Autor Wątek: Bulla Ordo Sanctae Mariae Teutonicorum  (Przeczytany 364 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Cesare Francesco de Medici

  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1611
  • Reputacja +0/-4
    • Zobacz profil
Bulla Ordo Sanctae Mariae Teutonicorum
« dnia: Czwartek, 28 Lis 2013, 19:49:50 »
Cytuj


Bulla
 Ordo Sanctae Mariae Teutonicorum

Pius, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Poloniae et Lithuaniae, salutem et Apostolicam Benedictionem.


Dostrzegając potrzebę utworzenia wspólnoty w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, niniejszym dokumentem zatwierdzamy jako legalnie działający Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Działając w oparciu o prawa Państwa Kościelnego postanawiamy, co następuje, ku większej chwale Boże:


Art. 1.
Zatwierdzić istnienie Zakonu Krzyżackiego jako wspólnoty podległej Kościołowi Rotryjskiemu.

Art. 2.
Wyznaczyć Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jako obszar działalności Zakonu.

Art. 3.
Oddać bezpośrednią władzę nad Zakonem z ramienia Kościoła Świętego Prymasowi Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 4.
Zobowiązać do przedstawienia Złotemu Tronowi każdorazowo wybranego Wielkiego Mistrza w celu akceptacji. Bez uzyskania aprobaty Patriarchy nie posiada on żadnej władzy w Zakonie.

Art. 5.
Zobowiązać wszystkich członków Zakonu do bezwzględnego przestrzegania prawa Kościoła, a także zapisów Codex Iuris Canonici.

Art. 6.
Ustanowić Statut przedstawiony poniżej najwyższym dokumentem zakonnym.


Statutum Ordinis fratum domus hospitalis
Sanctae Mariae Theutonicorum in Ierusalem

Statut Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie


Rozdział I
Reguły zakonne


1. Zakon działa na chwałę Kościoła Rotryjskiego.

2. Wszyscy członkowie zakonu są wiernymi Kościoła Rotryjskiego.

3. Zakon składa się z:
a) braci zakonnych – rycerzy, którzy wstąpili do Zakonu i złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;
b) ojców zakonnych – duchowni ze święceniami duchownymi;
c) braci i sióstr służebnych – osoby zajmujące się obsługa szpitali i zamków zakonnych oraz obsługą braci i ojców zakonnych;
d) półbraci i półsióstr – osoby żonate lub zamężne, czy też stanu wolnego, które wspomagają zakon w różnych formach. Przyznanie tytułu jest formą zaszczytu.

4. Najwyższą władzą ustawodawczo-kontrolną w Zakonie jest Kapituła Generalna.

5. Najwyższą władzą wykonawczą jest Wielki Mistrz, który ma prawo mianować współpracowników:
a) Wielkiego Komtura – zastępca Wielkiego Mistrza w sprawach administracji i gospodarki;
b) Wielkiego Marszałka – zarządca wojskowy;
c) Wielkiego Skarbnik – zarządca finansów Zakonu;
d) Wielkiego Szpitalnika – zarządca szpitali i działalności charytatywnej;
e) Wielkiego Szatnego – zarządca odzieży i wyposażenia;
f) Komturów Krajowych - zarządca Zakonu na danym terenie.

6. Najmniejszą jednostką administracyjną jest komturia (dom zakonny) z komturem na czele.

7. Dwie lub więcej komturii mogą tworzyć baliwat.

8. Podstawową jednostką wojskową jest chorągiew, składająca się z kopii braci zakonnych. Na czele chorągwi stoi komtur. Organizacja chorągwi jest terytorialna oprócz:
a) Chorągwi Wielkiej Zakonu;
b) Większej Chorągwi Wielkiego Mistrza;
c) Mniejszej Chorągwi Wielkiego Mistrza.

9. Za zgodą Wielkiego Mistrza mogą powstać niezależne chorągwie.

10. Kopia składa się z brata zakonnego, dwóch giermków i czterech strzelców.

11. Każdy brat i ojciec zakonny który popełnił przewinienie jest sądzony przez Wielkiego Mistrza. Od wyroku Wielkiego Mistrza może się odwołać do Kapituły Generalnej.

12. Za złamanie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, członków Zakonu sądzi Kongregacja Świętego Oficjum.

Rozdział II
Ustawy i zarządzenia dotyczące braci

1. Brat i ojciec zakonny mają obowiązek żyć w czystości.

2. Brat i ojciec zakonny mają obowiązek spełniać noce w siedzibach Zakonu.

3. Brat i ojciec zakonny mają obowiązek przestrzegać postów zakonnych.

4. Każdy brat i ojciec nosi biały płaszcz z prostym czarnym krzyżem.

6. Każdy brat ma obowiązek chodzić zbroi i nosić miecz z pasem rycerskim.

7. Każdy brat ma mieć krótko obcięte włosy na głowie.

8. Każdy brat ma obowiązek zachowywać się godnie.

9. Każdy brat ma być zawsze gotowy na wezwanie przełożonego.

10. Każdy brat ma obowiązek dbać o dobro i majątek Zakonu.

Rozdział III
Zwyczaje o charakterze proceduralnym

1. Wszyscy bracia i i ojcowie zakonni wchodzą w skład Kapituły Generalnej.

2. Za zgodą Wielkiego Mistrza w skład Kapituły mogą również wejść poszczególni półbracia i półsiostry.

3. Kapituła Generalna ma obowiązek zbierać się co najmniej raz na 3 miesiące.

4. Obrady Kapituły Generalnej zwołuje Wielki Mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

5. Kapituła generalna zbiera się, aby:
a) wybrać Wielkiego Mistrza Zakonu;
b) rozstrzygać odwołania od wyroków karnych wydanych przez Wielkiego Mistrza;
c) omówić sprawy bieżące Zakonu;
d) zatwierdzić działania podejmowane przez Zakon.

6. Wielki Mistrz Zakonu wybierany jest przez Kapitułę Generalną.

7. Pierwszym Wielkim Mistrzem zostaje założyciel Zakonu.

8. Wielki Mistrz Zakonu wybierany jest dożywotnio.

8. Wielki Mistrz Zakonu w każdej chwili może zrezygnować z pełnienia funkcji.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVIII mensis October, anno Domini bis millesimo tredecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Pius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(-) Cesare Francesco kardynał de Medici
Wielki Książę Toskanii
Kamerling Stolicy Apostolskiej
Notariusz Patriarszy
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskej
Wielki Inkwizytor