Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Adriano Vittorino

Strony: [1] 2 3 ... 25
1
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 14:31:52 »
Rada Książęca, będąca czymś na kształt Senatu jest pomysłem, który uważamy za bardzo dobry. Jeśli kompetencją tej rady miało by być opiniowanie dokumentów dotyczących państwa oraz doradzanie Patriarsze w sprawach świeckich, byłoby to bardzo wskazane.

Zaś w kwestii świeckich - Wicekanclerzem, a wiec najwyższym urzędnikiem świeckim jest aktualnie książę d'Este y Córdoba, który duchownym nie jest. Żaden urząd związany z państwem, nie jest i nie może być zamknięty i niedostępny dla świeckich.

I o to chodzi, dziękuję Wasza Świątobliwość. Pomijając oczywiście kwestię pochodzenia Wicekanclerza.

Chciałbym, żeby wzmianka o dowolności i równouprawnieniu wyboru miedzy byciem duchownym i świeckim  znalazła się w ustawie zasadniczej. 
Przecież sama idea Konstytucji nie jest renesansowa więc co stoi na przeciw docenić świeckich większą liczbą akapitów?

Albo to albo zupełne pójście w drugą stronę:
1. Państwo Kościelne = wszyscy "obywatele" są w hierarchii kościelnej i kropka.
2. Bycie duchownym = bycie "obywatelem" Rotrii

2
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 13:28:11 »
Choćby było i 2 świeckich mieszkańców, bo chce im się odwzorowywać tą warstwę, to co z nimi? Czy chcąc mieć jakiś wpływ na kraj muszę koniecznie być kardynałem albo Skarlandczykiem (reinkarnacją kardynała zresztą)? Czy w renesansowym państwie kościelnym nie było świeckich? Czy nie zajmowali żadnych urzędów? Czy patriarcha nie jest "Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej"? Czy będąc lennikiem władcy nie mogę żądać z jego strony zainteresowania moimi sprawami?
Jestem zwolennikiem absolutyzmu, nie chcę demokratycznego parlamentu tylko coś na kształt rady książęcej mającej wpływ na świecki aspekt państwa, choćby przez możliwość przedstawienia pomysłów?

3
II Sobór Florencki / Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 10:04:58 »
Dostojni,

ja apeluje tylko o uwzględnienie świeckiego aspektu państwa. Nie może być tak, ze także w sprawach państwowych wszystkie decyzje podejmują duchowni. Pomysł parlamentem/radą złożoną z książąt lennych jest jednym z dobrych rozwiązań tej kwestii.
Nie wiem czy nie powinno się wymagać by do objęcia księstwa wymagana była świeckość kandydata.
Także urzędy, które nie mają kościelnego charakteru mogłyby być obsadzane przez świeckich (oczywiście w miarę możliwości personalnych).

4
Wasza Świątobliwość,

przeczytawszy zaproszenie na obrady Soboru doznałem niemiłego rozczarowania.
Zasadniczo nie mogłem znaleźć fragmentu dotyczącego mojej osoby.
Rozumiem w całej rozciągłości ideę państwa kościelnego. Jednakże pozostaje kwestią niedopowiedzianą
co począć z obywatelem Rotrii, który nie dość, że nie jest duchownym to jeszcze i nie wyznaje rotriokatolicyzmu?
Pomijam szczegół zajmowanej pozycji. Czy taki obywatel nie może mieć wpływu na kształt państwa w którym żyje?

Z wyrazami szacunku i oddania

5
Palazzo Ducale / Odp: Oświadczenie w sprawie bieżących wydażeń
« dnia: Wtorek, 14 Kwi 2015, 09:41:59 »
Dostojni,

postanawiam otworzyć granice Księstwa i zakończyć stan gotowości.
Jednakże nie życzę sobie obecności wojsk skarlandzkich na terenie Księstwa Urbino.
Podtrzymuję moją opinią o nieuzasadnionej i nieprawnej interwencji Skarlandu w wewnętrzne sprawy Państwa Kościelnego.
Niemniej zapewniamy Jego Świątobliwość o naszej lojalności i deklarujemy brak fizycznych działań wobec wojsk imperialnych
poza granicami Księstwa Urbino.

6
Kongregacja Kultury i Nauki / Odp: Krzyż z Nowego Jantaru
« dnia: Wtorek, 14 Kwi 2015, 08:44:36 »
Dostojny,

uzdrowienie to kwestia wiary. Jako katolik wykluczam jakiś magiczny automatyzm przypisany do relikwiarza. Musiała tu zadziałać albo wola uzdrowionej pobudzona przez znalezisko, albo też działanie Boga chcącego dać jakiś namacalny znak fizyczny rodzący konkretne duchowe owoce.

7
Kongregacja Kultury i Nauki / Odp: Krzyż z Nowego Jantaru
« dnia: Poniedziałek, 13 Kwi 2015, 16:01:07 »
Dostojni,

analizując temat i niestety nie najlepszej jakości fotografię, ośmielam się postawić następującą hipotezę:

Jest to enkolpion wykonany nie wcześniej niż w IV w. i nie później niż w XI., przedstawia na awersie postać Jezusa Chrystusa w stroju królewskim/arcykapłańskim a na rewersie kwiat i gałązki palmy.

Analiza:
1. Przeznaczenie
To, że to enkolpion raczej nie budzi zastrzeżeń, świadczy o tym, mimo braków u góry, dolny zatrzask/zamkniecie.
Niestety nic nie wskazuje na zawartość tego relikwiarza.
2. Data powstania
Z całą pewnością jest to podany w hipotezie zakres. Ja skłaniałbym się do zawężenia do V-VII w. To datowanie oparłbym na podpisie. Widoczne są następujące greckie litery: H (eta) C (sigma tzw. księżycowa, kończąca wyrazy) X (chi, przewrócone w znak krzyża) C (sigma ponownie). Wszystko to tworzy chrystogram czyli skrót od IHΣΟΥC XPIΣTOC. W pierwszych wiekach dla imienia IHΣΟΥC stosowano skrótu IH często łącząc te dwie litery. W wieku IV zaczęto dodawać C. Stopniowo napis ten ewaluował do postaci IC XC. Praktycznie w postaci w jakiej jest na tym zabytku raczej nie spodziewałbym się po VII w. Kwestia runy dagaz to zapewne jest to stosowany symbol X na wzór tablicy przybitej do krzyża, na póżniejszych krzyżach często centralnie nad głową dodatkowo potwierdzający kogo widzimy (XPIΣTOC).
3. Wizerunki
Jak wyżej napisałem po podpisie wnoszę, że przedstawiony jest Jezus Chrystus. Dodatkowo potwierdza to aureola z krzyżem.
Trudno powiedzieć (mała rozdzielczość) czym są elementy przy dłoniach. Ja stawiam na krew z ran. Ubiór to nic dziwnego. Chrystusa ubranego w szaty królewskie/kapłańskie przedstawiano bardzo długo. Szczególnie na wschodzie.
Na rewersie kwiat i gałązki palmy czyli stosowane w ikonografii symbole nadziei (też tajemnicy, misterium)- kwiat i zwycięstwa - palma.

Nie wiem jednak dla czego relikwiarz znalazł się w warstwie z I-III w. Być może został przez kogoś zakopany co miałoby wpływ na datowanie. Ale to już gdybanie bez poparcia faktami.
Tyle mam do powiedzenia w temacie.

Na koniec o runach i chrześcijaństwie. To w cale nie był głupi pomysł, sam na początku poszedłem tym tropem. Trzeba pamiętać że wikingowie przyjęli chrześcijaństwo dość późno. Ich autorstwo przesuwało by datę powstania zabytku na wiek X-XI.
Same runy oprócz zastosowania magicznego i religijnego były też stosowane jako zwykły alfabet, więc cóż dziwnego by było w podpisywaniu nimi przedmiotów, zwłaszcza świętych. Jednak wzornictwo artefaktu wskazuje na kulturę bizantyjską. Wikingowie przedstawiali Chrystusa raczej tak:
8
Prawo / Postanowienie o hrabstwie Lunano
« dnia: Piątek, 20 Mar 2015, 08:53:52 »
Cytuj

Postanowienie o hrabstwie Lunano

Vittorio Paolino, książę Urbino,
dnia 20 marca Roku Pańskiego 2015,
w pierwszym roku moich rządów,
w Palazzo Ducale w Domenie Książęcej Księstwa Urbino

Postanawiam podnieść baronię Lunano do poziomu hrabstwa i zgodnie z Artykułem Książęcym przeznaczyć owo hrabstwo we władanie i zarząd każdorazowemu następcy tronu Księstwa Urbino.
Wyznaczam niniejszym także nowe granice hrabstwa i baronii według oficjalnej mapy Księstwa opublikowanej dnia dzisiejszego.

Postanawiam, że Postanowienie wejdzie w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Adriano Vittorino,
książę Urbino


9
Prawo / Zmiana Artykułu Książęcego
« dnia: Piątek, 20 Mar 2015, 08:44:29 »
Cytuj

Artykuł o zmianie Artykułu Książęcego

Adriano Vittorino, książę Urbino,
dnia 20 marca Roku Pańskiego 2015,
w pierszym roku moich rządów,
w Palazzo Ducale w Domenie Książęcej Księstwa Urbino

W celu zapewnienia ciagłości władzy ksiażęcej oraz wyróżnienia następcy tronu wprowadza się zmianę w tytule 2 Artykułu Ksiażęcego.

Tytuł 2 w brzmieniu:
Cytuj
2. O panowaniu księcia
Książę Urbino sprawuje swoją władzę dożywotnio lub do momentu abdykacji.  Po śmierci lub abdykacji księcia, nowym władcą zostaje wyznaczony przez niego członek rodziny książęcej.  Jego władza rozpoczyna się wraz ze złożeniem przysięgi Patriarsze rotryjskiemu.

Otrzymuje brzmienie:
Cytuj
2. O panowaniu księcia
Książę Urbino sprawuje swoją władzę dożywotnio lub do momentu abdykacji. W celu zapewnienia ciągłości władzy Książę może wyznaczyć swojego następcę. Następcy tronu przysługuje tytuł hrabiego Lunano. W razie śmierci lub zaginięcia lub abdykacji Księcia, nowym władcą zostaje wyznaczony przez niego członek rodziny książęcej.  W przypadku braku wyznaczonego następcy zarząd księstwa przechodzi w ręce głowy rodu apo Zep, który bądź sam staje się księciem, bądź wyznacza go w porozumieniu z Patriarchą Państwa Kościelnego. Władza książęca rozpoczyna się wraz ze złożeniem przysięgi Patriarsze rotryjskiemu. Zgodnie z prawem Rotrii w przypadku wygaśnięcia rodu apo Zep księstwo przestaje istnieć.

Postanawiam, że Artykuł wejdzie w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Adriano Vittorino,
książę Urbino

10
Księstwo Urbino / Odp: Oficjalna Mapa Księstwa Urbino
« dnia: Piątek, 20 Mar 2015, 08:16:46 »
Mapa została przerysowana i zaktualizowana.
Poniżej znajduje się mapa publikowana do 20 marca 2015 roku.

11
Księstwo Urbino / Odp: Zapytanie poważne
« dnia: Piątek, 20 Mar 2015, 07:43:51 »
Trochę to dziwne. Lecz nie będę Was Bracia wyrzucał przecież. Każę udostępnić odpowiedni gabinet dla Waszej Książęcej Mości w Palazzo Ducale :)

12
Księstwo Urbino / Zapytanie poważne
« dnia: Czwartek, 19 Mar 2015, 14:51:13 »
Zapytuję Dostojnych de Mancini czy w związku z posiadaniem własnego księstwa zamierzają Bracia opuścić grono mieszkańców i szlachty Urbino? Pytam przez grzeczność bo raczej jest to oczywista oczywistość :-).

Jednocześnie przepraszam Eminencję Tommaso za pozbawienie ministerstwa. Porywczy ze mnie człowiek.
Nie mniej chyba to słuszna decyzja i nie uraziła Brata za bardzo.


13
Plac Navona / Odp: Tituli Nobilitatis
« dnia: Czwartek, 19 Mar 2015, 14:35:49 »
Wasza Świątobliwość,

Dziękuję za wyjaśnienie, umknął mi ten fragment.

14
Plac Navona / Tituli Nobilitatis
« dnia: Czwartek, 19 Mar 2015, 14:18:52 »
Czy ktoś wie może, czy w związku z nową CA o ustanowieniu Księstw i przypisaniu do nich rodów obowiązuje nadal CA. Tituli Nobilitatis gdzie jest określone jakie nazwiska mają mieć poszczególne rody książęce.
Trochę się pogubiłem w tych sprawach. Chętnie pozbyłbym się nazwiska della Rovere i używał tylko apo Zep i własnego herbu Zepów.

Jeżeli ktoś mógłby mi to wyłuszczyć to będę wdzięczny Dostojnym Braciom.

15
Domena Książęca / Odp: Minister poszukiwany!
« dnia: Czwartek, 19 Mar 2015, 13:52:50 »
Niestety wątek aktualny.
Minister ciągle poszukiwany!

 :D

Strony: [1] 2 3 ... 25