Autor Wątek: BULLA PATRIARCHY o orderach i odznaczeniach  (Przeczytany 393 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Michael von Lichtenstein

  • Przyjaciel kraju
  • ****
  • Wiadomości: 301
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
    • www.teutonia.one.pl
    • Email
BULLA PATRIARCHY o orderach i odznaczeniach
« dnia: Czwartek, 13 Sty 2011, 16:55:34 »
Bulla Patriarchy
o orderach i odznaczeniach

My Celestyn I, Patriarcha Rotrii ustanawiamy niniejsze ordery i odznaczenia, jako uhonorowanie zasług  obecnych i przyszłych pokoleń Naszych poddanych.

PRZEPISY OGÓLNE
Artykuł I.

1.   Ordery i odznaczenia nadaje Patriarcha z własnej inicjatywy.
2.   Ordery i odznaczenia nadaje się wyłącznie obywatelom Rotryjskim w uznaniu ich zasług na rzecz Państwa Kościelnego Rotria, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej bulli przewidzianych.
3.   Patriarcha wręcza ordery i odznaczenia osobiście, bądź za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego stosownym ordonansem.

Artykuł II.

1.   Ordery i odznaczenia traci się z mocy prawa w przypadku ich skutecznego zrzeczenia się w miejscu publicznym bądź złożenia ich na ręce Patriarchy.
2.   Zrzeczenie się orderów i odznaczeń jest skuteczne po upływie dwudziestu czterech godzin od jego dokonania.
3.   Utratę orderów i odznaczeń potwierdza Patriarcha.
4.   Patriarcha może odebrać ordery i odznaczenia, pojedynczo bądź w całości  w przypadku:
a)   niedochowania wierności Patriarsze lub Państwu Kościelnemu Rotria,
b)   skazania za czyn przestępny,
c)   działania na niekorzyść wizerunku Państwa Kościelnego,
d)   utraty obywatelstwa rotryjskiego,
e)   innych zdarzeń i zachowań zasługujących na szczególne potępienie.

ORDERY
Artykuł III.
1.   Order Pierwszego Króla Gregoriusa nadawany jest całokształt wieloletniej pracy na rzecz rozwoju i chwały Państwa Kościelnego, zarówno na polu cywilnym jak i wojskowym, okupionej szczególna aktywnością i wysiłkiem.
2.   Order Pierwszego Króla Gregoriusa dzieli się na pięć, kolejno nadawanych klas:
a)   Klasa I - Krzyż Wielki Orderu  Pierwszego Króla Gregoriusa z Szarfą
b)   Klasa II - Krzyż Komandorski z Mitrą Orderu  Pierwszego Króla Gregoriusa
c)   Klasa III – Krzyż Komandorski Orderu  Pierwszego Króla Gregoriusa
d)   Klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu  Pierwszego Króla Gregoriusa
e)   Klasa V  Krzyż Rycerski Orderu  Pierwszego Króla Gregoriusa

Artykuł IV.
1.   Order Triregnum nadawany w uznaniu niezachwianej wierności Patriarsze i szczególnych zasług położonych na rzecz umacniania i budowania chwały Monarchii Rotryjskiej
2.   Order Triregnum dzieli się na pięć kolejno nadawanych klas:
a)   Klasa I – Krzyż Wielki Orderu Triregnum z Pasem
b)   Klasa II  - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Triregnum
c)   Klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Triregnum
d)   Klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Triregnum
e)   Klasa V – Krzyż Rycerski Orderu Triregnum

Artykuł V.
1.   Order Consili Synodiae przyznawany jest mężom stanu za działalność parlamentarną, w szczególności za wkład w działalność legislacyjną.
2.   Order Consili Synodiae dzieli się na cztery klasy:
a)   Klasa I – Złoty Order Consili Synodiae z Mitrą
b)   Klasa II – Złoty Order Consili Synodiae
c)   Klasa III – Srebrny Order Consili Synodiae
d)   Klasa IV – Brązowy Order Consili Synodiae


Artykuł VI.
Order Adiuvatorium et Pax nadawany jest obywatelom państw trzecich  za szczególne zasługi na rzecz budowy międzynarodowej przyjaźni i współpracy.

ODZNACZENIA
Artykuł VII.
1.   Krzyż Zasługi nadaje się obywatelom wykazującym się trwałą aktywnością w rozmaitych dziedzinach życia państwa.
2.   Krzyż Zasługi dzieli się na cztery stopnie:
a)   Złoty Krzyż Zasługi z Mitrą
b)   Złoty Krzyż Zasługi
c)   Srebrny Krzyż Zasługi
d)   Brązowy Krzyż Zasługi

Artykuł VIII.
1.   Medal Eruditio et Ars nadaje się za osiągnięcia w rozwoju Rotryjskiej nauki i sztuki.
2.   Medal Eruditio et Ars dzieli się na trzy stopnie:
a)   Złoty Medal Eruditio et Ars – za wybitne osiągnięcia
b)   Srebrny medal Eruditio et Ars – za znaczne osiągnięcia
c)   Brązowy Medal Eruditio et Ars -  za ponadprzeciętne osiągnięcia


Artykuł IX.
1.   Krzyż Militio pro Rotria nadawany jest za osiągnięcia na rzecz rozwoju sił zbrojnych i obronności Państwa Kościelnego.
2.   Krzyż Militio pro Rotria dzieli się na trzy stopnie:
a)   Krzyż Złoty Militio pro Rotria – za wybitne osiągnięcia
b)   Krzyż Srebrny Militio pro Rotria – za znaczne osiągnięcia
c)   Krzyż Brązowy Militio pro Rotria – za ponadprzeciętne osiągnięcia

Artykuł X.
1.   Medal Aequitas  nadaje się w uznaniu osiągnięć położonych na rzecz rozwoju systemu prawnego państwa Kościelnego  oraz pracy włożonej w rozwój i wzbogacanie kultury prawnej.
2.   Medal Aequitas  dzieli się na trzy stopnie:
a)   Złoty Medal Aequitas  – za wybitne osiągnięcia
b)   Srebrny Medal Aequitas  – za znaczne osiągnięcia
c)   Brązowy Medal Aequitas  – za ponadprzeciętne osiągnięcia

Artykuł XI.
1.   Medal Diverbii nadaje się obywatelom rotryjskim za ofiarną i owocną służbę dyplomatyczną oraz budowanie partnerskich z państwami trzecimi.
2.   Medal Diverbii dzieli się na trzy stopnie:
a)   Złoty Medal Diverbii – za wybitne osiągnięcia
b)   Srebrny Medal Diverbii – za znaczne osiągnięcia
c)   Brązowy Medal Diverbii – za ponadprzeciętne osiągnięcia

Artykuł XII.
1.   Medal Inventionis et Motio nadaje się myślicielom, działaczom tak społecznym jak i politycznym, twórcom nowych idei, które odcisnęły swoje znamię na Państwie Kościelnym.
2.   Medal Inventionis dzieli się na cztery stopnie:
a)   Złoty Medal Inventionis et Motio z Mitrą
b)   Złoty Medal Inventionis et Motio
c)   Srebrny Medal Inventionis et Motio
d)   Brązowy Medal Inventionis et Motio

PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł XIII.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Celestyn I,
     Patriarcha Rotrii.
(-) Michael von Lichtenstein h. Wąż,
     Król Teutonii
     Diuk Księżycowych Klifów
     Baron Naservii