Autor Wątek: TRAKTAT z Królestwem Trizondalu  (Przeczytany 300 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Vittorio Paolino

 • Obywatel
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 2537
 • Reputacja +5/-0
  • Status GG
  • Zobacz profil
  • Królestwo Surmeńskie
  • Email
TRAKTAT z Królestwem Trizondalu
« dnia: Środa, 13 Lip 2011, 01:51:00 »
Cytuj
Trizopolis, 27 maja 2010 r.

Traktat o wzajemnym uznaniu Królestwa Trizondalu i Państwa Kościelnego Rotria

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Trizondalu a Państwem Kościelnym Rotria.

Art. 2.
Królestwo Trizondalu oraz Państwo Kościelne Rotria postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediacje do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Art. 5.
Żaden spór nie może dotyczyć działań władz państwowych jednej ze stron na swoim własnym terytorium.

Art. 6.
Królestwo Trizondalu w stosunkach dyplomatycznych reprezentuje Premier.

Art. 7.
Państwo Kościelne Rotria w stosunkach dyplomatycznych reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 8.
Na terenie Królestwa Trizondalu interesy Państwa Kościelnego Rotria oraz jego obywateli reprezentuje Ambasador Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 9.
Na terenie Państwa Kościelnego Rotria interesy Królestwa Trizondalu oraz jego obywateli reprezentuje Ambasador Królestwa Trizondalu.

Art. 10.
Ambasadora Królestwa Trizondalu w Państwie Kościelnym Rotria proponuje Premier Królestwa Trizondalu.

Art. 11.
Ambasador Królestwa Trizondalu musi zostać zaaprobowany i uznany za persona grata przez władze Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 12.
Ambasadora Państwa Kościelnego Rotria w Królestwie Trizondalu proponuje Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 13.
Ambasador Państwa Kościelnego Rotria musi zostać zaaprobowany i uznany za persona grata przez władze Królestwa Trizondalu.

Art. 14.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 15.
Ambasador nie może w kraju, do którego został oddelegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet chroni także majątek Ambasadora.

Art. 16.
Strony zobowiązują się do rozstrzygania na drodze dyplomatycznej sporów związanych z postępowaniem ambasadorów na terytorium państwa przyjmującego. Kwestia immunitetu ambasadorów stanie się przedmiotem odrębnych negocjacji po unormowaniu tych kwestii w prawie wewnętrznym każdej ze stron. Immunitet Ambasadora zostaje ograniczony, jeśli bierze on udział w życiu publicznym kraju, do którego został oddelegowany. Wówczas może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania popełnione podczas swojej aktywności nie związanej z funkcją Ambasadora.

Art. 17.
Władze Królestwa Trizondalu oraz Państwa Kościelnego Rotria zobowiązują się do przestrzegania postanowień powyższego traktatu.

Art. 18.
Inne stosunki między państwami regulować będą dodatkowe umowy. Ewentualne dalsze umowy o współpracy zostaną wynegocjowane przez upełnomocnionych przedstawicieli Stron i zostaną podpisane i ratyfikowane w odpowiednim trybie.

Art. 19.
Traktat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez odpowiednie władze państwowe każdej ze Stron w trybie przyjętym przez Strony zgodnie z ich wewnętrznym prawem. Każda ze stron notyfikuje drugą stronę o fakcie ratyfikowania traktatu.

Art. 20.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby, nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 21.
Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia traktatu poprzez złożenie stosownego oświadczenia na ręce osób, określonych w art. 6 i 7. Traktat traci moc po upływie 3 dni od chwili złożenia oświadczenia.

Art. 22.
Treść Traktatu znajdzie się na stronach internetowych państw będących jego sygnatariuszami w przeciągu 7 dni od ratyfikacji przez dane państwo. Zostanie także streszczona przez oficjalne organy prasowe każdego z państw o ile dane państwo takowe posiada. Informacja o ratyfikacji traktatu zostanie przekazana obywatelom danego państwa.

z upoważnienia JŚ Patriarchy Aleksandra II,
(-) ks. dr Viktorjos P. apo Zep,
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria

(-) Jego Królewska Mość Marcin I
Król Trizondalu

(~) Tomasz Sokołowicz
Premier Królestwa Trizondalu

Jego Książęca Wysokość
Vittorio Paolino
,
król senior Surmenii, książę Urbino, etc.