Autor Wątek: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria  (Przeczytany 784 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« dnia: Piątek, 18 Lip 2014, 21:10:27 »
Cytuj
Archiwum Państwa Kościelnego RotriaArchiwum Państwa Kościelnego Rotria jest to archiwum, w których przechowuje się istotne historycznie akty prawne wydane przez Patriarchów Rotrii. Będzie tutaj można znaleźć, zarchiwizowane dla potomnych najważniejsze dokumenty i inne ważne dzieła sprzed lat. Archiwum opiekuje się Archiwista Państwa Kościelnego Rotria, którym obecnie jest dr. net Nicolaus Dreder.
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Dziennik Praw Państwa Kościelnego
« Odpowiedź #1 dnia: Piątek, 18 Lip 2014, 21:19:32 »
Dziennik Praw Państwa Kościelnego


Tutaj można zapoznać się z Dziennikiem Praw Państwa Kościelnego z okresu od 8 października 2009 roku do 20 kwietnia 2010 roku. Obejmuje on rządy Hadriana I i Piusa II.
« Ostatnia zmiana: Piątek, 18 Lip 2014, 22:23:16 wysłana przez x. Nicolaus Dreder »
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« Odpowiedź #2 dnia: Piątek, 18 Lip 2014, 21:46:35 »
Encyklika Statum Pontificium
Ojca Świętego Klemensa II
z dnia 23 czerwca 2008 roku


Cytuj
KLEMENS II BISKUP ROTRII SŁUGA SŁUG BOŻYCH ETC. DO CZCIGODNYCH BRACI PRYMASÓW, ARCYBISKUPÓW, BISKUPÓW I INNYCH ZWIERZCHNIKÓW DIECEZJALNYCH W JEDNOŚCI ZE STOLICˇ ŚWIĘTˇ POZOSTAJˇCYCH. O ŚWIĘTYM KOŚCIELE ROTRYJSKIM I JEGO MISJI.

CZCIGODNI BRACIA!
Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie.


Przewodnictwo Kościoła Rotrii jako kolebki v-światowego chrześcijaństwa.


Religia Chrześcijańska od wieków kształtowała losy Europy i Świata, podobnie się ma z v-światem. Wiele z istniejących v-krajów opiera się na kulturze europejskiej, która nie odłącznie wiąże się z Kościołem. Państwo Kościelne Rotria, choć jest stosunkowo młode, łączy w sobie wszystkie stare tradycje w całości odwołując się do Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Kościół ma charakter uniwersalny. Posiada swoje tradycje, kulturę, zasoby materialne i duchowe. Kościół Rotryjski jest jedyną organizacją, która działa na tak szeroką skalę, łącząc w jednym wyznaniu wiele państw i narodów. Podstawowym celem Kościoła Rotryjskiego jest krzewienie chrześcijaństwa wśród narodów v-świata oraz stworzenie jednej scentralizowanej instytucji religijnej, która ma na celu odwzorowanie Katolickiej Stolicy Apostolskiej. Co jest podstawą Religi chrześcijańskiej? Oczywiście uznanie Biblii (Pisma Św.), składającej się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu, za objawienie Boże, a Jezusa Chrystusa za Syna Bożego, który jest zapowiedzianym odkupicielem ludzkości. Główne punkty wiary chrześcijańskiej zawiera nicejsko-konstantynopolitański symbol wiary, zwany też Credo. Jako religia monoteistyczna, chrześcijaństwo przyjmuje istnienie jednego Boga w trzech Osobach, które stanowią Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św. (Trójca Św.). Wiele krajów v-świata już przed powstaniem Rotrii posiadało własne kościoły opierające się na wyżej wymienionych podstawach religii chrześcijańskiej, ale kościoły te były tylko i wyłącznie wewnątrzpaństwowe, przez co często zależne od władz świeckich. Dlatego ich misja krzewienia chrześcijaństwa sprowadzała się jedynie do granic danego kraju. Stolica Apostolska Rotrii ma natomiast wymiar międzynarodowy i działa na wielu płaszczyznach. Kościół jako instytucja uniwersalna jest nośnikiem kultury i tradycji oraz stałego i niezakłóconego porządku.


Stolica Apostolska Rotria na arenie międzynarodowej.


Kościół Katolicko- Rotryjski jest jedyną instytucja religijną w v-świecie, która może nawiązywać stosunki dyplomatyczne i która zajmuje się polityką międzynarodową za pośrednictwem tego szczególnego, suwerennego podmiotu międzynarodowego, jakim jest Stolica Apostolska. Uniwersalna misja Kościoła Rotryjskiego i jego wymiar społeczny zdeterminowała konieczność stałego dialogu z władzami państw, co w swoim czasie stanowiło jeden z czynników rozwoju Stolicy Apostolskiej. Państwo Miasto Rotria jest maleńkim punktem na mapie, który zapewnia patriarchom wolność i suwerenność. Można powiedzieć że Stolica Apostolska to sam patriarcha sprawujący powszechną , niezależną władzę duchową, wraz z duchownymi i organizmami Kurii Rotryjskiej, które współpracuje z jego misją. Ta powszechna i niezależna natura władzy duchowej wymaga istnienia prawdziwego statusu międzynarodowego o charakterze publicznym. Stolica Apostolska Rotria w pełnej osobowości międzynarodowej, reprezentuje nie tylko Państwo Kościelne Rotria, ale także centralny rząd Kościoła Rotryjskiego. Służba dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej Rotria jest inna niż wszystkie, bo w zasadzie jej racją stanu jest misja ewangelizacyjna i łączność z Kościołami w poszczególnych krajach. Poza tym coraz większą uwagę korpus dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej poświęca pracy na rzecz pokoju na całym v-świecie. Sztuka dyplomacji zawsze towarzyszyła działalności publicznej Kościoła Rotryjskiego. Była jednym ze sposobów realizowania jego misji ewangelizacyjnej wobec v-świata, a także służyła jedności całego Kościoła Rotryjskiego, zapewniając kolejnym patriarchom łączność z Kościołami partykularnymi, które powstawały wraz z rozwojem chrześcijaństwa w v-świecie. Stolica Apostolska Rotria od niedawna jest członkiem OPM co umożliwia jej nawiązywanie nowych stosunków dyplomatycznych jest to jeden z wielu pozytywnych aspektów przystąpienia Państwa Kościelnego do owej organizacji.


Chrześcijaństwo a świeckie kraje v-świata.


On [Jezus Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego r11; Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

Biblia, List św. Pawła do Kolosan 1, 15-16

Podejście do Kościoła w dzisiejszym v-świcie jest bardzo zróżnicowane. Niektóre v-państwa łączy z Kościołem szczera przyjaźń, natomiast inne za wszelką cenę bronią swej świeckości, nie dopuszczając do wkroczenia religii do ich państw. Często zdarza się, że Kościół Rotryjski traktowany jest jako herezja, co wiąże się z całkowitym odtrąceniem v-wiary i v-Kościoła. Ale zadajmy sobie pytanie czy Rotria robi coś sprzecznego z prawem realnego Kościoła Katolickiego? Uważam, że nie. Rotria wzoruje się na Kościele i odgrywa jego wirtualną wersję. Nie jest uzurpatorem realnego kościoła, lecz jego gloryfikacją. W dzisiejszych czasach społeczeństwo izoluje się od Kościoła, a Boga zastępuje im ich własny obraz. Nauka chrześcijańska głosi, że człowiek może wybrać niezależność od Boga i potwierdzić swój wybór przez dobrowolne nieprzestrzeganie nakazów Boskich. Taki akt wyboru jest pogwałceniem normalnych stosunków między Bogiem a Jego stworzeniem. Łączy się to z odrzuceniem Boga jako podstawy egzystencji i skazuje człowieka na samego siebie. W następstwie tego człowiek przestaje być planetą obiegającą Słońce, a staje się rządzącym się własnymi prawami słońcem, wokół którego wszystko ma się obracać.

"Kto nie trwa we Mnie, zostanie odrzucony jak latorośl i uschnie. Pozbierają ją, wrzucą do ognia i spłonie."

Ewangelia J 15,1-8
(-) Sanctitas Vestra Clemens II
Summus Pontifex,
Patriarcha et Episcopus Rotria etc.
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« Odpowiedź #3 dnia: Piątek, 18 Lip 2014, 21:55:28 »
Encyklika Preambula Fidei
Ojca Świętego Aleksandra I
z dnia 13 lutego 2009 roku


Cytuj
ALEKSANDER I, BISKUP ROTRII, SŁUGA SŁUG BOŻYCH, ETC. DO CZCIGODNYCH BRACI PRYMASÓW, ARCYBISKUPÓW, BISKUPÓW I INNYCH ZWIERZCHNIKÓW DIECEZJALNYCH W JEDNOŚCI ZE STOLICˇ ŚWIĘTˇ POZOSTAJˇCYCH.


CZCIGODNI BRACIA!
Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie.


Pięć dróg św. Tomasza z Akwinu

Pisząc w swoim czasie pracę magisterska z teologii, którą w niniejszej Encyklice przytoczę, miałem okazję zgłębić tzw. drogi św. Tomasza z Akwinu. Ten święty, żyjący w XIII wieku święty dowiódł, że istnienie istoty nadprzyrodzonej można dowieść za pomocą rozumu w oparciu o wiedzę. Poniżej przedstawiam owe pięć argumentów, sformułowanych przez św. Tomasza. · jeśli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel r11; Bóg · jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, istnieje pierwsza przyczyna sprawcza r11; Bóg · jeśli byty nie istnieją w sposób konieczny (pojawiają się na świecie i przemijają), musi istnieć byt konieczny r11; Bóg · jeśli rzeczy wykazują różną doskonałość, to istnieje byt najdoskonalszy r11; Bóg · jeśli celowe działanie jest oznaką rozumności, to ład i porządek w działaniu bytów nieożywionych, lub pozbawionych poznania, świadczą o istnieniu Boga, kierującego światem nieożywionym.

Powyższe dowody mają charakter kosmologiczny i opierają się wyłącznie na rozumie, a nie na wierze. Rozum, obok Pisma Świętego jest drugą drogą do poznania Boga. Ale podczas gdy na Piśmie Świętym może opierać się wiara, na rozumie opiera się wiedza. Kto więc całkiem odrzuca istnienie nadprzyrodzonej istoty, jest po prostu niemądry, gdyż nie używa rozumu. Te argumenty, które za chwilę szerzej wyjaśnię, wydają mi się bardzo dobrym narzędziem do walki z ateizmem.


Pierwszy argument

Naukowcy dowodzą, że gdy nocą patrzymy na rozgwieżdżone niebo, a konkretniej na jedną gwiazdę, to w ciągu sekundy patrzenia oddala się ona od nas i kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. To oddalanie się gwiazd ma być częścią rozszerzania się całego wszechświata, który ponoć rozszerza się od momentu Wielkiego Wybuchu. Zanim powstało cokolwiek była, według teorii, jedna, mała kula, w której skumulowana była cała materia. Wybuchła ona i tak powstał wszechświat i ciała niebieskie. A więc we wszechświecie istnieje ciągły ruch. Także w każdym małym atomie istnieje ruch, bo przecież elektrony bez ustanku krążą wokół jądra. Aby powstał ruch, musi istnieć pierwotny poruszyciel. No bo połóżmy na płaskiej powierzchni kulkę. Czy będzie ona nieustannie się poruszać? Nie. Będzie stać w miejscu, dopóki nie poruszymy jej ręką lub nie poruszy jej wiatr. Tak więc i ruch we wszechświecie musiał mieć kogoś, kto go zapoczątkował. Ruch spowodował, że materia w kuli przed powstaniem wszechświata wybuchła i tak zaczęło się wszystko.

Drugi argument

Każda rzecz ma swoją przyczynę. Żaden człowiek na świecie nie umarł ot tak. Musiała istnieć przyczyna r11; ktoś go zabił, dostał zawału mięśnia sercowego, miał wypadek samochodowy, był chory etc. Tak samo żadna katastrofa nie wydarzyła się bez przyczyny r11; pożar nie wybucha ot tak, musi mieć źródło: niedopałek papierosa, nie wyłączone żelazko, uderzenie pioruna etc.; powódź następuje wskutek ciągłych deszczów, które podnoszą poziom wód. Takich przykładów jest wiele. Tak samo Wielki Wybuch musiał mieć przyczynę. No bo nic nie wybucha samo. Nawet bomba musi zostać uzbrojona i włączona. Wiec i ten wybuch musiał mieć swego sprawcę. A skoro nic wtedy nie istniało poza kulą, musiała ten wybuch spowodować jakaś istota nadprzyrodzona. A więc Bóg.

Trzeci argument

Musi istnieć byt konieczny r11; Bóg. Każdy człowiek, każda istota żywa jest bytem niekoniecznym r11; gdyby nie istniał, nic by się wielkiego nie wydarzyło. Świat nie przestałby istnieć. Ale gdyby nie było Boga, kto zapoczątkowałby ruch i doprowadził do wielkiego wybuchu? Gdyby nie było Boga, nie byłoby świata.

Czwarty argument

Musi istnieć byt najdoskonalszy. Dlaczego? Bo na ziemi nikt nie jest doskonały. Nikt nie jest całkowicie sprawiedliwy, szczodry, dobry. Skąd więc wiemy, jak powinna wyglądać sprawiedliwość? Dobroć? Szczodrość? Wiemy o tym od Boga r11; on jest dawcą autorytetów, wzorem i przykładem.

Piąty argument

Nic na świecie nie istnieje bez celu. Nawet najdrobniejsze bakterie służą światu. Ziarnko pszenicy istnieje, by być pokarmem dla myszy polnej. Mysz istnieje, by być pokarmem dla myszołowów. A myszołowy mogą zostać upolowane przez człowieka i zjedzone. Wszystkie stworzenia służą człowiekowi. Ale i człowiek nie jest ostatecznym celem świata. On służy Bogu i to Bóg jest ostatecznym celem.
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« Odpowiedź #4 dnia: Piątek, 18 Lip 2014, 22:01:15 »
Akt Renuntiatio
Ojca Świętego Piusa I
z dnia 6 listopada 2007 roku

Cytuj
JA, PIUS I, BISKUP ROTRII, SŁUGA SŁUG BOŻYCH ETC. Wielebnym braciom, Arcybiskupom, Biskupom i ukochanym synom Opatom, Przeorom, Dziekanom, Archidiakonom, Archiprezbiterom, oraz innym Prałatom i wszystkim wiernym, do których niniejszy list dojdzie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. Anno Domini 06.11.2007.


Ja Pius I, po głębokim namyśle i okolicznościach, w jakich się znalazłem, z bólem serca i wielkim żalem ogłaszam swoją abdykację ze Stolicy Apostolskiej.
Niestety z osobistych, bardzo ważnych dla mnie powodów, nie mogę prowadzić Kościoła i Państwa Kościelnego Rotria. Przepraszam tych, których zawiodłem, jednak decyzja jest w pełni przemyślana.
Według mej woli, moim zastępcą powinien zostać człowiek, który godnie reprezentować będzie Kościół, nieść pokój innym narodom, znamienity polityk oraz wybitny teolog.
Uważam za godnego tego stanowiska kardynała Karla Gregora Habsburga.
Ogłaszam, że przestaję być Patriarchą Rotrii. Proszę regenta o jak najszybsze zwołanie konklawe i wybranie mojego następcy.

Pokój z Wami.

(-)Sanctitas Vestra Pio I
Summus Pontifex
Patriarcha et Episcopus Rotria etc.
« Ostatnia zmiana: Sobota, 19 Lip 2014, 16:40:13 wysłana przez x. Nicolaus Dreder »
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« Odpowiedź #5 dnia: Poniedziałek, 21 Lip 2014, 20:48:37 »
Bulla Węgielna
z dnia 26 kwietnia 2009 roku


Cytuj
W imię Boga Wszechmogącego! My Sykstus I, Sługa Sług Bożych, Patriarcha Rotrii wraz z Narodem Rotryjskim uchwalamy niniejszą Bullę Węgielną ustanawiając III Państwo Kościelne Rotria, jako opokę dla przyszłych pokoleń, gwarancję bezpieczeństwa, pomyślności i poszanowania Tradycji.

Księga I
Państwo Kościelne


Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)


1. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest Monarchią teokratyczno r11; elekcyjną.
2. Rotria jest państwem niepodległym i suwerennym, nawiązującym do Państwa Kościelnego istniejącego w latach 756 -1870.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.


Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)


1. Władza Absolutna i Suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy.
2. Władzę wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha i Prefektura Generalna.
3. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Trybunał Rotryjski.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)


1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Stolica Apostolska Rotria, zwana dalej Stolicą Apostolską.


Artykuł 4.
(Waluta)


1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.


Artykuł 5.
(Symbole narodowe)


1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.


Artykuł 6.
(Hierarchia praw)


1. Prawo Rotrii w hierarchii ważności stanowią: Bulla Węgielna, Bulle Patriarchy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, uchwały Konsylium Apostolskiego, akty wykonawcze, normy prawa zwyczajowego.

Księga II
Kościół RotryjskiArtykuł 7.
(Kościół Rotryjski)


1. Kościół Rotryjski, jest v-organizacją propagującą kulturę oraz wartości chrześcijańskie.
2. Kościół Rotryjski wzoruje się na hierarchii i organizacji Kościoła Katolickiego.
3. Kościół Rotryjski w swej działalności kierować się będzie aspektami wyłącznie edukacyjno-poznawczymi, nie godząc swoją działalnością w uczucia religijne osób trzecich, nie naruszając powagi wiary chrześcijańskiej.


Artykuł 8.
(Integralność Kościoła)


1. Kościół Rotryjski jest w sposób nierozerwalny związany z Państwem Rotryjskim.
2. Instytucje państwowe oraz kościelne stanowią jedność.
3. Ilekroć w niniejszym akcie jest mowa o organach władzy, należy przezeń rozumieć organizacje pełniące kompetencje zarówno świeckie, jak i kościelne.


Artykuł 9.
(Organy terenowe Kościoła)


1. Kościół Rotryjski pełni swoją misję poza granicami Rotrii za pośrednictwem organów terenowych.
2. Kształt i organizację organów terenowych określa patriarcha w drodze odrębnych przepisów.


Artykuł 10.
(Funkcje kościelne i tytuły honorowe)


1. Funkcje kościelne i tytuły honorowe są wyrazem najwyższego uznania zasług oraz powagi pełnionej funkcji.
2. Funkcje i tytuły ustanawia i znosi Patriarcha Rotrii.


Księga III
Patriarcha i Kolegium Kardynalskie


Artykuł 11.
(Patriarcha)


1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.


Artykuł 12.
(Kompetencje Patriarchy)


Patriarcha:
1. stoi na czele państwa Rotryjskiego,
2. reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3. ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4. wydaje bulle, brewe i ordonanse.
5. określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6. powołuje i odwołuje urzędników państwowych,
7. jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
8. ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
9. ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
10. ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
11. nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
12. nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
13. mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów.


Artykuł 13.
(Opróżnienie Tronu Patriarszego)


Opróżnienie Tronu Patriarszego następuje wskutek:
1. upływu trzymiesięcznej kadencji,
2. zrzeczenia się tronu przez Patriarchę,
3. rzeczywistej śmierci,
4. rzeczywistego wypadku uniemożliwiającego skuteczne pełnienie funkcji Patriarchy,
5. opróżnienie Tronu Patriarszego obwieszcza Kamerling.


Artykuł 14.
(Sediswakancja)


1. Z chwilą opróżnienia Tronu patriarszego następuje okres wakatu Stolicy Apostolskiej zwany dalej Sediswakancją,
2. W okresie Sediswakancji władzę Patriarszą sprawuje Kamerling,
3. Kamerling ma obowiązek w terminie trzech dni zwołać Konklawe w celu wyboru nowego Patriarchy,
4. Jeżeli Kamerling nie dopełni obowiązku określonego w ust. 3, obowiązek ten przechodzi kolejno na Kardynałów w hierarchii starszeństwa.


Artykuł 15.
(Wybór Patriarchy)


1. Konklawe rozpoczyna się z chwilą zwołania go przez Kamerlinga.
2. Prawo do udziału w Konklawe mają wszyscy Kardynałowie.
3. Kardynałowie zgromadzeni na konklawe dokonują ze swego grona elekcji nowego Patriarchy, większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej bezwzględnej większości Kardynałów.
4. Konklawe trwa nie dłużej niż pięć dni, z zastrzeżeniem ust. 7.
5. W każdym dniu Konklawe może mieć miejsce nie więcej, niż jedno głosowanie.
6. Termin głosowania wyznaczany jest za zgodą bezwzględnej większości Kardynałów.
7. W ściśle uzasadnionych i doniosłych przypadkach Kamerling może przedłużyć czas trwania Konklawe, ale o nie więcej niż dwa dni.


Artykuł 16.
(Godność Kardynalska)


1. Tytuł Kardynalski jest oznaką najwyższej godności w Państwie i Kościele Rotryjskim.
2. Kardynałem może zostać każdy Rotryjczyk, bądź obywatel Państwa Obcego, niezależnie od sprawowania innych urzędów.
3. Kardynałów w sposób nieskrępowany kreuje i znosi Patriarcha.


Księga IV
Prefektura Generalna i Trybunał RotryjskiArtykuł 17.
(Prefektura Generalna)


1. Na czele Prefektury Generalnej stoi Prefekt Generalny, powoływany i odwoływany przez Patriarchę.
2. Prefektura Generalna wykonuje zadania z zakresu władzy wykonawczej.
3. Organizację oraz kompetencje Prefektury Generalnej określa Bulla Patriarchy.


Artykuł 18.
(Trybunał Rotryjski)


1.Trybunał Rotryjski wykonuje kompetencje z zakresu wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W skład Trybunału Rotryjskiego wchodzą Patriarcha i Trybuni.


Księga V
Konsylium Apostolskie i SobórArtykuł 19.
(Konsylium Apostolskie)


1. W skład Konsylium Apostolskiego wchodzą Oficjałowie wybierani w powszechnych, tajnych i bezpośrednich wyborach na dwumiesięczną kadencję.
2. Konsylium Apostolskie rozpoczyna prace z chwilą zwołania na obrady przez Patriarchę.
3. Patriarcha zwołuje Konsylium Apostolskie na obrady w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
4. Pracami Konsylium kieruje Dziekan Konsylium Apostolskiego, wyłaniany przez Konsylium z jego grona.


Artykuł 20.
(Skrócenie kadencji)


Skrócenie kadencji Konsylium Apostolskiego następuje w drodze:
1. Ordonansu Patriarchy, w przypadku wygaśnięcia co najmniej połowy mandatów w Konsylium,
2. Uchwały Konsylium o samorozwiązaniu, podjętej bezwzględną większością głosów,
3. Decyzji Soboru.


Artykuł 21.
(Proces legislacyjny)


1. Konsylium Apostolskie przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy Oficjałów, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Patriarcha, Prefekt Generalny, Prefekci i Oficjałowie.
3. Po przyjęciu uchwały przez Konsylium, Dziekan niezwłocznie przedkłada ją do podpisu Patriarsze.
4. Patriarcha może odmówić podpisania uchwały, jeżeli jest to uzasadnione interesem wewnętrznym bądź zewnętrznym Państwa bądź Kościoła Rotryjskiego.
5. W przypadku odmowy podpisania uchwały, dla ponownego jej uchwalenia wymagana jest zgoda Soboru.


Artykuł 22.
(Sobór Powszechny)


1. W sprawach szczególne doniosłych dla Państwa i Kościoła Rotryjskiego zwoływany jest Sobór Powszechny.
2. Sobór zwoływany jest w drodze swobodnej decyzji Patriarchy bądź uchwały Konsylium Apostolskiego.
3. Do udziału w Soborze uprawnieni są wszyscy obywatele i mieszkańcy Stolicy Apostolskiej.


Artykuł 23.
(Zmiana Bulli Węgielnej)
Zmiana niniejszego aktu następuje:
1. Za zgodą Patriarchy, w formie uchwały przyjętej przez Sobór Powszechny większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych.


Księga VI
Przepisy przejściowe i załącznikiArtykuł 24.
(Przepisy przejściowe)


1. Tracą moc wszystkie obowiązujące akty normatywne Stolicy Apostolskiej.
2. Niniejszy akt jest skuteczny z chwilą ogłoszenia przez Patriarchę.


Załączniki


1. Flaga Państwa Kościelnego Rotria.


2. Godło Państwa Kościelnego Rotria.

link do godła wygasł


3. Hymn Państwa Kościelnego Rotria.

VENI, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu, septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.


(-) Sanctitas Vestra Sixtus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« Odpowiedź #6 dnia: Sobota, 30 Sie 2014, 20:58:51 »
Bulla Sixtina
Ojca Świętego Sykstua I
z dnia1 marca 2009 roku


Cytuj
Sykstus I biskup Rotrii sługa sług Bożych etc. Wielebnym braciom, Arcybiskupom, Biskupom i ukochanym synom Opatom, Przeorom, Dziekanom, Archidiakonom, Archiprezbiterom, oraz innym Prałatom, do których niniejszy list dojdzie, Apostolskie pozdrowienie. Dnia 1 marca Anno Domini 2009 na mocy danego mi prawa ogłaszam Bulle Sykstyńską.Pasterzem całej owczarni Pańskiej w mikroświecie jest Biskup Rotrii. Zrozumiałym jest tedy, iż wielkiej wagi pozostaje sprawa jego wyboru. Aby przyszłe pokolenia poznały reguły przez nas ustanowione, a wybór Patriarchy Kościoła Rotyjskiego określające, spisujemy je w bulli niniejszej. Mianowicie my, Sykstus I, z Bożej Łaski Patriarcha Rotrii, Ojciec Królów, Suweren Państwa Kościelnego Rotria etc., etc., ustanawiamy, iż pięć będzie dróg do wyboru Wikariusza Kościoła Powszechnego, a będą to:Art. 1

Komisja - Zwoływana jest raz na sześć miesięcy. Do jej zadań należy stwierdzenie, czy po okresie 6-cio miesięcznego pontyfikatu Patriarchy należy wyłonić nowego Biskupa Rotrii, czy też ziemski Wikariusz Kościoła poprawnie wykonywał swe obowiązki. W tym drugim przypadku przedłuża jego pontyfikat na kolejne sześć miesięcy, pomijając okres sediswakancji. W skład Komisji wchodzi Rada Kardynalska.

Art. 2

Inspiracja - jeśli któryś z kardynałów, czując Boskie natchnienie wykrzyknie imię nowego Biskupa Rotrii, ów nim się staje tylko jeśli wymagana większość 2/3 wszystkich kardynałów również wykrzyknie jego imię, czyniąc go tym samym nowym Patriarchą.

Ja kardynał… (imię kardynała) ogłaszam kardynała… (imię kardynała nominowanego) Nowym Patriarchą i Biskupem Rotrii!

Art. 3

Adoracja - następuje, gdy jeden z kardynałów dostrzeże w drugim Boskie światło i padnie przed nim w adoracji; jeśli wymagana większość 2/3 wszystkich kardynałów również je dostrzeże, wtedy adorowany zostaje ziemskim Wikariuszem Stolicy Apostolskiej.

Ja kardynał … (imię kardynała) padam do twych stóp Ojcze… (imię kardynała nominowanego), ogłaszając wszem i wobec, że tyś jest Nowym Wikariuszem Kościoła Powszechnego.

Art. 4

Scrutinium - w tej metodzie każdy kardynał oddaje jeden głos; każdy głos określający kandydata na Patriarchę należy opatrzyć własnym imieniem ( Ja kardynał…( imię głosującego) mianuję kardynała… (imię nominowanego) Biskupem Rotrii). Następnie Skrutator ( kardynał najwyższy rangą i stażem) liczy głosy; gdy nikt nie uzyska wymaganej większości 2/3 głosów, następuje drugie, trzecie i w miarę potrzeby kolejne głosowania.

Art. 5

Akces – ma miejsce, gdy nie można uzyskać wymaganej większości 2/3 głosów. Impas przełamuje jeden kardynał bądź wielu, głośno oświadczając o przeniesieniu głosu na kogoś innego, co zwykle oznacza przekazanie go kardynałowi z największym poparciem. Jeśli wystarczająco dużo kardynałów przeniesie głosy na danego kandydata, wtedy ów zostaje Patriarchą.

Kardynał występując z loży ogłasza: Przenoszę głos na (imię kardynała nominowanego). Ostatni kardynał łamiący impas oświadcza: Przenoszę głos na (imię kardynała nominowanego) tym samy czyniąc go Nowym Patriarchą.

Art.6.

Konklawe jest zwoływane przez najstarszego stażem kardynała w celu wybrania nowego Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria i Kościoła Rotryjsko-Katolickiego.

Art. 7.

Patriarchą może zostać każdy duchowny Kościoła Rotryjsko-Katolcikiego.

Art. 8.

Konklawe spotyka się raz na sześć miesięcy, a jego obrady są utajnione przed nie-kardynałami. Konklawe trwa tydzień.

Art. 9.

Przez pierwsze cztery dni kardynałowie mogą zgłaszać swoich kandydatów. Czas ten można skrócić, jeżeli pozostali kardynałowie zaświadczą, iż nie chcą zgłaszać swych kandydatów. Ponadto, pierwsze cztery dni dają możliwość decyzji Komisji.

Art. 10.

Przez pozostałe trzy (lub więcej w przypadku skrócenia czasu zgłaszania kandydatur) dni kardynałowie oddają głosy na poszczególnych kandydatów (scrutinium). Wtedy też można stosować adorację i inspirację.

Art. 11.

Każdy kardynał może wstrzymać się od głosu lub zagłosować na jednego z kandydatów.

Art. 12.

Podczas pierwszej tury głosowania każdy kardynał, którego przywileje nie są w żaden sposób ograniczone, oddaje jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Art. 13.

Jeżeli pierwsza tura głosowania nie wyłoni nowego Patriarchy (tzn. żaden z kandydatów nie uzyska przewagi), następuje druga tura głosowania. Każdy kardynał może zmienić wtedy swój głos.

Art. 14.

Jeżeli druga tura głosowania także nie przyniesie rozwiązania, kardynałowie powinni szukać kompromisu (akces). Jeżeli zajmie im to więcej niż tydzień, Kamerling-Interrex może przedłużyć konklawe jeszcze o tydzień.

Art. 15.

Jeżeli głosy kardynałów po dwóch tygodniach nie przyniosą rozstrzygnięcia, Patriarchę wybierać będą - spośród zgłoszonych na początku kandydatów – w referendum wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo Rotryjskie lub specjalną wizę, nadającą wszystkie prawa obywatelskie. W tym wypadku wszystkie wcześniejsze głosy zostają anulowane i wszyscy głosują ponownie.

Art. 15.

Niniejszym traci moc Ustawa o Konklawe


(-) Sanctitas Vestra Sixtus I
Summus Pontifex Ecclesiae Universalis,
Primas Rotriae, Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« Odpowiedź #7 dnia: Sobota, 30 Sie 2014, 21:09:02 »
Bulla Maxima
Ojca Świętego Celestyna I
z dnia 10 sierpnia 2010 roku


Cytuj
BULLA MAXIMA
PAŃSTWA KOŚCIELNEGO ROTRIA

PEAMBUŁA
My Celestyn I, z Bożej łaski Suweren Państwa Kościelnego Rotria, z woli Kardynałów zasiadający na tronie Patriarchy Rotrii, wraz z umiłowanymi Braćmi naszymi, obywatelami Państwa Kościelnego Rotria,
czerpiąc z tradycji przodków,
pełni doświadczeń z czasów i troski o losy państwa,
dążąc do przekazania Naszym następcom kraju silnego,
ustanawiamy w dobrej wierze Bullę Maximę jako ustawę zasadniczą i
opokę dla przyszłych pokoleń stanowiącej gwarancję bezpieczeństwa i pomyślności.


DZIAŁ I
Państwo Kościelne


Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)
1. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest Monarchią teokratyczno - elekcyjną.
2. Rotria jest państwem niepodległym i suwerennym, nawiązującym do historycznego Państwa Kościelnego istniejącego w latach 756 –1870 w Europie.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.

Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)
1. Władza Suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy i Obywateli.
2. Władzę ustawodawczą w Rotrii pełni Patriarcha wraz z  Synodem Powszechny.
3. Władzę wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha i Prefektura Generalna.
4. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Trybunał Rotryjski.

Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)
1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)
1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)
1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)
Prawo Rotrii w hierarchii ważności stanowią:
1)Niniejsza Ustawa Zasadnicza
2)Bulle Patriarchy i Ustawy Synodu Powszechnego
3)Ratyfikowane umowy międzynarodowe
4)Brewe i Rozporządzenia
5)Ordonanse i Postanowienia
7)Normy prawa zwyczajowego

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)
Ustawa Zasadnicza obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Ustawą Zasadniczą. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.

DZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Obywatelstwo)
1. Obywatelstwo rotryjskie przyznawane jest w trybie i na warunkach określonych przez odrębne przepisy.
2. Każdy, komu zostanie przyznane przez Patriarchę Rotrii obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania obywatelstwa przysięgi według następującej roty:
„ Przysięgam uroczyście wierność Patriarsze Rotrii, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości, a jego dobro będzie dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

Artykuł 9.
(Prawa obywateli)
1. Państwo Kościelne Rotria gwarantuje swoim obywatelom prawo do życia, rozwoju i sprawiedliwego sądu.
2. Wszyscy obywatele Rotrii są równi wobec prawa i wolni.
3. Każdy obywatel Rotrii ma prawo do:
1) uczestnictwa w życiu publicznym,
 nieskrępowanego zrzeszania się,
2)głoszenia swoich poglądów,
3)informacji o działaniach władz i osób publicznych.
4. Państwo Kościelne gwarantuje swoim obywatelom wszelkie prawa socjalne, ekonomiczne, solidarnościowe i kulturalne.
5. Każdy obywatel Państwa Kościelnego ma wolność sumienia i wyznania.
6. Niektóre prawa obywateli mogą zostać zawieszone w momencie wprowadzenia Stanu Wyjątkowego lub Stanu Wojennego.

Artykuł 10.
(Obowiązki obywateli)
1. Każdy obywatel zobowiązany jest do dochowania przysięgi obywatelskiej.
2. Wszyscy obywatele Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
3. Każdy obywatel Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.
4. Patriarcha posiada obywatelstwo Rotryjskie z mocy prawa.


DZIAŁ III
Kościół Rotryjski


Artykuł 11.
(Kościół Rotryjski)
1. Kościół Rotryjski, jest v-organizacją propagującą kulturę oraz wartości chrześcijańskie.
2. Kościół Rotryjski wzoruje się na hierarchii i organizacji Kościoła Katolickiego.
3. Kościół Rotryjski w swej działalności kierować się będzie aspektami wyłącznie edukacyjno-poznawczymi, nie godząc swoją działalnością w uczucia religijne osób trzecich, nie naruszając powagi wiary chrześcijańskiej.

Artykuł 12.
(Integralność Kościoła)
1. Kościół Rotryjski jest w sposób nierozerwalny związany z Państwem Kościelnym.
2. Instytucje państwowe oraz kościelne stanowią jedność.
3. Ilekroć w niniejszym akcie jest mowa o organach władzy, należy przezeń rozumieć organizacje pełniące kompetencje zarówno świeckie, jak i kościelne.

Artykuł 13.
(Organy terenowe Kościoła)
1. Kościół Rotryjski pełni swoją misję poza granicami Rotrii za pośrednictwem organów terenowych.
2. Kształt i organizację organów terenowych określa patriarcha w drodze odrębnych przepisów.

Artykuł 14.
(Funkcje kościelne i tytuły honorowe)
1. Funkcje kościelne i tytuły honorowe są wyrazem najwyższego uznania zasług oraz powagi pełnionej funkcji.
2. Funkcje i tytuły ustanawia i znosi Patriarcha Rotrii.


DZIAŁ IV
Patriarcha i Kolegium Kardynalskie


Artykuł 15.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.

Artykuł 16.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1)stoi na czele państwa Rotryjskiego,
2)reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4)wydaje bulle, brewe i ordonanse.
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) nadaje i odbiera obywatelstwo rotryjskie,
15) stosuje prawo łaski,
16) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
17) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,

Artykuł 17.
(Opróżnienie Tronu Patriarszego)
1. Opróżnienie Tronu Patriarszego następuje wskutek:
1)upływu trzymiesięcznej kadencji,
2)zrzeczenia się tronu przez Patriarchę,
3) śmierci,
4)rzeczywistego wypadku uniemożliwiającego skuteczne pełnienie funkcji Patriarchy.
2. Opróżnienie Tronu Patriarszego obwieszcza Kamerling.

Artykuł 18.
(Sediswakancja)
1. Z chwilą opróżnienia Tronu patriarszego następuje okres wakatu Stolicy Apostolskiej, zwany dalej Sediswakancją.
2. W okresie Sediswakancji władzę Patriarszą sprawuje Kamerling.
3. W przypadku niemożności sprawowania władzy przez Kamerlinga, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Prefekt Generalny, a w razie jego braku najstarszy stażem kardynał.
4. Kamerling ma obowiązek w terminie trzech dni zwołać Konklawe w celu wyboru nowego Patriarchy.
5. Jeżeli Kamerling nie dopełni obowiązku określonego w ust. 4, obowiązek ten przechodzi kolejno na Kardynałów w hierarchii starszeństwa.

Artykuł 19.
(Wybór Patriarchy)
1. Konklawe zwoływane jest w celu wybrania nowego Patriarchy.
2. Konklawe musi zakończyć się wyborem nowego Patriarchy.
3. Organizację i sposób obrad Konklawe określą przepisy szczególne.

Artykuł 20.
(Godność kardynalska)
1. Tytuł kardynalski jest oznaką najwyższej godności w Państwie i Kościele Rotryjskim.
2. Kardynałem może zostać każdy Rotryjczyk, bądź obywatel państwa obcego, niezależnie od sprawowania innych urzędów.
3. Kardynałów w sposób nieskrępowany kreuje i znosi Patriarcha.


DZIAŁ V
Synod Powszechny


Artykuł 21.
(Synod Powszechny)
1. Synod Powszechny, zwany dalej Synodem sprawuje wraz z Patriarchą władzę ustawodawczą w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Synod sprawuje kontrolę nad działalnością Prefektury Generalnej w zakresie określonym przepisami niniejszej ustawy zasadniczej oraz przepisów szczególnych.
3. W skład Synodu wchodzą z mocy prawa wszyscy aktywni w rozumieniu odrębnych przepisów obywatele rotryjscy.
4. Obrady Synodu są jawne.

Artykuł 22.
(Przewodniczący Synodu Powszechnego)
1. Pracami Synodu Kieruje Przewodniczący wybierany z jego grona na dwumiesięczną kadencję. Wybór Przewodniczącego przeprowadza Patriarcha.
2. Przewodniczący powołuje i odwołuje Wiceprzewodniczącego, który zastępuje go podczas nieobecności.

Artykuł 23.
(Proces legislacyjny)
1. Synod  przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Inicjatywę ustawodawczą posiadają: Patriarcha, Prefekt Generalny, Prefekci, grupa co najmniej 3 uprawnionych obywateli.
3. Po przyjęciu ustawy przez Synod, kierujący obradami niezwłocznie przedkłada ją do podpisu Patriarsze.
4. Patriarcha może odmówić podpisania ustawy, jeżeli jest to uzasadnione interesem wewnętrznym bądź zewnętrznym Państwa.
5. W przypadku odmowy podpisania ustawy, dla ponownego jej uchwalenia wymagana jest kwalifikowana większość 3/5.

Artykuł 24.
(Moc ustawy bulli patriarszych)
Bulle Patriarchy mają moc ustawy. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Bullą Patriarchy.


DZIAŁ VI
Prefektura Generalna i Trybunał Rotryjski


Artykuł 25.
(Prefektura Generalna)
1. Prefektura Generalna prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną z zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.
2. W skład Prefektury generalnej wchodzi Prefekt Generalny wraz z Prefektami.
3. Na czele Prefektury Generalnej stoi Prefekt Generalny, powoływany i odwoływany przez Patriarchę.
4. Prefektów powołuje Patriarcha na wniosek Prefekta Generalnego.
5. Organizację oraz kompetencje Prefektury Generalnej określa Bulla Patriarchy.

Artykuł 26.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1.Kierownicy centralnych urzędów państwowych na podstawie Ustawy Zasadniczej, Bulli oraz ustaw w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie  wydane przez organy władzy wykonawczej.
 
Artykuł 27.
(Kontrola parlamentarna)
1.Synod w wykonaniu prawa kontroli parlamentarnej nad działalnością władzy wykonawczej, może zażądać ustąpienia Prefekta Generalnego, w przypadku działania na szkodę państwa bądź zaniedbywania przezeń swych obowiązków – z zastrzeżeniem konieczności imiennego wskazania kandydata na jego miejsce.
2.Jeżeli za wnioskiem opowie się bezwzględna większość uprawnionych do głosowania obywateli, Patriarcha odwołuje Prefekta Generalnego.

Artykuł 28.
(Trybunał Rotryjski)

1.Trybunał Rotryjski wykonuje kompetencje z zakresu wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W skład Trybunału Rotryjskiego wchodzą Patriarcha i Trybuni.
3.  Szczegółową organizację oraz kompetencje Trybunału Rotryjskiego określi ustawa.


DZIAŁ VII
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny


Artykuł 29.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy ordonansu Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego, zawieszone zostają wymienione przez Patriarchę w ordonansie prawa obywatelskie.

Artykuł 30.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.
 

DZIAŁ VIII
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki


Artykuł 31.
(Zmiana Ustawy Zasadniczej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie ustawy przyjętej przez Synod bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 uprawnionych.

Artykuł 32.
(Przepisy derogacyjne)
Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy zasadniczej tracą moc wszystkie pozostałe akty normatywne.

Artykuł 33.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Caelestinus I
Summus Pontifex Ecclesiae Universalis,
Primas Rotriae, Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Archiwum Państwa Kościelnego Rotria
« Odpowiedź #8 dnia: Sobota, 30 Sie 2014, 21:16:25 »
Konstytucja Zgromadzenia Bractwa Kapłańskiego Głosicieli Dobrej Nowiny
wydana za czasów Ojca Świętego Piusa II
z dnia 17 maja 2010 roku


Cytuj
KONSTYTUCJA ZGROMADZENIA BRACTWA KAPŁAŃSKIEGO GŁOSICIELI DOBREJ NOWINY.


Rozdział I "Postanowienia ogólne"


Art. 1
1. Nazwa Zgromadzenia: Zgromadzenia Bractwa Kapłańskiego Głosicieli Dobrej Nowiny.
2. Skrót: FBN
3. Charyzma: Zgromadzenie zajmuje się głoszeniem dobrej nowiny wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby dając sobie zawsze na pierwszym miejscu ubóstwo i pokorę. Wyspecjalizowane w misji w szkołach, uczelniach oraz w ewangelizacji ludowej.
4. Zawołanie: Wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby.
5. Patroni: św. Paweł z Tarsu, św. Aleksy Człowiek Boży, św. Franciszek z Asyżu.


Rozdział II "Struktura władz"


Art. 2
1. Władzę w Zgromadzaniu Kapłańskim Braci Głosicieli Dobrej Nowiny (dalej: Zakonie) sprawuje Kapituła Generalna i Ojciec Opat.
2. W jednostkach terytorialnych Zakonu tj. Prowincjach władzę sprawuje Kapituła Prowincjonalna oraz Ojciec Prowincjał.
3. Kapituły Prowincjonalne oraz Ojcowie Prowincjałowie są podporządkowani władzy Kapituły Generalnej i Ojca Opata.

Art. 3 "Kapituła Generalna i Kapituła Prowincjonalna"
1. W skład Kapituły Generalnej wchodzą wszyscy członkowie Zakonu.
2. W skład Kapituły Prowincjonalnej wchodzą wszyscy członkowie Prowincji Zakonu.
3. Na czele Kapituły Generalnej stoi Ojciec Opat.
4. Na czele Kapituł Prowincjonalnych stoją Ojcowie Prowincjałowie.
5. Kapituła Generlana podejmuje decyzje dotyczące całego Zakonu, odpowiada za jego organizację, działalność i członków.
6. Kapituły Prowincjonale podejmują decyzje dotyczące Prowincji Zakonu, odpowiadają za jej (tj. Prowincji) organizację oraz członków Zakonu Prowincji
7. Kapituły Prowincjonale podporządkowują się decyzjom Kapityły Generalnej.

Art. 4 "Ojciec Opat i Ojcowie Prowncjałowie"
1. Na czele Zakonu oraz Kapituły Generalnej stoi Ojciec Opat.
2. Ojciec Opat jest wybierany przez Kapitułę Generalną spośród członków Zakonu na okres dożywotni, chyba, że władze kościoła zadecydują odwołać Ojca Opata z jego funkcji.
3. Ojciec Opat ma prawo zrzec się dobrowolnie swej funkcji.
4. Ojciec Opat zatwierdza postanowienia Kapituły Generalnej, powołuje lub odwołuje Ojców Prowincjałów, reprezentuje Zakon przed Patriarchą oraz na zewnątrz, przyjmuje nowych członków do Zakonu, tworzy Prowncje zakonne.
5. Ojcowie Prowincjałowie reprezentują Prowincję przed Ojcem Opatem oraz na zewnątrz, przyjmują nowych członków do Zakonu z imieniu Ojca Opata, stoją na czele Kapituł Prowincjonalnych oraz zatwierdzają ich postanowienia.
6. Ojciec Opat oraz Ojciec Prowncjał mają prawo stworzyć inne urzędy w Zakonie/Prowncjach na mocy swych postanowień, chyba że stoi to w nizgodności z prawem danego państwa, prawem kościelnym lub zakonnym.
7. Ojciec Opat jak i Ojcowie Prowincjałowie mają prawo karać członków Zakonu za nieprzestrzeganie praw zakonnych lub niestosowne zachowanie.
8. Kary te to (w kolejności od najmniejszej do największej): upomnienie, pouczenie, zawieszenie, wydalenie ze struktur Zakonu.


Rozdział III "Reguła"


Art. 5
1. Bracia mogą żyć w pustelniach, choć zaleca się im mieszkanie we wspólnotach brackich.
2. Zgromadzenie Bractwa Kapłańskiego Głosicieli Dobrej Nowiny składa się z trzech gałęzi:
- kleryckiej, w której skład wchodzą Bracia ze święceniami kapłańskimi choć dopuszcza się przyjmowanie również bez święceń,
- zgromadzenie świeckie do którego mogą wstępować wierzący świeccy pragnący żyć w sposób podobny do Braci Głosicieli Dobrej Nowiny w strukturach świeckich,
- zgromadzenie żeńskie do którego mogą wstępować kobiety pragnące oddać się całkowicie idei Zgromadzenia.
3. Głównym celem Zgromadzenia jest głoszenie dobrej nowiny wszystkim, wszędzie i na wszelki sposób pamiętając zawsze o ubóstwie. Wierzący pragnący wstąpić do zgromadzenia winni kochać ubóstwo ponad wszelkie dobra doczesne.
4. Zgromadzenie kładzie wielki nacisk na ewangelizacje narodów oraz ich edukację.
5. Zmiany w Regule ma prowo dokonać tylko Kapituła Generalna w skałdzie nie mniejszym niż 3/4.


Rozdział IV "Legat Patriarszy"


Art. 6
1. Patriarcha ma prawo wprowadzić legata do Kapituły Generalnej. Wówczas taki legat otrzymuje prawa równe członkowi Zgromadzenia.


Rozdział V "Zakończenie"


Art. 7
1. Dokument niniejszy zyskuje moc prawną w chwili jego podpisania przez Ojca Opata, Jego Świątobliwość Patriarchę oraz członków Kurii.
2. Prawo zmian w Konstytucji ma tylko Kapituła Generalna w składzie nie mniejszym niż 3/4.


/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(-) książę Marcos Paulos Victorjosigos kard. de Zepp
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości
Książę Surmenii


/-/ książę Cosimo Leopoldo de Medici
Sekretarz Kurii Rotryjskiej
Książę Firenze


(-) Arcyksiążę Piotr Zygmunt Kazimierz Józef Radziwiłł
Biskup Wileński
Szambelan


/-/ książę Abarany August Bierzyński de Medici
Ojciec Opat
Prałat Jego Świątobliwości
[/i]
(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Brewe o rotryjskiej Kapitule Naukowej
« Odpowiedź #9 dnia: Poniedziałek, 15 Wrz 2014, 20:54:11 »
Brewe  o  Rotryjskiej Kapitule Naukowej
Ojca Świętego Hadriana I
z dnia 23 listopada 2009 roku

Cytuj
Brewe o Rotryjskiej Kapitule Naukowej


Art. 1.
1. Powołuje się Rotryjską Kapitułę Naukową, zwaną dalej RKN, jako organ zwierzchnictwa nad oświatą, szkolnictwem wyższym, pracownikami oświaty, pracownikami naukowymi, stopniami i tytułami naukowymi w Rotrii.

Art. 2.

1. W skład RKN wchodzą:
- Patriarcha,
- profesorowie z obywatelstwem rotryjskim, którzy tytuł uzyskali na uczelniach rotryjskich lub uczelniach akredytowanych przez Państwo Kościelne Rotria.

Art. 3.
1. Przewodniczącym RKN ustanawia się Patriarchę.

Art. 4.

1. RKN sprawuję swoją władzę poprzez wydawanie rozporządzeń i postanowień, które przyjmuje się większością głosów na zwoływanych przez przewodniczącego posiedzeniach.

Art. 5.

1. Do zadań RKN należą:
- administracja listą uczelni akredytowanych przez PKR,
- weryfikacja tytułów i stopni naukowych nadawanych na terenie PKR,
- przyznawanie tytułu profesora doktorom rotryjskim,
- odbieranie tytułów i stopni naukowych,
- weryfikacja poprawności i słuszności przyznawanych tytułów i stopni naukowych,
- kontrola pracy wykładowców uczelni państwowych.

Art. 6.
1. Brewe niniejsze wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
2. Tracą moc Statut Uniwersytetu Rotryjskiego i Statut Kolegium Jezuickiego.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar

Offline Nicolaus Stefano Dreder

 • Moderator
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1083
 • Reputacja +33/-10
  • Status GG
  • Zobacz profil
Statut Kościoła Rotryjskiego
« Odpowiedź #10 dnia: Poniedziałek, 15 Wrz 2014, 21:05:12 »
Statut Kościoła Rotryjskiego
Ojca Świętego Piusa II
z dnia 22 lutego 2010 roku

Cytuj
STATUT
Kościoła Rotryjskiego

Preambuła


W dbałości o to, by Państwo Kościelne Rotria nie utraciło swego dotychczasowego dorobku, swojej wyjątkowości i niezwykłości oraz tożsamości, ustanawiamy niniejszym nowy Kościół Rotryjski, który nierozerwalnie związany z Państwem Kościelnym będzie jego organem wewnętrznym, przydającym mu blasku.

Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1.

Nazwa kościoła brzmi "Kościół Rotryjski".

Art. 2.
Terenem działania kościoła jest terytorium Państwa Kościelnego Rotria oraz krajów, które z Państwem Kościelnym Rotria podpisały konkordat.

Art. 3.
Siedzibą władz kościoła jest Stołeczne Miasto Rotria.

Art. 4.
1. Osobowość prawną posiada kościół i jego archidiecezje, diecezje, oraz parafie.
2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są:
1) dla kościoła jako całości - Biskup Rotrii (Patriarcha).
2) dla prymasostwa - Prymas.
3) dla archidiecezji – arcybiskup.
4) dla diecezji – biskup.
5) dla parafii – kapłan (proboszcz).


Rozdział II
Cele działalności i zasady realizacji

Art. 5.

1. Celem kościoła jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, Słowa Bożego i doktryny chrześcijańskiej, urzeczywistnianie jej w codziennym życiu oraz propagowanie chrześcijańskich wartości w życiu codziennym.
2. Zgodnie ze swoją doktryną kościół działa także na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów relacji międzyludzkich i życia społecznego, jak w szczególności wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezdomność, demoralizacja oraz przestępczość.

Art. 6.
Dla realizacji swych celów kościół:
1) zachęca swoich członków do postępowania zgodnego z moralnością chrześcijańską;
2) głosi nauki dotyczące chrześcijańskiej moralności i etyki, nie głosząc jednak nauk o Trójcy Świętej;
3) organizuje wspólne rozważania nad Pismem Świętym;
4) prowadzi działalność charytatywną;
5) współpracuje z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi;
6) współdziała z państwem dla dobra człowieka i dobra wspólnego,
7) posiada niezbędny majątek.

Rozdział III
Członkowie Kościoła

Art. 7.

W skład kościoła wchodzą duchowni oraz świeccy wierni.

Art. 8.
1. Członkiem kościoła może zostać każda osoba, która dobrowolnie zaakceptowała jego doktrynę zawartą w Piśmie Świętym i zadeklarowała się wiernym kościoła.
2. Osoby niepełnoletnie mogą należeć do kościoła za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Art. 9.
1. Członkostwo w kościele ustaje przez:
1) śmierć,
2) przystąpienie do innego wyznania,
3) wykluczenie z kościoła na podstawie decyzji Patriarchy,
4) pisemne oświadczenie o wystąpieniu, złożone Patriarsze.
2. Każda osoba przynależąca do kościoła ma prawo dobrowolnego wystąpienia z niego.

Art. 10.
Członkowie kościoła mają obowiązek życia zgodnie z zasadami jego doktryny i moralności.

Art. 11.
1. Członkowie kościoła mają prawo:
1) udziału w spotkaniach i rozmowach o kwestiach moralnych i etycznych;
2) uzyskiwania informacji o działalności kościoła i jego władz

Art. 12.
Członkowie kościoła obojga płci mają równe prawa i obowiązki.

Art. 13.
Duchowni kościoła powoływani są przez Patriarchę.

Art. 14.
1. Duchownym kościoła może zostać powołana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest bezżenna;
2) zdała egzamin z doktryny kościoła przed którymkolwiek wyższym duchownym,
3) jest nieskazitelnego charakteru,
4) ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Rotryjskim.
2. Duchowni różnych stopni mają prawo używać tytułów:
1) Patriarcha – Jego Świątobliwość;
2) Kardynał archidiakon – Jego Eminencja;
3) Kardynał diakon – Jego Eminencja;
4) Arcybiskup – Jego Ekscelencja;
5) Biskup – Jego Ekscelencja;
6) Protonotariusz Apostolski – Infułat;
7) Prałat Jego Świątobliwości – Monsignore;
8 ) Kanonik – Ojciec;
9) Kapłan – Ojciec. 

Art. 15.
1. Duchowny jest ustanawiany na czas nieokreślony.
2. Duchowny może zostać pozbawiony swego statusu, jeżeli:
1) jego postępowanie lub głoszone poglądy są w oczywisty sposób niezgodne z doktryną kościoła, moralnością oraz dobrymi obyczajami,
2) rażąco naruszył statut kościoła
3) sprzeciwił się swemu zwierzchnikowi.
3. O pozbawieniu duchownego jego statusu z przyczyn określonych w ust. 1. decyduje Patriarcha.

Art. 16.
Duchowni kościoła mają prawo i obowiązek:
1) głoszenia i propagowania zasad etycznych zgodnych z doktryną chrześcijańską,
2) kierowania kościołem oraz jego jednostkami terytorialnymi,
3) organizowania i prowadzenia działalności charytatywnej oraz imprez o celach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych,

Rozdział IV
Organy kościoła

Art. 17.

Organami kościoła są: Patriarcha, Kolegium Kardynalskie, Sobór.

Art. 18.
Patriarcha reprezentuje kościół, jest zwierzchnikiem duchowieństwa, zarządza ruchomym i nieruchomym majątkiem kościoła, przewodniczy konsystorzom i Soborowi, podejmuje wszystkie inne zgodne z prawem, statutem i dobrem kościoła czynności zmierzające do osiągnięcia jego celów oraz wykonuje inne funkcje przewidziane w statucie.

Art. 19.
1. Patriarchę powołuje na trzymiesięczną kadencję Konklawe kościoła zgodnie z zasadami określonymi w Bulli Sykstyńskiej.

Art. 20.
1. Patriarcha traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli:
1) abdykował,
2) zmarł.
2. Do czasu wyboru Patriarchy jego funkcje pełni Kamerling.

Art. 21.
1. Kolegium Kardynalskie składa się z wszystkich kardynałów, za wyjątkiem kardynałów honorowych.
2. Kardynałów kreuje i znosi Patriarcha wedle swej woli.

Art. 22.
Do kompetencji Kolegium Kardynalskiego należy:
1) wybór Patriarchy podczas Konklawe,
2) wspieranie Patriarchy radą w kierowaniu kościołem.

Art. 23.
Kolegium Kardynalskie zbiera się na posiedzeniach zwanych konsystorzami, oraz na Konklawe.

Art. 24.
Konsystorzom przewodniczy Patriarcha, a obradom Konklawe Kamerling, lub w razie jego braku najstarszy stażem kardynał.

Art. 25.
Sobór składa się ze wszystkich duchownych kościoła.

Art. 26.
Do kompetencji Soboru należy:
1) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu kościoła/związku wyznaniowego,
2) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie kościoła/związku wyznaniowego,
3) dokonywanie wykładni postanowień statutu,
4) upominanie Patriarchy, jeżeli umyślnie działa on na szkodę kościoła, narusza jego statut albo przeczy jego doktrynie religijnej lub moralnej,
5) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Patriarchę,

Art. 27.
1. Posiedzenia Soboru zwołuje Patriarcha minimum raz na trzy miesiące i przewodniczy obradom Soboru z prawem głosu, bądź powierze ten obowiązek swojemu Legatowi.
2. Ze względu na dobro kościoła Sobór może być zwołany przez Patriarchę w każdym czasie po uprzednim zawiadomieniu listami poleconymi wszystkich jej członków.
3. Jeżeli Patriarcha nie zwoła Soboru w terminach określonych w statucie, obowiązek ten przechodzi na Kamerlinga, który przewodniczy jej obradom.

Art. 28.
1. Sobór podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Soboru zapadają większością głosów obecnych i głosujących. W razie równości głosów rozstrzyga głos Patriarchy.
2. Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje Patriarsze i każdemu duchownemu.


Rozdział V
Archidiecezja, diecezja i ich organy

Art. 29.

Archidiecezja lub diecezja to jednostka terytorialna kościoła, obejmująca swym zasięgiem jeden kraj i dzieląca się na parafie.

Art. 30.
Na czele archidiecezji stoi arcybiskup, a na czele diecezji biskup.

Art. 31.
Archidiecezje i diecezje tworzy, znosi, określa ich siedzibę oraz zakres terytorialny Patriarcha.
 
Art. 32.
Parafia jest podstawową jednostką organizacyjną kościoła.

Art. 33.
Parafię tworzy, znosi, określa jej siedzibę oraz zakres terytorialny arcybiskup lub biskup, na terenie archidiecezji (diecezji) którego ma ona się znajdować.

Art. 34.
Proboszcz parafii prowadzi rejestr jej członków.

Art. 35.
1. Wyboru proboszcza parafii dokonuje jej zwierzchnik, tj. arcybiskup lub biskup, na terenie diecezji którego ona leży.
2. Zwierzchnik parafii może także odwołać proboszcza.

Art. 36.
Proboszcz:
1) reprezentuje parafię,
2) przyjmuje nowych członków do kościoła,
3) głosi na forum parafii rozważania dotyczące etyki i moralności chrześcijańskiej,
4) organizuje i kieruje działalnością charytatywną oraz imprezami o celach edukacyjnych moralnych i kulturalnych na terenie parafii,

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 37.

1. Zmiany statutu kościoła dokonuje Sobór większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących.
2. Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany statutu przysługuje Patriarsze, oraz grupie co najmniej trzech duchownych.

Art. 38.
1. Rozwiązanie kościoła następuje na podstawie uchwały Soboru podjętej większością czterech piątych głosów obecnych i głosujących.
2. Likwidatorem kościoła jest Patriarcha.

Stołecznie Miasto Rotria, dn. 22.02.2010 roku

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

(-) Nicolaus Stefano kardynał Dreder

Prymas Niderlandów
Arcybiskup Trydentu
Hrabia van Aartselaar