Autor Wątek: Rozporządzenie WK ws. kształtu, obowiązków i uprawnień Kurii Rotryjskiej  (Przeczytany 370 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Nicolaus Stefano Dreder

  • Kardynał
  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1083
  • Reputacja +33/-10
    • Status GG
    • Zobacz profil
Cytuj


Rozporządzenie Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej
ws. kształtu, obowiązków i uprawnień Kurii Rotryjskiej
na podst. par. 2., art. 25. Bulli Exsurge Domine§ 1.
Rozporządzenie reguluje zasady pracy oraz obowiązki Kurii Rotryjskiej.

§ 2.
1. Ustanawia się do istnienia następujące Kongregacje, tworzące Kurię Rotryjską, wraz z ich przewodniczącymi:
a) Kongregację Spraw Zagranicznych - Sekretarz Stanu,
b) Kongregację Nauki i Kultury - Mecenas Patriarszy,
c) Kongregację Wojny - Gonfaloniere Wojsk Patriarszych,
d) Kongregację ds. promocji Rotrii - Promotioner Patriarszy.
2. Przewodniczący Kongregacji ma prawo do powołania swojego zastępcy w postaci podsekretarza, określając jego poszczególne zadania oraz kompetencje w stosownym rozporządzeniu.
3. Wicekanclerz ma prawo powołać Podsekretarza dla danej Kongregacji, jeśli uzna to za konieczne.
4. Przewodniczący i Podsekretarze Kongregacji mają prawo do wydawania rozporządzeń w zakresie obejmującym ich kompetencje.

§ 3.
Kongregacja Spraw Zagranicznych:
a) ustala kierunek polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria,
b) wskazuje Patriarsze kandydatów na stanowiska dyplomatyczne,
c) negocjuje traktaty i konkordaty w imieniu Państwa Kościelnego Rotria,
d) dba o dobre relacje z partnerami zagranicznymi.

§ 4.
Kongregacja Nauki i Kultury:
a) nadzoruje oraz wspiera pracę placówek kulturalnych i naukowych,
b) powołuje i odwołuje placówki kulturalne oraz edukacyjne wraz z ich kierownictwem,
c) ustala kształt instytucji kulturalnych i naukowych,
d) dba o zabezpieczenie i rozwijanie dóbr kultury oraz promuje kulturę i tradycję rotryjską.

§ 5.
Kongregacja Wojny:
a) zarządza Gwardią Apostolską oraz dba szkolenie żołnierzy,
b) podejmuje decyzje w zakresie obronności miast i obiektów znajdujących się na terenie Państwa Kościelnego Rotria,
c) planuje strategie obronne dla Państwa Kościelnego Rotria,
d) czuwa nad zabezpieczeniem bezpieczeństwa mieszkańców, obywateli i duchownych Państwa Kościelnego Rotria w kraju i poza jego granicami, w szczególności zaś mając na uwadze bezpieczeństwo Patriarchy i Kolegium Kardynalskiego,
e) zarządza obiektami obronnymi, ich budową i renowacją,
f) dba o aspekty reprezentacyjne Gwardii Apostolskiej.

§ 6.
Kongregacja ds. promocji Rotrii:
a) dba o promocję Państwa Kościelnego Rotria,
b) dba o przygotowywanie materiałów promujących Państwo Kościelne Rotria,
c) ustala strategię promocji Państwa Kościelnego Rotria.

§7.
1. Przewodniczącym Kurii Rotryjskiej jest Wicekanclerz Kurii.
2. Do zadań Wicekanclerza należy:
a) wskazywanie Patriarsze kandydatów na stanowiska przewodniczących kongregacji,
b) kierowanie pracą i wspieranie w działaniach poszczególnych kongregacji,
c) zwoływanie posiedzeń Kurii oraz przyjmowanie raportów ws. działalności poszczególnych resortów,
d) kontrolowanie i nadzorowanie poczynań poszczególnych Kongregacji.
3. Wicekanclerz może, o ile uzna to za konieczne, uchylić każde rozporządzenie prefektów kongregacji lub ich podsekretarzy.
4. Wicekanclerz ma prawo wydawać polecenia przewodniczącym kongregacji.
5. W razie braku możliwości sprawowania władzy przez Wicekanclerza, aby zapewnić ciągłość władzy wykonawczej, zastępuje go Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Jednocześnie traci moc prawną Rozporządzeni WK ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej z dnia 4.11.2013,  Rozporządzenie WK ws. zmiany rozporządzenia WK z dnia 7.04.2014 oraz Rozporządzenie WK ws. Kancelarii Apostolskiej z dnia 7.04.2014.


Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia I miesiąca V Roku Pańskiego MMXIV


/-/ mons. Nicolas Dreder
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej
« Ostatnia zmiana: Niedziela, 04 Maj 2014, 13:37:21 wysłana przez x. Nicolaus Dreder »
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar