Autor Wątek: Traktat z Królestwem Zjednoczonym Niderlandów  (Przeczytany 544 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Cesare Francesco de Medici

  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1611
  • Reputacja +0/-4
    • Zobacz profil
Traktat z Królestwem Zjednoczonym Niderlandów
« dnia: Czwartek, 28 Lis 2013, 16:14:48 »
Cytuj

TRAKTAT ZOSTAŁ WYPOWIEDZIANY PRZEZ STRONĘ KRÓLESTWA NIDERLANDÓW 18 SIERPNIA 2014 ROKU


Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Królestwem Zjednoczonych Niderlandów
z dnia 28 listopada 2013 rokuWysokie Układające się Strony:
Jego Eminencja
Lorenzo I Pietro Kardynał de Medici
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
w imieniu Jego Świątobliwości Piusa III
Patriarchy i Biskupa Rotrii

oraz

Jego Królewska Wysokość
Fryderyk Wilhelm van Oranje-Nassau
Stadhouder Królestwa Zjednoczonych Niderlandów
w imieniu Jego Królewskiej Mości Alberta I
króla Niderlandów
zawierają niniejszy Traktat:


Rozdział I
[Postanowienia Ogólne]

Art. 1.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Zjednoczonych Niderlandów, a Państwem Kościelnym Rotria.

Art. 2.
Królestwo Zjednoczonych Niderlandów i Państwo Kościelne Rotria postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów, lub równych temu szczeblowi. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II
[Rozwiązywanie sporów]

Art. 3.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 4.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Rozdział III
[Kontakty międzypaństwowe]

Art. 5.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 6.
1. Reprezentantem Królestwa Zjednoczonych Niderlandów na terenie Państwa Kościelnego Rotria, jest mianowany zgodnie z prawem, Ambasador, zwany dalej przedstawicielem dyplomatycznym.
2. Reprezentantem Państwa Kościelnego Rotria  na terenie Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, jest mianowany zgodnie z prawem, Nuncjusz Apostolski, zwany dalej przedstawicielem dyplomatycznym.

Rozdział IV
[Przedstawiciele dyplomatyczni]

Art. 7.
Przedstawiciele dyplomatyczni obu stron muszą zostać zaaprobowani i uznani za Persona Grata, przez głowę państwa drugiego.

Art. 8.
Wydalenie przedstawiciela dyplomatycznego z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 9.
Przedstawiciel dyplomatyczny nie może w kraju, do którego został oddelegowany zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek przedstawiciela dyplomatycznego.

Rozdział V
[Współpraca]

Art. 10.
Obie strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 11.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI
[Postanowienia Końcowe]

Art. 12.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 13.
Inne stosunki między państwami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 14.
Oba państwa wyrzekają się wojny jako środku prowadzenia wzajemnej polityki międzynarodowej.

Art. 15.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 16.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc ze skutkiem natychmiastowym. Przedstawicielom dyplomatycznym do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 17.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


/-/Sanctitas Vestra Pius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(-) Albert I,
z Bożej łaski Król Niderlandów, Wielki Książę Luksemburga, Książę Holandii, Walonii i Flamandii


(-) Fryderyk Wilhelm van Oranje-Nassau,
Stadhouder Królestwa Zjednoczonych Niderlandów


(-) Lorenzo Pietro kardynał de Medici
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
Cytuj
ANEKS

do
Traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych

pomiędzy

Państwem Kościelnym Rotria
a
Królestwem Zjednoczonych Niderlandów


Art. 1.
Niniejszy aneks stanowi o warunkach funkcjonowania Kościoła Rotryjskiego na terenie Królestwa Zjednoczonych Niderlandów.

Art. 2.
Królestwo Zjednoczonych Niderlandów zobowiązuje się do poszanowania wolności funkcjonowania Kościoła Rotryjskiego na swoim terenie, gwarantując:
- status placówek dyplomatycznych dla wszystkich majątków będących włsnością Kościoła Rotryjskiego, lub oddanych pod Jego zarząd na terenie Królestwa Zjednoczonych Niderlandów,
- status przedstawicieli dyplomatycznych dla wszystkich duchownych Kościoła Rotryjskiego przebywających na terenie Królestwa Zjednoczonych Niderlandów,
- prawo do swobodnego uczestniczenia obywateli i mieszkańców niderlandzkich w życiu Kościoła Rotryjskiego,
- prawo do nieskrępowanej działalności Kościoła Rotryjskiego w obrębie majątków kościelnych.

Art. 3.
1. Kościół Rotryjski na terenie Królestwa Zjednoczonych Niderlandów działa na zasadach określonych w prawie Kościelnym, pozostając w łączności ze Stolicą Apostolską.
2. Zwierzchnikiem Kościoła Rotryjskiego w Królestwie Zjednoczonych Niderlandów jest Nuncjusz Apostolski, jako oficjalny przedstawiciel Państwa Kościelnego Rotria na terenie Niderlandów.

Art. 4.
1. Królestwo Zjednoczonych Niderlandów przekazuje na rzecz Kościoła Rotryjskiego następujące nieruchomości:
- Katedra św. Michała i św. Guduli w Brukseli,
- Pałac Arcybiskupi w Brukseli,
- Katedra św. Pawła w Liege,
- Pałac Biskupi w Liege,
- kościół św. Wawrzyńca i św. Elżbiety w Rotterdamie.
2. W przypadku zerwania stosunków pomiędzy Kościołem Rotryjskim, a Królestwem Zjednoczonych Niderlandów w/w nieruchomości wracają na własność Niderlandów.

Art. 5.
Niniejsza umowa zyskuje moc prawną i wchodzi w życie z dniem podpisania.


/-/Sanctitas Vestra Pius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(-) Albert I,
z Bożej łaski Król Niderlandów, Wielki Książę Luksemburga, Książę Holandii, Walonii i Flamandii


(-) Fryderyk Wilhelm van Oranje-Nassau,
Stadhouder Królestwa Zjednoczonych Niderlandów


(-) Lorenzo Pietro kardynał de Medici
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej


« Ostatnia zmiana: Środa, 20 Sie 2014, 20:22:38 wysłana przez Cesare Francesco de Medici »
(-) Cesare Francesco kardynał de Medici
Wielki Książę Toskanii
Kamerling Stolicy Apostolskiej
Notariusz Patriarszy
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskej
Wielki Inkwizytor