Autor Wątek: Konstytucja Państwa Kościelnego - Klemens II  (Przeczytany 496 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Pafnucy von Pyongyang

  • Prezbiter
  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1850
  • Reputacja +2/-0
    • Zobacz profil
    • Email
Konstytucja Państwa Kościelnego - Klemens II
« dnia: Czwartek, 11 Paź 2012, 20:29:24 »
PreambułaMając na względzie poszanowanie historii wiary chrześcijańskiej,
jej wartości, tradycje, oraz priorytety w trosce o przyszłość naszego kraju
My obywatele Rotrii ustanawiamy niniejszą konstytucję dla gwarancji
podstawowych praw ludzkich, obywatelskich, wyznaniowych
Aby działanie organów państwowych było oparte na uniwersalnych zasadach
społecznych, a także specjalnych doktrynach odpowiednich poszczególnym organom.

Rozdział I
Państwo

Art.1
Państwa pełna nazwa brzmi Państwo Kościelne Rotria (dalej zwana Rotrią).

Art. 2
Rotria jest teokracją elekcyjną.

Art. 3
1. Flaga Rotrii jest przedstawiona w załączniku 1.
2. Godło Rotrii jest przedstawione w załączniku 2.
3. Hymnem Rotrii jest utwór „Herzliebster Jesu”, tekst i melodia załączone w załączniku 3
4. Flaga, Godło i Hymn są nierozłącznymi elementami państwowości, oraz władzy Rotrii i podlegają ochronie prawnej.

Art. 4
Rotria jest państwem-miastem, położonym między Monarchią Austro-Węgier od wschodu, Tauchirą pod przewodnictwem Natanii od południa, a także Monderią z zachodu, północnego zadodu i północy.

Art. 5
W Rotrii językiem urzędowym jest Język Polski. Uznawana jest tytulatura w językach Polskim, Łacińskim i Niemieckim.

Art. 6
1. Konstytucja Rotrii jest niepodważalnym i najwyższym prawem w państwie.
2. Żadne akty prawne nie mogą być sprzeczne z konstytucją.

Art. 7
1. Szczególnie Zakazane jest istnienie organizacji odwołujących się do skrajnych ideologii nazizmu i komunizmu, organizacji nawołujących do łamania prawa, a także tych, które dopuszczają nienawiść rasową bądź międzynarodowościową.
2. Istnienie innych organizacji jest zgodne z prawem, lecz wymaga zarejestrowania przez Świętą Inkwizycję (system zatwierdzania określa inna ustawa).
3. Zakazane jest nawoływanie do skrajnych ideologii nazizmu i komunizmu, nawołujących do łamania prawa, a także tych, które dopuszczają nienawiść rasową bądź międzynarodowościową.

Art. 8
1. Siły Zbrojne Państwa Kościelnego Rotria jest to nazwa wyłączna dla Armii Rotrii
2. Siły Zbrojne Państwa Kościelnego podlegają Patriarsze lub osobie określonej w oddzielnym dekrecie.

Art. 9
1. Pełnię władzy w państwie sprawuje Patriarcha
2. Władzą Ustawodawczą jest Patriarcha, oraz Rady Pomocnicze, Władzę wykonawczą sprawuje Patriarcha i powołani przez niego ludzie wyznaczeni do specjalnych zadań.
3. Władzę sądowniczą Sprawuje Święte Oficjum, zwane Świętą Inkwizycją.Rozdział II
Patriarcha i Rady Pomocnicze


Art. 10
1. Głową Kościoła Rotijsko-Chrześcijańskiego jest Patriarcha.
2. Przywódcą Rotrii jest Patriarcha wybierany w specjalnych wyborach zwanych konklawe.

Art. 11
Patriarcha:
- Reprezentuje Rotrię
- Określa skład i kompetencje Rad Pomocniczych
- Sprawuje władze Ustawodawczą oraz Wykonawcza,
- Powołuje i odwołuje kapłanów, a także mianuje i odwołuje wyższych dostojników kościelnych.
- ustanawia i rozwiązuje instytucje państwowe, oraz powołuje i odwołuje osoby zarządzające nimi.
- ma moc prawodawstwa, oraz wydawania postanowień w sytuacjach nieokreślonych prawnie
- ma moc stosowania prawa amnestii, łaski oraz mianowania rpersona non gratar1;
- posiada władzę do tworzenia i znoszenia odznaczeń, oraz do ich nadawania, oraz odbierania
- w razie swojej nieobecności powołuje regenta pełniącego jego władzę do powrotu.

Art. 12
Uchwalone prawo może zostać anulowane, bądź cofnięte do ponownego rozpatrzenia na wniosek jednogłośny, Rady Pomocniczej, bądź Wielkiego Inkwizytora.

Art. 13
W razie bezpośredniego zagrożenia suwerenności Rotrii, zagrożenia spójności państwa, niebezpieczeństwa zagrożenia poprawnego funkcjonowania, a konstytucja i prawo nie pozwalają na załagodzenie problemu Patriarcha ma prawo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego: Stanu Wojennego, lub Stanu Wyjątkowego.

Art. 14
1. Władze Rotrii prowadzą politykę wewnętrzną i zewnętrzną Rotrii, w zakresie i na zasadach określanych przez Patriarchę w porozumieniu z Radami Pomocniczymi.
2. Władze składają się z Patriarchy, Rad Pomocniczych.Rozdział IV
Rady Pomocnicze i Inicjatywy prawne


Art. 16
1. Rady Pomocnicze mogą zostać rozwiązane przez Patriarchę, gdy członkowie Rady nie wywiązują swoich obowiązków w sposób należyty, jeśli co najmniej 2 członków jest nieaktywnych, a reszta nie utrzymuje w ryzach Rady. Na wniosek Wielkiego Inkwizytora, jako przewodnika Świętej Inkwizycji, gdzie Rada Inkwizycyjna jednogłośnie zadecydowała złożenie wniosku.
2. Rady Pomocnicze zostają zawieszone, bądź rozwiązane, gdy Święta Inkwizycja posiada przesłanki o korupcji, bądź łamaniu prawa przez członka, bądź członków rady. Zawieszenie, bądź rozwiązanie musi być adekwatne do zarzucanych czynów.

Art. 17
1. Pracami Rad Pomocniczych kieruje Szef Rady r16;Pomocniczejr17;(nazwa Pomocnicza jest zamienna i jest możliwość obrania nazwy dwóch głównych Rad, np. Szef Rady Wewnętrznej, etc. bądź innej w razie stworzenia innej, nowej)
2. Zwierzchnikiem wszystkich rad jest Patriarcha i to on sprawuje nadrzędną władzę nad wszystkimi.

Art. 18
Inicjatywę ustawodawczą posiadają:
- Patriarcha
- Rady Pomocnicze
- Grupa ponad 10% obywateli.

Art. 19
1. Uchwały zatwierdza ją wewnętrznie Rada Pomocnicza adekwatna dla ustawy, a następnie przesyła do finalnego zatwierdzenia przez Patriarchę.
2. Uchwała w ciągu 7 dni roboczych musi zostać podpisana przez Patriarchę i ogłoszona dla opinii publicznej.

Art. 20
1. W razie nie podpisania, bądź opublikowania uchwały zostają wysłane przez Świętą Inkwizycję 2 przypomnienia (wysłanych w rozbieżności czasowej 2 dni) o obowiązku.
2. W razie negacji przypomnień Patriarcha zostaje zdjęty z funkcji, oraz podany pod sąd.Rozdział V
Referenda


Art. 21
1. W sprawach o bardzo dużym znaczeniu dla Państwa i Obywateli zostaje zarządzone Referendum.
2. Referendum może zostać zarządzone przez Patriarchę z własnej inicjatywy, a przez Radę Pomocniczą w jednogłośnym głosowaniu, przez Świętą Inkwizycję w każdej sprawie, lecz na wniosek, co najmniej 5% społeczeństwa.Rozdział VI
Święta Inkwizycja


Art. 22
Święta Inkwizycja wydaje wyroki w imieniu Patriarchy i Rotrii.

Art. 23
Inkwizytor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez wyraźnej zgody Patriarchy, Wielkiego Inkwizytora, bądź W jednogłośnym głosowaniu Rady Inkwizycyjnej.

Art. 24
Święta Inkwizycja posiada dwa stopnie sądownicze:
- Wielka Inkwizycja
- Inkwizycja

Art. 25
Święta Inkwizycja zajmuje się:
- Strzeżeniem Praworządności
- Ściganiem przestępstw
- Rozstrzyganiem sporów

Art. 26
1. Obywatelem Rotrii może zostać każdy, kto zgłosi taką chęć.
2. Obywatelstwo nadaje Patriarcha, bądź osoba przez niego wyznaczona.

Art. 27
Żadna z wolności nie jest absolutna, a ograniczenie jakiejkolwiek może nastąpić tylko w ramach przewidzianych przez prawo.

Art.28
W każdym momencie postępowania procesowego oskarżony ma prawo do informacji o oskarżeniu wniesionym przeciw niemu. Ma też on prawo do korzystania z pomocy obrońcy.Rozdział VII
Prawa i Obowiązki Obywatela


Art. 29
Każdy obywatel ma prawo do płacenia podatków

Art. 30
Każdy obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy, a także nie łamiąc prawa.

Art. 31
Każdy obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie. Prawo może być ograniczone, w razie łamania prawa. A także, gdy naruszają, Art. 7 pow. dok.

Art. 32
1. Każdy obywatel ma prawo do wolności nauki i nauczania i do uprawiania sztuki.
2. Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji i idei.
3. Każdy obywatel ma prawo do przemieszczania się w obrębie państwa z wyłączeniem stref zamkniętych dla osób postronnych.
4. Każdy obywatel ma prawo do tajemnicy korespondencji i komunikowania się.

Art. 33
1. Każdy obywatel ma prawo do zakupu, nabycia, wynajęcia, posiadania, użycia, obciążania hipotecznego, sprzedaży, najmu oraz przenoszenia prywatnej własności lub jej dowolnej części.
2. Prywatna własność obejmuje dowolne dobro lub rzecz wartościową, materialną czy niematerialną, nieruchomość lub rzecz osobistą.
Art. 34
Każdy obywatel ma prawo do swobodnego wykonywania zawodu, profesji czy sposobu zarobkowania, zakładania i prowadzenia przedsięwzięć handlowych i produkcyjnych oraz rozprowadzania towarów i świadczenia usług.

Art.. 35
Każdy obywatel ma prawo do wchodzenia w wiążące umowy zawierające wyłącznie dobrowolnie przyjęte postanowienia.

Art. 36
Każdy obywatel ma prawo stowarzyszać się i wchodzić w porozumienia i spółki, związki i inne organizacje, jeśli ich cele są pokojowe i nie zakładają przemocy.
Rodział VIII
Konstytucja


Art. 37
Zmiana Konstytucji następuje:
1. Za zgodą Patriarchy i w głosowaniu Rad Pomocniczych (ilość głosów musi być 2/3)
2. Na drodze Referendum ogólnokrajowego.

Art. 38
Zmiana Konstytucji nie może wejść w życie wcześniej, niż po upływie miesiąca od dnia jej uchwalenia lub przyjęcia w drodze referendum.Załącznik I


Flaga RotriiZałącznik II


Godło Rotrii
Załącznik III


Hymn Rotrii
(dostępny po kliknięciu w poniższy obrazek)Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld? In was ü Missetaten
Bist du geraten?

Du wirst verspeit, geschlagen und verhöhnet,
Gegeißelt und mit Dornen scharf gekrönet,
Mit Essig, als man dich ans Kreuz gehenket,
Wirst du getränket.

Was ist die Ursach’ aller solcher Plagen?
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen!
Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet,
Was du erduldet.

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet fuer die Schafe,
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
Für seine Knechte.

Der Fromme stirbt, so recht und richtig wandelt;
Der Böse lebt, so wider Gott misshandelt;
Der Mensch verwirkt den Tod und ist entgangen,
Gott wird gefangen.

Ich war von Fuß auf voller Schand’ und Sünden,
Bis zu dem Scheitel war nichts Gut’s zu finden;
Daü hätt’ ich dort in der Hölle müßen
Ewiglich büßen.

O große Lieb’, o Lieb’ ohn’ alle Masse,
Die dich gebracht auf diese Marterstraße!
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du mußt leiden.

Ach, großer König, groß zu allen Zeiten,
Wie kann ich g’nugsam solche Treu’ ausbreiten!
Kein menschlich Herze mag sich dies ausdenken,
Was dir zu schenken.

Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen,
Mit was doch dein Erbarmen zu vergleichen;
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten
Im Werk erstatten?

Doch ist noch etwas, das dir angenehme:
Wenn ich des Fleisches Lüste dämpf’ und zähme,
Daß sie aufs neu’ mein Herze nicht entzünden
Mit alten Sünden.

Weil aber dies nicht steht in eignen Kräften,
Dem Kreuze die Begierden anzuheften,
So gib mir deinen Geist, der mich regiere,
Zum Guten führe!

Alsdann so werd’ ich deine Huld betrachten,
Aus Lieb’ zu dir die Welt ü nichts erachten.
Ich werde mich bemühen, deinen Willen
Stets zu erfüllen.

Ich werde dir zu Ehren alles wagen,
Kein Kreuz nicht achten, keine Schmach noch Plagen,
Nichts von Verfolgung, nichts von Todesschmerzen
Nehmen zu Herzen.

Dies alles, ob’s ü schlecht zwar ist zu schätzen,
Wirst du es doch nicht gar beiseitesetzen.
In Gnaden wirst du dies von mir annehmen,
Mich nicht beschämen.

Wenn dort, Herr Jesu, wird vor deinem Throne
Auf meinem Haupte stehn die Ehrenkrone,
Da will ich dir, wenn alles wird wohl klingen,
Lob und Dank singen.
(-) Xiądz Pafnucy Karolina von Pyongyang und von Salvepol-Nova Vita
    Kanonik Kapituły Bazyliki Laterańskiej, Sekretarz Księstwa Barii