Autor Wątek: Traktat z Republiką Palmową  (Przeczytany 566 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Cesare Francesco de Medici

  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1611
  • Reputacja +0/-4
    • Zobacz profil
Traktat z Republiką Palmową
« dnia: Poniedziałek, 12 Sie 2013, 21:56:01 »
CytujTraktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Republiką Palmową
z dnia 12 sierpnia 2013 rokuWysokie Układające się Strony:
Jego Ekscelencja Juan Pablo Morales, El Presidente Republiki Palmowej, w imieniu własnym i La Palmy
oraz       
Jego Świątobliwość Sykstus III, Patriarcha i Biskup Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria
zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów lub urzędników odpowiedniego szczebla.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Państwa Kościelnego Rotria w Republice Palmowej oraz przedstawicielstwa Republiki Palmowej w Państwie Kościelnym Rotria.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na Ambasadora/Nuncjusza Apostolskiego.

Art. 4.
1. Ambasadorowi/Nuncjuszowi Apostolskiemu przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, Ambasador/Nuncjusz Apostolski:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 pkt. b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość Ambasadora/Nuncjusza Apostolskiego, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador/Nuncjusz Apostolski może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie Ambasadora/Nuncjusza Apostolskiego z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia Ambasadora/Nuncjusza Apostolskiego państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia Ambasadora/Nuncjusza Apostolskiego państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działańzmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


(-) Juan Pablo Morales     
El Presidente Republica de Palma


Z upoważnienia Jego Świątobliwości Sykstusa III,
Patriarchy Rotrii,


(-) kardynał Cesare Francesco książę de Medici,
Sekretarz Stanu Kongregacji Spraw Zagranicznych Stolicy Apostolskiej


« Ostatnia zmiana: Poniedziałek, 12 Sie 2013, 22:27:56 wysłana przez Cesare Francesco de Medici »
(-) Cesare Francesco kardynał de Medici
Wielki Książę Toskanii
Kamerling Stolicy Apostolskiej
Notariusz Patriarszy
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskej
Wielki Inkwizytor