Autor Wątek: Ustawa o Wojskach Patriarszych (unieważniona)  (Przeczytany 368 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Leon II

  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1354
  • Reputacja +1/-0
    • Status GG
    • Zobacz profil
    • Email
Ustawa o Wojskach Patriarszych (unieważniona)
« dnia: Sobota, 23 Lut 2013, 15:29:00 »
Cytuj
Akt uchylony Ustawą o Gwardii Apostolskiej z dnia 24 lipca 2013 roku.

Ustawa o Wojskach Patriarszych
uchwalona przez Signorię Rotryjską dnia 20 miesiąca lutego 2013 roku
z późniejszymi zmianami

Art.1.
Ustawa reguluje kwestie związane z siłami zbrojnymi Państwa Kościelnego Rotria.

Art.2.
1. Całość sił zbrojnych nazwana jest Wojskami Patriarszymi i podlega bezpośrednio Kongregacji Wojny, a pośrednio Patriarsze.
2. W czasie wojny i w stanach zagrożenia wojną Patriarcha powołuje Radę Wojenną, w skład której wchodzą:
a) Patriarcha;
b) Gonfaloniere Wojsk Patriarszych;
c) Dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk;
d) Ewentualnie dodatkowe osoby, które Patriarcha uzna za stosowne powołać.
3. Kompetencje Rady Wojennej dotyczą administrowania całością Wojsk Patriarszych i nadzorowaniu przebiegu działań wojennych.
4. Rada Wojenna ma charakter doradczo-wykonawczy, a najważniejszym organem decyzyjnym jest Patriarcha.

Art.3.
1. Wojska Patriarsze stanowią zbrojne ramię Państwa Kościelnego Rotria i są gwarantem niepodległości i suwerenności Narodu.
2. Zadania Wojsk Patriarszych:
a) ochrona bezpieczeństwa granic państwa,
b) obrona suwerenności i interesów Państwa i Narodu,
c) przeciwdziałanie aktom terroryzmu;
d) utrzymywanie porządku publicznego i egzekucja postanowień prawa;
e) dostarczenie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym przez żywioł lub wojnę;
f) dbanie o spokojny przebieg konklawe;
g) pełnienie funkcji reprezentacyjno-honorowych;
h) współdziałanie z międzynarodowymi jednostkami wojskowymi na zasadach określonych w ratyfikowanych aktach prawa międzynarodowego;
i) wykonywanie innych działań określonych przez osobne akty prawne.

Art.4.
Wojska Patriarsze dzielą się na:
- Gwardię Apostolską - zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa wewnętrznego, ochroną granic i interesów Państwa Kościelnego Rotria, a także pełni funkcje honorowe i reprezentacyjne w uroczystościach państwowych i kościelnych, porządkowe egzekwując przestrzeganie prawa. Jej dowódcą jest Kapitan Straży.
- Siły Zbrojne Księstw Lennych - jednostki wojskowe działające w granicach księstw lennych, powoływane i opłacane przez książęta panujące na danym terenie. Ich głównym zadaniem jest wspieranie Gwardii Apostolskiej w realizacji jej celów. Ich struktury powołuje książę lenny, odpowiadając przed Kongragacją Wojny, która jest władna ingerować w wojska lenników.

(brzmienie ustalone Ustawą o zmianie ustawy o Wojskach Patriarszych z dnia 27 lipca 2013 r.)

Art.5.
1. Wyróżnia się następujące stopnie wojskowe, przyporządkowane do odpowiedniego korpusu:
a) korpus żołnierzy:
- soldato (szeregowy);
- caporale (kapral);
- sergente (sierżant);
b) korpus oficerów młodszych:
- tenente (porucznik);
- capitano (kapitan);
c) korpus oficerów starszych:
- maggiore (major);
- colonnello (pułkownik);
d) korpus generałów:
- generale (generał);
2. Symbole stopni wojskowych regulowane są w zarządzeniach Gonfaloniere dotyczących umundurowania.
3. Każdy oddział Wojsk Patriarszych ma swój znak rozpoznawczy, nazwany dalej emblematem, ustalony przez dowódcę oddziału i zatwierdzony przez Kongregację Wojny, noszony na lewej piersi. Kongregacja wojny prowadzi wykaz wszystkich emblematów.

Art.6.
1. Każdy żołnierz i oficer za należycie pełnioną służbę i położone zasługi na rzecz Wojsk Patriarszych może otrzymać:
- pochwałę;
- premię;
- awans.
2. Awans przyznaje każdorazowo Dowódca danego rodzaju Wojsk Patriarszych, na drodze zarządzenia, lub w razie jego dłuższej nieobecności czyni to jego zastępca.
3. Za nienależycie pełnioną służbę, każdy żołnierz i oficer może spodziewać się:
- nagany;
- degradacji;
- wydalenia ze służby;
- kary śmierci, ale tylko podczas wojny i na mocy wyroku Sądu Wojennego.

Art.7.
1. Hierarchia w Wojskach Patriarszych:
1) Patriarcha;
2) Gonfaloniere Wojsk Patriarszych;
3) Dowódca danego rodzaju Wojsk Patriarszych.
2. Osoby stojące hierarchicznie wyżej są władne odwołać postanowienia i decyzje osób stojących hierarchicznie niżej.

(brzmienie ustalone Ustawą o zmianie ustawy o Wojskach Patriarszych z dnia 27 lipca 2013 r.)

Art.8.
1. Na drodze rozporządzenia Gonfaloniere Wojsk Patriarszych reguluje się kwestie związane z:
- strukturą wewnętrzną danych rodzajów Wojsk Patriarszych;
- powoływaniem i zamykaniem ośrodków szkolenia wojskowego i uczelni wojskowych wraz z kadrami tychże placówek;
- regulowaniem kwestii umundurowania;
- powoływaniem i odwoływaniem dowódców danych rodzajów Wojsk Patriarszych;
2. Na drodze zarządzenia dowódcy danego rodzaju Wojsk Patriarszych reguluje się kwestie związane z:
- administrowaniem budynków;
- tworzeniem i likwidowaniem oddziałów;
- awansami, premiami, pochwałami, naganami, degradacjami, wydaleniami ze służby;
- powoływaniem i odwoływaniem dowódców oddziałów.
3. Rozkaz wydawany jest w formie pisemnej, jako tekst jawny lub tajny, przez osobę stojącą hierarchicznie wyżej, w stosunku do osoby lub osób stojących hierarchicznie niżej. Rozkazy dotyczą kwestii związanych z:
- podejmowaniem działań taktyczno-operacyjnch i trenigowych oraz ich planowanym przebiegiem;
- przemieszczaniem się jednostek i oddziałów;
- wykonywaniem zadań i misji zleconych przez zwierzchników;
- innymi kwestiami dotyczącymi działań wojskowych.

Art.9.
1. Traci moc Ustawa o Gwardii Apostolskiej z dn. 2 Lipca 2012 r.
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia./-/Sanctitas Vestra Alexander III
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


« Ostatnia zmiana: Sobota, 16 Lis 2013, 13:08:46 wysłana przez Pius III »