Autor Wątek: Prawo dworskie - Aleksander I  (Przeczytany 483 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Pafnucy von Pyongyang

  • Prezbiter
  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1850
  • Reputacja +2/-0
    • Zobacz profil
    • Email
Prawo dworskie - Aleksander I
« dnia: Czwartek, 29 Sie 2013, 18:28:29 »
PRAWO DWORSKIE
Zwyczaje i Tradycje Stolicy Apostolskiej


Rozdział I
Patriarcha

Art. 1.
1. Wybrany na Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria, zanim nim zostanie, musi przyjąć imię patriarsze.
2. Imiona, które może przyjąć wybrany na Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria to:
a) Benedykt - Benedictus,
b ) Bonifacy - Bonifacius,
c) Honoriusz - Honorius,
d) Jan - Ioannes,
e)Eugeniusz - Eugenius,
f) Leon - Leo,
g) Stefan - Stephanus,
h) Grzegorz - Gregorius,
i) Hadrian - Hadrianus,
j) Celestyn - Coelestinus,
k) Innocenty - Innocentius,
l) Kalikst - Callistus,
m) Lucjusz - Luciu,
n) Aleksander - Alexander,
o) Urban - Urbanus,
p) Klemens - Clemens,
r) Pius - Pius,
t) Sykstus - Xystus.

Art. 2.
1. Kontaktować się z Jego Świątobliwością Patriarchą należy przez Szambelana Papieskiego.
2. Ust. 1. nie dotyczy:
a) Członków Kolegium Kardynalskiego,
b ) Członków Kolegium Apostolskiego,
c) Wielkiego Inkwizytora,
d) Dowódcy Gwardii Apostolskiej,
d) Kardynałów,
e) osób osobiście upoważnionych przez Jego Świątobliwość Patriarchę.

Art. 3.
1. Do Jego Świątobliwości Patriarchy należy zwracać się "Wasza Świątobliwość" lub "Ojcze".
2. O Jego Świątobliwości Patriarsze należy mówić "Jego Świątobliwość".

Art. 4.
1. Gdy zostanie wybrany nowy Biskup Rotrii, Kamerling, pełniący funkcję Regenta, wygłasza oświadczenie.
2. Tekst oświadczenia przedstawiony jest w załączniku 1.
3. Po ogłoszeniu powyższej formuły musi nastąpić koronacja.

Art. 5.
Pełny tytuł Jego Świątobliwości Patriarchy Rotryjskiego brzmi w języku polskim: "Jego Świątobliwość, Patriarcha, Prymas i Biskup Rotrii, Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego, Suweren Państwa Kościelnego, Sługa Sług Bożych, Ojciec Królów, etc.", a po łacinie: "Sanctatis Vestra, Patriarcha, Primas et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Soverano Status Pontificius, Servus Servorum Dei, Pater Regum, etc."


Rozdział II
Koronacje


Art. 6.
Pontyfikat nowego Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria rozpoczyna koronacja.

Art. 7.
1. Jego Świątobliwość Patriarcha wybiera Mistrza Ceremonii, który go koronuje.
2. Mistrz Ceremonii musi przynależeć do stanu duchownego.

Art. 8.
1. Władców, jeżeli wynika tak z umowy międzynarodowej lub z postanowienia tego władcy, koronuje Prymas tego państwa.
2. Jego Świątobliwość Patriarcha może koronować władców z trzech powodów:
a) na prośbę władcy, za zgodą Jego Świątobliwości;
b ) jeżeli Prymas, lub żaden duchowny tego państwa, nie będzie w stanie koronować władcy;
c) jeżeli państwo nie posiada prymasa i duchownych.

Art. 9.
Jeżeli państwo posiada ustalony ceremoniał koronacyjny, należy połączyć świecki i kanoniczny ceremoniał.

Art. 10.
1. Ceremoniał koronacyjny Jego Świątobliwości Patriarchy jest przedstawiony w załączniku 2.
2. Ceremoniał koronacyjny władców jest przedstawiony w załączniku 3.

Rozdział III
Tytulatura


Art. 11.
1. Do kardynałów Kościoła Rotryjsko-Katolickiego należy zwracać się ,,Wasza Eminencjo".
2. O kardynale Kościoła Rotryjsko-Katolickiego należy mówić ,,Jego Eminencja".

Art. 12.
1. Do arcybiskupów i biskupów Kościoła Rotryjsko-Katolickiego należy zwracać się ,,Wasza Ekscelencjo".
2. O arcybiskupie i biskupie Kościoła Rotryjsko-Katolickiego należy mówić ,,Jego Ekscelencja".

Art. 13.
1. Do proboszczów w Kościele Rotryjsko-Katolickim należy się zwracać ,,Ojcze".
2. O proboszczu w Kościele Rotryjsko-Katolickim należy mówić ,,Ojciec".

Art. 14.
1. Do wikariuszy w Kościele Rotryjsko-Katolickim należy się zwracać ,,Proszę księdza".
2. O wikariuszach w Kościele Rotryjsko-Katolickim należy mówić ,,ksiądz".


Rozdział IV
Ubiór


Art. 15.
1. Strojem codziennym Jego Świątobliwości Patriarchy jest biała sutanna przepasana również białym pasem. Na pasie wyhaftowany jest herb Jego Świątobliwości Patriarchy. Na sutannie znajduje się biała pelerynka. W liturgii Jego Świątobliwość Patriarcha używa oprócz biskupiej mitry paliusza z sześcioma czerwonymi krzyżami i ornatu.
2. Stroju codziennego używa się również przy pielgrzymkach z zamianą pelerynki białej na czerwoną i dodaniem camauro jako nakrycia głowy.
3. Strojem uroczystym Jego Świątobliwości Patriarchy, zakładanym tylko przy największych okazjach jest strój koronacyjny.
4. W swoim stroju Jego Świątobliwość Patriarcha może nosić także: racjonał, dalmatykę, mozzettę, manipularz.
5. Każdy nowo wybrany Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria określa skład swojej garderoby w ciągu siedmiu dni od wyboru.

Art. 16.
1. W stroju codziennym kardynałowie noszą czarną sutannę z czerwonym obramowaniem.
2. Strojem liturgicznym i uroczystym kardynała jest czerwona (purpurowa) sutanna z pelerynką, biret (oraz piuska) i pas, oraz ornat.

Art. 17.
1. Strojem codziennym arcybiskupów i biskupów jest czarna sutanna z fioletowym obramowaniem.
2. Strojem liturgicznym i uroczystym arcybiskupów i biskupów jest biała alba i ornat, oraz piuska (przy wielkich uroczystościach mitra);
3. Arcybiskupi przy ważnych uroczystościach mogą nosić paliusz.
4. Arcybiskupom i biskupom najbardziej kluczowych metropolii w v-świecie może również zostać nadany racjonał co będzie podkreślało ich bliskość ze Stolicą Apostolską.

Art. 18.
1. Strojem codziennym proboszczów i wikariuszy jest czarna sutanna z białą koloratką.
2. Strojem liturgicznym proboszczów i wikariuszy jest biała alba i ornat.

Rozdział V
Zakończenie


Art. 19.
1. Prawo Dworskie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Tracą moc wszystkie akty prawne sprzeczne z Prawem Dworskim.


(-) Sanctitas Vestra Alexander I
Summus Pontifex Ecclesiae Universalis,
Primas Rotriae, Patriarcha et Episcopus Rotriae, etcZAŁˇCZNIK 1
"Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Patriarcham,
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum (imię wybranego na Patriarchę w bierniku Accusativus),
[Sanctæ Rotriæ Ecclesiæ Cardinalem] (nazwisko wybranego na Patriarchę w formie nieodmienionej),
Qui sibi nomen imposuit (imię, które przybrał nowy Patriarcha w bierniku Accusativus)."

ZAŁˇCZNIK 2

Mistrz Ceremonii:
"W całej Rotri rozbrzmiały dzwony. Do Bazyliki św. Augustyna zbliża się długi korowód. Na czele maszeruje dumna Gwardia Apostolska, za nią idą duchowni aż w końcu ukazuje się złota lektyka a w niej Patriarcha Rotrii. Lud wita Patriarchę Rotrii. Lektyka wraz z Jego Świątobliwością, duchowni i zagraniczni dygnitarze przekracza bramy Bazyliki. Korowód koronacyjny zbliża się do ołtarza gdzie znajduje się tron patriarszy. Za lektyką podążają duchowni niosący świece i kadziła oraz symbol władzy triregnum (tiarę). Patriarcha zasiada na tronie i całuje złoty ewangeliarz. Podchodzą duchowni niosący triregnum. Mistrz Ceremonii podaje Patriarsze ceremonialny Ewangeliarz. Patriarcha kładzie prawą rękę na Ewangeliarzu a lewą unosi w geście pokoju."

Patriarcha:
"Ja, (imię Patriarchy), przysięgam nie zmieniać niczego z przekazanej mi tradycji ani niczego, co było przede mną strzeżone przez mych miłych Bogu poprzedników, ani nie naruszać, ani nie zmieniać, ani nie zezwalać na jakiekolwiek zmiany. Przeciwnie: z gorącym umiłowaniem, jako jej Tradycji uczeń i dziedzic, przysięgam że czcią zachować przekazane mi dobro, ze wszystkich moich sił i całą moją mocą. Tak mi dopomóż Boże. Amen."

Mistrz Ceremonii zakłada Patriarsze Paliusz, po czym Patriarcha wypowiada dalsza część przysięgi.

"Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że zachowam wszystko, co zostało objawione poprzez Chrystusa i Jego Następców i co zostało zdefiniowane i ogłoszone w pierwszym rzędzie przez sobory oraz moich poprzedników."

Mistrz Ceremonii przypina Paliusz złotymi spinkami po czym Patriarcha wypowiada dalszą część przysięgi.

"Zachowam bez najmniejszej straty dyscyplinę i ryt Kościoła. Usunę z Kościoła każdego, kto ośmieliłby się działać przeciwko tej przysiędze, czy byłbym to ja sam, czy ktokolwiek inny. Tak mi dopomóż Boże. Amen."

Koronacja triregnum.

Mistrz Ceremonii:
"Do tronu Patriarszego zbliża się procesja z tiarą." Mistrz Ceremonii podnosząc tiarę wypowiada słowa:
"Ja cię koronuję Sługo Boży (imię Patriarchy) tym triregnum. Niechaj te trzy korony symbolizują Twą mądrość, sprawiedliwość oraz władzę. In Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen."

Duchowni podchodzą, klękają i składają przysięgę na wierność Patriarsze.

Duchowni:
"Ja, tytuł Kościelny (kardynał, arcybiskup, biskup, proboszcz, wikary, siostra) (imię i nazwisko) przysięgam wierność i dozgonne posłuszeństwo oraz że będę bronił(a) wiary św. Kościoła Powszechnego. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny. Amen."

Mistrz Ceremonii:
"Koronacja dobiega końca. Patriarcha wraz z duchownymi udaje się na balkon pałacowy skąd błogosławi wszystkich wiernych."

Patriarcha błogosławi wiernych.

ZAŁˇCZNIK 3
koronacja królewska

Narrator:
"Orszak monarszy zbliża się do Prymasa."

Prymas:
"(imię władcy) - jako wierzący w Chrystusa gotów będziesz ślubować, tarczę Kościoła nosić, bronić sprawiedliwości, być (nazwa państwa) dobroczyńcą , opiekunem wdów i sierot oraz będziesz wierny narodowi?"

Monarcha:
"Volo (będę)."

Prymas namaszcza władcę.

Prymas:
"Namaszczam cię na (tytuł) w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego."

Monarcha:
"Amen."

Władca nakłada rękawiczki oraz pierścień, bierze berło do prawej, a jabłko do lewej ręki. Prymas czyta fragment Ewangelii św. Jana "J 19:10-11" Rozmowa Piłata z Jezusem.

Prymas:
"4 Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i powiedział im: "Oto wyprowadzam Go wam tu na zewnątrz, abyście się przekonali, że żadnej w Nim winy nie znajduję". 5 I wyszedł Jezus na zewnątrz, mając na sobie cierniową koronę i purpurową szatę. Wtedy rzekł im: "Oto ten Człowiek". 6 Gdy Go arcykapłani i strażnicy zobaczyli, zaczęli wrzeszczeć słowami: "Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!" Rzekł im Piłat: "Weźcie Go wy i ukrzyżujcie, bo ja w Nim winy nie znajduję". 7 Judejczycy mu odpowiedzieli: "My mamy Prawo, a według Prawa powinien umrzeć, bo robi z siebie Syna Bożego". 8 Gdy te słowa Piłat usłyszał, jeszcze większe poczuł obawy. 9 Wszedł zatem znowu do pretorium i zapytał Jezusa: "Skąd Ty jesteś?" Jezus jednak nie udzielił mu odpowiedzi. 10 Piłat zatem mu rzekł: "Nie odpowiesz mi? Czy nie wiesz, że mam władzę zwolnić Cię i mam władzę Ciebie ukrzyżować?" 11 Jezus mu odrzekł: "Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, kto mnie tobie wydał". Oto słowo Boże."

Wierni:
"Bogu niech będą dzięki. Amen."

Monarcha klęka, a Prymas wkłada mu koronę na głowę.

Prymas:
"(imię monarchy) czy przyjmujesz tą koronę?"

Monarcha:
"Fiat, fiat, fiat! (Niech tak będzie)"

Prymas:
"(imię monarchy) pamiętaj, że władza twa pochodzi od Boga i od Boga jest Ci dana. Ja Cię koronuję na (tytuł i państwo) . In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen."

Monarcha:
"Amen."

Prymas nakłada koronę, następnie wszyscy śpiewają Te Deum, któremu towarzyszy wystrzał z dział i bicie w dzwony.


(-) Sanctitas Vestra Alexander I
Summus Pontifex Ecclesiae Universalis,
Primas Rotriae, Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc
« Ostatnia zmiana: Piątek, 18 Lip 2014, 21:50:06 wysłana przez x. Nicolaus Dreder »
(-) Xiądz Pafnucy Karolina von Pyongyang und von Salvepol-Nova Vita
    Kanonik Kapituły Bazyliki Laterańskiej, Sekretarz Księstwa Barii