Pałac i Bazylika Laterańska

Działy podrzędne

[-] Kolegium Kardynalskie

[-] Koronacje Patriarsze

[-] Kreacje Biskupie

wątkach,

(1/3) > >>

[1] Bazylika Laterańska

[2] Hai!

[3] Inauguracja Świętego Soboru Florenckiego II

[4] Święto św. Marka Ewangelisty

[5] Audiencja Jego Świątobliwości Aleksandra IV w święto Zmartwychwstania Pańskiego

[6] Uroczystość Wielkiej Soboty Zmartwychwstania Pańskiego

[7] Uroczystość Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pańskiej

[8] Uroczystość Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej

[9] Uroczystość II Niedzieli Męki Pańskiej, to jest Niedzieli Palmowej

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej