Autor Wątek: Orzeczenie SA/IP 7/2013 ws. interpretacji prawnej, Alberto Farneze  (Przeczytany 312 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Vincenzo Botticelli

  • Gość
Orzeczenie SA/IP 7/2013 ws. interpretacji prawnej, Alberto Farneze
« dnia: Czwartek, 07 Lis 2013, 18:01:25 »
Cytuj
Sygn. akt SA/IP 7/2013
 ORZECZENIE
IUS INTERPRETANDI
SYGNATURY APOSTOLSKIEJ
PAŃSTWA KOŚCIELNEGO ROTRIA

Dnia 7 listopada MMXIII
Sygnatura Apostolska w Apostolskim Mieście Rotria w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. net. Franciszek Ferdynand von Habsburg

po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy, na rozprawie w dniach 18-20 października 2013 r. wniosku prezbitera Alberto Farneze o dokonanie wykładni legalnej prawa przepisów:

1. Art. 6. Bulli „Status Animarum Apostolicae Sedis”, ogłoszonej przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria dn. 31 grudnia 2012 r.

w    z a k r e s i e:

1) zawarcia przez w/w Bullę prerogatyw dotyczących sankcjonowania w przypadku niedostosowania się podmiotów wymienionych w dokumencie do zobowiązań nałożonych przez Bullę (tj. pkt. 1. wn.);
2) wykazania istnienia bądź nieistnienia przepisów z mocą sprawczą, na podstawie których wymieniony w Bulli organ mógłby domagać się realizacji dyspozycji zawartej w normie (tj. pkt. 2. wn.);
3) wykazania istnienia bądź nieistnienia zjawiska luki logicznej w przepisach (tj. pkt. 3. wn.).

o r z e k a:

1. W odniesieniu do pkt. 1. wniosku z dn. 29.09.2013 r. o braku dyspozycji Bulli „Status Animarum Apostolicae Sedis” w przypadku niedostosowania się podmiotów ujętych w/w dokumentem do zobowiązań zeń wynikających.
2. W odniesieniu do pkt. 2. wniosku z dn. 29.09.2013 r. o niemożności wskazania istnienia dokumentów, na podstawie których organ wykonawczy przewidziany w myśl zapisów w/w dokumentu mógłby domagać się realizacji zawartych postanowień.
3. W odniesieniu do pkt. 3. wniosku z dn. 29.09.2013 r. o istnieniu luki logicznej w myśl kategorii „extra legem”, uznając brak przepisów za niezamierzony, wymagający unormowania przez kompetentny organ prawodawczy.

ponadto
p o s t a n a w i a:

1) O orzeczeniu w niniejszej sprawie poinformować organ władzy ustawodawczej, kompatybilny do stanowienia względem powyższego dokumentu - tj. Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria - celem dostosowania przepisów do rozważanego przedmiotu sprawy.
2) Odstąpić od publikacji uzasadnienia w niniejszej sprawie z wyjątkiem działania na uargumentowany postulat wnioskodawcy.

(-) prof. dr hab. net. Franciszek Ferdynand von Habsburg
Przewodniczący Składu Orzekającego,
Trybun Sygnatury Apostolskiej