Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Karl Nicolaus Habsburg

Strony: [1] 2 3 ... 14
1
Dwór Patriarszy / Odp: Audiencja Generalna Jego Świątobliwości
« dnia: Poniedziałek, 16 Mar 2015, 16:40:18 »
Oczywiście, że nie. Nie obwiniam Waszej Świątobliwości o "wszystko zło", jakie się wówczas wydarzyło. Wykorzystuję jedynie precedensową sposobność, by wyjaśnić zaszłości sprzed miesięcy. Adresuję je częściowo do Waszej Świątobliwości z uwagi na piastowanie wówczas przez Waszą Świątobliwość funkcji Wicekanclerza Kurii i jakby nie patrzeć, nie oszukując siebie nawzajem, pozostawanie wówczas w pewnej komitywie z Kosmą Medyceuszem i Tommasem Mancinim. Niemniej nie rzucam absolutnie wprost oskarżeń w stosunku do Waszej Świątobliwości. Faktem jest jednak, że sytuacja z października musi zostać wyjaśniona, i to nie tutaj na audiencji lub w komisji nie posiadającej żadnych arbitralnych prerogatyw, ale przed odpowiednimi organami.

Niemniej, dziękuję Waszej Świątobliwości za udzielenie odpowiedzi.

2
Dwór Patriarszy / Odp: Audiencja Generalna Jego Świątobliwości
« dnia: Niedziela, 15 Mar 2015, 23:07:41 »
Dziękuję za odpowiedzi.

Cytuj
Zaś nie przypominamy sobie, aby JKW Viktorjos, czy Wasza Cesarska i Królewska Wysokość nie miały dostępu do forum, o czym świadczyć mogą wiadomości przez Was wysyłane.

Bardzo szybko możliwość wypowiadania się na forum została mi zablokowana (18 października, 4 dni po śmierci Piusa IV), zaś posty JKW Viktorjosa Paulosigosa były początkowo usuwane (zanim nie zaprotestował). Ja swój protest wyraziłem via PW (gdyż innej możliwości nie miałem), jednak w odpowiedzi jedynie otrzymałem wiadomość, że Monarchia jest "mumią", a Aguria to "kumple Ferdziusia". Także nie jest prawdą, iż żaden ban nie został nałożony. Faktycznie, później został zdjęty (po kilku miesiącach), ale wówczas to było już bez znaczenia, sytuacja ucichła, zaś w momencie kiedy byłem szkalowany przez Kosmę Medyceusza nie mogłem zareagować publicznie na forum Rotrii.

3
Dwór Patriarszy / Odp: Audiencja Generalna Jego Świątobliwości
« dnia: Niedziela, 15 Mar 2015, 22:26:51 »
Dlaczego Wasza Świątobliwość wraz z Eminencją Cosimo de Medicim użyli rzekomego argumentu kloningu, ekspulsując prawowitego Regenta Ekscelencję van Berdena bez rzetelnego procesu sądowego, a jednocześnie nie podejmując analogicznych działań wobec notorycznego klonera Ganganellego (udowodniono mu chociażby kloning w Monarchii Austro-Węgierskiej jako Wilhelmina Bonder-Gross, sprawa by uniknąć skandalu dyplomatycznego z Rotrią (gest dobrej woli dyplomacji austro-węgierskiej) została wyciszona)?

Dlaczego wybór Cosimo de Mediciego na Tron Pawłowy został przeprowadzony niezgodnie z obowiązującym prawem? Dlaczego kraje i osoby, które to wytknęły były uciszane (ban na pisanie - moja osoba (w tym obraźliwe listy opluwające moją osobę) i JKW Viktorjos Paulosigos), a także za wypowiedzenie konkordatów na znak sprzeciwu wobec nielegalnego przejęcia władzy przez Cosimo de Mediciego i Waszą Świątobliwość kraje te były atakowane, potępiane i szkalowane (Austro-Węgry, Aguria)?

4
Komisja Apostolska / Odp: I Posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Środa, 04 Mar 2015, 20:08:34 »
Ekscelencjo Ganganelli,

byłem przekonany, iż wyraziłem się jasno - w momencie pełnienia przeze mnie funkcji Regenta Monarchii Austro-Węgierskiej reprezentuję Jego Cesarski i Królewski Majestat i nie mogę występować jako osoba prywatna przed jakąkolwiek komisją, a zwłaszcza komisją państwa trzeciego, niezależnie od tego, czy jest to organ wymiaru sprawiedliwości, czy jedynie zespół badający jakąś sprawę. Pełnienie tejże funkcji nie stanowi alter-ego mojej osoby, w związku z czym nie mogę jednocześnie być w danym momencie osobą prywatną i przedstawicielem Monarchy. Jestem świadom, iż nie mówimy tu także o złożeniu zeznań, stąd słowo to w moim oświadczeniu wzięte zostało  w cudzysłów jako nawiązanie do wypowiedzi Ekscelencji Przewodniczącego.
Moja deklaracja, czy raczej stan faktyczny, jest zatem jasna i proszę by Ekscelencja w przyszłości nie podawał jej więcej w wątpliwość.

5
Komisja Apostolska / Odp: I Posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Środa, 25 Lut 2015, 20:29:08 »
Cytuj
Wasza Świątobliwość,
Wasza Ekscelencjo,


otóż w momencie wysłania wiadomości przez Jego Ekscelencję Przewodniczącego Komisji nie składałem jakiejkolwiek deklaracji co do odmowy "składania zeznań", jak to określił Jego Ekscelencja della Popoly w tym wątku. Faktem jest, iż takich "zeznań" nie złożę, gdyż nie pozwala mi na to funkcja Najwyższego Regenta Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i reprezentowanie Jego autorytetu, a zwłaszcza w przypadku występowania przed komisją państwa obcego. Jednocześnie jestem świadom faktu, iż moje "zeznania" wniosłyby wiele do niniejszej sprawy, a także rozjaśniłyby wiele towarzyszących jej okoliczności, co tym bardziej powoduje, iż żałuję, że takich działań, jako osoba prywatna, podjąć nie mogę.

Z wyrazami estymy,
(-) Karl Nicolaus Erzherzog von Habsburg-Lothringen
Regent Monarchii Austro-Węgierskiej

6


Cytuj
Wien, den 24. Oktober 2014

Do Jego Eminencji
Juana Lorenzo de Medici y Zepa
Sekretarza Stanu Stolicy ApostolskiejÖsterreichisch-Ungarische Monarchie
Osztrák-Magyar Monarchia


Wasza Eminencjo,

Monarchia Austro-Węgierska również ubolewa nad faktem, iż została zmuszona wypowiedzieć Konkordat z Państwem Kościelnym Rotria, zwłaszcza że stosunki pomiędzy naszymi Państwami przez wiele lat układy się wielce pomyślnie, a oba Kraje były partnerami na arenie międzynarodowej.

Tym bardziej zasmuca nas fakt, iż w taki bliskim Narodom Monarchii Państwie doszło do  pozbawienia władzy legalnie ustanowionego Regenta, zaś w jego miejsce uzurpował dla swej osoby władzę Pan Tomasz Mancini, który to został ekskomunikowany i wydalony z kraju za pontyfikatu Jego Świątobliwości Piusa IV.

Niezwykle smutnym jest dla nas także fakt, iż część Społeczeństwa Państwa Kościelnego zaakceptowała zaistniałą sytuację. Monarchia Austro-Węgierska nie może uznać Ekscelencji Cosimo de Medici za legalnie panującego Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria, z uwagi na to, iż konklawe, które odbyło się w ramach trwającego Soboru Laterańskiego VI, zostało przeprowadzone wbrew ustanowionemu prawu.

Monarchia Austro-Węgierska wyraża ubolewanie, iż została zmuszona przypomnieć Społeczeństwu Państwa Kościelnego, że zgodnie z wolą ostatniego legalnie wybranego Patriarchy, suwerenną władzę w Państwie, w momencie Jego śmierci, pełni naznaczony przez Niego Regent i to On zobowiązany jest wybrać skład Kolegium Kardynalskiego, które następnie dokona wyboru nowego Patriarchy.

Niezwykle niepokojącym jest również fakt, iż uzurpatorska Rada Regencyjna oraz Ekscelencja Cosimo de Medici, po nielegalnym wyborze jego Osoby na Tron Apostolski, kierowali się w swojej polityce metodami, które mają miejsce jedynie w krajach, w których panuje totalitarny lub zbliżony do niego ustrój. Mowa tutaj o łamaniu jednego z podstawowych praw obywatelskich zagwarantowanych w Bulli Exsurge Domine - prawa do wolności myśli oraz głoszenia swoich poglądów.

Wobec powyższego Monarchia Austro-Węgierska nie może uznać Ekscelencji Cosimo de Mediciego za legalnie wybranego i panującego Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że Ekscelencja de Medici okaże, iż zależy Mu na dobru Rotrii i pokieruje działaniami tak, by władza w Państwie Kościelnym została wybrana w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Na końcu Cesarskie i Królewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie przypomnieć Stronie Rotryjskiej, iż Monarchia Austro-Węgierska nigdy nie była członkiem Kościoła Rotryjskiego, co  w konsekwencji oznacza, iż nie mogła tegoż Kościoła opuścić.

Z wyrazami estymy,
(-) Karl Nicolaus Erzherzog von Habsburg-Lothringen, m. p.
Cesarski i Królewski Minister Spraw Zagranicznych

7
Dwór Patriarszy / Notyfikacja ws. wypowiedzenia Konkordatu
« dnia: Środa, 15 Paź 2014, 17:37:06 »
Cytuj
Wien, den 15. Oktober 2014
Do Jego Ekscelencji
Ksawerego van Berdena
Regenta Państwa Kościelnego Rotria
Österreichisch-Ungarische Monarchie
Osztrák-Magyar MonarchiaWasza Ekscelencjo,

zgodnie z treścią artykułu 22 Konkordatu pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Monarchią Austro-Węgierską na ręce Waszej Ekscelencji składam notyfikację wypowiedzenia niniejszego traktatu. Zgodnie z postanowieniami Konkordatu przestanie on obowiązywać po trzech dniach od wręczenia niniejszej notyfikacji, tj. 18 października bieżącego roku o godzinie 18.00.

Z wyrazami estymy,
(-) Karl Nicolaus Erzherzog von Habsburg-Lothringen, m. p.
Regent najwyższy Monarchii Austro-WęgierskiejZałącznik: Link do Dekretu Cesarskiego i Królewskiego nr 6 o wypowiedzeniu Konkordatu pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Monarchią Austro-Węgierską:
http://www.austro-wegry.net/articles.php?article_id=14

8
Pałac i Bazylika Laterańska / Zamach na Patriarchę
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 23:36:44 »Kiedy Patriarcha Pius IV wraz ze swoim Dworem odprawiał wieczorne nieszpory w kaplicy Pałacu Laterańskiego do bram Apostolskiego Miasta Rotria zbliżały się oddziały reformatorów i wrogów Ojczyzny z Fiesole. Klasztor stał się w ostatnim czasie siedzibą ruchu wywrotowców z Tommaso Mancinim, Guliano Montinim (który potajemnie wrócili z wygnania) oraz Alessandro Farneze (dawny kardynał Lorenzo de Medici, który po swojej abdykacji i upozorowaniu śmierci zaszył się gdzieś w Toskanii) na czele. Buntownicy przejęli hasła do systemów informatycznych Państwa Kościelnego i tym perfidnym czynem uzyskali przewagę nad lojalistami.
 Po modłach Ojciec Święty przyjął na prywatnej audiencji Eminencję Kamerlinga Cesare Francesco de Medici oraz Ekscelencję Pio Facibeniego. Kardynał wystosował do Biskupa Rotrii prośbę o możliwość przysposobienia Markiza do familii Medyceuszy. Patriarcha z ojcowską troską zezwolił na adopcję i pobłogosławił im. Wówczas buntownicy forsowali już mury miejskie i przedzierali się do centrum. Dzielne oddziały Gwardii Apostolskiej broniły się, ale buntownicy byli liczniejsi – ich trzon stanowili rządni krwi najemnicy. Szli oni pod znakiem węgielnicy oraz cyrkla - służyli odrodzonym siłom masońskim.
 Kiedy Patriarcha, kardynał oraz biskup dowiedzieli się o tym ataku udali się tajnym przejściem do Bazyliki Laterańskiej i zaczęli gorliwie modlić się przy głównym ołtarzu. Kiedy reformatorzy przełamali kordon gwardzistów i wdarli się do Arcybazyliki duchowni śpiewali suplikację. Pomimo bohaterskiego poświęcenia żołnierzy Gwardii Szlacheckiej Jego Świątobliwość Pius IV, Jego Eminencja Cesare de Medici oraz Jego Ekscelencja Pio de Medici polegli. Zbezczeszczono także święte mury kościoła. Później nadeszły rezerwy Gwardii pod wodzą Karla Habsburga i chwilowo wyparły buntowników z centrum Miasta Rotria. Jego Cesarska i Królewska Wysokość zabrał ciała duchownych, przetransportował do Wiednia, po czym zorganizował pogrzeb w Kościele Kapucynów w Wiedniu.Cytuj


Testamentum

My, Pius, z łaski Stwórcy i Pana Naszego Biskup Rotrii, Wikariusz Chrystusowy, Następca Księcia Apostołów, Ojciec Królów i Książąt, Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego, Suweren Państwa Kościelnego Rotria, Sługa Sług Bożych etc. etc. etc.
wolnymi będąc od wszelkich nacisków, a w pełni świadomymi na ciele i umyśle pozostając, spisujemy niniejszym naszą ostatnią wolę.

Ustanawiamy przeto syna naszego umiłowanego Karola Mikołaja następcą naszym i księciem Mediolanu.

Majątek nasz w Państwie Kościelnym Rotria jak i w Monarchii Austro-Węgierskiej powierzamy synowi naszemu Karolowi do rozporządzania.

Wszelkie dzieła sztuki, znajdujące się w naszych posiadłościach oddajemy pod zarząd Filharmonii Wiedeńskiej.

Pragniemy, by nas pochowano w Kościele Kapucynów we Wiedniu, aby ciało nasze spoczęło przy ojcach naszych w umiłowanej nam Monarchii Austro-Węgierskiej.

Aby przeto jasnością się stało, ustanawiamy wykonawcą naszej woli syna naszego Karola Mikołaja Habsburga. Powierzamy mu powiadomić rodzinę Habsburgów, cośmy tutaj zapisali, a także zobowiązujemy do stania na straży godności naszego imienia i ciała, jak długo siły z nadania Stwórcy mu na to pozwolą.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis October, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj


Testamentum

Ja, Kardynał Kościoła Świętego Cesare Francesco książę de Medici, będąc w pełni zdrów na duszy i ciele, w ostatnich chwilach mego życia poświęcam się Panu i Stwórcy memu. Spisuję dla potomnych mą ostatnią wolę.

W tym testamencie pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali moją drogę w hierarchi Kościoła. W mych czynach dla Świętego Kościoła, diecezji i Złotego Tronu, a sam rządząc jako Pius III wspierając moją apostolską misję. Tym samym przepraszam najmocniej tych, których zraniłem.

Mój majątek Wielkiego Księstwa Toskanii, oddanego mi przez Ojca naszego Lorenza de Medici oddaję pod zarząd następnego Patriarchy Rotrii. Klasztor mój umiłowany na Monte Cassino oddaję Siostrom zakonu Szarytek, aby objęły go swą matczyną opieką. Dzieła sztuki i podarki oddaję do Muzeum Narodowego, aby tam swe miejsce znalazły.

Dziękuję Bogu Wspaniałemu za dar życia, którym mnie obdarzył w Państwie Kościelnym i pragnę, by moje ciało pochowano w kościele na Monte Cassino.

Dano w klasztorze na Monte Cassino dnia 8 września MMXIV AD

(-) Caesar Franciscus de Medici
Magni Ducis Tusciae

Cytuj


Testamentum

Ja, Biskup Świętego Kościoła Pius Maria markiz Facibeni, będąc zdrowym na umyśle i ciele spisuję ten o to testament, który dla pokoleń przyszłych pamiątką po mnie będzie.

W ostatnich mych słowach pragnę podziękować tym, którzy wspierali mnie w mej pracy na rzecz Państwa Świętego Rotria oraz dopomagali w różnych pomysłach rozwoju. Nie będę imiennie dziękować wszystkim, choć najbardziej pragnę podziękować Eminencji Cesaremu de Medici, który każdego dnia roztaczał nade mną swą opiekę wspomagając we wszystkich działaniach. Dziękuję Ojcu Świętemu Piusowi, który powołując mnie na urzędy i nobilitując pozwolił rozwijać Naszą Ojczyznę. Dziękuję też Panu, Bogu w Trójcy Jedynemu za dar życia, którym mnie obdarzył. Pragnę przeprosić wszystkich, których nie chcąc uraziłem, a także obiecując swych postanowień nie wykonałem. Niestety słodki pocałunek śmierci wszystko zerwał.

Choć mój majątek nie był wielki, pragnę ofiarować wszystkie instrumenty muzyczne zgromadzone w moich komnatach Pałacu przekazać na rzecz chóru Cantores Lateransis, wszystkie zaś dzieła sztuki oddaję do Muzeum Narodowego, by tam mogły służyć. Swe mieszkanie we Ferrarze, wraz z dobytkiem tamtejszym oddaję księdzu Vincenzo di Santo Stefano, a pieniądze ulokowane na koncie oddaję księdzu Ksaweremu van Berden.

W swej ostatniej woli pragnę także poprosić o godne pochowanie mego ciała w najbliższej memu sercu Bazylice św. Jana, zaś serce me proszę wstawić w specjalną tumbę w kaplicy w Monte Cassino.

Dano w klasztorze na Monte Cassino, dnia 12 września MMXIV AD


(-) Biskup Pio Maria markiz Facibeni


9
Wydarzenia ze świata i v-świata / Odp: Eliminacje Euro 2016
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 22:07:10 »
Szczęście skończyło się w worku. Okazało się, że to jednak nie jest wór bez dna. Za to dno może ponownie osiągnąć polska piłka...

10
Głos Rotrii / Odp: "Taśmy Facibeniego"
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 20:34:53 »
Niepotrzebnie się Brat unosi. Ekscelencja Facibeni pisząc o wyciągnięciu konsekwencji mówił też i o sobie. Ale wszystko w swoim czasie. Cierpliwość to cnota ;).

12
Kreacje Biskupie / Odp: Inwestytura Brata Ksawerego van Berden
« dnia: Wtorek, 14 Paź 2014, 15:15:00 »
Serdeczne gratulacje Wasza Ekscelencjo. Myślę, że ta nominacja należała się Ekscelencji jak mało komu innemu ;).

13
Według mnie spisywanie sztywnej listy obowiązków nie ma większego sensu. Należy dać ordynariuszom wolną rękę w ich diecezjach. Jednak można by pomyśleć o wprowadzeniu czegoś na kształt realnych wizyt ad limina apostolorum, np. co 2 miesiące. To zmobilizowałoby biskupów do pracy. Bo w końcu ciężko jest składać raport z nicnierobienia...

14
Za używaniem terminu Msza św., oraz jej synonimów ale w pewnym umiarze.

15
Kongregacja Kultury i Nauki / Odp: Our Sound 2015 Niderlandy - zgłoszenia
« dnia: Niedziela, 12 Paź 2014, 21:58:02 »
Ach, znam to ;). Jan Paweł II co prawda nie należy do moich ulubionych papieży, ale to jest świetne :D.

Strony: [1] 2 3 ... 14