Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 [10]
91
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Giovanni Battista Aldobrandini dnia Czwartek, 07 Maj 2015, 11:33:19 »
Wasza Książęca Mość!

Wymóg świeckości książąt dyskryminowałby duchownych, których jest większość w Rotrii. Wiele osób wybiera ten kraj właśnie ze względu na drogę duchowną. Świeckość państwa? Rotria jest Państwem Kościelnym z samej nazwy. Kościół Rotryjski i Państwo Kościelne są nieodłącznie ze sobą złączone.

Natomiast co do parlamentu - był to alternatywny pomysł popierany także przez Jego Świątobliwość. Widzę to tak: Signoria składająca się z lenników Patriarchy oraz kardynałów - Książąt Rotrii, która obraduje nad dokumentami patriarszymi dotyczącymi wyłącznie państwa. Może je przyjąć bądź jednogłośnie odrzucić.

Tylko czy odrzucenie miało by być ostateczne, bezwzględne?
92
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Adriano Vittorino dnia Czwartek, 07 Maj 2015, 10:04:58 »
Dostojni,

ja apeluje tylko o uwzględnienie świeckiego aspektu państwa. Nie może być tak, ze także w sprawach państwowych wszystkie decyzje podejmują duchowni. Pomysł parlamentem/radą złożoną z książąt lennych jest jednym z dobrych rozwiązań tej kwestii.
Nie wiem czy nie powinno się wymagać by do objęcia księstwa wymagana była świeckość kandydata.
Także urzędy, które nie mają kościelnego charakteru mogłyby być obsadzane przez świeckich (oczywiście w miarę możliwości personalnych).
93
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Giovanni Battista Aldobrandini dnia Środa, 06 Maj 2015, 21:22:35 »
W Rotrii kolegialne tworzenie prawa jest pozbawione sensu zwłaszcza patrząc na to, że w realnym Państwie Kościelnym papież miał władze absolutną. Kuria to zbędny urząd. Co robi Gonfaloniere? Jedną defilade na kilka miesięcy? Co robi Mecenas? Powoła urzędnika raz na kilka miesięcy? Realnie potrzebny jest tylko sekretarz stanu do pomocy i reprezentacji w sprawach zagranicznych.


Jeżeli już quasi parlament to składający się z książąt lennych, ale mający tylko prawa weta co do konstytucji apostolskich. I to jednogłośnego oraz względnego.

Zresztą Sobory i Synody mają uprawnienia prawotwórcze. Po co dawać je kolejnym organom? Naprawdę nie mnóżmy bytów ponad potrzeby.
94
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Aleksander IV dnia Środa, 06 Maj 2015, 20:30:41 »
Nic z góry nie zostało ustalone. Gdyby tak było, korzystając z aktualnie przysługujących nam uprawnień, przeprowadzilibyśmy reformy. Wiedząc jednak, że żaden człowiek nie jest doskonały, postanowiliśmy oprzeć się o mądrość Ojców Soborowych, aby wypracować najlepszy i najkorzystniejszy model dla III Państwa Kościelnego.

W kwestiach poruszonych przez Monsignore Bertellego:
1. Herb ma z definicji być oznaką Państwa Kościelnego używaną wyłącznie przez patriarchę, np.: w dokumentach, aktach prawa wydawanych przez patriarchę lub przez niego podpisywanych, zaproszeniach, notach dyplomatycznych - słowem we wszystkich oficjalnych aktywnościach, które podejmuje Patriarcha. Zaś godło w postaci tiary patriarszej i kluczy, będzie używane przez urzędników państwowych, jako insygnium Państwa Kościelnego. W rozporządzeniach, przemowach, etc... Stąd to rozdzielenie.

2. Co do nazwy bulli, popieramy propozycję zmiany.

3. W kwestii władzy ustawodawczej, mamy następującą propozycję: Synod Powszechny, w którym prawo głosu przysługiwać będzie wszystkim duchownym w stopniu prezbitera i biskupa, będzie zatwierdzał, bądź nie, ustawy proponowane przez Patriarchę lub Kancelarię Apostolską. Pozwoli to pobudzić aktywność na polu legislacyjnym.

4. W kwestii samej Kancelarii Apostolskiej - proponujemy zmianę nazwy na Kamerę Apostolską, na czele której stanie Kamerling, a jej skład będzie przez niego ustalany. Kamerling będzie wydawał rozporządzenia w imieniu całej kamery w granicach jego uprawnień, które będą kontrasygnowane przez poszczególnych urzędników Kamery. Generalnie, głównym uprawnieniem Kamery Apostolskiej będzie władza wykonawcza w stosunku do państwa: polityka wewnętrzna, kultura, wojsko, sprawy zagraniczne, wykonywanie ustaw. Kamera powinna składać się z: Kamerlinga, Sekretarza Stanu, Mecenasa Patriarszego i Gonfaloniere Wojsk.

5. Obywatelstwa nie powinno być, bo jest to nowożytny wynalazek, nieprzystający do naszego klimatu. Wszelkie prawa obywatelskie w stosunku do państwa, będą przysługiwały duchownym. Chodzi tu przede wszystkim o prawo głosu na soborach i synodach. Zaś prawa człowieka, w postaci poszanowania życia i zdrowia, wolności i własności, powinny na równej zasadzie przysługiwać wszystkim mieszkańcom. Prawdopodobnie bullę powinno się wzbogacić o podstawowe prawa przysługujące mieszkańcom i osobom przebywającym w Rotrii, takie jak wspomniane wcześniej, z zastrzeżeniem, iż mogą być one ograniczone, bądź odebrane wyłącznie decyzją władzy sądowniczej.
95
Aleksander IV / Powołanie administratora apostolskiego archidiecezji walenckiej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Giovanni Battista Aldobrandini dnia Środa, 06 Maj 2015, 20:19:48 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.

§ 1.
Mianujemy prezbitera Juana Jose Villagómeza administratorem apostolskim archidiecezji Walencji.

§ 2.
Brewe nasze zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die VI, mensis Maius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.


96
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Giovanni Battista Aldobrandini dnia Środa, 06 Maj 2015, 20:17:25 »
Odniosłem się do Brata uwag, a Brat ich nie skomentował.
97
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez x. Giuseppe Bertelli dnia Środa, 06 Maj 2015, 18:37:34 »
No to po co jest Sobór jeżeli wszystko jest już z góry ustalone?
98
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Giovanni Battista Aldobrandini dnia Środa, 06 Maj 2015, 18:26:11 »
1. Kwestia nazwy - jak najbardziej do dyskusji.
2. Kancelaria Apostolska będzie tylko organem doradczym. Nie będzie miała władzy ustawodawczej, bo to nie funkcjonuje. Najlepiej działa jednoosobowy legislator jakim jest Patriarcha. Kuria nie pracuje od czasu Wicekanclerza Berdena, a więc ponad pół roku.
3. Kwestie godła i herbu - jedno będzie stale,  jedno zależne od pontyfikatu Patriarchy.
4. Prawo zwyczajowe jest niespisane. Gdy jest spisane to jest prawem pisanym.
5. Wojsko będzie regulowane konstytucją apostolską o charakterze szczególnym.
6. Urzędnicy kulturalni będą podlegli bezpośrednio Patriarsze oraz Kanclerzowi.


Żadnych komisji nie będzie,  Jego Świątobliwość wyraził się jasno i  ostatecznie.
99
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez x. Giuseppe Bertelli dnia Środa, 06 Maj 2015, 17:29:56 »
Czcigodni Ojcowie Soborowi!

Na początku chciałbym nawiązać do nazwy. Mandatum novum - nowe przykazanie. W budowie słowotwórczej tego wyrazu możemy wyodrębnić wyraz podstawowy, którym jest przykazać. Co zatem znaczy owo przykazać? Znaczy to wydać rozkaz, kazać. Bulla jest niejako rozkazem, ale niektórzy mogą uważać, że ma ono raczej zabarwienie pejoratywne. Może się więc źle kojarzyć. Według mnie bardziej znamienną nazwą będą słowa przewodnie encykliki Leona XIII, "Rerum Novarum" - rzeczom nowym, przemianom.

Co z Kurią? Czy nie będzie już miała władzy ustawodawczej? Czy Patriarcha stanie się władcą absolutnym? Co z obywatelami? Czy nie będą już mieli prawa głosu?

Kolejnym pytaniem, które nasuwa się po przeczytaniu owej bulli, jest fakt, iż mamy mieć nowe godło i herb? Czy nie możemy mieć tylko herbu, albo tylko godła? Nie widzę potrzeby, żeby istniały oba rodzaje. Nawet w realnych państwach nie jest to praktykowane.

W artykule 6 powyższej bulli napisane jest o źródłach prawa zwyczajowego? Czy będą one spisane? W artykule 10 brakuje mi wspomnienia o przysiędze obywatelskiej względem Patriarchy. Dlaczego prawa i obowiązki zostały tak mocno okrojone? Gdzie podział się rozdział traktujący o Kościele Rotryjskim? Nie podoba mi się pomysł o Kancelarii Apostolskiej. Dlaczego jej skład został okrojony? Co z kulturą i wojskiem?

Wnoszę o powołanie Komisji, której celem będzie przygotowanie nowego projektu tej ustawy zasadniczej.
100
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Giovanni Battista Aldobrandini dnia Środa, 06 Maj 2015, 14:57:00 »
Tak.
Strony: 1 ... 8 9 [10]