Autor Wątek: TRAKTAT z Demokracją Surmeńską  (Przeczytany 311 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Vittorio Paolino

 • Obywatel
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 2537
 • Reputacja +5/-0
  • Status GG
  • Zobacz profil
  • Królestwo Surmeńskie
  • Email
TRAKTAT z Demokracją Surmeńską
« dnia: Niedziela, 31 Lip 2011, 23:45:20 »
Cytuj
Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Demokracją Surmeńską

Wysokie Układające się Strony:
Aleksandros Patrikjosigos, Tesmoteta Spraw Zagranicznych Demokracji Surmeńskiej, w imieniu własnym i Demokracji Surmeńskiej,
oraz
Jego Wysokość Viktorjos P. apo Zep, Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria, w imieniu własnym, Jego Świątobliwości Patriarchy Aleksandra II i Państwa Kościelnego Rotria,
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów lub urzędników odpowiedniego szczebla.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Państwa Kościelnego Rotria w Demokracji Surmeńskiej oraz przedstawicielstwa Demokracji Surmeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunutitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji pańtwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 pkt. b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań
zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Z upoważnienia JŚ Patriarchy Aleksandra II,
(-) ks. dr Viktorjos P. apo Zep,
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria


W imieniu Demokracji Surmeńskiej:

(-) Aleksandros Patrikjosigos,
Tesmoteta Dyplomacji


Jego Książęca Wysokość
Vittorio Paolino
,
król senior Surmenii, książę Urbino, etc.