Autor Wątek: Bulla Signum Magnum  (Przeczytany 277 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

  • Gość
Bulla Signum Magnum
« dnia: Czwartek, 12 Mar 2015, 21:42:25 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.


Bulla
Signum Magnum


Rozdział I - Herby duchownych

Art. 1
Bulla reguluje kwestie związane z heraldyką kościelną.

Art. 2
Każdy duchowny począwszy od prezbitera winien posiadać swój herb zgodny z jego godnością w hierarchii, tytułem oraz pełnionym urzędem.

Art. 3
Herby prezbiterów składają się z tarczy herbowej oraz kapelusza z chwostami:
a) dla prezbiterów, nie posiadających żadnych dodatkowych godności kościelnych, kapelusz czarny z takimiż dwoma chwostami;
b) dla prezbiterów z godnością prałata, kapelusz czarny z takimiż czterema chwostami;
c) dla prezbiterów z godnością kanonika, kapelusz czarny z takimiż sześcioma chwostami;
d) dla prezbiterów na urzędzie generała zakonu, kapelusz czarny z takimiż dwunastoma chwostami;
e) dla prezbiterów z godnością opata, kapelusz czarny z takimiż dwunastoma chwostami, pastorałem oraz wstęgą dewizy pod tarczą;
f) dla prezbiterów z godnością Kapelana honorowego Jego Świątobliwości, kapelusz czarny z dwunastoma fioletowymi chwostami;
g) dla prezbiterów z godnością Prałata honorowego Jego Świątobliwości, kapelusz fioletowy z takimiż dwunastoma chwostami;
h) dla prezbiterów z godnością Protonotariusza Apostolskiego, kapelusz fioletowy z dwunastoma czerwonymi chwostami.


Art. 4
Herby biskupów składają się z tarczy herbowej, krzyża oraz kapelusza z chwostami i dewizy:
a) dla biskupów będących ordynariuszami, sufraganami, bądź nie pełniących żadnych duszpasterskich urzędów, krzyż oraz kapelusz zielony z takimiż dwunastoma chwostami;
b) dla biskupów pełniących urząd prymasa, miast dwunastu - trzydzieści chwostów;
c) dla biskupów posiadających godność arcybiskupa ad personam, krzyż podwójny oraz kapelusz zielony z dwudziestoma chwostami;
d) dla biskupów posiadających godność arcybiskupa i pełniących urząd metropolity, dodatkowo paliusz;
e) dla biskupów będących arcybiskupami metropolitami i pełniącymi urząd prymasa, miast dwudziestu - trzydzieści chwostów.

Art. 5
Herby kardynałów składając się z oznak właściwych dla biskupów lub arcybiskupów, lecz miast zielonego - z czerwonego kapelusza ze stałą liczbą trzydziestu chwostów, a dodatkowo:
a) dla kardynałów diakonów (świeckich) bez krzyża;
b) dla kardynałów prezbiterów i biskupów z pojedynczym krzyżem;
c) dla kardynałów arcybiskupów ad personam z podwójnym krzyżem;
d) dla kardynałów arcybiskupów metropolitów z podwójnym krzyżem i paliuszem;
e) dla kardynała kamerlinga obok właściwych dla jego stopnia atrybutów, insygnia kamerlinga, tj. parasol i klucze św. Piotra.

Art. 6
Herb Patriarchy składa się z tarczy herbowej, tiary oraz skrzyżowanych kluczy św. Piotra.

Art. 7
Duchownym wolno w herbach używać oznak szlachectwa oraz kollany orderów rotryjskich.

Art. 8
Biskup Rotrii w drodze Motu Proprio może nadać duchownym, zakonnikom i świeckim prawo do używania różnych insygniów w herbie.

Rozdział II - Wielki Herold i ewidencja herbów

Art. 9
Herb duchownego powinien zostać umieszczony w wykazu prowadzonym przez Wielkiego Herolda w ciągu 7 dni od nominacji.

Art. 10
Obowiązkiem Wielkiego Herolda jest tworzenie herbów na prośbę duchownych oraz prowadzenie ich wykazu.

Art. 11
Duchowny może sam sporządzić swój herb i przekazać go Wielkiemu Heroldowi w celu umieszczenia w wykazie.

Art. 12
Wielki Herold powoływany i odwoływany jest przez Mecenasa Patriarszego w drodze rozporządzenia. Mecenas Patriarszy sprawuje nadzór nad jego działalnością.

Art. 13
Każda jednostka administracyjna Kościoła Rotryjskiego winna posiadać swój herb.

Art. 14
Herb jednostki administracyjnej zawiera tarczę oraz skrzyżowany pastorał i ferulę, a wieńczy go mitra. Herb archidiecezji zawiera pod tarczą wstęgę paliusza.

Art. 15
Obowiązek sporządzania i prowadzenia wykazu herbów jednostek administracyjnych spoczywa na Wielkim Heroldzie.

Art. 16
Bulla wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XII, mensis Martius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.

« Ostatnia zmiana: Czwartek, 02 Kwi 2015, 22:04:49 wysłana przez Giovanni Battista della Popoly »