Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - o. Giordano Alberto Belmonte OFD

Strony: [1] 2 3
1
Kancelaria Rektora / Wniosek
« dnia: Czwartek, 28 Sie 2014, 11:51:55 »
Magnificencjo Prorektorze,


W związku ze zdjętą ze mnie suspensą, pozwalającą na działalność naukową, wnioskuję:
1) O zatrudnienie mnie na stanowisku wykładowcy teologii UR.
2) O rozpoczęcie studiów habilitacyjnych z teologii.
3) O wykreślenie mnie z pocztu studentów prawa.


Cum maxima reverentia.
o. dr G. A. Belmonte OFD

2
Rozważania / Czy transplantologia to neokanibalizm?
« dnia: Sobota, 19 Lip 2014, 01:11:40 »
Czcigodni Bracia,

W związku z tym, że trochę się zagubiłem w ocenie tego zagadnienia, pragnę prosić braci o przedstawienie waszych opinii. Temat niewątpliwie jeden z trudniejszych, jakie tutaj podejmowano. Rzecz ma się do transplantologii.

Jakiś czas temu trafiłem na tę oto wypowiedź profesora filozofii p. Bogusława Wolniewicza:
https://www.youtube.com/watch?v=P0P52Ni2Y64&hd=1#

W pewnym sensie p. profesor ma rację. Faktycznie kanibalizm i transplantologia ma punkt wspólny - druga osoba jest obiektem pożądania w celu przetrwania (kanibalizm - zaspokojenie głodu; transplantologia - wyleczenie). Jednakże z drugiej strony czy kochający ojciec nie oddałby umierającej córce swojego organu?

Zapraszam do dyskusji.

3
Kancelaria Rektora / Wniosek o przyjęcie na studia
« dnia: Poniedziałek, 07 Lip 2014, 01:42:30 »
Cytuj
1. Imię i nazwisko: o. Giordano Alberto Belmonte
2. Posiadane obywatelstwo: rotryjskie
3. Katedra na którą kierowany jest wniosek: Wydział Prawa Kanonicznego (studia magisterskie)
4. Specjalizacja:* 
5. Argumentacja wniosku:
Wasza Eminencjo,

Od dawna pragnę ugruntować i udokumentować moją wiedzę prawniczą, jednakże dopiero teraz mam możliwość w pełni poświęcić się studiom prawniczym. Proszę więc o przyjęcie mnie w poczet studentów prawa kanonicznego i umożliwienie mi rozwoju w tej dziedzinie.
6. Podpis: /-/ o. dr G.A. Belmonte

4
Kancelaria Rektora / Wniosek
« dnia: Niedziela, 06 Lip 2014, 20:52:57 »
Wasza Eminencjo,
Magnificencjo Rektorze,
W związku z moim powrotem do aktywności, proszę o przywrócenie mojej osoby w poczet wykładowców teologii na UR.


Cum maxima reverentia.
(-) dr G.A. Belmonte

5
Plac Navona / Pożegnanie
« dnia: Niedziela, 01 Cze 2014, 20:24:57 »
Fratelli e sorelle carissimi,

Z żalem informuję, iż kończę swoją przygodę z mikroświatem. Moje odejście jest powodowane nieustąpieniem przykrych konsekwencji pewnych zdarzeń. Bardzo było mi miło spędzić z wami ten rok blisko. Niestety jednak ważniejsze sprawy wzywają i nie mogę w żadnym stopniu oddać się temu, co dotąd pochłaniało mój wolny czas, a więc Rotrii. Być może kiedyś się to zmieni, lecz jak na razie nic na to nie wskazuje. Wobec tego podjąłem decyzję o udaniu się do samotni w klasztorze we Fiesole. Bóg jeden wie, czy dane mi będzie kiedykolwiek ją opuścić. Póki co rezygnuję z pełnionych urzędów i zobowiązań. Wybaczcie, że zostawiam niedokończone sprawy, lecz nie może być inaczej. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Wybaczcie, jeśli co złego wam uczyniłem.

Pozdrawiam ;)

6
ARCHIWUM / (dodatkowo) Lekcja prawa kościelnego
« dnia: Sobota, 17 Maj 2014, 14:36:15 »
1. Literatura:
Od każdego alumna, który wybrał naukę prawa kościelnego, wymaga się znajomości następujących aktów prawnych:

Codex Iuris Canonici
Bulla Alexandrina
Bulla Episcopis Ecclesiae
Bulla Universi Dominici Gregis
Adhortacja Postsynodalna Pro Ecclesiae bono
Bulla E Pluribus Unum
Adhortacja Posoborowa Laetere Rotria

Alumnów obowiązuje znajomość powyższych aktów prawnych. Egzamin obejmował będzie pytania praktyczne z treści bulli, np.: “Wymień metody wyboru Patrirachy”.

7
ARCHIWUM / 1 - Lekcja z ceremoniałów i rytuałów Kościoła Rotryjskiego
« dnia: Sobota, 17 Maj 2014, 14:10:31 »
1. Literatura wstępna.

Przed rozpoczęciem nauki, należy zapoznać się z kilkoma dokumentami w tej sprawie
zamieszczonymi tutaj, są to:
- Rytuał Laterański,
- Ceremoniał Kwirynalski,
- Ceremoniał Uroczystości Kościoła Rotryjskiego.

2. Omówienie.

Rytuał Laterański zawiera scenariusze uroczystości, takich jak koronacja patriarsza, inauguracja patriarsza, inwestytura biskupia i arcybiskupia oraz kreacja kardynalska. Są to uroczystości związane z wyższym duchowieństwem. Każda z nich wymaga udziału kilku osób i są to:
Mistrz Ceremonii - narrator, komentator uroczystości.
Patriarcha lub Legat - osoba prowadząca uroczystość “celebrans”, Legat to osoba wyznaczona przez Patriarchę, musi posiadać nominację biskupią.
Elekt - osoba wybrana na biskupa, arcybiskupa, kardynała, dla której owa uroczystość jest prowadzona.
Wikariusz Generalny - osoba wspomagająca prowadzenie uroczystości, współdziała z “celebransem”.

Ceremoniał Kwirynalski zawiera scenariusze ślubów, “pogrzebów” oraz koronacji. Te uroczystości związane są głównie z osobami świeckimi (z wyjątkiem pożegnania zmarłego). Liczba osób jest mniejsza.
Mistrz Ceremonii - komentator (patrz wyżej).
Kapłan - duchowny rotryjski w stopniu co najmniej prezbitera.
Prymas lub Legat - duchowny w stopniu co najmniej biskupa, uprawniony przez Patriarchę do koronacji.
Monarcha - cesarz, król lub książę, który wyraził wolę by jego koronacji dokonał rotryjski duchowny.

Ceremoniał Uroczystości Kościoła Rotryjskiego opisuje ogólne zasady prowadzenia klimatycznej narracji dotyczącej prowadzenia liturgii. Nie ma to jednak związku z sakramentami, zabronione jest też używanie zwrotów wskazujących na udzielanie sakramentów. Prowadzona uroczystość powinna mieć charakter narracyjny. Kościół Rotryjski nie prowadzi ewangelizacji, w związku z czym głoszenie homilii jest również zabronione.
Ceremoniał wyróżnia uroczystości powszechne i nadzwyczajne. Te pierwsze poświęcone są pomniejszym świętym i świętom lokalnym. Drugie zaś odnoszą się do ważniejszych świąt, takich jak: wspomnienie patronów kraju, rocznica koronacji, rocznica założenia państwa, wspomnienie ważnego świętego (np.: Maryji), czy też w związku z ważnym świętem Kościelnym (np.: Trzech Króli).

3. Organizacja uroczystości.

W uroczystościach związanych z Rytuałem Laterańskim i Ceremoniałem Kwirynalskim najważniejsza jest dobra organizacja. Osoba organizująca uroczystość powinna pamiętać o dobraniu odpowiednich osób i spotkaniu się w jednym miejscu i o jednym czasie, tak by uroczystość przebiegała sprawnie. Ważne jest też, aby każdy uczestnik uroczystości znał swoją rolę, wiedział co i kiedy mówi. Warto więc przed uroczystością rozesłać scenariusze.

W przypadku Ceremoniału Uroczystości Kościoła Rotryjskiego sprawa jest prostsza, gdyż nie ma innych uczestników poza prowadzącym. Warto jednak się dobrze przygotować i sprawdzić treść przed publikacją.

4. Ćwiczenia z lekcji.

Podstawa programowa obejmuje zajęcia z Ceremoniału Uroczystości Kościoła Rotryjskiego. Polegają one na przygotowaniu uroczystości powszechnej i nadzwyczajnej wg wskazań rektora. Rektor ocenia pracę i decyduje o zaliczeniu, bądź poprawce.

8
Kancelaria Sygnatury / Wniosek o unieważnienie MP
« dnia: Czwartek, 01 Maj 2014, 19:24:09 »
Czcigodny Trybunie,

JE Giovanni Ganganelli, Regent PKR, raczył był wydać MP ws. powołania rektora UR.

http://www.rotria.boo.pl/forum/index.php?topic=3525.msg27471;boardseen#new

poddaję niniejszym w wątpliwoś skuteczność tego aktu w obliczu § 11. p. 5. Statutu UR, który od rektora wymaga tytułu profesora i biorąc pod uwagę fakt, iż JE Giacinto takowego tytułu nie posiada.

Proszę o zbadanie sprawy.

o. G. A. Belmonte

9
Dwór Patriarszy / Rezygnacja
« dnia: Niedziela, 20 Kwi 2014, 15:30:10 »
Żałosne. Kasowanie wątków? Żenada.
Cytuj
Wasza Świątobliwość,

Niniejszym składam rezygnację z członkostwa w Pontyfikalnej Komisji Kodyfikacyjnej. Widząc "zaangażowanie" Waszej Świątobliwości w pełnienie urzędu Głowy Kościoła, nie chcę kalać swojego nazwiska poprzez uczestnictwo w jawnej farsie. Ponadto, żałosnym wydaje się ignorowanie mnie na GG...
Na koniec parę gorzkich słów:
"Kończ Waść! Wstydu oszczędź."
H. Sienkiewicz, Potop

Cum maxima reverentia.

o. G. A. Belmonte


Do swojej rezygnacji dołączam funkcje Prefekta Apostolskiego i Trybuna Sygnatury Apostolskiej. Brzydzę się tym co WŚ robi...
Proszę nie bawić się w kasowanie postów. Nie radzę...

10
Wokanda / Posiedzenie ws. cofnięcia orzeczenia, Vittorio Paolino apo Zep
« dnia: Niedziela, 20 Kwi 2014, 00:37:07 »
Cytuj
Zarządzenie 01/2014
ws. o cofnięcie orzeczenia SA/TK 2/2013

Sygnatura Apostolska w składzie tutaj obecnym postanawia:

Art. 1.
Uznać zasadność wniosku złożonego przez wnioskodawcę dn. 15 kwietnia 2014 r.

Art. 2.
Nadać sprawie sygnaturę akt SA/TK 1/2014.

Art. 3.
Skierować sprawę do rozpatrzenia przez Sygnaturę Apostolską.

(-) o. dr Giordano A. Belmonte
Trybun Sygnatury Apostolskiej


Czy wnioskodawca chciałby dodać coś ponad to, co zostało przedstawione we wniosku?

11
ARCHIWUM / Missa pro Patria
« dnia: Piątek, 11 Kwi 2014, 22:33:10 »

Cytuj
Missa pro Patria
Msza Święta za Ojczyznę


 
Cytuj
W dniu dzisiejszym o godzinie 20.00 odbyła się Msza Święta sprawowana przez o. Giordano w intencji rychłej aktywizacji i pomyślności Ojczyzny. Eucharystia wśród licznie zgromadzonych wiernych wywołała wzruszenie i nadzieję na Boski udział w ożywieniu kraju. Po liturgii nastąpiła adoracja Najświętszego sakramentu z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, różańcem i całonocnym czuwaniem, zakończonym drogą krzyżową. Łącznie na modlitwie zgromadziły się setki wiernych.

[youtube]http://youtube.com/watch?v=isKaPqHLGck#[/youtube][youtube]http://youtube.com/?#/watch?v=xVxAGa6tcJM[/youtube]
Po zakończeniu uroczystości, prezbiter Belmonte pobłogosławił uczestników:

+ Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
[/center]

12
Oratorium / Śluby zakonne - Fabio Belmonte
« dnia: Poniedziałek, 24 Mar 2014, 21:04:30 »

Ja, Fabio Belmonte, przyjmując imię Giordano Alberto
ślubuję posłuszeństwo Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, św. Dominikowi
i tobie, bratu Giacinto Martino że będę posłuszny tobie i twoim następcom
według reguły Naszego Zakonu i ustaw Braci Dominikanów
dochowując posłuszeństwa i czystości.


13
Parlatorium / Wniosek o przyjęcie do zakonu
« dnia: Wtorek, 11 Mar 2014, 19:07:50 »
Apostolskie Miasto Rotria, dn. 11 marca 2014 r.

Imię i nazwisko: ks. dr Fabio Belmonte
Posiadane obywatelstwa: rotryjskie
Posiadane tytuły i godności: Prezbiter Kościoła Rotryjskiego, doktor teologii UR, Komandor Orderu Apostolskiego Aleksandra III;
Pełnione funkcje publiczne: Podsekretarz w Kongregacji Wojny, Prefekt Apostolski;
Tekst wniosku:

Ekscelencjo Generale,

Proszę o przyjęcie mnie do Zakonu Dominikanów. Posiadam od dawna nominację prezbiteratu oraz uzyskałem dyplom doktora teologii na UR. Mam doświadczenie w pracy duszpasterskiej, gdyż pełniłem urząd wikarisza w parafii w Barii. Moją motywacją dla wstąpienia do klasztoru jest chęć ożywienia życia zakonnego w Rotrii.
Proszę o pozytywn rozpatrzenie mojego wniosku.

Podpis:
o. Fabio Belmonte

14
Rozważania / Heraldyka Rotryjska
« dnia: Niedziela, 05 Sty 2014, 09:14:47 »
Wasza Świątobliwość,
Wasze Eminencje,
Wasze Ekscelencje,
Czcigodni Prezbiterzy,
Drodzy Diakoni,
Bracia i Siostry w Panu,Wędrując po otchłaniach internetu dotarłem do herbów duchowieństwa sprzed soboru watykańskiego II. Są one nieco inne niż te, które obecnie w kościele funkcjonują. Jako, że Rotria odnosi się do tradycji renesansowych, a przynajmniej tych przed soborem watykańskim II, pragnę przedstawić ku rozważaniom dostojnych Ojców, Braci i Sióstr propozycję zmiany herbów na wzorowane na przedstawionych poniżej:

15
Instytut Teologii / Rola soborów i synodów w życiu Kościoła
« dnia: Niedziela, 05 Sty 2014, 06:05:00 »

Uniwersytet Rotrii
Wydział Teologii

Temat: Rola soborów i synodów w życiu Kościoła
Autor: o. mgr Fabio Belmonte

" Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)1. Zagadnienie soboru.

Sobór jest to ogólne zgromadzenie biskupów Kościoła pod przewodnictwem papieża lub jego przedstawiciela. Ma on szerokie uprawnienia i szczególne zadanie w życiu Kościoła. Jego uprzywilejowana pozycja wynika z Tradycji, gdyż już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa biskupi razem podejmowali najważniejsze dla wspólnoty wiernych decyzje. Było to przed ugruntowaniem wiodącej pozycji Biskupa Rzymu, który choć był namiestnikiem Chrystusa na ziemi od czasów świętego Piotra, to jednak nie miał takiej władzy, jak ma w dzisiejszych czasach. Mimo tego, że uprawnienia kolejnych papieży rosły, to jednak dla podjęcia decyzji w kluczowych dla Kościoła sprawach konieczne było zwołanie soboru. Sądzono bowiem, że mądrość wszystkich zebranych następców apostołów połączona z orędownictwem Świętego Piotra i łaską Ducha Świętego, daje stuprocentową pewność słuszności podjętej decyzji. Dlatego też, sobory były szczególnymi wydarzeniami w całej historii Kościoła i bynajmniej nie służyły załatwianiu błahych spraw, lecz raczej regulacji spraw fundamentalnych dla wiary i nauki Kościoła Powszechnego.
Ważnym dla Kościoła jest niewymieniany w oficjalnych spisach tzw. sobór jerozolimski lub sobór apostolski, który odbył się ok. 50 r.n.e., a jego opis znaleźć można w rodziale 15 Dziejów Apostolskich. Nie pada tam słowo "sobór", dlatego też owo zebranie za sobór nie jest uznawane. Można jednak stwierdzić, że przykład dla rozwiązywania sporów przez sobory płynie właśnie wprost z Dziejów Apostolskich.

"Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni»
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.
Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: «Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego». Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę."
(Dz 15,1-6)

2. Zagadnienie synodu.

Pod pojęciem synod kryć może się wiele znaczeń. W najogólniejszym zarysie, który obejmuje wszystkie warianty, jest to po prostu zebranie wiernych Kościoła, które służy uregulowaniu bieżących spraw dla danej społeczności. Nie jest to jednak zwyczajne zebranie, lecz ma charakter bardziej uroczysty i podniosły, od zwyczajnego zebrania rady parafialnej. Ponadto synod odbywa się w łączności z biskupem.
Synody mogą odbywać się w obrębie diecezji lub archidiecezji dla ustalenia konkretnych celów i działań w Kościele lokalnym na najbliższy czas lub dla organizacji poszczególnych wydarzeń religijnych. W Synodach takich uczestniczyć mogą wszyscy wierni (w przypadku Synodów dotyczących spraw ogólnych Kościoła lokalnego) lub sami duchowni (gdy Synod dotyczy spraw administracji kościelnej lub kleru). Ponadto w Stolicy Apostolskiej istnieje instytucja Synodu Biskupów, który jest ciałem doradczym papieża i zbiera się w określonych odstępach czasu (co 3-4 lata) i trwa zazwyczaj kilka tygodni. Dodatkowym zadaniem takich zebrań jest podkreślenie łączności Biskupa Rzymu z pozostałymi biskupami. Z każdego kraju delegowanych jest kilku kapłanów reprezentujących episkopat na takim Synodzie.
Synody podejmują decyzje organizacyjne lub ustalają plan działań, służą dzieleniu się koncepcjami i pomysłami, jednakże nie zmieniają niczego w fundamentach wiary katolickiej.

3. Wybrane sobory i synody.

W historii Kościoła Powszechnego odnaleźć można wiele zebrań biskupów i wiernych. Warto wspomnieć o najważniejszych:
 • Synod w Elwirze - ok. 300 - 324 r. - odbył się na południu Hiszpanii, w okolicach dzisiejszej Grenady, czyli w ówczesnej rzymskiej prowincji Hispania Baetica. Dokładna data synodu nie jest znana, lecz szacuje się na pierwszą ćwierć IV wieku, najprawdopodobniej około 305-306 roku. Był jednym z trzech Synodów, obok tych w Arles i w Ancyrze, który przybliżył zasady charakter tego rodzaju zebrań i zbudował grunt pod pierwszy w Kościele Sobór powszechny w . Wszystkie przyjęte przez synod kanony powszechnie obowiązywały w Kościele. Synod w ogóle dotyczył spraw związanych z życiem codziennym i organizacją społeczności chrześcijańskiej i nie miał charakteru teologicznego. Niektóre z postanowień synodu:
  - zakazano używania obrazów w Kościołach, by nie stały się obiektami adoracji,
  - zakazano utrzymywania relacji z Żydami, poganami, heretykami, flamenami, bałwochwalcami,
  - zarządzono ostracyzm dla chrześcijan, którzy cudzołożyli z Żydami,
  - zakazano błogosławienia ciał zmarłych chrześcijan przez Żydów,
  - zakazano dzielenia się posiłkami pomiędzy chrześcijanami i Żydami,
  - wprowadzono celibat dla duchownych, niezależnie od tego czy posiadali żony, czy nie,
  - zakazano, by biskup odwołał ekskomunikę nałożoną na kogoś przez innego biskupa.
  Synod wprowadził bardzo ostre oddzielenie wspólnoty chrześcijańskiej i żydowskiej m.in. poprzez powyższe regulacje. Nie tworzył jednak doktryn wiary, a jedynie wprowadzał różnorakie zasady, których rangę można porównać do przepisów ruchu drogowego: zasada jazdy prawą stroną drogi nie jest prawem niepodważalnym jak prawo grawitacji, lecz można je w każdej chwili zamienić na zasadę ruchu lewostronnego. Tak więc zakaz np. używania obrazów w Kościołach nie jest Bożym objawieniem, Bożym nakazem, który w samej swej istocie jest niepodważalny, lecz swoistą regulacją administracyjną o zasięgu ogólnym. W każdym więc momencie można ją zmienić bez podważania wiarygodności Kościoła.
 • Współcześnie synody mają najczęściej wymiar diecezjalny i dotyczą spraw związanych z danym kościołem partykularnym.

W pierwotnej wspólnocie Kościoła Powszechnego, dyskusyjne kwestie wiary rozstrzygały i formowały sobory. Siedem pierwszych Soborów uznaje zarówno Kościół Katolicki, jak i Kościół Prawosławny, jako, że odbyły się one przed schizmą.
  Kolejne sobory wraz z datami i wydarzeniami:
 • Sobór nicejski I (325)
  potwierdzenie dogmatu o bóstwie Chrystusa,
  sformułowanie wyznania wiary (nicejskie)
  potępienie arianizmu
 • Sobór konstantynopolitański I (381)
  potwierdzenie wiary w Ducha Świętego
  rewizja wyznania wiary (nicejsko-konstantynopolitańskie)
 • Sobór efeski (431)
  przyznanie Maryi tytułu Matki Bożej
  potępienie nestorianizmu
 • Sobór chalcedoński (451)
  odrzucenie monofityzmu, przyjętego na nieuznawanym soborze efeskim II,
  sformułowanie doktryny o dwóch naturach Chrystusa (boskiej i ludzkiej)
 • Sobór konstantynopolitański II (553)
  potwierdzenie doktryn poprzednich soborów
  odrzucenie pism heretyckich
 • Sobór konstantynopolitański III (680-681)
  potępienie monoteletyzmu
 • Sobór nicejski II (787)
  potępienie ikonoklazmu
  uznanie słuszności kultu ikon

 • Sobór konstantynopolitański IV (869-870)
  potępienie Patriarchy Focjusza,
 • Sobór laterański I (1123)
  regulacja spraw związanych z inwestyturą biskupią,
 • Sobór laterański II (1139)
  potępienie nauk Arnolda z Brescii,
 • Sobór laterański III (1179)
  potępienie albigensów i waldensów,
 • Sobór laterański IV (1215)
  sformułowanie dogmatu o przeistoczeniu,
  sformułowanie doktryny o prymacie papieża,
  potępienie nauki Joachima z Fiore,
 • Sobór lyoński I (1245)
  detronizacja cesarza Fryderyka II,
  zwołanie wyprawy krzyżowej przeciwko Saracenom,
 • Sobór lyoński II (1274)
  uregulowanie zasad wyboru papieża,
  wprowadzenie filioque do wyznania wiary,
 • Sobór w Viennie (1311-1312)
  potępienie błędów templariuszy, fraticelli, beginek i begardów,
 • Sobór w Konstancji (1414-1418)
  zakończenie schizmy zachodniej,
  potępienie Johna Wycliffe'a i Jana Husa,
 • Sobór w Bazylei, Ferrarze i Florencji (1431-1445)
  zatwierdzenie unii z Kościołem bizantyjskim i ormiańskim,
 • Sobór laterański V (1512-1517)
  potępienie koncyliaryzmu,
 • Sobór trydencki (1545-1563)
  potępienie Lutra i reformacji,
  wprowadzenie kontrreformacji,
 • Sobór watykański I (1868-1870)
  wprowadzenie dogmatu o nieomylności papieża,
 • Sobór watykański II (1962-1965)
  reforma licznych instytucji i obrzędów Kościoła,

4. Rola soborów i synodów w życiu Kościoła.

Sobór pełni szczególną rolę w życiu Kościoła - pomaga rozwiązywać spory i wypracować stanowisko Kościoła w sprawach niejasnych. W zasadzie, pełni on rolę doradczą dla Biskupa Rzymu, ale także pozwala przeprowadzić pełną i słuszną dysputę teologiczną nad konkretnymi problemami Kościoła w danym czasie. Sobór nie ma takiej władzy, której nie miałby papież, czy to w kwestii ogłaszania dogmatów, czy w kwestii krytyki i naznaczania herezji. Jednakże, papież ma taką możliwość, by zwoływać sobór dla rozwiania wątpliwości w kwestiach spornych. Bo zgodnie z przytoczonym na początku cytatem, Duch Święty działa we wspólnocie, a wiara pozwala nam ufać w słuszność natchnionych opinii soborów. I mimo, iż nieomylność papieża została potwierdzona dogmatem, gdyż jako Wikariusz Chrystusa ma on "Boże wsparcie" w kwestiach doktrynalnych, to ta sama nieomylność pozwala, a nawet nakazuje, by w kwestiach najtrudniejszych i najważniejszych zasięgnąć opinii innych apostołów. Analogicznie synody mają służyć temu samemu, tyle, że w innych sprawach. Synody podejmują tematy administracyjne, dotyczące funkcjonowania Kościoła, a nie jego misji. Jest to jakby egzekutywa Kościoła, która formułuje rozwiązania dla spraw, które wymagają zasięgnięcia opinii lub publicznej wymiany zdań na forum danej wspólnoty. Drugą kardynalną różnicą między obu zebraniami jest to, że przyjęte postanowienia soboru obowiązują zawsze w całym Kościele Powszechnym, podczas gdy synody mogą obowiązywać lokalnie.

Strony: [1] 2 3