Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Don Tommaso I de Mancini

Strony: 1 [2] 3 4 ... 58
16
Księstwo Urbino / Odp: Zapytanie poważne
« dnia: Czwartek, 19 Mar 2015, 17:59:27 »
Nawet trochę ucieszyła mnie ta wieść, bo sam miałem prosić o dymisję. Kuria, własne księstwo i jeszcze ministerstwo - tego by było za wiele.

Urbino to nasz dom. Wydaje mi się, że głupotą by było porzucać swoje korzenie, Wasza Książęca Mość ;)

17
Kancelaria Wicekanclerza / Expose Wicekanclerza Kurii
« dnia: Wtorek, 17 Mar 2015, 00:52:22 »
Wasza Świątobliwość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wasze Eminencje!
Wasze Ekscelencje!
Czcigodni Bracia i Siostry!


"Powstań Boże i broń swojej sprawy!" – Słowa te od jakiegoś już czasu towarzyszą Rotryjczykom. Niech słowa tejże antyfony stanowią preambułę naszej konstytucji.

Obecnie, w sytuacji jakże trudnej, każdy z nas staje do walki. Ta walka ma nas prowadzić ku lepszej przyszłości ,więc jeśli pozostaniemy zjednoczeni, to zwyciężymy! Ostatnie wydarzenia - interwencja wojsk skarlandzkich i aresztowanie Patriarchy – stwarzały wrażenie jakoby Rotria była państwem wyjątkowo niestabilnym, o trudnej sytuacji wewnętrznej. Owszem, aktualny stan Państwa nie napawa optymizmem, jednak zapał w sercach wiernych, jak nigdy wcześniej daje nadzieję na powrót do czasów jego świetności. Sam byłem pełen wątpliwości przed podpisaniem listu do Jego Wysokości Regenta, jednak zważywszy na pozytywne skutki Jego pomocy decyzja ta stała się dla mnie formalnością. Z tego miejsca chciałbym podziękować Imperium Skarlandu, przekazując tym samym wyrazy wdzięczności od Rotryjczyków. Rotria wymaga naprawy - nie ulega to wątpliwości. W tym expose chciałbym przedstawić swoją wizję odnowy Rotrii, którą kierować się będzie Kuria.

Po pierwsze, reforma ustrojowo – prawna. Nasze prawo jest pełne luk, w wielu miejscach niedoskonałe, choć funkcjonowało przez wiele lat. Z tego względu chciałbym, aby Kuria w porozumieniu z Konsylium doprowadziła do uchwalenia nowej konstytucji - ulepszonej wersji Bulli Exsurge Domine. W najbliższym czasie powołam Komisję Legislacyjną, która zajmie się tą kwestią. Jest to jednak zabieg kosmetyczny, a nie leczenie choroby niszczącej nasze Państwo. Mając to na uwadze we współpracy z Konsylium będziemy wnioskować o zwołanie Soboru. Można stawiać pytania o zasadność zwoływania kolejnego Soboru, lecz ten będzie odmienny od dotychczasowych. Na nim to bowiem proklamujemy III Państwo Kościelne - nową, lepszą Rotrię.

Po drugie, racjonalna polityka zagraniczna. Kuria Rotryjska będzie kierować swe działania skupiając się na odzyskaniu przez Państwo Kościelne utraconego prestiżu. Chcę to uczynić poprzez umocnienie istniejących więzów ze Skarlandem, ale też z innymi bliskimi nam państwami - Rzeczypospolitą Obojga Narodów czy Surmenią. Jako wicekanclerz będę także aktywnie uczestniczył w zbliżającym się kongresie. Apeluję do Was, kochani Bracia, byśmy pracowali razem na rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest Rotria.

Odrzućmy walkę o interesy własne i zastąpmy ją bojem o Państwo. Mamy wielu wrogów w mikroświecie i to dla nich nasza niekorzystna sytuacja stwarza okazję do osiągnięcia osobistych korzyści. Chcą zniszczyć nasz ukochany kraj. Ufajmy jednak Miłosierdziu Bożemu, bowiem napisane jest : "5 Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie. " VIVAT ROTRIA!
 

(-) Tommaso Domenico kardynał de Mancini
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej

18
Dwór Patriarszy / Zerwanie konkordatu
« dnia: Piątek, 13 Mar 2015, 20:27:08 »
Wasza Świątobliwość!

Jako prymas Imperium Skarlandu chciałbym poinformować, iż Jego Królewska Wysokość Regent Imperium Skarlandu Carlos Lorenzo de Medici y Zep wypowiedział konkordat zawarty przez Aleksandra III w 2012 roku. Wystosuję odpowiednie pismo do władz Impreium wzywające do powrotu do Kościoła w imieniu Waszej Świątobliwości.

Załączam link do ordonansu zrywającego konkordat : http://www.scarlana.eu/forum/index.php?topic=1404.msg8696;topicseen#msg8696

Cum debita reverentia,
(-) Tommaso Domenico kardynał de Mancini
Prymas Imperium Skarlandu


19
Komisja Apostolska / Odp: II posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Piątek, 06 Mar 2015, 12:34:37 »
To zwracam honor. Na mnie chcieli donosić do prokuratury za udostępnienie tychże adresów.

20
Komisja Apostolska / Odp: II posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Piątek, 06 Mar 2015, 09:21:51 »
Owszem, daje taką możliwość.

21
Komisja Apostolska / Odp: II posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Czwartek, 05 Mar 2015, 21:57:12 »
Czy Czcigodny Brat Przewodniczący zna przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?

22
Komisja Apostolska / Odp: I Posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Czwartek, 05 Mar 2015, 00:35:18 »
Bo nie zapłacił za niego i za darmo chciał wymusić hasła. Wcześniej była pewna niepisana umowa między właścicielem a Biskupami Rotrii, że otrzymywali choćby nawet ograniczony dostęp do serwerów, ale w zamian za jego opłacenie.

23
VI Sobór Laterański / Odp: Podsumowanie obrad
« dnia: Wtorek, 03 Mar 2015, 15:58:42 »
Przeciw

Zmiana kadencji to największy idiotyzm, jaki wymyślono od lat. Wzywam wszystkich do głosowania przeciw

24
Dwór Patriarszy / Dymisja
« dnia: Poniedziałek, 02 Mar 2015, 19:18:24 »
Cytuj
Apostolskie Miasto Rotria, 02.03.2015r.
Jego Eminencja
prof. UR dr net Tommaso Domenico kardynał de Mancini OFD
Sekretarz Stanu

do

Jego Świątobliwości
Patriarcha Rotrii
Aleksandra IV


Wasza Świątobliwość!

Z powodu dość gwałtownych i uciążliwych ataki realiozy (praca i studia) pragnę złożyć na ręce Waszej Świątobliwości dymisję z urzędu Sekretarza Stanu. Ten urząd, jakże ważny nie tyle co konstytucyjnie, ale przede wszystkim ze względu na kierunek polityki rotryjskiej, wymaga, ażeby osoba go pełniąca była bardziej aktywna niż ja w tym momencie mojego wirtualnego życia. To też wielka odpowiedzialność, której ja, niegodny sługa Waszej Świątobliwości, nie jestem w stanie sprostać z powodu wyżej wymienionego.
Oddaję się więc do dyspozycji Waszej Świątobliwości i serdecznie proszę o rozpatrzenie mojej prośby.

Cum debita reverentia,
(-) prof. UR dr net. Tommaso Domenico kardynał de Mancini OFD
Sekretarz Stanu.

25
Komisja Apostolska / Odp: I Posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Poniedziałek, 23 Lut 2015, 23:13:54 »
Sądzę, że sama się zmusiła. Ten cały atak to był szwindel. Zaplanowana od początku akcja propagandowa, która miała jeszcze bardziej zepsuć opinię Rotrii.

26
Komisja Apostolska / Odp: I Posiedzenie Komisji Apostolskiej
« dnia: Poniedziałek, 23 Lut 2015, 22:30:45 »
Nie mogę potwierdzić tej wersji, ale jej zaprzeczyć. Nikt nikogo nie zabijał, ich "v-śmierć" była tylko i wyłącznie ich wyborem. Powiedziałbym więcej, ale z tego co widzę jeden z tematów posiedzeń Komisji dotyczy bezpośrednio mnie, więc wtedy przedstawię prawdę. Jednakowoż odddaję się do dyspozycji Szacownej Komisji.

27
VI Sobór Laterański / Odp: Podsumowanie obrad
« dnia: Poniedziałek, 23 Lut 2015, 16:19:50 »
Proszę nie odbierać mojego głosu negatywnie. Osobiście jestem za 6-miesięcznymi pontyfikatami, bo sam pamiętam czasy 3-miesięcznych pontyfikatów. Nie dało się wtedy wprowadzić żadnej sensownej reformy. Głosuję tak, bo do Rytuału wskutek tej adhortacji ma zostać dodany obrzęd, który jest jednym wielkim partactwem. Jako autor Rytuału strzeliłbym sobie w stopę, gdybym zagłosował za.

PRZECIW

28
Kancelaria Rektora / Wniosek
« dnia: Poniedziałek, 23 Lut 2015, 05:16:19 »
1. Imię i nazwisko: Tommaso Domenico de Mancini
2. Posiadane obywatelstwo: rotryjskie, skarlandzkie
3. Katedra na którą kierowany jest wniosek: Instytut Prawa
4. Specjalizacja: obojga praw
5. Argumentacja wniosku: Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę na teję Wielkiego Inkwizytora, wypada mi być biegłym zarówno w prawie kanonicznym, jak i państwowym.
6. Podpis: (-) prof. UR dr net. T.D. de Mancini OFD

29
Kapitularz / Kapituła Generalna II MMXV
« dnia: Poniedziałek, 23 Lut 2015, 04:36:47 »
Czcigodni Bracia,

Wzywam Was, abyście przybyli do konwentu św. Tomasza z Akwinu celem odbycia kolejnej Kapituły Generalnej. Chciałbym podzielić się w jej trakcie ustaleniami z audiencji u Jego Świątobliwości oraz przedyskutować bieżącą sytuację Zakonu i perspektywy rozwoju. Proszę w tym wątku o potwierdzanie obecności.

Braterskim pozdrowieniem,
(-) brat prof. UR dr net. Tommaso Domenico de Mancini OFD
Generał Zakonu Braci Dominikanów

30
Parlatorium / Odp: Wniosek o przyjęcie do zakonu
« dnia: Niedziela, 22 Lut 2015, 22:11:49 »
Czcigodny Bracie,

Niniejszym akceptuję Twój wniosek i włączam Cię do wspólnoty Zakonu Braci Dominikanów. Nakazuję Ci przeto dodanie po swoim nazwisku skrótu OFD oraz przybranie habitu. Osobiście będę nadzorować Twój nowicjat.

Z wyrazami szacunku
(-) brat prof. UR dr net Tommaso Domenico de Mancini OFD
Generał Zakonu Braci Dominikanów

Strony: 1 [2] 3 4 ... 58