Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Don Tommaso I de Mancini

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 58
31
Parlatorium / Odp: Wniosek o przyjęcie do zakonu
« dnia: Piątek, 20 Lut 2015, 02:45:21 »
Czcigodny Bracie,

Odrzucam Twój wniosek ze względu na brak zachowanej formuły wniosku. Proszę jeszcze raz wysłać wniosek zgodnie ze wzorem, który jest zamieszczony tutaj http://www.rotria.boo.pl/forum/index.php?topic=4306.0. Po ponownym przesłaniu będzie on natychmiastowo rozpatrzony.

Z wyrazami szacunku,
(-) brat prof. UR dr net Tommaso Domenico de Mancini OFD
Generał Zakonu Braci Dominikanów

32
Powitania / Odp: Witajcie
« dnia: Piątek, 20 Lut 2015, 01:21:03 »
Witaj Bracie!

Może chce Brat wstąpić do Zakonu Braci Dominikanów? Na wszelkie pytanie odpowiem, chętnie pomogę. Moje GG to 12190473. Może też Brat pisać na PW.

Braterskim pozdorwieniem,
(-) prof. UR dr net. Tommaso Domenico kardynał wicehrabia de Mancini

33
Dwór Patriarszy / Prośba o audiencję
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 23:22:45 »
Fiesole, 17 lutego 2015 roku
Najczcigodniejszy Brat
Generał Zakonu Braci Dominikanów
prof. UR dr net Tommaso Domenico de Mancini OFD

do

Jego Świątobliwości
Patriarchy Rotrii
Aleksandra IV


Wasza Świątobliwość!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenia mi prywatnej audiencji, na której przedstawię Waszej Świątobliwości najnowsze ustalenia Kapituły Generalnej, a także przedyskutuję przyszłość Zakonu. Chciałbym także w imieniu Naszego Zakonu poprosić o błogosławieństwo Waszej Świątobliwości.
Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Cum debita reverentia,
(-) Br. Tommaso Domenico de Mancini OFD
Generał Zakonu Braci Dominikanów.

34
Oratorium / Odp: Śluby zakonne
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 21:47:04 »
Umiłowany Bracie,

Przyjmuję Twoje śluby. Niech Pan Ci błogosławi.

Braterskim Pozdrowieniem,

br Tommaso Domenico Mancini OFD,
Generał Zakonu Dominikańskiego

35
Kolegium Kardynalskie / Odp: Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 19:38:13 »
Ceremonia dobiega końca, a kardynałowie oraz Patriarcha udają się na wieczerzę.

36
Kolegium Kardynalskie / Odp: Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 19:37:33 »
Cytuj


ALEXANDER PP. IV

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


HAEC EST ENIM VOLUNTAS PATRIS

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Cosimus Petrus Medices,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Wynieść Cię do godności Kardynała Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Powierzyć pełnię praw, obowiązków i przywilejów, z tytułu tego wynikających.
2° Włączyć Cię w skład Czcigodnego Kolegium Kardynalskiego.
3° Inkardynować Cię do do diecezji suburbikarnej Urbino.


§ 2. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis Februrarius, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.37
Kolegium Kardynalskie / Odp: Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 19:36:34 »
Po nałożeniu galero w sali da się usłyszeć okrzyki radości. Po chwili uniesienia, Kardynał Dziekan czyta wszystkie dokumenty dotyczące kreacji, jednocześnie dając je nowemu kardynałowi.

38
Domena Książęca / Odp: Minister poszukiwany!
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 17:40:28 »
Ja się zgłaszam :). Pełniłem już wiele funkcji w Rotrii i mam doświadczenie na polu administracji.

39
Kolegium Kardynalskie / Odp: Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 14:02:14 »
Kardynał Dziekan podaje Patriarsze symbol księcia Kościoła, kapelusz kardynalski. Patriarcha pyta się Kardynała Elekta:

40
Kolegium Kardynalskie / Odp: Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Poniedziałek, 16 Lut 2015, 13:39:54 »
Tak!

41
Kolegium Kardynalskie / Odp: Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Poniedziałek, 16 Lut 2015, 13:25:23 »
Creatio Cardinalis
Kreacja kardynalska, w Pałacu Laterańskim, XVI, men. II MMXV AD

Do tronu w sali spotkań Kolegium Kardynalskiego, w Pałacu Laterańskim, podchodzi Kardynał Elekt, kłania się Patriarsze ubranemu w strój chórowy i klęka przed nim. Patriarcha zwraca się do zgromadzonych::

42
Kolegium Kardynalskie / Odp: Konsystorz XIV II MMXV
« dnia: Poniedziałek, 16 Lut 2015, 01:54:37 »
Jego Eminencja Tommaso Domenico kardynał wicehrabia de Mancini przybył do Pałacu Kwirynalskiego i padając na kolana przed Patriarchą powiedział :

Ojcze Święty, ja kardynał Tommaso Domenico de Mancini, padam przed oblicze Twoje, całując Twe stopy i dłonie

43
Palazzo Ducale / Odp: Mowa abdykacyjna
« dnia: Piątek, 13 Lut 2015, 08:15:52 »
Grazie, Wasza Książęca Mość! Smutny to dzień, lecz dla mnie też i radosny. Oto mój uczeń wstępuje na książęcy Tron. Dziękuję Ci, mój Panie, za Twoją służbę. Jako Urbińczyk będę dla Ciebie zawsze przyjacielem, a progi domu Mancinich w Urbino będą otwarte na oścież, kiedykolwiek tylko będziesz chciał go odwiedzić.

Jednocześnie gratuluję księciu Adrianowi! Oddaję się do Twojej dyspozycji. Jestem gotowy by służyć Ci radą i czynem.

Viva Vittorio! Viva Adriano! Viva Ducato di Urbino!

44
Plac Navona / Odp: Nieobecności
« dnia: Piątek, 13 Lut 2015, 07:06:54 »
Czcigodni Bracia!

Będę nieobecny od dzisiaj do niedzieli włącznie. Jeśli ktoś miałby do mnie jakąś sprawę, to proszę pisać na GG/PW. Odpiszę w poniedziałek.

45
Wasza Świątobliwość,
Czcigodni Bracia,

Mimo rozpoczęcia głosowania pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji, którą sam wywołałem. Obserwowałem ją, ponieważ chciałem wypowiedzieć się na końcu i z przykrością stwierdzam, że w mojej opinii poszła ona w zupełnie innym kierunku niż to co sugerowałem. Moją intencją nie jest przywrócenie ewangelizacji, lecz przemyślenie fundamentu, założeń i celów istnienia Kościoła Rotryjskiego. Moje wystąpienie pragnę podzielić na trzy części, przytaczając trzy tezy mojego autorstwa, które przedstawiłem Piusowi IV jako moją wizję reformy Kościołą,

Cytuj
„Patriarcha Rotrii, choć jest suwerenem Państwa Kościelnego, jest przede wszystkim posłany, aby głosić prawdy wiary i promować je dla pożytku wielu

 - Rozszerzyłbym tutaj początek tej tezy z Patriarchy na każdy Rotryjczyk. Jest bowiem tak, że choć wielu nas może różnić wyznanie, to jako chrześcijanie zostaliśmy posłani do tego, aby świadczyć innym o tym, że Pan Jezus umarł za ludzi i zmartwychwstał, dając nam przez to dostęp do Życia. Świadczyć zaś można na różne sposoby, czy to poprzez słowa, czy czyny. W dzisiejszych czasach istnieje potrzeba połączenie tych dwóch rodzajów „testimonium”. Mikroświat jest też źródłem moralnego, a przede wszystkim ideologicznego skażenia – małżeństwa homoseksualne lub związki partnerskie, lewicowa propaganda lansująca cywilizację śmierci i tym podobne zatruwają nasz świat. Dlatego musimy byś Apostołami, niosącymi światło w mroku. Powstaje jednak pytanie – w jaki sposób możemy to zrobić? Widzę tego pewne rozwiązanie.

Cytuj
„Kościół Rotryjski nie może zamykać się w sobie, w swoim własnym ceremonializmie, lecz działać w mikroświecie na rzecz wartości chrześcijańskich, aby poprzez swoją działalność przysporzyć jak największy pożytek duszom. Ceremonie same w sobie bowiem go nie dadzą, a więc to w jaki sposób v-Kościół działa musi wykraczać poza ramy suchych ceremonii.”

Rotria nie może żyć sama dla siebie – nie może być po prostu zwyczajną symulacją Państwa Papieskiego. Wyróżniamy się na tle innych wirtualnych państw. Naszym fundamentem jest chrześcijaństwo, choć w ostatnim czasie zagubiliśmy go.  Czas go odzyskać. Latarnią na mroki mikroświata ma być sama Rotria. Nie jednak Rotria jako państwo kumoterstwa, spisków pałacowych, lecz Rotria chrześcijańska, w której realizowana będzie Dobra Nowina. Wydaje mi się, że to co przede wszystkim powinno zostać zrobione w kwestii, nad którą debatujemy, to ustalenie „prawicowego katolicyzmu” jako obowiązującej doktryny polityczno – prawnej w Rotrii. Oczywiście, rozumianego sensu largo. Podnoszono tutaj bowiem zarzut, że wielu w naszym Kościele nie jest wyznania katolickiego. W mojej opinii ten problem można by rozwiązać dwojako : albo poprzez ustalenie ekumenicznej preambuły doktrynalnej, albo poprzez przyjęcie katolicyzmu jako obowiązującej doktryny religijnej.

Cytuj
„Patriarcha Rotrii, tak jak każdy chrześcijanin, ma być „światłem świata”. Jeżeli zamyka się on dla mikroświata, staje się „więźniem Kwirynału”, to nim nie jest. W mikroświecie szarga się wartości, a nie ma nikogo, kto by konsekwentnie stał po stronie Prawdy. Prawdziwy „Ojciec Królów i Książąt” wiernie broni Prawdy, bez względu na straty dla Państwa, czy dla siebie samego.”

„Prawicowy katolicyzm” to jednak nie wszystko. Używając marksistowskiej terminologii coś musi stanowić swoistą nadbudowę dla niego. Uważam, że „prawicowy katolicyzm” powinien być naszym towarem eksportowym. Wiemy o tym, że jest potrzeba kogoś, kto byłby Orędownikiem Prawdy. Dotychczas mikronauci, którzy tego pragnęli gromadzili się wokół świeckich monarchów, takich jak król Agurii, czy królowa Eleonora I. Czyż nie jest wstydem dla nas, że wolą oni ich, zamiast władcy państwa, które w nazwie ma to, że jest kościelne? Według mnie powinniśmy stworzyć coś w rodzaju uniwersalizmu papieskiego, aby władcy chrześcijańscy gromadzili się wokół Patriarchy i z niego czerpali inspirację. Poniekąd się już to udało, gdy miłościwie nam panujący, obecny tutaj, Aleksander IV wezwał królów, aby przedyskutowali legalność jego akcji, w czasie gdy pełnił regencję. Tylko wówczas patriarcha będzie Ojcem Królów i Książąt, jeśli sam będzie godzien naśladowania i będzie stanowił ideał chrześcijańskiego władcy.

Podsumowując, uważam, że powinniśmy dogłębnie przemyśleć idee Państwa Kościelnego, na poziomie zarówno aksjologicznym, jak i prawno – ustrojowym. Możliwe, że będzie konieczne ograniczenie roli Państwa wobec Kościoła lub też zastosowanie innego rozwiązania. Powinniśmy też zastanowić się nad rolą Patriarchy w mikroświecie. Co to znaczy, że jest Biskupem Powszechnym? Co wiąże się z tym, że jest Ojcem Królów i Książąt?

Co do zaś kwestii kazań, to uważam, że dozwolone powinno być pisanie rozważań, z zaznaczeniem, że są one poglądami wyrażonymi przez autora. Pamiętam czasy kalendarza kazań i zgorszenia, z którym się wiązało jego istnienie.

Czcigodni Bracia!
Kościół Rotryjski może być wspaniałą instytucją, która nie żyje tylko dla siebie i dla swoich przebarokizowanych ceremonii. Wnoszę więc o przerwanie głosowania albo, gdy jest to niemożliwe, o uzupełnienie porządku obrad o przedyskutowanie punktów zawartych w mojej mowie.


Zreformujmy Rotrię, przemieniajmy siebie!
Radźcie, a radźcie mądrze!

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 58