II Sobór Trydencki

wątkach,

(1/2) > >>

[1] Tematy Obrad

[2] Dokumenty Patriarsze dotyczące Soboru

[3] Adhortacja

[4] Dysputa X: Poprawki do CIC

[5] Debata XI: Ceremoniał Uroczystości Kościoła Rotryjskiego.

[6] Dysputa VI: Aktualizacja Rytuału Laterańskiego

[7] Temat specjalny II: Poradnik dla nowych obywateli

[8] Dysputa VII: Rytuały zakonne

[9] Dysputa IX: Nałożenie na parafie obowiązku prowadzenia ksiąg

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej