Autor Wątek: Rozporządzenie ws. kształtu, obowiązków i uprawnień Kurii Rotryjskiej  (Przeczytany 415 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Vincenzo Botticelli

  • Gość
NIEOBOWIˇZUJˇCE

Cytuj


Rozporządzenie Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej
ws. kształtu, obowiązków i uprawnień Kurii Rotryjskiej
z dnia 8 czerwca 2014 r.


Na podstawie art. 25 ust. 2. Bulli Exsurge Domine z dn. 25.02.2012 z późn. zm., zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie reguluje zasady pracy oraz obowiązki Kurii Rotryjskiej.

§ 2.
1. Ustanawia się następujące Kongregacje, tworzące Kurię Rotryjską, wraz z ich przewodniczącymi:
a) Kongregację Spraw Zagranicznych - Sekretarz Stanu,
b) Kongregację Nauki i Kultury - Mecenas Patriarszy,
c) Kongregację Wojny - Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
2. Wicekanclerz ma możliwość powołania swojego zastępcy w postaci Prowicekanclerza, określając jego szczególne zadania oraz uprawnienia w stosownym rozporządzeniu.
3. Przewodniczący Kongregacji ma prawo do powołania swojego zastępcy w postaci Podsekretarza, określając jego poszczególne zadania oraz kompetencje w stosownym rozporządzeniu.
4. Wicekanclerz ma prawo powołać Podsekretarza dla danej Kongregacji, jeśli uzna to za konieczne.
5. Przewodniczący, Prowicekanclerz i Podsekretarze Kongregacji mają prawo do wydawania rozporządzeń w zakresie obejmującym ich uprawnienia.

§ 3.
Kongregacja Spraw Zagranicznych:
a) ustala kierunek polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria,
b) wskazuje Patriarsze kandydatów na stanowiska dyplomatyczne,
c) negocjuje traktaty i konkordaty w imieniu Państwa Kościelnego Rotria,
d) dba o dobre relacje z partnerami zagranicznymi.

§ 4.
Kongregacja Nauki i Kultury:
a) nadzoruje oraz wspiera pracę placówek kulturalnych i naukowych,
b) tworzy i likwiduje placówki kulturalne oraz edukacyjne wraz z ich kierownictwem,
c) ustala kształt instytucji kulturalnych i naukowych,
d) dba o zabezpieczenie i rozwijanie dóbr kultury oraz promuje kulturę i tradycję rotryjską.

§ 5.
Kongregacja Wojny:
a) zarządza Gwardią Apostolską oraz dba szkolenie żołnierzy,
b) podejmuje decyzje w zakresie obronności miast i obiektów znajdujących się na terenie Państwa Kościelnego Rotria,
c) planuje strategie obronne dla Państwa Kościelnego Rotria,
d) czuwa nad zabezpieczeniem bezpieczeństwa mieszkańców, obywateli i duchownych Państwa Kościelnego Rotria w kraju i poza jego granicami, w szczególności zaś mając na uwadze bezpieczeństwo Patriarchy i Kolegium Kardynalskiego,
e) zarządza obiektami obronnymi, ich budową i renowacją,
f) dba o aspekty reprezentacyjne Gwardii Apostolskiej.

§ 6.
1. Przewodniczącym Kurii Rotryjskiej jest Wicekanclerz Kurii.
2. Do zadań Wicekanclerza należy:
a) wskazywanie Patriarsze kandydatów na stanowiska przewodniczących kongregacji,
b) kierowanie pracą i wspieranie w działaniach poszczególnych kongregacji,
c) zwoływanie posiedzeń Kurii oraz przyjmowanie raportów ws. działalności poszczególnych resortów,
d) kontrolowanie i nadzorowanie poczynań poszczególnych Kongregacji.
3. Wicekanclerz może, o ile uzna to za konieczne, uchylić każde rozporządzenie prefektów kongregacji, prowicekanclerza lub podsekretarzy.
4. Wicekanclerz ma prawo wydawać polecenia przewodniczącym kongregacji.
5. W razie braku możliwości sprawowania władzy przez Wicekanclerza, aby zapewnić ciągłość władzy wykonawczej, zastępuje go Prowicekanclerz, zaś w razie jego niemożności - Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

§ 7.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tracą moc wszystkie akty organizacyjne normujące powyższe kwestie.

§ 8.
Rozporządzenie zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia VIII miesiąca VI Roku Pańskiego MMXIV


/-/ kardynał Franz Ferdinand von Habsburg-Lothringen
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej


« Ostatnia zmiana: Wtorek, 02 Wrz 2014, 15:22:06 wysłana przez Ksawery van Berden »