Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Nicolaus Stefano Dreder

Strony: [1] 2 3 ... 6
1
Plac Navona / Śmierć Króla Wilhelma
« dnia: Niedziela, 22 Lut 2015, 15:29:30 »
Bracia,

Z Niderlandów napłynęły do nas bardzo smutne wieści. W dniu wczorajszym do Domu Pana odszedł Król Niderlandów - Wilhelm I, a zarazem syn Ojca Świętego Aleksandra.

Władzę w państwie przejęła córka zmarłego monarchy - Sofia Matylda, stając się trzecim władcą Niderlandów.

Termin ceremonii pogrzebowej Wilhelma I nie jest jeszcze znany.

2
Koronacje Patriarsze / Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra IV
« dnia: Poniedziałek, 16 Lut 2015, 17:40:04 »
Inthronizare  Alexandrum  Quartum

Intronizacja Jego Świątobliwości Aleksandra, XVI men. II MMXV AD w Bazylice św. Jana na LateranieW całej Rotrii rozbrzmiewają dzwony! Do Bazyliki Laterańskiej zbliża się długa procesja. Prowadzą ją krokiem marszowym żołnierze Gwardii Apostolskiej, za nimi zmierzają usługujący, prezbiterzy, prałaci honorowi, biskupi, potem zaś Wikariusz Generalny, niosący paliusz i pierścień oraz Arcybiskup Trydentu niosący triregnum. Następnie idzie Kardynał Dziekan ubrany w kapę w asyście Szambelana Patriarszego. Na końcu procesji da się zauważyć Patriarchę niesionego w złotej lektyce przez sediarii. Lud wierny wita i chwali Patriarchę. Procesja przekracza bramy Bazyliki. Korowód koronacyjny zbliża się do ołtarza, gdzie znajduje się tron patriarszy. Orszak podąża do ołtarza św. Grzegorza, gdzie spotyka kardynałów odzianych w cappa magna. Patriarcha siada na faldistorium przed ołtarzem. Podchodzą do niego kardynałowie i w imieniu wszystkich duchownych oraz swoim składają homagium:

3
Cytuj


Rozporządzenie Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej
ws. powołania Prowicekanclerza Kurii Rotryjskiej
z dnia 12 lutego 2015 r.


na podst. art 25 ust. 3a Bulli Exsurge Domine z dn. 25. 02. 2012 r. z późn. zm., zarządza się co następuje:


§ 1.
Powołuje się Jego Ekscelencję biskupa Giovanniego Battistę della Popolly na stanowisko Prowicekanclerza Kurii Rotryjskiej.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu publikacji. 

Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia XII miesiąca II Roku Pańskiego MMXV/-/ Nicolaus Stefano Dreder
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej

4
Habemus Patriarcham / Habemus Patriarcham IX II MMXV
« dnia: Poniedziałek, 09 Lut 2015, 20:52:16 »


Biały dym unoszący się nad dachem Kaplicy Sykstyńskiej w Pałacu Laterańskim oznajmił całemu światu, że zebranym na odbywającym się konklawe kardynałom udało się wybrać nowego Patriarchę, następcę Świętego Pawła. Zgromadzony tłum w porywie radości wykrzykiwał słowa "Vivat, vivat!".


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=guCUSBD8shw&list=RDt1bc8NuB4H0&index=2[/youtube]


Na balkonie Bazyliki Laterańskiej rozpoczął się nie lada ruch. Służby pałacowe rozpoczęły wywieszać proporce Stolicy Apostolskiej, a duchowni zaczęli ukazywać się na balkonach przybocznych. Dzwony ogromnej świątyni ogłaszają mieszkańcom, że Elektorzy dokonali wyboru 22. Patriarchy Państwa Kościelnego. Dwaj gwardziści otwierają drzwi wielkiego balkonu, a z wnętrza kościoła wyłania się duchowny niosący wielki, złoty krucyfiks. Za nim podąża prałat niosący księgę i Kamerling Stolicy Apostolskiej, Jego Eminencja Nicolaus Stefano kardynał Dreder, który czytając oznajmia zgromadzonym:

CytujAnnuntio vobis gaudium magnum: habemus Patriarcham,
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum Albertum Guglielmum,,
Sanctae Rotriae Ecclesiae Episcopus Auriaco-Nassovia,
Qui sibi nomen imposuit Alexandrum Quartum!


Po odczytaniu decyzji Kolegium Kardynalskiego, Kamerling Stolicy Apostolskiej odsuwa się na bok, a na balkon wychodzi Jego Świątobliwość Aleksander IV w śnieżnobiałej, jedwabnej sutannie, okrytej karmazynowym mucetem, na który założona jest bogato zdobiona stuła z wizerunkiem św. Pawła. Nowo wybrany Ojciec Święty błogosławi przybyłych, po czym mówi:

5
Habemus Patriarcham / Sede Vacante VIII II MMXV
« dnia: Niedziela, 08 Lut 2015, 19:03:39 »
SEDE VACANTE VIII II MMXV


Czcigodni Purpuraci, Możni Książęta,
Bracia Biskupi, Szanowna Szlachto,
Bracia stanu duchownego jak i świeckiego,
Drodzy wierni!

Ogłoszam wszem i wobec, że pontyfikat Czcigodnego Ojca Świętego Klemensa III, obranego Patriarchą Rotrii 18 października Roku Pańskiego 2014 wolą ludu podczas obrad I Sesji Soboru Laterańskiego VI, w dniu dzisiejszym dobiegł końca. Biorąc pod uwagę problemy realne Jego Świątobliwości, które od dłuższego czasu skutecznie umożliwiły Patriarsze zarządzanie Państwem Kościelnym, powołując się na Artykuł 17. Bulli Exsurge Domine wprowadzam okres sede vacante.

Władza na okres sede vacante zostaje powierzona Kamerlingowi Stolicy Apostolskiej - kardynałowi Dreder, powołanego na ten urząd dnia 5 grudnia roku ubiegłego. Informuję również, że z tym momentem urzędy tracą wszyscy członkowie Dworu Patriarszego, Kurii Rotryjskiej, a także zdymisjonowany zostaje Prefekt Apostolski. Zawieszone zostają obrady VI Soboru Laterańskiego oraz trwającego Konsystorza. Uroczyście rozkazuję, aby Gonfalonier Wojsk Patriarszych wprowadził w Gwardii Apostolskiej stan gotowości i wzmocnił ochronę Lateranu oraz Kwirynału. Pod pieczę Kamerlinga do czasu wyboru nowego Biskupa Rotrii przechodzi Pałac Kwirynalski, Pałac i Bazylika Laterańska, oraz Pałac i Bazylika św. Pawła. Nakazuje się również zabezpieczyć i opieczętować prywatne apartamenty Jego Świątobliwości.Dzwon św. Pawła w Bazylice Laterańskiej oznajmia mieszkańcom Państwa Kościelnego, że pontyfikat Jego Świątobliwości Klemensa III dobiegł końca, a także stanowi sygnał dla Purpuratów, aby stawiali się na konklawe.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1Ecj2VChOIY[/youtube]


Spiżowe Bramy Pałacu Kwirynalskiego i Laterańskiego zostają zamknięte!/-/ Nicolaus Stefano kardynał Dreder
Kamerling Stolicy Apostolskiej

6
Instytut Historii Rotrii / Wymagania edukacyjne na Instytucie Historii Rotrii
« dnia: Poniedziałek, 10 Lis 2014, 21:35:14 »
Cytuj
Studia historyczne, specjalizacja Historia Rotrii na poziomie:


a) magisterium:
1. Znajomość treści obowiązkowych wykładów 1, 2, 3, 7 oraz jednego wybranego przez promotora wykładu dodatkowego.
2. Egzamin magisterski, ułożony przez promotora, trwający maksymalnie 40 min, złożony z pytań otwartych i zamkniętych zaliczony na ocenę pozytywną.
3. Praca magisterska na zadany przez promotora temat.
4. Obrona pracy magisterskiej w liczbie 5 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi na temat pracy magisterskiej.


b) doktoranckim:
1. Zaliczenie poziomu studiów magisterskich.
2. Znajomość treści obowiązkowych wykładów 1, 2, 3, 4, 6 oraz czterech wybranych wykładów dodatkowych przez promotora.
3. Egzamin doktorski ułożony przez promotora, trwający maksymalnie 65 minut, złożony z pytań otwartych i zamkniętych zaliczony na ocenę co najmniej dostateczną.
4. Trzy publikacje naukowe dotyczące historii Rotrii na temat zadany przez promotora.
5. Praca doktorska na temat zadany przez promotora z zakresu historii Rotrii, zaliczona na ocenę co najmniej dobrą.


c) profesura:
1. Zaliczenie poziomu studiów doktoranckich.
2. Liczny i wybitny dorobek naukowy.
3. Nadawana na wniosek Rektora przez Komisję senacką ds. stopni.


Prodziekan Wydziału Historii Rotrii i Architektury
(-) mons. prof UR dr net. Giuseppe Bertelli


Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
(-) kard. prof. zw. dr net. Giovanni Battista Aldobrandini

7
Pius IV / MP: Caritas Christi urget nos - G. M. Mancini
« dnia: Środa, 29 Paź 2014, 20:23:36 »
Cytuj


PIUS PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


CARITAS CHRISTI URGET NOS

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Hyacintus Martinus Mancini,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:


§ 1. Wynieść Cię do godności arcybiskupa Kościoła.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Zobowiązać do godnego reprezentowania Stolicy Apostolskiej oraz Wspólnoty Świętego Kościoła Rotryjskiego.
3° Inkardynować Cię do archidiecezji grodzieckiej.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze arcybiskupa.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego herbu podczas uroczystej inwestytury.

§ 4. To co tu zapisano, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.
Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVII mensis September, anno Domini bis millesimo quatrodecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
8
Habemus Patriarcham / Habemus Patriarcham XVIII X MMXIV
« dnia: Sobota, 18 Paź 2014, 13:30:47 »


Biały dym unoszący się nad dachem Kaplicy Sykstyńskiej w Pałacu Laterańskim oznajmił całemu światu, że zebranym elektrom na VI Soborze Laterańskim udało się wybrać nowego Patriarchę. Zgromadzony tłum w porywie radości wykrzykiwał słowa "Vivat, vivat!".


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=guCUSBD8shw&list=RDt1bc8NuB4H0&index=2[/youtube]


Na balkonie Bazyliki Laterańskiej rozpoczął się nie lada ruch. Służby pałacowe wywieszają proporce Stolicy Apostolskiej, duchowni ukazują się na balkonach przybocznych, dzwony ogromnej świątyni ogłaszają mieszkańcom, że Elektorzy dokonali wyboru 21. Patriarchy Państwa Kościelnego. Dwaj gwardziści otwierają drzwi wielkiego balkonu, a z wnętrza kościoła wyłania się duchowny niosący wielki, złoty krucyfiks. Za nim podąża prałat niosący księgę i biskup Juan Lorenzo de Medici y Zep, czytając oznajmia zgromadzonym:

CytujAnnuntio vobis gaudium magnum: habemus Patriarcham,
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum Cosimum,
Sanctae Rotriae Ecclesiae Cardinalem Medices,
Qui sibi nomen imposuit Clementum Terium!


Po odczytaniu decyzji Świętego Soboru Laterańskiego VI, Legat Soborowy odsuwa się na bok, a na balkon wychodzi Jego Świątobliwość w śnieżnobiałej, jedwabnej sutannie, okrytej karmazynowym mucetem, na który założona jest bogato zdobiona stuła z wizerunkiem św. Pawła. Nowo wybrany Ojciec Święty błogosławi przybyłych, po czym mówi:

9
ARCHIWUM / Wykaz herbów szlachty i arystokracji
« dnia: Czwartek, 16 Paź 2014, 21:39:17 »
Cytuj
Zep


Viktorjos Paolosigos apo Zep - Książę UrbinoHabsburg


Karl Nicolaus Habsburg - Książę Mediolanu, hrabia Pawii, Cremony i MantuiHoroch


Maksymilian Horoch - hrabia

10
ARCHIWUM / Wykaz herbów duchowieństwa
« dnia: Czwartek, 16 Paź 2014, 21:34:15 »
Cytuj
WYŻSZE DUCHOWIEŃSTWO


Biskup Giacinto Martino Mancini OFD


Biskup Juan Lorezno de Medici y Zep
NIŻSZE DUCHOWIEŃSTWO

Prezbiter Pafnucy von Pyongyang


Prezbiter Francesco Gonzaga


Prezbiter Alberto Farneze


Prezbiter Wincenty Wałachowski


Prezbiter Vincenzo Oreglio di Santo Stefano


Prezbiter Leonardo Mario della Popoly de Bourbon


11
Acta Apostolicae Sedis / BULLA EXSURGE DOMINE
« dnia: Czwartek, 16 Paź 2014, 17:37:28 »
Cytuj
BULLA
EXSURGE DOMINE

z dnia 26 lutego 2012 roku

PREAMBUŁA
W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
na powrót się jednocząc w posłuszeństwie wobec prawowitego Patriarchy,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
i w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako podstawowe źródło praw dla naszego państwa.

ROZDZIAŁ I
Patrimonium Sancti Pauli

Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)

1. Ustanawia się dwie oficjalne nazwy państwa: Państwo Kościelne Rotria oraz Patrimonium Sancti Pauli.
2. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest monarchią teokratyczno - elekcyjną.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.


Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)

1. Władza suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy, Kurii Rotryjskiej oraz Obywateli.
2. Władzę ustawodawczą i wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha wraz z Kurią Rotryjską.
3. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Sygnatura Apostolska.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)

1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)

1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)

1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

Prawo Rotrii w hierarchii ważności stanowią:

1)Niniejsza Ustawa Zasadnicza
2)Bulle Patriarchy
3)Ustawy Kurii Rotryjskiej
4)Ratyfikowane umowy międzynarodowe
5)Brewe i Dekrety Motu Proprio
6)Rozporządzenia Wicekanclerza oraz Prefektów Kurii Rotryjskiej
7)Normy prawa zwyczajowego

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)

1. Ustawa Zasadnicza obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
2. Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Ustawą Zasadniczą.
3. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.


ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Obywatelstwo)
1. Obywatelstwo rotryjskie przyznawane jest w trybie i na warunkach określonych przez odrębne przepisy.
2. 2. Każdy, komu zostanie przyznane przez Patriarchę Rotrii obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania obywatelstwa przysięgi według następującej roty:
"Ja (Imię, nazwisko, dopuszczalny tytuł kościelny i świecki) przysięgam uroczyście wierność Patriarsze Rotrii, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości. Przysięgam sumiennie wykonywać swe obowiązki kierując się dobrem Państwa Kościelnego Rotria oraz jego obywateli, dbając i szanując interes państwa i jego mieszkańców a w chwilach najwyższej potrzeby być podporą i fundamentem sprawiedliwości, praworządności i oddania Państwu Kościelnemu Rotria, Patriarsze i jego mieszkańcom". Rotę przysięgi można zakończyć formułą religijną "Tak mi dopomóż Bóg!"

Artykuł 9.
(Prawa obywateli)

[1. Państwo Kościelne Rotria gwarantuje swoim obywatelom następujące podstawowe i niezbywalne prawa:
- prawo do życia;
- prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
- prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę;
- prawo do uznawania wszędzie podmiotowości prawnej człowieka.
2. Państwo Kościelne Rotria wprowadza na swoim terytorium następujące zakazy, służace ochronie godności osoby ludzkiej:
- zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
- zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
- zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
- zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.
3.Państwo Kościelne Rotria gwarantuje swoim obywatelom następujące prawa osobiste:
- do dobrego życia;
- do rzetelnego sądu;
- do decydowania o swoim życiu;
- do prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka;
- do szczęścia.
4. Państwo Kościelne Rotria gwarantuje swoim obywatelom następujące prawa polityczne:
- do uczestniczenia w życiu publicznym;
- do zrzeszania się;
- do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji;
- do składania wniosków, petycji, skarg;
- do dostępu do informacji o działaniach władz i osób publicznych;
- do równego dostępu do służby publicznej.
5. Państwo Kościelne Rotria gwarantuje swoim obywatelom następujące prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne:
- do ochrony zdrowia;
- do nauki;
- do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej;
- do pomocy socjalnej;
- do rozrywki;
- do pracy;
- do własności;
- do dziedziczenia;
- do wolności twórczości artystycznej;
- do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników;
- do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania.
6. Niektóre prawa obywateli mogą zostać zawieszone w momencie wprowadzenia Stanu Wyjątkowego lub Stanu Wojennego.

Artykuł 10.
(Obowiązki obywateli)
1. Każdy obywatel zobowiązany jest do dochowania przysięgi obywatelskiej.
2. Wszyscy obywatele Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
3. Każdy obywatel Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.
4. Patriarcha nieposiadający obywatelstwa rotryjskiego nabywa je z mocy prawa w momencie wyboru na Tron Pawłowy.

ROZDZIAŁ III
Kościół Rotryjski

Artykuł 11.
(Kościół Rotryjski)
1. Kościół Rotryjski  jest wirtualną organizacją propagującą kulturę oraz wartości chrześcijańskie.
2. Kościół Rotryjski wzoruje się na hierarchii i organizacji Kościoła Katolickiego.
3. Kościół Rotryjski w swej działalności nie godzi w uczucia religijne osób trzecich i nie narusza powagi wiary chrześcijańskiej.

Artykuł 12.
(Integralność Kościoła)
1. Kościół Rotryjski jest w sposób nierozerwalny związany z Państwem Kościelnym.
2. Instytucje państwowe oraz kościelne stanowią jedność.
3. Ilekroć w niniejszym akcie jest mowa o organach władzy, należy przezeń rozumieć organizacje pełniące kompetencje zarówno świeckie, jak i kościelne.

Artykuł 13.
(Organy terenowe Kościoła)
1. Kościół Rotryjski pełni swoją misję poza granicami Rotrii za pośrednictwem organów terenowych.
2. Kształt i organizację organów terenowych określa Patriarcha w drodze odrębnych przepisów.

Artykuł 14.
(Funkcje kościelne i tytuły honorowe)
1. Funkcje kościelne i tytuły honorowe są wyrazem najwyższego uznania zasług oraz powagi pełnionej funkcji.
2. Funkcje i tytuły ustanawia i znosi Patriarcha Rotrii.

ROZDZIAŁ IV
Patriarcha i Kolegium Kardynalskie


Artykuł 15.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.

Artykuł 16.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1)stoi na czele państwa Rotryjskiego,
2)reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4)wydaje bulle, brewe i dekrety motu proprio.
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) nadaje i odbiera obywatelstwo rotryjskie,
15) stosuje prawo łaski,
16) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
17) ma prawo weta bezwzględnego wobec ustaw Kurii Rotryjskiej,
18) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,

Artykuł 17.
(Opróżnienie Tronu Patriarszego)
1. Opróżnienie Tronu Patriarszego następuje wskutek:
1)upływu sześciomiesięcznej kadencji,
2)zrzeczenia się tronu przez Patriarchę,
3) śmierci realnej lub wirtualnej,
4)rzeczywistego wypadku uniemożliwiającego skuteczne pełnienie funkcji Patriarchy.
2. Opróżnienie Tronu Patriarszego obwieszcza Kamerling.

Artykuł 18.
(Sediswakancja)
1. Z chwilą opróżnienia Tronu patriarszego następuje okres wakatu Stolicy Apostolskiej, zwany dalej Sediswakancją.
2. W okresie Sediswakancji władzę Patriarszą sprawuje Kamerling.
3. W przypadku niemożności sprawowania władzy przez Kamerlinga, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wicekanclerz, a w razie jego braku najstarszy stażem kardynał.
4. Kamerling ma obowiązek w terminie trzech dni zwołać Konklawe w celu wyboru nowego Patriarchy.
5. Jeżeli Kamerling nie dopełni obowiązku określonego w ust. 4, obowiązek ten przechodzi kolejno na Kardynałów w hierarchii starszeństwa.

Artykuł 19.
(Wybór Patriarchy)
1. Konklawe zwoływane jest w celu wybrania nowego Patriarchy.
2. Konklawe musi zakończyć się wyborem nowego Patriarchy.
3. Organizację i sposób obrad Konklawe określą przepisy szczególne.

Artykuł 20.
(Godność kardynalska)
1. Tytuł kardynalski jest oznaką najwyższej godności w Państwie i Kościele Rotryjskim.
2. Kardynałem może zostać każdy Rotryjczyk, bądź obywatel państwa obcego, niezależnie od sprawowania innych urzędów.
3. Kardynałów w sposób nieskrępowany kreuje i znosi Patriarcha.

ROZDZIAŁ V
Kuria Rotryjska

Artykuł 21.
1. Kuria Rotryjska, zwana dalej Kurią, sprawuje wraz z Patriarchą władzę ustawodawczą w Państwie Kościelnym.
2. Kuria Rotryjska prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną z zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.
3. W skład Kurii Rotryjskiej wchodzi Wicekanclerz wraz z kierownikami Kongregacji, których ilość oraz kompetencje określi odpowiednie rozporządzenie Wicekanclerza.
4. Na czele Kurii Rotryjskiej stoi Wicekanclerz, powoływany i odwoływany przez Patriarchę.
5. Kierowników Kongregacji powołuje Patriarcha na wniosek Wicekanclerza.
6. Szczegółowe kompetencje Kurii Rotryjskiej i jej poszczególnych urzędników określają przepisy szczególne.
7. Urzędnicy administracji państwowej nie mogą prowadzić żadnej działalności, która stałaby w sprzeczności z pełnionymi przez nich obowiązkami.
8. W przypadku, gdy na danym stanowisku w Kurii Rotryjskiej panuje wakat, Wicekanclerz uprawniony jest do pełnienia obowiązków właściwych dla danego stanowiska.
9. Kadencja Kurii trwa od momentu powołania Wicekanclerza przez Patriarchę, aż do momentu wprowadzenia sediswakancji, odwołania lub rezygnacji Wicekanclerza Kurii.
10. Obrady Kurii są jawne, chyba że przepisy wewnętrzne stanowią inaczej.
12. Tryb i porządek prac Kurii reguluje jej regulamin.

Artykuł 22.
(Wicekanclerz)
1. Pracami Kurii kieruje Wicekanclerz.
2. Wicekanclerz ma prawo powołać Prowicekanclerza, którego zadania określą przepisy szczególne.
3. Wicekanclerz:
a) organizuje prace Kurii Rotryjskiej;
b) nadzoruje pracę członków Kurii Rotryjskiej;
c) wydaje rozporządzenia na wniosek poszczególnych członków Kurii Rotryjskiej lub z własnej inicjatywy;
d) pełni inne obowiązki nałożone na niego poprzez akty prawne lub niniejszą Bullę.

Artykuł 23.
(Proces legislacyjny)
1. Kuria uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Inicjatywę ustawodawczą posiadają: Patriarcha, Kamerling, Wicekanclerz, członkowie Kurii Rotryjskiej, kardynałowie posiadający obywatelstwo oraz grupa co najmniej 3 obywateli.
4. Po uchwaleniu ustawy przez Kurię, kierujący obradami w ciągu 24 godzin przedkłada ją do podpisu Patriarsze.
5. Patriarcha może odmówić podpisania ustawy, jeżeli uzna, że jest sprzeczna z interesem wewnętrznym bądź zewnętrznym Państwa.

Artykuł 24.
(Weto obywatelskie)
1. W przypadku, kiedy ustawy przyjmowane przez Kurię Rotryjską okażą się sprzeczne ze społeczną racją stanu, grupa co najmniej 3 uprawnionych obywateli ma prawo wystosować wniosek do Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria o unieważnienie przyjętej Ustawy.
2. Patriarcha zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku obywatelskiego w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku.
3. Po rozpatrzeniu zasadności lub bezzasadności weta obywatelskiego, Patriarcha podejmuje decyzję o utrzymaniu lub unieważnieniu przyjętej ustawy.
4. Ustawa, przeciwko której wystosowano weto obywatelskie, zostaje zawieszona do czasu rozpatrzenia zasadności weta przez Patriarchę.
5. Jeśli Patriarcha podejmie decyzję o utrzymaniu ustawy w mocy obowiązującej, nie można kolejny raz skierować przeciwko niej weta obywatelskiego. Inicjatywa ta przysługiwać będzie dopiero po zakończeniu pontyfikatu Patriarchy, który utrzymał ustawę w mocy.
6. Kuria Rotryjska nie może drugi raz przyjąć ustawy, którą unieważnił Patriarcha po rozpatrzeniu weta obywatelskiego. Inicjatywa ta Kurii przysługiwać będzie dopiero po zakończeniu pontyfikatu Patriarchy, który unieważnił ustawę.

Artykuł 25.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1.Kierownicy centralnych urzędów państwowych na podstawie Ustawy Zasadniczej, Bulli oraz ustaw, w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie wydane przez organy władzy wykonawczej.

Artykuł 26.
(Moc ustawy bulli patriarszych)
Bulle Patriarchy mają moc większą niż ustawy. Ilekroć Ustawa Zasadnicza lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Bullą Patriarchy.

Artykuł 27.
(Moc ustawy bulli patriarszych)
Bulle Patriarchy mają moc większą niż ustawy. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Bullą Patriarchy.

ROZDZIAŁ VI
Sygnatura Apostolska


Artykuł 28.
(Sygnatura Apostolska)

1. Sygnatura Apostolska wykonuje kompetencje z zakresu wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W skład Sygnatury Apostolskiej wchodzą Trybuni Sygnatury Apostolskiej.
3. Sygnatura Apostolska dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
4. Od wyroków Sygnatury Apostolskiej przysługuje prawo odwołania się do Patriarchy, który ponownie rozpatruje sprawę wydaje wyrok.
5. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.

ROZDZIAŁ VII
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny

Artykuł 29.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy ordonansu Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego, zawieszone zostają wymienione przez Patriarchę w ordonansie prawa obywatelskie; nie mogą jednak zostać zawieszone prawa wymienione w ust. 1. art. 9. oraz zniesione zakazy wymienione w ust. 2. art. 9.

Artykuł 30.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki


Artykuł 31.
(Zmiana Ustawy Zasadniczej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie ustawy przyjętej przez Kurię bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 uprawnionych.

Artykuł 32.
(Przepisy derogacyjne)
Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy zasadniczej tracą moc wszystkie pozostałe akty normatywne.

Artykuł 33.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/Sanctitas Vestra Innocentius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

12
Acta Apostolicae Sedis / Codex Iuris Canonici - Promulgatio Pii III
« dnia: Czwartek, 16 Paź 2014, 17:31:43 »
Cytuj
Codex Iuris Canonici


TYTUŁ I
W OGÓLNOŚCI

Rozdział I
NORMY OGÓLNE


   Kan. 1 - Kanony tego Kodeksu dotyczą jedynie Kościoła Rotryjskiego.

   Kan. 2 - Kanony Kodeksu nie odwołują ani też nie zmieniają umów zawartych przez Stolicę Apostolską z krajami lub innymi społecznościami politycznymi. Zachowują one przeto swoją dotychczasową moc, chociażby nawet były przeciwne przepisom tego Kodeksu.

   Kan. 3 - Prawa nabyte oraz przywileje udzielone dotychczas przez Stolicę Apostolską osobom fizycznym lub prawnym, a będące w użyciu i nie odwołane, pozostają nienaruszone, chyba że kanony tego Kodeksu wyraźnie je odwołują.

   Kan. 4 - § 1. Istniejące dotychczas zwyczaje przeciwne przepisom niniejszych kanonów - tak powszechne, jak i partykularne - zostają całkowicie zniesione, jeśli zostały odrzucone przez kanony obecnego Kodeksu. Również pozostałe należy uważać za zniesione, chyba że Kodeks wyraźnie co innego zastrzega, albo są one stuletnie lub niepamiętne   mogą być tolerowane, jeśli zdaniem ordynariusza nie da się ich usunąć ze względu na okoliczności miejsca i osób.
   § 2. Zachowuje się istniejące dotychczas zwyczaje obok prawa, tak powszechne, jak i partykularne.


Rozdział II
DYSPENSY


   Kan. 5 - Dyspensa, czyli rozluźnienie prawa czysto kościelnego w poszczególnym wypadku, może zostać udzielona przez tych, którzy posiadają władzę wykonawczą w granicach ich kompetencji, a także przez tych, którym wyraźnie lub pośrednio przysługuje władza dyspensowania, bądź mocą samego prawa, bądź mocą zgodnej z prawem derogacji.

   Kan. 6 - Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra.

   Kan. 7 - § 1. Od ustawodawstwa kościelnego nie należy dyspensować bez słusznej i racjonalnej przyczyny, z uwzględnieniem okoliczności przypadku i ważności dokumentu, od którego się dyspensuje. W przeciwnym razie dyspensa jest niegodziwa a także nieważna, chyba że została udzielona przez prawodawcę lub jego przełożonego.
   § 2. W wątpliwości co do wystarczalności przyczyny, dyspensa jest udzielona ważnie i godziwie.

   Kan. 8 -  § 1. Kto posiada władzę dyspensowania, ma prawo wykonywać ją będąc także poza terytorium w stosunku do podwładnych chociażby nieobecnych na terytorium, a także jeśli czegoś innego wyraźnie nie postanowiono, w stosunku do podróżnych, przebywających aktualnie na terytorium.
   § 2. Patriarcha ma wyłączne prawo dyspensowania duchownych posiadających nominację biskupią.

   
Rozdział III
URZĘDY KOŚCIELNE


   Kan. 9 - Powierzenie urzędu kościelnego dokonuje się: poprzez swobodne nadanie przez kompetentną władzę kościelną lub poprzez zwykły wybór przyjęty przez elekta, jeżeli wybór nie wymaga zatwierdzenia.

   Kan. 10 - § 1. Ażeby urząd kościelny można komuś powierzyć, powinien on pozostawać we wspólnocie Kościoła i być zdatnym.
   § 2. Powierzenie urzędu dokonane symoniacko jest nieważne z mocy samego prawa.

   Kan. 11 - Temu, kto nie otrzymał jeszcze nominacji kapłańskiej, nie można ważnie nadać urzędu związanego z pełnym duszpasterstwem.

   Kan. 12 - § 1. Powierzenia urzędu duszpasterskiego nie należy odkładać bez ważnej przyczyny.
   § 2. Obietnica jakiegoś urzędu - przez kogokolwiek zostałaby dana - nie powoduje żadnego skutku prawnego.

   Kan. 13 - Każde powierzenie urzędu powinno być dokonane na piśmie.

   Kan. 14 - Jeśli prawo czegoś innego wprost nie postanawia, do biskupa diecezjalnego należy swobodne powierzanie urzędów kościelnych we własnym Kościele partykularnym.

   Kan. 15 - § 1. Urząd kościelny traci się po upływie wyznaczonego czasu, na skutek rezygnacji, przeniesienia, usunięcia a także pozbawienia.
   § 2. Nie traci się urzędu kościelnego po ustaniu w jakikolwiek sposób władzy, która go nadała, chyba że prawo zastrzega coś innego.
   § 3. Utrata urzędu, która stała się faktem, ma zostać podana do wiadomości wszystkim, którym przysługuje jakieś prawo do powierzania urzędu.

   Kan. 16 - Utrata urzędu po upływie określonego czasu lub po osiągnięciu wieku następuje dopiero od momentu pisemnego zawiadomienia przez kompetentną władzę.

   Kan. 17 - Każdy, kto jest poczytalny, może zrzec się urzędu kościelnego.

   Kan. 18 - Mocą samego prawa nieważna jest rezygnacja pod wpływem ciężkiej i niesprawiedliwej bojaźni, podstępu, błędu istotnego lub symonii.

   Kan. 19 - Rezygnacja - czy wymaga przyjęcia, czy nie - aby była ważna, powinna być złożona temu, kto powierza urząd, o który chodzi.

   Kan. 20 - § 1. Tylko ten może dokonać przeniesienia, komu przysługuje prawo powierzenia, zarówno urzędu, który się zwalnia, jak i urzędu, który się powierza.
   § 2. Jeżeli przeniesienie jest dokonywane wbrew woli zajmującego urząd, wymagana jest poważna przyczyna z zachowaniem zawsze prawa do przedstawienia przeciwnych racji, przy czym należy przestrzegać sposobu postępowania przepisanego prawem.
   § 3. Aby przeniesienie osiągnęło skutek, musi być przekazane na piśmie.

   Kan. 21 - § 1. Z urzędu - zgodnie z przepisami prawa - który został komuś nadany według roztropnego rozeznania kompetentnej władzy, można go usunąć z powodu słusznej przyczyny, ocenianej przez tę władzę.
   § 2. Akt usunięcia, by osiągnął skutek, ma być przekazany na piśmie.

   Kan. 22 - Mocą samego prawa zostaje usunięty z urzędu kościelnego:
    1° kto utracił stan duchowny;
    2° kto publicznie odstąpił od wiary lub wspólnoty z Kościołem;
    3° duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne.

   Kan. 23 - Pozbawienie urzędu, stanowiące mianowicie karę za przestępstwo, może być dokonane tylko zgodnie z przepisami prawa.
   

TYTUŁ II
LUD BOŻY

Rozdział I
OBOWIˇZKI I PRAWA WSZYSTKICH WIERNYCH


   Kan. 24 - Wszyscy wierni są równi co do godności i działania.

   Kan. 25 - Wierni zobowiązani są - każdy przez swoje własne działanie zachować zawsze wspólnotę z Kościołem.
   
   Kan. 26 - Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte i przyczyniać się do wzrostu Kościoła.

   Kan. 27 - Wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła.

   Kan. 28 - Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów propagowania kulturowych aspektów Kościoła, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów.

   Kan. 29 - Wszyscy wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali jego działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana kościelnej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy Kościoła.

   Kan. 30 - Wszyscy wierni mają prawo być wolni od jakiegokolwiek przymusu w wyborze stanu życia.

   Kan. 31 - § 1. Wiernym przysługuje legalne dochodzenie i obrona przysługujących im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa.
   § 2. Wierni, jeżeli zostali wezwani przed sąd przez kompetentną władzę, mają prawo, by byli sądzeni z zachowaniem przepisów prawa, stosowanych ze słusznością.

   Kan. 32 - § 1. Odpowiednio przygotowani świeccy są zdolni, by otrzymać od pasterzy te urzędy kościelne i posługi, które wolno im piastować zgodnie z przepisami prawa.
   § 2. Świeccy odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością, są zdolni do tego, by jako biegli lub doradcy świadczyli pomoc pasterzom Kościoła, także w radach działających zgodnie z przepisem prawa.


Rozdział II
DUCHOWNI


   Kan. 33 - Kościół ma obowiązek, a zarazem własne i wyłączne prawo kształcenia tych, którzy są przeznaczeni do posługi kościelnej.

   Kan. 34 - Każdy duchowny powinien być inkardynowany do jakiegoś Kościoła partykularnego lub do prałatury personalnej, albo do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego, czy też do jakiegoś stowarzyszenia, które posiada tę zdolność, tak że nie może być duchownym nikomu nie podlegającym czyli tułaczym.

   Kan. 35 - Duchowni mają szczególny obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa Patriarsze oraz każdy własnemu ordynariuszowi.

   Kan. 36 - § 1. Tylko duchowni mogą otrzymać urzędy, do wykonywania których wymaga się władzy nominacji albo kościelnej władzy rządzenia.
   § 2. Duchowni mają obowiązek - chyba że usprawiedliwia ich prawnie uznana przeszkoda - przyjąć i wiernie wypełnić zadanie powierzone im przez własnego ordynariusza.

   Kan. 37 - § 1. Duchowni obowiązani są zachować wieczystą wstrzemięźliwość i dlatego zobowiązani są do celibatu.
   § 2. Patriarcha może wydać szczegółowe normy w sprawie adopcji przez osoby duchowne.

   Kan. 38 - § 1. Duchowni mają prawo zrzeszania się z innymi dla osiągnięcia celów zgodnych ze stanem duchownym.
   § 2. Duchowni powinni w sposób szczególny doceniać te stowarzyszenia, które mając statuty zatwierdzone przez kompetentną władzę - przez odpowiedni i właściwie zatwierdzony sposób życia oraz braterską pomoc pobudzają własną świętość w wykonywaniu posługi, jak również sprzyjają pogłębianiu więzi między sobą i z własnym biskupem.
   § 3. Duchowni powinni się powstrzymać od zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, których cel albo działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego im przez kompetentną władzę kościelną.

   Kan. 39 - Wypełniając kościelną posługę, duchowni zasługują na wynagrodzenie odpowiednie ich pozycji, z uwzględnieniem zarówno natury ich zadania, jak również okoliczności miejsca i czasu, dzięki któremu mogliby zaspokoić potrzeby własnego życia a także wynagrodzić tych, których pomocy potrzebują.
   
   Kan. 40 - § 1. Duchowni powinni powstrzymać się od tego wszystkiego, co wprost nie przystoi ich stanowi.
   § 2. Duchowni niech unikają tego, co chociaż nie jest nieprzyzwoite, jednak obce stanowi duchownemu.
   
   Kan. 41 - Nominacja raz ważnie przyjęta nigdy nie traci ważności. Jednakże duchowny traci swój stan:
    1° przez wyrok sądów;
    2° przez karę wydalenia nałożoną zgodnie z przepisami prawa;
    3° przez decyzję Patriarchy;
    4° przez rezygnację lub samowykluczenie spowodowane złamaniem niniejszego prawa potwierdzone decyzją Patriarchy.

   Kan. 42 - Duchowny, który utracił stan duchowny zgodnie z przepisami prawa, traci z nim uprawnienia właściwe stanowi duchownemu, jak również nie podlega żadnym obowiązkom stanu duchownego, tym samym zostaje pozbawiony wszystkich urzędów, zadań i wszelkiej władzy delegowanej.

   Kan. 43 - Duchowny, który utracił stan duchowny, nie może ponownie być włączony do duchowieństwa, chyba że przez decyzję Patriarchy.


TYTUŁ III
HIERARCHICZNY USTRÓJ KOŚCIOŁA

Rozdział I
BISKUP ROTRII


   Kan. 44 - Biskup Rotrii jest Głową Kolegium Biskupów i Pasterzem całego Kościoła Rotryjskiego. Dlatego, z racji swego urzędu, posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany.

   Kan. 45 - § 1. Pełną i najwyższą władzę w Kościele otrzymuje Biskup Rotrii przez zgodny z prawem i zaakceptowany przez niego wybór wraz z nominacją biskupią. Stąd tę samą władzę otrzymuje od momentu przyjęcia wyboru na Patriarchy ten elekt, który posiada nominację biskupią. Gdyby elekt nie miał nominacji biskupiej, powinien być zaraz wyniesiony do tej godności.
   § 2. Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rotrii zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia.

   Kan. 46 - § 1. Na mocy swego urzędu, Biskup Rotrii nie tylko posiada władzę nad całym Kościołem, lecz również otrzymuje nad wszystkimi Kościołami partykularnymi oraz ich zespołami naczelną władzę, przez którą zostaje jednocześnie potwierdzona i umocniona władza własna, zwyczajna i bezpośrednia, jaką posiadają biskupi w Kościołach partykularnych powierzonych ich pieczy.
   § 2. Od wyroku lub dekretu Biskupa Rotrii nie ma apelacji.

   Kan. 47 - W wykonywaniu zadania, Biskupowi Rotrii służą pomocą biskupi, którzy mogą to czynić w różny sposób, w tym także poprzez Synod Biskupów. Ponadto świadczą mu pomoc kardynałowie, a także inne osoby oraz różne instytucje stosownie do aktualnych potrzeb. Wszystkie te osoby i instytucje, w imieniu i jego władzą wykonują powierzone sobie zadanie dla dobra wszystkich Kościołów partykularnych, zgodnie z normami określonymi w prawie.

   Kan. 48 - Podczas wakansu Stolicy Apostolskiej lub przeszkody w jej działaniu, nie należy niczego zmieniać w zarządzie Kościoła powszechnego; powinny zaś być zachowane ustawy specjalne wydane na te okoliczności.


Rozdział II
SYNOD BISKUPÓW


   Kan. 49 - Synod Biskupów jest zebraniem wszystkich biskupów, którzy zbierają się w określonych terminach, ażeby pobudzać ścisłą łączność między sobą i Patriarchą, jak również temuż Biskupowi Rotrii świadczyć pomoc swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypliny kościelnej, i rozważenia problemów związanych z działalnością Kościoła w świecie.

   Kan. 50 - Synod Biskupów podlega bezpośrednio władzy Biskupa Rotrii, który ma prawo:
    1° zwoływania Synodu, ilekroć uzna to za wskazane, i oznaczania miejsca, gdzie ma się odbyć zebranie;
    2° ustalania zagadnień - jakie mają być rozpatrywane w odpowiednim czasie przed zebraniem się Synodu;
    3° ustalania porządku obrad;
    4° przewodniczenia Synodowi, osobiście lub przez przedstawicieli;
    5° zatwierdzania lub odrzucania decyzji Synodu;
    6° zamknięcia Synodu, przeniesienia, zawieszenia i rozwiązania.

   Kan. 51 - § 1. Z chwilą zamknięcia zebrania Synodu Biskupów wygasa tym samym zadanie powierzone na danym zebraniu biskupom czy innym członkom.
   § 2. W przypadku wakansu Stolicy Apostolskiej po zwołaniu Synodu albo w czasie jego trwania, na mocy samego prawa następuje zawieszenie zebrania Synodu, jak również powierzonych jego członkom zadań, dopóki nowy Patriarcha nie zadecyduje o rozwiązaniu lub kontynuowaniu zebrania.


Rozdział III
KARDYNAŁOWIE KOŚCIOŁA ROTRYJSKIEGO


   Kan. 52 - Kardynałowie Kościoła Rotryjskiego tworzą szczególne Kolegium, któremu przysługuje prawo wyboru Biskupa Rotrii, zgodnie z postanowieniami specjalnego prawa. Ponadto kardynałowie są do dyspozycji Patriarchy, czy to działając kolegialnie, gdy są zwoływani razem dla rozważenia ważniejszych spraw, czy też pojedynczo, mianowicie przez wykonywanie różnych urzędów, świadcząc pomoc Biskupowi Rotrii, zwłaszcza w codziennej trosce o Kościół powszechny.

   Kan. 53 - § 1. Kolegium Kardynałów przewodniczy Dziekan, którego w razie przeszkody zastępuje Prodziekan. Dziekan lub Prodziekan nie posiadają żadnej władzy rządzenia w odniesieniu do pozostałych kardynałów, lecz są jako pierwsi wśród równych.
   § 2. Z chwilą wakansu urzędu Dziekana, kardynałowie powinni wybrać ze swego grona Dziekana Kolegium. Jego nazwisko przedstawiają Patriarsze, któremu przysługuje prawo zatwierdzenia wybranego.
   § 3. W sposób przewidziany w § 2 dokonuje się, pod przewodnictwem Dziekana, wyboru Prodziekana. Również do Patriarchy należy zatwierdzenie wyboru Prodziekana.

   Kan. 54 - Kardynałowie działaniem kolegialnym służą najwyższemu Pasterzowi Kościoła pomocą, głównie na konsystorzach, na które zbierają się z polecenia Biskupa Rotrii i pod jego przewodnictwem.
   
   Kan. 55 - § 1. Kardynałowi Dziekanowi przysługuje prawo udzielania wybranemu na Biskupa Rotrii, gdyby elekt tego potrzebował, sakry biskupiej. Jeśli Dziekan nie może tego uczynić, prawo to przechodzi na Prodziekana, a w wypadku gdy i on ma przeszkodę, na najstarszego kardynała biskupa.
   § 2. Pierwszy z kardynałów ogłasza ludowi imię nowo wybranego Patriarchy.

   Kan. 56 - Kardynałowie mają obowiązek gorliwie współpracować z Biskupem Rotrii.

   Kan. 57 - Kardynałowi, któremu Biskup Rotrii zleca reprezentowanie go na jakimś uroczystym obchodzie lub zgromadzeniu osób, w charakterze legata "a latere", a więc występującego jako jego alter ego, jak również kardynałowi, który jako jego specjalny wysłannik ma wypełnić określoną posługę pasterską, przysługuje tylko to, co mu zostało zlecone przez Biskupa Rotrii.

   Kan. 58 - Podczas wakansu Stolicy Apostolskiej Kolegium Kardynałów przysługuje jedynie ta władza, którą przyznaje mu specjalne prawo.


Rozdział IV
LEGACI BISKUPA ROTRII


   Kan. 59 - Biskupowi Rotrii przysługuje naturalne i niezależne prawo mianowania i wysyłania swoich legatów, czy to do Kościołów partykularnych w różnych krajach lub regionach, czy też równocześnie do państw i rządów, jak również przenoszenia ich i odwoływania, z zachowaniem przepisów prawa międzynarodowego, gdy idzie o wysyłanie i odwoływanie legatów ustanowionych w państwach.

   Kan. 60 - § 1. Legatom Biskupa Rotrii zleca się funkcję reprezentowania go na sposób stały w Kościołach partykularnych lub także wobec państw i władz publicznych, do których są posyłani.
   § 2. Stolicę Apostolską reprezentują również ci, którzy w charakterze patriarszej misji są wyznaczani jako delegaci lub obserwatorzy do organizacji międzynarodowych albo na konferencje czy zjazdy.

   Kan. 61 - Głównym zadaniem legata patriarszego jest zacieśnianie i umacnianie coraz bardziej więzów łączących Stolicę Apostolską z Kościołami partykularnymi. Tak więc w odniesieniu do powierzonego mu okręgu, do patriarszego legata należy:
    1° przesyłanie do Stolicy Apostolskiej wiadomości na temat warunków, w których znajdują się Kościoły partykularne, i o tym wszystkim, co dotyczy życia samego Kościoła;
    2° wspieranie biskupów czynem i radą, nie naruszając jednak wykonywania przyznanej im prawem władzy;
    3° gdy idzie o nominację biskupów: przesyłanie lub proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk kandydatów, jak również przeprowadzanie procesu informacyjnego odnośnie do kandydatów, z zachowaniem norm wydanych przez Stolicę Apostolską;
    4° usilne popieranie tego, co służy utrwaleniu pokoju, rozwoju postępu i zgodnej współpracy między narodami;
    5° podejmowanie wraz z biskupami odpowiednich kontaktów z innymi Kościołami lub wspólnotami kościelnymi;
    6° wykonywanie ponadto pełnomocnictw oraz wypełnianie innych poleceń, przekazanych mu przez Stolicę Apostolską.

   Kan. 62 - Do patriarszego legata, który zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego wypełnia równocześnie misję w państwie, należy także szczególne zadanie:
    1° podtrzymywać i ożywiać więzy między Stolicą Apostolską i Rządem;
    2° prowadzić rokowania w zakresie spraw dotyczących stosunków Kościoła i Państwa oraz w sposób szczególny pertraktować o zawarcie konkordatu czy innych tego rodzaju układów, jak również wprowadzenie ich w życie.

   Kan. 63 - Ze względu na szczególny charakter posługi legata siedziba poselstwa jest wyjęta spod władzy rządzenia miejscowego ordynariusza.

   Kan. 64 - Zadanie legata nie wygasa z chwilą wakansu Stolicy Apostolskiej, chyba że co innego zastrzeżono w patriarszym piśmie. Wygasa natomiast po wypełnieniu zlecenia, przez odwołanie podane do wiadomości zainteresowanego oraz zrzeczenie przyjęte przez Biskupa Rotrii.


Rozdział V
KONGREGACJA ŚWIĘTEGO OFICJUM


   Kan. 65 – § 1. Kongregacja Świętego Oficjum jest niezależnym organem powołanym do dbania o jedność, spójność i trwałość Kościoła i jego wyznania poprzez m.in. ocenę działalności osób świeckich i duchownych w kontekście działalności Kościoła, ocenę misji jednostek administracyjnych Kościoła czy wykrywanie i osądzanie świeckich i duchownych w zakresie działalności Kościoła oraz na podstawie kanonów niniejszego kodeksu.
   § 2. Podstawowym zadaniem Kongregacji jest  zwalczanie herezji i wszelkich jej objawów oraz ocena wszelkich spraw dotyczących moralności duchownych, a także dbanie o zachowywanie klimatu Kościoła i poprawności historyczno-kulturowej w głoszonych przez Kościół treściach oraz dopełnianie postanowień prawa nałożonego na Kościół przez kompetentne organy.
   § 3. Kongregacja jest odpowiedzialna za weryfikację pism teologicznych pod względem zgodności z wiarą chrześcijańską.
   § 4. Kongregacja może pełnić też inne funkcje powierzone jej przez Ojca Świętego w ramach misji, jaką powierzają jej przepisy niniejszego kodeksu.

   Kan. 66 - § 1. Na czele Kongregacji stoi Wielki Inkwizytor, który kieruje jej pracami i jest powoływany i odwoływany przez Biskupa Rotrii w sposób niezależny.
   § 2. Wielki Inkwizytor pełni funkcję sędziego we wszystkich sprawach przed Kongregacją.
   § 3. W skład Kongregacji powołuje się Inkwizytorów, którzy pełnią rolę oskarżyciela i obrońcy w procesie.
   § 4. Inkwizytorów powołuje i odwołuje Biskup Rotrii na wniosek Wielkiego Inkwizytora.

   Kan. 67 – § 1. Wielki Inkwizytor wydaje wyroki i postanowienia.
   § 2. Inkwizytorzy wydają postanowienia.
   § 3. Wyroki dotyczą sprawy co do jej meritum i rozstrzygają co do jej istoty.
   § 4. Postanowienia dotyczą spraw formalnych i proceduralnych.

   Kan. 68 – Członkowie Kongregacji w swym działaniu podlegają wyłącznie Bogu, prawu oraz swoim sumieniom.


Rozdział VI
JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE KOŚCIOŁA


   Kan. 69 - Diecezję stanowi część Ludu Bożego, powierzona pasterskiej pieczy biskupa z współpracującym z nim prezbiterom.

   Kan. 70 - Prałatura terytorialną lub opactwo terytorialne oznacza część Ludu Bożego w określonych granicach terytorium. Ze względu na szczególne warunki, piecza o ten lud zostaje powierzona prałatowi lub opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo biskupa diecezjalnego, jako własny jego pasterz.


Rozdział VII
BISKUPI


   Kan.71 -  Przez samą nominację biskupią otrzymują biskupi wraz z zadaniem uświęcania, także zadanie nauczania i rządzenia, które z natury swojej mogą być wykonywane tylko w hierarchicznej wspólnocie z Głową Kolegium i jego członkami.

   Kan. 72 - Biskupów nazywa się diecezjalnymi, gdy ich trosce została powierzona jakaś diecezja; pozostałych nazywa się tytularnymi.

   Kan. 73 - § 1. Patriarcha mianuje biskupów w sposób nieskrępowany albo zatwierdza wybranych zgodnie z prawem.
   § 2. Nie udziela się na przyszłość władzom państwowym żadnych uprawnień i przywilejów dotyczących wyboru, nominacji, prezentowania lub wyznaczania biskupów.

   Kan. 74 - § 1. Jeśli chodzi o zdatność kandydatów do biskupstwa, wymaga się od każdego:
    1° odznaczania się niezachwianą wiarą, dobrymi obyczajami, pobożnością, gorliwością, duszpasterską mądrością, roztropnością i ludzkimi cnotami, jak również pozostałymi przymiotami, które czynią go odpowiednim do wypełniania zleconego mu urzędu, o który chodzi;
    2° dobrej opinii.
   § 2. Do Stolicy Apostolskiej należy ostateczny osąd co do zdatności kandydata.

   Kan. 75 - Przed kanonicznym objęciem swego urzędu, promowany winien złożyć przysięgę wierności wobec Stolicy Apostolskiej, według formuły zatwierdzonej przez tę samą Stolicę Apostolską.

   Kan. 76 - § 1. Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przysługuje wszelka władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzędu, z wyłączeniem tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu Patriarchy są zarezerwowane najwyższej lub innej władzy kościelnej.
   § 2. Jeśli co innego nie wynika z natury rzeczy lub z przepisu prawa, z biskupem diecezjalnym są zrównani w prawie ci, którzy są zwierzchnikami wspólnot wiernych, o których w kan. 70.

   Kan. 77 - Pamiętając o tym, że ma obowiązek dawać przykład świętości poprzez miłość, pokorę i prostotę życia, biskup diecezjalny winien zabiegać wszystkimi środkami o wzrost świętości wiernych, zgodnie z własnym powołaniem każdego wiernego.

   Kan. 78 - § 1. Obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest rządzić powierzonym mu Kościołem partykularnym zgodnie z przepisami prawa.
   § 2. Władzę ustawodawczą wykonuje sam biskup, zaś władzę wykonawczą wykonuje bądź osobiście, bądź przez wikariuszy generalnych lub biskupich, zgodnie z przepisami prawa.
   § 3 Biskup diecezjalny na prawo zwołać Synod diecezjalny, w którym mają prawo obradować wszyscy podlegający mu duchowni i wierni. Jedynym ustawodawcą na Synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, inni członkowie Synodu posiadają tylko głos doradczy. On sam podpisuje deklaracje i dekrety synodalne, które jedynie jego autorytetem mogą być promulgowane.

   Kan. 79 - § 1. Biskup obowiązany jest wizytować diecezję albo w całości, albo częściowo. Obowiązek ten ma wypełniać osobiście.
   § 2. Na towarzyszy i pomocników wizytacji biskup może sobie dobrać dowolnie wybranych duchownych, z odrzuceniem wszelkiego przeciwnego przywileju lub zwyczaju.

   Kan. 80 - Zwyczajnej wizytacji biskupiej podlegają osoby, instytucje kościelne, rzeczy i miejsca, znajdujące się w obrębie diecezji.
   
   Kan. 81 - Zakonnik wyniesiony do godności biskupiej pozostaje członkiem swojego instytutu, lecz na mocy ślubu posłuszeństwa podlega jedynie Biskupowi Rotrii. Jest też zwolniony z tych obowiązków, których według jego roztropnego uznania nie można pogodzić z jego stanem życia.


Rozdział VIII
NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ INNE PRZESZKODY


   Kan. 82 - Zabrania się przyjęcia nominacji tym, którzy są związani jakąkolwiek przeszkodą, czy to stałą, która nazywa się nieprawidłowością, czy też zwykłą. Można podlegać jedynie tym przeszkodom, które są wymienione w niżej podanych kanonach.

   Kan. 83 - Zwykłą przeszkodą, nie pozwalającą przyjąć każdej powierzonej nominacji, są związani:
    1° mężczyzna żonaty;
    2° kto popełnił przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy;
    3° kto sprawuje urząd lub zarząd zakazany duchownym;
    4° kto dopuścił się przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i wolności Kościoła;
    5° kto dopuścił się przestępstwa uzurpacji kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu;
    6° kto dopuścił się przestępstwa podszywania pod inną godność lub posiadania nietożsamej postaci, będących rozróżnionymi płcią, statusem lub jakąkolwiek inną cechą, a co wykazało postępowanie przeprowadzone na polecenie Biskupa Rotrii.
   
   Kan. 84 - Nieznajomość przeszkód nie uwalnia od nich.

   Kan. 85 – Nominacja udzielona pomimo istnienia wyżej wymienionych przeszkód jest z mocy prawa nieważna.

   Kan. 86 - § 1. Jedynie Stolica Apostolska może dyspensować od przeszkód przyjęcia nominacji kapłańskiej.
   § 2. Od przeszkód może dyspensować również ordynariusz, jeśli takiej zgody udzielił mu Biskup Rotrii.
   § 3. Od przeszkody wynikającej z posiadania zdublowanej tożsamości wirtualnej nie przypada żadna możliwość dyspensowania, a jedynie surowa i sprawiedliwa kara najwyższej cenzury.

   Kan. 87 – Podlega karze ten, kto znając istniejące przeszkody do nominacji kapłańskiej udziela jej.
   

TYTUŁ IV
SANKCJE W KOŚCIELE

Rozdział I
KARANIE PRZESTĘPSTW W OGÓLNOŚCI


   Kan. 88 - Kościół posiada wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym popełniającym przestępstwo.

   Kan. 89 - § 1. Sankcjami karnymi w Kościele są:
    1° kary poprawcze czyli cenzury;
    2° kary ekspiacyjne.
   § 2. Ustawa może ustanowić inne kary ekspiacyjne, niż wymienione w tym akcie, które pozbawiają wiernego jakiegoś dobra duchowego lub doczesnego i odpowiadają nadprzyrodzonemu celowi Kościoła.
   § 3. Ponadto stosowane są środki zaradcze i pokuty, pierwsze głównie dla zapobieżenia przestępstwom, drugie zaś raczej dla zastąpienia kary lub jej zwiększenia.

   Kan. 90 - Kara jest najczęściej karą wymierzaną wyrokiem, to jest taką, iż nie wiąże winnego, jeśli nie zostanie wymierzona; jest zaś karą wiążącą mocą samego prawa, tak iż wiąże przez sam fakt popełnienia przestępstwa, jeśli to wyraźnie postanawia ustawa lub nakaz.

   Kan. 91 - § 1. Kto posiada władzę ustawodawczą, może również wydawać ustawy karne; może także swoimi ustawami zabezpieczyć odpowiednią karą prawo Boże lub ustawę kościelną wydaną przez wyższą władzę, przy zachowaniu granic swojej kompetencji z racji terytorium lub osób.
   § 2. Ustawa może sama określać karę lub pozostawiać jej określenie roztropnemu uznaniu sędziego.

   Kan. 92 - Biskupi diecezjalni powinni troszczyć się o przestrzeganie prawa na terenie swojej diecezji a w razie jego złamania bądź podejrzenia jego złamania zobowiązani są poinformować właściwego członka Świętego Oficjum.

   Kan. 93 - Kary należy o tyle ustanawiać, o ile są rzeczywiście konieczne do lepszego zachowania dyscypliny kościelnej. Kara zaś wydalenia ze stanu duchownego nie może być ustanowiona ustawą partykularną.


Rozdział II
PODMIOT SANKCJI KARNYCH


   Kan. 94 - § 1. Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy umyślnej albo nieumyślnej.
   § 2. Gdy nastąpiło zewnętrzne przekroczenie, domniemywa się poczytalność, chyba że co innego by się okazało.
   
   Kan. 95 - Nie podlega żadnej karze, kto w chwili przekraczania ustawy lub nakazu:
    1° naruszył ustawę lub nakaz z ignorancji niezawinionej; na równi zaś z ignorancją stoi nieuwaga i błąd;
    2° działał pod wpływem przymusu fizycznego lub na skutek przypadku, którego nie mógł przewidzieć lub przewidzianemu zapobiec;
    3° działał w zgodnej z prawem obronie własnej lub kogoś innego przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi, zachowując należny umiar.
   
   Kan. 96 - § 1. Sprawca przekroczenia nie jest wolny od kary, lecz kara przewidziana ustawą lub nakazem powinna być złagodzona lub zastąpiona pokutą,, jeśli przestępstwo zostało popełnione:
    1° na skutek poważnego wzburzenia uczuciowego, które jednak nie wyprzedziło i nie przekreśliło całkowicie świadomości i zgody woli, jeśli samo wzburzenie nie zostało dobrowolnie wywołane lub nie było podtrzymywane;
    2° przez tego, kto działał w zgodnej z prawem obronie własnej lub kogoś innego przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi, ale nie zachował koniecznego umiaru;
    3° przeciwko poważnie i niesłusznie prowokującemu.
   § 2. To samo może uczynić sędzia, gdy istnieje inna okoliczność pomniejszająca ciężkość przestępstwa.
   
   Kan. 97 - § 1. Sędzia może ukarać surowiej niż przewiduje to ustawa lub nakaz:
    1° tego, kto po skazaniu lub deklaracji kary dopuszcza się przestępstwa, tak iż na podstawie towarzyszących okoliczności można roztropnie wnioskować o uporze w złej woli;
    2° tego, kto posiada jakąś godność albo nadużywa władzy lub urzędu dla popełnienia przestępstwa.
   § 2. Jeśli w wypadkach, o których w § 1, przewidziana jest kara wiążąca mocą samego prawa, można do niej dołączyć inną karę lub pokutę.

   Kan. 98 - § 1. Kto uczynił coś dla dokonania przestępstwa albo czegoś zaniechał, jednak bez własnej woli nie zdołał go dokonać, nie podlega karze ustanowionej za popełnione przestępstwo, chyba że ustawa lub nakaz inaczej zastrzega.
   § 2. Jeśli czynności lub zaniechania z natury swojej prowadzą do dokonania przestępstwa, sprawcy można wyznaczyć pokutę lub karę, chyba że dobrowolnie odstąpił od zapoczątkowanego wykonywania przestępstwa. Jeśli zaś wynikło zgorszenie albo poważna szkoda lub niebezpieczeństwo, sprawca, chociaż samorzutnie zaprzestał działania, może być ukarany jakąś sprawiedliwą karą, mniejszą jednak od przewidzianej za przestępstwo dokonane.

   Kan. 99 - Jeśli na głównego sprawcę są ustanowione kary wymierzane wyrokiem, ci, którzy po wspólnym powzięciu przestępczego zamiaru współdziałają w przestępstwie, a nie są w ustawie lub nakazie wyraźnie wymienieni, podlegają tym samym karom albo innym takiej samej lub mniejszej ciężkości.
   
   Kan. 100 - Przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy, należy uważać za niedokonane, jeśli nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia.


Rozdział III
CENZURY


   Kan. 101 – Ekskomunikowanego pozbawia się:
    1° możności sprawowania urzędów lub posług albo jakichkolwiek innych zadań, bądź wykonywania aktów rządzenia w jakiejkolwiek formie w całym Kościele Powszechnym;
    2° praw korzystania z przywilejów wcześniej mu udzielonych, w tym wynikających z faktu posiadania obywatelstwa i statusu ziemskiego, których utrata jest następstwem wymierzenia poruszanej kary;
    3° możliwości otrzymania w Kościele i Państwie Kościelnym godności, urzędu lub innego zadania, zaś co się tyczy samego terenu Państwa, zmuszony jest do wiekuistego jego opuszczenia z mocy prawa;
    4° dochody z tytułu godności, urzędu, sprawowanego zadania i posiadanej ewentualnie w Kościele pensji przed nałożeniem kary - nie stanowią jego własności.

   Kan. 102 - § 1. Suspensa, która może być stosowana jedynie do duchownych, zabrania:
    1° wszystkich lub tylko niektórych aktów władzy rządzenia;
    2° wykonywania wszystkich lub niektórych uprawnień lub zadań związanych z urzędem.
   § 2. Suspensa zabraniającą pobierania dochodów, stypendium, pensji czy innych podobnych, zawiera w sobie obowiązek zwrócenia wszystkiego, co zostało bezprawnie przyjęte, nawet w dobrej wierze.

   
Rozdział IV
KARY EKSPIACYJNE


   Kan. 103 - Kary ekspiacyjne, które mogą obowiązywać przestępcę albo na stałe, albo na czas określony lub nieokreślony, oprócz innych, ustanowionych ewentualnie ustawą, są następujące:
    1° zakaz lub nakaz przebywania na określonym miejscu lub terytorium;
    2° pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego;
    3° zakaz korzystania z tego, co wyliczono w n. 2, lub zakaz korzystania z tego w określonym miejscu lub poza określonym miejscem; tego rodzaju zakazy nigdy nie powodują nieważności;
    4° karne przeniesienie na inny urząd;
    5° wydalenie ze stanu duchownego.

   Kan. 104 - § 1. Zakaz i nakaz przebywania na określonym miejscu lub terytorium może dotyczyć zarówno duchownych, jak i zakonników.
   § 2. Do wydania nakazu przebywania na określonym miejscu lub terytorium, wymagana jest zgoda ordynariusza tego miejsca, chyba że chodzi o dom przeznaczony również dla duchownych spoza diecezji, odbywających pokutę lub podejmujących poprawę.Rozdział V
ŚRODKI KARNE I ZADOŚĆUCZYNIENIA


   Kan. 105 - § 1. Tego, kto znajduje się w bardzo bliskiej okazji popełnienia przestępstwa lub na kogo w wyniku przeprowadzonego dochodzenia pada poważne podejrzenie popełnienia przestępstwa można osobiście lub przez innego upomnieć.
   § 2. Temu, którego postępowanie powoduje zgorszenie lub poważne naruszenie porządku publicznego, może także udzielić nagany, w sposób dostosowany do szczególnych warunków osoby i faktu.
   § 3. Upomnienie lub nagana powinny być zawsze możliwe do stwierdzenia przynajmniej na podstawie jakiegoś dokumentu.

   Kan. 106 - § 1. Pokutą, która może być nałożoną w zakresie zewnętrznym, jest obowiązek wykonania jakiegoś aktu religijności, pobożności lub miłości.
   § 2. Za tajne przekroczenie nie należy nigdy nakładać pokuty publicznej.
   § 3. Pokuty może ordynariusz i Patriarcha według własnego roztropnego uznania dołączać do karnego środka upomnienia, nagany lub kary.TYTUŁ V
KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA

Rozdział I
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA


   Kan. 107 - Inkwizytor dopiero wtedy powinien wszcząć postępowanie sądowe celem wymierzenia kary, gdy uznał, że ani braterskim upomnieniem, ani naganą, ani też innymi środkami pasterskiej troski nie można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego.
    1° szczególnym przypadkiem wszczęcia postępowania jest wola samego Biskupa Rotrii.
    2° jeśli istnieje ku temu wola Patriarchy, ma ów prawo nieskrępowanie, bez przeprowadzania ścisłego procesu, zaś samemu podejrzewając przewinienie lub posiadając dowód rokujący w sprawie, wymierzyć każdą z kar kościelnych, obowiązujących w Kościele i Państwie Kościelnym. Kara nałożona bullą przez Biskupa Rotrii nie musi być konsultowana z jakąkolwiek władzą kościelną, zaś jej skuteczność jest natychmiastowa i nieusuwalna w prawie.
   
   Kan. 108 - Jeśli ustawa lub nakaz daje sędziemu władzę wymierzenia lub niewymierzenia kary, sędzia może także zgodnie ze swoim sumieniem i roztropnością złagodzić karę lub zamiast niej nałożyć pokutę.

   Kan. 109 - Chociaż ustawa używa słów nakazujących, sędzia zgodnie z własnym sumieniem i roztropnością może:
    1° odłożyć wymierzenie kary na czas bardziej odpowiedni, jeśli przewiduje się, że z pośpiesznego ukarania winnego wypłynie większe zło;
    2° powstrzymać się od wymierzenia kary lub wymierzyć karę mniejszą albo zastosować pokutę, jeśli winny się poprawił i naprawił zgorszenie albo jeśli został już przez władzę świecką wystarczająco ukarany lub przewiduje się, że będzie ukarany;
    3° jeśli winny dopuścił się przestępstwa po raz pierwszy po latach nienagannie przeżytych, a nie zachodzi konieczność naprawienia zgorszenia.

   Kan. 110 - Ilekroć winny popełnił wiele przestępstw i zbyt wielka byłaby suma kar, które należałoby mu wymierzyć, pozostawia się roztropnemu uznaniu sędziego złagodzenie kar w słusznych granicach.
   
   Kan. 111 - Kara wiąże winnego wszędzie, także po ustaniu władzy tego, kto karę ustanowił lub wymierzył, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono.
   
   Kan. 112 - § 1. Prawo zwalniania z kary wydanej wyrokiem lub wiążącej z mocy samego prawa przysługuje wyłącznie Biskupowi Rotrii.
   § 2. Przed zwolnieniem z kary należy się porozumieć z tym, kto wydał nakaz, chyba że to jest niemożliwe z racji nadzwyczajnych okoliczności.
   
   Kan. 113 - Poza wypadkami przewidzianymi w tej ustawie, zewnętrzne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego, powinno być ukarane sprawiedliwą karą na zasadach określonych w tej ustawie.TYTUŁ V
KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA

Rozdział I
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA


   Kan. 114 - § 1. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.
   § 2. Jeśli tego domaga się długotrwały upór lub wielkość zgorszenia, można dołączyć także inne kary, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego.
   
   Kan. 115 - Kto stwierdzając lub przyrzekając coś wobec władzy kościelnej dopuszcza się krzywoprzysięstwa, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.

   Kan. 116 - Kto w publicznym widowisku, mowie lub rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób przy pomocy środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Państwo Kościelne Rotria bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.Rozdział II
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY KOŚCIELNEJ I WOLNOŚCI KOŚCIOŁA


   Kan. 117 - § 1. Kto stosuje przymus fizyczny wobec Biskupa Rotrii, podlega ekskomunice, wiążącej mocą samego prawa, jeśli jest duchownym, można dodać stosownie do ciężkości przestępstwa także inną karę, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego.
   § 2. Kto czyni to względem posiadającego sakrę biskupią, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.
   § 3. Kto stosuje przymus fizyczny wobec duchownego lub zakonnika, z pogardy dla wiary, Kościoła, władzy lub posługi kościelnej, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.

   Kan. 118 - Powinien być sprawiedliwie ukarany:
    1° kto głosi naukę potępioną przez Biskupa Rotrii lub przez sobór powszechny, bądź z uporem odrzuca naukę Biskupa Rotrii, i nie odwołuje tego mimo upomnienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza;
    2° kto w inny sposób okazuje nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub przełożonemu, którzy zgodnie z prawem coś nakazują lub czegoś zakazują, i po upomnieniu trwa w nieposłuszeństwie.

   Kan. 119 - Kto od aktu Biskupa Rotrii odwołuje się do soboru powszechnego lub do Kolegium Biskupów, winien być ukarany cenzurą.

   Kan. 120 - Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych względem Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu jakiegoś aktu władzy lub posługi kościelnej albo prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa wobec nich, winien być ukarany interdyktem lub innymi sprawiedliwymi karami.

   Kan. 121 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem.

   Kan. 122 - Ci, którzy przeszkadzają w swobodnym wypełnianiu posługi, wyboru lub władzy kościelnej albo w zgodnym z prawem korzystaniu z dóbr sakralnych lub innych dóbr kościelnych, albo wywierają nacisk na wyborcę lub wybranego bądź tego, kto wykonał akt władzy lub posługę kościelną, może być ukarany sprawiedliwą karą.
   

Rozdział III
UZURPACJA KOŚCIELNYCH ZADAŃ ORAZ PRZESTĘPSTWA W ICH WYKONYWANIU


   Kan. 123 - Kapłan, który działa wbrew Patriarsze, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.

   Kan. 124 - Kto w sposób nieuzasadniony i sprzeczny z wolą Stolicy Apostolskiej symuluje udzielanie sakramentu, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.
   
   Kan. 125 - § 1. Ktokolwiek uzurpuje sobie urząd kościelny, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.
   § 2. Uzurpacji równa się niezgodne z prawem zatrzymanie urzędu po jego pozbawieniu lub ustaniu.

   Kan. 126 - Biskup, który wbrew woli Biskupa Rotrii nominuje kogoś na kapłana, a także ten, kto od niego nominacji przyjmuje, podlegają ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.
   
   Kan. 127 - Kto niezgodnie z prawem sprawuje zadanie kapłańskie lub inną posługę, może być ukarany sprawiedliwą karą.
   
   Kan. 128 - Kto cokolwiek daruje lub przyrzeka, aby ktoś wypełniając zadanie w Kościele coś niezgodnie z prawem uczynił lub opuścił, ma być ukarany sprawiedliwą karą; również ten, kto te dary lub przyrzeczenia przyjmuje.

   Kan. 129 - § 1. Kto nadużywa władzy lub zadania, powinien być ukarany stosownie do wielkości czynu lub zaniedbania, nie wyłączając pozbawienia urzędu, chyba że za to nadużycie jest już ustanowiona kara ustawą lub nakazem.
   § 2. Kto zaś wskutek zawinionego zaniedbania podejmuje lub pomija bezprawnie z czyjąś szkodą akt władzy kościelnej, posługi albo zadania, powinien być sprawiedliwie ukarany.


Rozdział IV
PRZESTĘPSTWO FAŁSZU


   Kan. 130 - § 1. Kto składa przełożonemu kościelnemu oszczercze doniesienie o przestępstwie lub w inny sposób narusza czyjeś dobre imię, może być ukarany sprawiedliwą karą, nie wyłączając cenzury.
   § 2. Oszczerca może być także zmuszony do dokonania odpowiedniego zadośćuczynienia.
   § 3. Stosownie do ciężkości przestępstwa, może być ukarany sprawiedliwą karą:
    1° kto sporządza fałszywy dokument kościelny lub prawdziwy zmienia, niszczy, ukrywa, albo posługuje się fałszywym lub zmienionym;
    2° kto w sprawie kościelnej posługuje się innym fałszywym lub zmienionym dokumentem;
    3° kto w publicznym dokumencie kościelnym potwierdza fałsz.

   Kan. 131 - § 1. Najwyższy wyraz fałszu, popełniony wbrew prawu moralnemu, kościelnemu i państwowemu, a sprowadzający natychmiastową karę ekskomuniki z mocy samego prawa popełnia ten, kto:
    1° prowadzi życie niezgodne z duchem własnej odrębności, a w szczególności objawiające się przez posiadanie innej tożsamości, występującej pod zmienioną godnością personalną, płcią lub obyczajowością, jakkolwiek niezwiązanej z drugą osobowością;
    2° podszywa się pod inną osobę, której godność funkcjonuje w świecie, mając świadomość popełnianego sprzeniewierzenia i wykorzystujący fakt podszycia do czynów haniebnych, będących na szkodę prawowitemu właścicielowi imion ważnie nadanych.
   § 2. Aby udowodnić sprzeniewierzenie zawarte w 1°. niniejszego kanonu wymaga się, aby sędzia sprawę rozpatrujący wykazał dowód rozdzielności personalnej, co do którego wiarygodności nikła jest wątpliwość, bądź który wyraźnie świadczy o winie posądzonego. Podobne zastosowanie ma się w przypadku 2°. chyba, że okoliczności szczególne postanowią inaczej.
   § 3. W przypadku, gdy sprawę pod rozpatrzenie przyjął sam Biskup Rotrii, stosuje się odrębne uwarunkowania, przez niego samego określone. Patriarcha winien rokować zawsze na korzyść posądzonego chyba, że szczególne ujawnione okoliczności, w tym także te pochodzące ze społecznego zarzutu stanowią inaczej.
   § 4. O ile od przestępstwa ujętego w § 1., 1°. niniejszego kanonu, jako przypadku najwyższej wagi naruszenia prawa przez skalanie jednolitej tożsamości płciowej nie stosuje się żadnych możliwości uchylenia wiążącej ekskomuniki, o tyle w przypadku odnotowanym w § 1. , 2°., decyzyjność w kwestii zastosowania ekskomuniki pozostawia się samemu Biskupowi Powszechnemu i jego ustanowionym doradcom w sprawie.


Rozdział V
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SPECJALNYM OBOWIˇZKOM


   Kan. 132 - Duchowni lub zakonnicy uprawiający handel lub transakcje wbrew przepisom kanonów, powinni być ukarani stosownie do ciężkości przestępstwa.

   Kan. 133 - Kto narusza obowiązki nałożone mu karą, może być ukarany sprawiedliwą karą.

   Kan. 134 – Duchowny i zakonnik usiłujący zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne, podlega suspensie wiążącej mocą samego prawa. Gdy po upomnieniu nie poprawia się i nadal daje zgorszenie, może być karany stopniowo pozbawieniami lub także wydaleniem ze stanu duchownego.
   
   Kan. 135 - Kto poważnie narusza obowiązek rezydencji, do której jest obowiązany z racji urzędu kościelnego, winien być ukarany sprawiedliwą karą, nie wyłączając, po upomnieniu, pozbawienia urzędu.


TYTUŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Rozdział I
HIERARCHIA WAŻNOŚCI AKTÓW PRAWNYCH


   Kan. 136 – Przepisy niniejszych kanonów są przepisami najważniejszymi i pierwszorzędnymi w kwestiach wiary, doktryny i Kościoła.

   Kan. 137 – Wszystkie przepisy sprzeczne z treścią niniejszych kanonów tracą moc prawną.


Rozdział II
VACATIO LEGIS


   Kan. 139 – Codex Iuris Canonici wchodzi w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia.

   Kan. 140 - Z chwilą wejścia niniejszego prawa w życie traci moc prawną Codex Iuris Canonici z dnia 2 sierpnia 2012 roku.


/-/Sanctitas Vestra Pius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


13
Plac Navona / Straty
« dnia: Środa, 15 Paź 2014, 21:39:21 »
Bracia,

Wszyscy wiemy, że w wyniku ataku pewnych osób utracono część z dorobku Państwa Kościelnego Rotria. Na pewno są to posty z tematu, który zainaugurował Sobór Laterański. Obok tego utracono również rejestr herbów. Najgorszym jednak ciosem jest usunięcie wszystkich ustaw z Dziennika.

Czy ktoś ma informacje o innych stratach? Takie na pewno są, bo tylko mi zginęło ok. 40 postów. Wypadałoby zebrać to w jedno miejsce, więc proszę to wpisywać tutaj - jeśli ma ktoś informacje na ten temat. :)

14
Wasza Świątobliwość,
Czcigodni Ojcowie Soborowi,

Pragnę otworzyć, kolejną dysputę Świętego Soboru Laterańskiego VI. Jej temat brzmi - "Obowiązki biskupów diecezjalnych, ich zadania i rozwój diecezji". Jak wszyscy wiedzą, nie ma oficjalnej listy zadań biskupów diecezjalnych. Oczywiście, że nich głównym obowiązkiem jest dbanie o daną Owczarnię, lecz nie ma oficjalnie wyodrębnionej listy zadań Prymasów czy Administratorów Apostolskich.

Ten właśnie problem chcemy poruszyć w IV dyspucie soborowej. Czy Ojcowie Soborowi uznają, że należy spisać obowiązki należne biskupom diecezjalnym czy należy pozostawić im wolną rękę w kierowaniu diecezją?

15
Wasza Świątobliwość,
Czcigodni Ojcowie Soborowi,

Trzecia dysputa podczas VI Soboru Laterańskiego będzie dotyczyć kształtu i uprawnień parlamentu Państwa Kościelnego Rotria. Wszyscy doskonale wiemy, że dawniej rolę parlamentu spełniała Signoria Rotryjska - nieudana, można śmiało rzec, wersja parlamentu Państwa Kościelnego. Kilka miesięcy temu obowiązki Signorii przejęła Kuria Rotryjska. Spotkało się to z licznymi kontrowersjami, przez jednego z eks-duchownych określone nawet słowem wulgarnym.

Dzisiaj wszyscy razem chcemy pochylić się nad tym, jak ten parlament ma wyglądać, dlatego też Ojcowie Soborowi - w imieniu Ojca Świętego, proszę o aktywny udział w dyspucie.

Strony: [1] 2 3 ... 6