Autor Wątek: Ustawa Synodu Powszechnego o obywatelstwie Rotryjskim  (Przeczytany 589 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Canonicus Arthuro de Catalan

 • Przyjaciel kraju
 • ****
 • Wiadomości: 273
 • Reputacja +0/-0
  • Komunikator ICQ - 9784409
  • Zobacz profil
Ustawa Synodu Powszechnego o obywatelstwie Rotryjskim
« dnia: Wtorek, 21 Gru 2010, 21:17:16 »
Cytuj
Ustawa Synodu Powszechnego
o obywatelstwie Rotryjskim

Art. 1.
1. Niniejsza ustawa normuje, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa rotryjskiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
2. Osoby, które otrzymały obywatelstwo, przed wejściem w życie niniejszej ustawy zachowują je na zasadach weń określonych.

Art. 2.
1. Obywatelstwo może otrzymać osoba, która zamieszkuje Państwo Kościelne Rotria nie krócej niż 14 dni.
(Art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Bullą Patriarchy o zmianie Ustawy Synodu Powszechnego o obywatelstwie rotryjskim z dnia 24 sierpnia 2011 Roku Pańskiego.)
2. Skreślony.   
(Art. 2 ust. 2 skreślony na mocy Bulli Patriarchy o zmianie Ustawy Synodu Powszechnego o obywatelstwie rotryjskim z dnia 8 października 2011 Roku Pańskiego)
3. Skreślony.
(Art. 2 ust. 2 skreślony na mocy Bulli Patriarchy o zmianie Ustawy Synodu Powszechnego o obywatelstwie rotryjskim z dnia 8 października 2011 Roku Pańskiego)
4. Patriarcha nabywa obywatelstwo z chwilą wyboru i zachowuje je po upływie kadencji.

Art. 3.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w przewidzianym lokalnym zwyczajem miejscu publicznym.
2. Wniosek winien zawierać imię, nazwisko, deklarowaną narodowość wirtualną, oświadczenie o posiadanych obywatelstwach państw obcych, pełnionych funkcjach poza granicami Państwa Kościelnego oraz uzasadnienie.
(Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Bullą Patriarchy o zmianie Ustawy Synodu Powszechnego o obywatelstwie rotryjskim z dnia 24 sierpnia 2011 Roku Pańskiego.)
3. Skreślony.
(Art. 3 ust. 3 skreślony na mocy Bulli z dnia 24 sierpnia 2011 Roku Pańskiego)

Art. 4.
1. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych zwracany jest niezwłocznie wnioskodawcy celem uzupełnienia.
2. Nadanie obywatelstwa pomimo braków formalnych we wniosku jest nieważne z mocy prawa.
(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Bullą Patriarchy o zmianie Ustawy Synodu Powszechnego o obywatelstwie rotryjskim z dnia 24 sierpnia 2011 Roku Pańskiego.)

Art. 5.
1. Obywatelstwo nadaje Patriarcha.
2. Nabycie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi o następującej treści "Przysięgam uroczyście wierność Patriarsze, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości." Przysięga może być złożona z zawarciem formuł dodatkowych zwyczajowo przyjętych, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2.
(Art. 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Bullą Patriarchy o zmianie Ustawy Synodu Powszechnego o obywatelstwie rotryjskim z dnia 24 sierpnia 2011 Roku Pańskiego.)
3. Patriarcha w drodze dekretu może upoważnić organ bądź osobę fizyczną do czynności określanych niniejszą ustawą.

Art. 6.
1. Utrata obywatelstwa następuje z mocy prawa wskutek:
a. zrzeczenia się obywatelstwa,
b. poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa,
c. rażącego sprzeniewierzenia się złożonej przysiędze obywatelskiej.
d. posiadania więcej niż jednej tożsamości w systemach informatycznych i miejscach publicznych Państwa Kościelnego Rotria.
2. Utratę obywatelstwa potwierdza Patriarcha.
3. Patriarcha może pozbawić obywatelstwa obywatela nieaktywnego.

Art. 7.
1. W ciągu 30 dni od dnia wejścia przedmiotowej ustawy osoby posiadające obywatelstwo rotryjskie na podstawie winny potwierdzić swą aktywność w drodze odpowiedniego oświadczenia na forum.
2. Obywatelstwo rotryjskie wygasa z mocy prawa wobec osób, które nie spełniły terminowo wymogów określonych w ust. 1.

Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2010 roku.
« Ostatnia zmiana: Sobota, 08 Paź 2011, 19:26:58 wysłana przez Ewaryst I »
Arthuro de Catalan

Offline Michael von Lichtenstein

 • Przyjaciel kraju
 • ****
 • Wiadomości: 301
 • Reputacja +0/-0
  • Zobacz profil
  • www.teutonia.one.pl
  • Email
Odp: Ustawa Synodu Powszechnego o obywatelstwie Rotryjskim
« Odpowiedź #1 dnia: Wtorek, 21 Gru 2010, 21:20:58 »
(-) Celestyn I,
     Patriarcha Rotrii.
(-) Michael von Lichtenstein h. Wąż,
     Król Teutonii
     Diuk Księżycowych Klifów
     Baron Naservii