacji,
c) zwoływanie posiedzeń Kurii oraz przyjmowanie raportów ws. działalności poszczególnych resortów,
d) kontrolowanie i nadzorowanie poczynań poszczególnych Kongregacji.
3. Wicekanclerz może, o ile uzna to za konieczne, uchylić każde rozporządzenie prefektów kongregacji lub ich podsekretarzy.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc prawną rozporządzenia Rozporządzenie WK ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej (z póź. zm.) z dnia 11.10.2012 oraz Rozporządzenie WK ws. zmiany Rozporządzenie Wicekanclerza ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej z dnia 14.08.2013.Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia IV miesiąca XI Roku Pańskiego MMXIII


/-/ kardynał Lorenzo Pietro de Medici
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej

41
Dwór Patriarszy / Propozycja Składu Kurii Rotryjskiej.
« dnia: Środa, 02 Paź 2013, 15:52:34 »
Wasza Świątobliwość pragnę przedstawić Wam do akceptacji listę członków Kurii Rotryjskiej:


Cytuj
Sekretarz Stanu: Jego Eminencja kard. Lorenzo I Pietro de Medici

Notariusz Patriarszy: Jego bp. Ekscelencja Cesare Donato Orsini

Mecenas Patriarszy: Infułat Giovanni Ganganelli

Gonfalonier Wojsk Patriarszych: Ojciec ks. Nicolas Dreder

Z wyrazami największej estymy,

/-/ kard. Lorenzo I Pietro de Medici


42
ARCHIWUM / Wezwanie na konklawe!
« dnia: Czwartek, 19 Wrz 2013, 16:33:05 »

Czcigodni Purpuraci!

Wzywam Was Bracia Kardynałowie byście stawili się przed obliczem moim w uświęconej Kaplicy Bazyliki Laterańskiej i wybrali spośród nas nowego Biskupa Powszechnego. Każdy z elektorów w otoczeniu gwardii przybocznej zostanie eskortowany do Bazyliki Laterańskiej, następnie zamknięta zostanie spiżowa brama. O tej chwili kardynałowie zostaną odizolowani od świata zewnętrznego by w spokoju i ciszy dokonać elekcji wikariusza v-kościoła.

Kamerling Państwa Kościelnego Rotria
/-/ card Lorenzo I Pietro de Medici


43
Habemus Patriarcham / Sedes Vacans 17.09.2013r.
« dnia: Wtorek, 17 Wrz 2013, 00:23:11 »

Czcigodni Purpuraci, Możni Książęta, Bracia Biskupowie, Szanowna Szlachto, Infułacie,  Prałaci, Kanonicy i prezbiterzy, Drodzy Bracia i Siostry!

Pragnę ogłosić wszem i wobec, że pontyfikat Czcigodnego Ojca Świętego Sykstusa III dobiegł końca. Z dniem 17 września Roku Pańskiego 2013 ogłasza się opróżnienie tronu patriarszego. Władza patriarsza na okres sede vacante zostaje powierzona Kamerlingowi Państwa Kościelnego Rotria. Informujemy również, że w czasie trwania wakatu Stolicy Apostolskiej ustaje władza rządzenia wszystkich urzędów Kurii Rotryjskiej, a wszyscy jej kierownicy tracą godności państwowe powierzone im przez poprzedniego patriarchę. Pod pieczę kamerlinga do czasu wyboru nowego biskupa Rotrii przechodzą następujące budowle: Pałac Kwirynalski, Pałac i Bazylika Laterańska, Pałac i Bazylika św. Pawła. Nakazuje się również zabezpieczyć i opieczętować prywatne apartamenty Jego Świątobliwości.


Dzwon św. Pawła w Bazyliki Laterańskiej oznajmia mieszkańcom Apostolskiego Miasta Rotria, że pontyfikat
Jego Świątobliwości dobiegł końca.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1Ecj2VChOIY[/youtube]


Spiżowe Bramy Pałacu Kwirynalskiego i Laterańskiego Zostają Zamknięte!
/-/ Lorenzo I Pietro de Medici
Kamerling-Regent Stolicy Apostolskiej

44
Memoria Sancti Ludovici IX, RegisDzwony Katedry Santa Maria del Fiore.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HsXEPZXYiXg[/youtube]

Konsekracja Ciała i Krwi PańskiejHymn na cześć św. Ludwika IX, króla

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9rliqxLPsf0[/youtube]

Wspomnienie św. Ludwika IX, króla

Cytuj
Cari fratelli e sorelle!

„A teraz, królowie, rozumiejcie: uczcie się, którzy sądzicie ziemię. Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem” (Psalm II, 10-11). Niewielu władców chrześcijańskich wcieliło w życie tak wszechstronnie słowa Psalmisty Pańskiego jak syn Ludwika VIII Lwa i świętej Blanki Kastylijskiej – perła Domu Kapetyngów, po śmierci którego kolejni królowie mogli poszczycić się, iż ród swój wiodą z „dynastii świętego Ludwika”.

Umiłowani Bracia i Siostry w tą niedzielę wspominać będziemy świętego kościoła katolickiego św. Ludwika IX, który zapisał się jako cnotliwy, bogobojny, sprawiegliwy oraz odważny władca stając się tym samy wzorem wszystkich cnót monarszych.

Książę Ludwik był drugim synem Ludwika, syna króla Francji Filipa II, który po śmierci ojca został koronowany jako Ludwik VIII. Jego matką była Blanka, córka Alfonsa VIII króla Kastylii i Eleonory, córki Henryka II króla Anglii. Urodzony w posiadłości ojca w Poissy dnia 25 kwietnia 1214 roku. Młody Ludwik otrzymał imię po ojcu, został następcą tronu w wieku czterech lat, po śmierci swojego starszego brat Filip.Ludwik pełnię władzy objął dopiero w 1235 roku, w wieku około dwudziestu dwóch lat. Rok wczyśniej młody władca poślubił Małgoerzatę Prowansalską. Za jego rządów Francja kwitła gospodarczo, rozwijały się miasta, życie kulturalne i artystyczne. Znany z rycerskości i szlachetności monarcha, był politykiem rozważnym zarówno w polityce zagranicznej, jak i krajowej. Zreformował administrację i sądownictwo, powołał parlament, przeciwstawiał się korupcji urzędniczej.

Ludwik charakteryzował się pokojowym nastawieniem. Godził liczne spory między skłóconymi rodami szlacheckimi wewnątrz Francji, jak również spory międzynarodowe. Doprowadził do zażegnania wzajemnych pretensji terytorialnych Francji z Aragonią i z dynastią Plantagenetów, w osobie króla Anglii Henryka III. Był on również głęboko religijny.Dostosowując się do zaleceń Soboru Laterańskiego IV, zakazał pojedynków i wojen prywatnych. Ufundował wiele dzieł charytatywnych, a nawet sam posługiwał chorym i rozdawał żywność żebrakom. Żył tak skromnie, że nazywany był przez niektórych królem mnichów. Angażował się w wojny krzyżowe. W 1250 r. dostał się do niewoli muzułmańskiej. Po kilku latach został z niej wykupiony.

W 1254 r. powrócił do Francji. Zmarł zaraziwszy się tyfusem podczas kolejnej wyprawy krzyżowej na przedmieściach Tunisu, gdzie pragnął nawrócić na chrześcijaństwo tamtejszego emira. Jego ciało przewieziono do Paryża. Święty monarcha, którego Duch Święty pouczył słowami: „Szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości” (Psalm XLIV, 3-5), do końca swych dni trwał w wypełnianiu swoich obowiązków.
Kanonizowany w 1297 r. przez papieża Bonifacego VIII. Jest patronem jezuitów, franciszkanów, Paryża, Monachium, Berlina oraz wszystkich miejscowości we Francji wywodzących swą nazwę od jego imienia.

Postać św. Ludwika jest przykładem na to, że żyjąc według przykazań kościoła i zachowując pełnię wszystkich cnót, możliwym jest bycie monarchą doskonały. Dzisiejszy dzień przeznaczmy na refleksję nad postacią świętego Ludwika. Niechaj każdy panujący rozważy w swym sercu swe uczynki i niechaj w swych postępowaniach kieruje się chrześcijańskim dobrem i troską o dobrobyt swego kraju oraz ludu w nim zamieszkującym. Niechaj łaski i pokój Boży kieruje sercami wszystkich monarchów oraz mieszkańców ich państw.

/-/ Lorenzo Pietro de Medici
Kardynał Kamerling
.

45

Szanowna Szlachto, Drodzy Toskańczycy!

Jak widzieliście niedawno przysposobiłem do prześwietnego Rodu Naszego Medyceuszy Szlachetną Damę Izabelle Barraza Quiro. Niestety z przyczyn przeoczeń Mych muszę unieważnić owe postanowienie. Jako, że nad każdym duchownym stoi prawo Matki Naszej Kościoła, z wielką pokorą wykonuję polecenia Pana Naszego Ojca Świętego Sykstusa. Jako, że Ma proklamacja w świetle Prawa Kanonicznego jest nieważna i niezgodna z wolą Jego Świątobliwości, postanawiam co następuję.

My Lorenzo Pietro I de Medici, Wielki Książę Toskanii, Książę Florencji, Hrabia Bari, Pan Segesty, Kardynał Kamerling Stolicy Apostolskiej et, etc, etc. w trosce o latorośl Naszą Umiłowaną córkę Izabellę Marię Zofię przekazujemy ją pod opiekę Syna Naszego Augusta Medycejskiego Księcia Barii i prosimy aby w naszym imieniu roztoczył nad Nią opiekę i włączył do Rodu Medycejskiego jako jej Ojciec. Roztocz nad Nią opiekę i niech pod Twym ojcowskim okiem wzrasta w szacunku dla tradycji toskańskich i chrześcijańskich ku chwale Rodu Medyceuszy.


Niech Bóg Ci błogosławi!

/-/ Lorenzo Pietro I de Medici.
Wielki Książę Toskanii, Książę Florencji, Hrabia Bari, Pan Segesty etc, etc.


Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 17